Podróż służbowa artykuły i zmiany w prawie

Diety zagraniczne - jak rozliczyć delegacje zagraniczne?

Diety zagraniczne - jak rozliczyć delegacje zagraniczne?

28.6.2022

Dieta w czasie podróży zagranicznej jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki. Przysługuje ona w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży (...)

Przedsiębiorca w podróży służbowej

Przedsiębiorca w podróży służbowej

27.1.2019

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane wydatki związane z podróżą służbową, o ile wykaże, (...)

Pracownikowi zatrudnionemu w sektorze prywatnym niekiedy można wypłacić mniejszy ryczałt noclegowy niż pracownikowi „budżetówki”

Pracownikowi zatrudnionemu w sektorze prywatnym niekiedy można wypłacić mniejszy ryczałt noclegowy niż pracownikowi „budżetówki”

19.11.2017

Zakładowe przepisy prawa pracy (układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania itp.), względnie postanowienia umowy o pracę, mogą - w odniesieniu do pracowników zatrudnionych poza sferą budżetową (...)

Kiedy zapłacisz podatek od diety?

Kiedy zapłacisz podatek od diety?

7.2.2013

Otrzymane od pracodawcy diety przypadające na czas podróży służbowej są zwolnione od podatku dochodowego tylko do pewnej wysokości.

Dieta w związku z podróżą służbową może być opodatkowana

Dieta w związku z podróżą służbową może być opodatkowana

3.7.2012

Diety wypłacane w związku z podróżami służbowymi stanowią dla pracownika przychód, którego źródłem jest stosunek pracy.

Wyższe stawki za delegacje. Sprawdź, o ile

Wyższe stawki za delegacje. Sprawdź, o ile

20.1.2012

Dostaniesz 30 złotych dziennie. Po pięciu latach rząd podnosi diety dla pracowników o 7 złotych.

Wysokość diet dla pracowników w spółce z o.o. - opinia prawna

Wysokość diet dla pracowników w spółce z o.o. - opinia prawna

6.3.2009

Czy wiesz, jaką kwotę diety powinieneś wypłacić swojemu pracownikowi za podróż służbową poza granicami kraju? Czy możesz ją ustalać dowolnie? Zgodnie z art. 77[5] § 1 kodeksu pracy, pracodawcę (...)

Czy czas podróży w ramach delegacji wlicza się do czasu pracy? - opinia prawna

Czy czas podróży w ramach delegacji wlicza się do czasu pracy? - opinia prawna

6.6.2008

Typową podróżą służbową jest podróż mająca incydentalny charakter. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy podróże służbowe należą niejako do stałych obowiązków pracownika, bo rodzaj jego (...)

Diety na podróże idą w górę

Diety na podróże idą w górę

28.12.2006

Z dniem 1 stycznia 2007 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących (...)

Konsekwencje wypłaty zaległego wynagrodzenia w drodze ugody sądowej - opinia prawna

Konsekwencje wypłaty zaległego wynagrodzenia w drodze ugody sądowej - opinia prawna

9.5.2005

W przedmiotowej sprawie zasadnicze znaczenie ma ustalenie, jaki charakter miała wypłata dokonana w wyniku zawartej przed sądem ugody. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że powód złożył (...)

Zagraniczne podróże służbowe żołnierzy

Zagraniczne podróże służbowe żołnierzy

7.12.2004

Zagraniczną podróżą służbową żołnierza jest wykonywanie przez żołnierza czynności służbowych poza granicami państwa w terminie i miejscu określonych w poleceniu odbycia zagranicznej podróży (...)

Krajowe podróże służbowe żołnierzy

Krajowe podróże służbowe żołnierzy

7.12.2004

Krajową podróżą służbową jest wykonywanie przez żołnierza czynności służbowych poza miejscowością stanowiącą siedzibę jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdziału, w której żołnierz (...)

Sposób rozliczania delegacji krajowych (stan prawny aktualny do 31 grudnia 2002 r.)

Sposób rozliczania delegacji krajowych (stan prawny aktualny do 31 grudnia 2002 r.)

2.1.2003

Podróżą służbową jest wykonywanie polecenia określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub stałe miejsce pracy pracownika. Polecenie wyjazdu (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne