Podwykonawca artykuły i zmiany w prawie

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

7.11.2022

Gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę.

Spółdzielnie socjalne z ułatwieniami w nowym prawie zamówień publicznych

Spółdzielnie socjalne z ułatwieniami w nowym prawie zamówień publicznych

4.12.2019

Od 1 stycznia 2021 roku w życie wejdzie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Ma ona wzmocnić pozycję wykonawców i podwykonawców w procesie zamówień oraz zwiększyć (...)

Projekt ustawy o zapobieganiu nadużyciom w inwestycjach drogowych coraz bliżej

Projekt ustawy o zapobieganiu nadużyciom w inwestycjach drogowych coraz bliżej

31.7.2018

Projekt ustawy o zapobieganiu nadużyciom w inwestycjach drogowych to odpowiedź na nieuczciwe praktyki koncernów, które uderzają w niewielkie firmy budowlane i ich pracowników, doprowadzając (...)

Przeciw nadużyciom koncernów przy budowie dróg i autostrad

Przeciw nadużyciom koncernów przy budowie dróg i autostrad

16.7.2018

Płatności związane z budową autostrad i najważniejszych dróg będą realizowane poprzez specjalne rachunki powiernicze, aby podwykonawcy otrzymali zapłatę za wykonane prace. Powstanie też (...)

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

8.7.2017

Ministerstwo Finansów objaśniło zasady stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych od 1 stycznia 2017 r. Jedną z wprowadzonych (...)

Przedsiębiorcy łatwiej odzyskają długi

Przedsiębiorcy łatwiej odzyskają długi

20.3.2017

Sejm przyjął już tzw. pakiet wierzycielski, czyli ustawę, która daje firmom narzędzia do lepszego badania wiarygodności płatniczej kontrahentów, pozwoli szybciej odzyskiwać długi (...)

Podwykonawcy w procesie inwestycyjno-budowlanym.

Podwykonawcy w procesie inwestycyjno-budowlanym.

23.11.2015

Podwykonawca jest „najsłabszym ogniwem” w procesie inwestycyjnym. Pokazały to nam wydarzenia ostatnich lat. Na największych inwestycjach infrastrukturalnych realizowanych w Polsce to właśnie (...)

Odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

Odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

25.2.2015

W dobie intensywnego rozwoju gospodarczego, tworzenia nowoczesnej infrastruktury przemysłowej i drogowej oraz zaplecza mieszkaniowego w Polsce, umowy o roboty budowlane, uregulowane w art. 647 i nast. (...)

Zamówienia publiczne. Rząd szykuje nowelizację przepisów

Zamówienia publiczne. Rząd szykuje nowelizację przepisów

14.2.2013

Jedną z istotnych regulacji przewidzianych w projekcie nowelizacji jest wprowadzenie umowy o podwykonawstwo.

Większa ochrona dla podwykonawców

Większa ochrona dla podwykonawców

1.6.2012

Nowe przepisy zabezpieczą ich interesy w kontraktach na roboty budowlane realizowane w ramach zamówień publicznych udzielanych przez GDDKiA.

Gwarancja zapłaty podwyższy koszt budowy domu

Gwarancja zapłaty podwyższy koszt budowy domu

20.4.2010

Jeżeli wykonawca zażąda od inwestora gwarancji terminowej zapłaty wynagrodzenia, to koszty inwestycji mogą być wyższe o około 4 proc. - informuje Gazeta Prawna.

Gwarancja zapłaty zabezpieczy wykonawcę

Gwarancja zapłaty zabezpieczy wykonawcę

5.3.2010

Wykonawca odstąpi od umowy z winy inwestora wtedy, gdy ten odmówi wystawienia żądanej gwarancji zapłaty.

Dostawcy zostali bez gwarancji zapłaty

Dostawcy zostali bez gwarancji zapłaty

5.2.2010

Wykonawcy robót budowlanych otrzymają prawo do żądania od inwestora gwarancji zapłaty za wykonane roboty. Z ochrony nie skorzystają dostawcy materiałów budowlanych.

Gwarancja zapłaty jedynie za realne ryzyko

Gwarancja zapłaty jedynie za realne ryzyko

22.1.2010

Wytwórcy i dostawcy materiałów budowlanych nie zostaną objęci ochroną gwarancji terminowej zapłaty. Będzie ona przysługiwała tylko tym firmom, które ponoszą realne ryzyko - wnioskuje Ministerstwo (...)

Odpowiedzialnośc inwestora za dług

Odpowiedzialnośc inwestora za dług

4.11.2009

Pytanie: Mam taką oto sytuację, że jestem podwykonawcą budowlanym. Wykonawca nie zapłacił mi faktur za wykonane przeze mnie usługi budowlane. Słyszałem że w takiej sytuacji mogę żądać zapłaty (...)

"Gwarancje zapłaty" zabezpieczą wykonawców robót budowlanych

14.10.2009

Zmiany w kodeksie cywilnym zapewnią małym i średnim przedsiębiorstwom ochronę przed inwestorem, który zwleka z wypłatą należności za wykonane świadczenia dotyczącego robót budowlanych.

Samozatrudnienie i działalność gospodarcza

Samozatrudnienie i działalność gospodarcza

25.5.2007

Sprawa tzw. „samozatrudnienia” zawsze budziła wiele kontrowersji, a dyskusja nad tą kwestią rozgorzała ponownie po zmianach, jakie zostały wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym z (...)

Jak zapewnić sobie wyłączność współpracy z kontrahentem? – opinia prawna

Jak zapewnić sobie wyłączność współpracy z kontrahentem? – opinia prawna

26.10.2006

Możliwość zastrzeżenia w umowie cywilnoprawnej tzw. prawa wyłączności, polegającego na zobowiązaniu się jednej ze stron do powstrzymania się od zawarcia innej umowy z innym podmiotem jest ogólnie (...)

Szkoda w majątku spółki - opinia prawna

Szkoda w majątku spółki - opinia prawna

21.6.2006

FIRMA X działająca jako spółka z o.o. (świadcząca usługi niematerialne) ma 6 wspólników, z których 5 jest członkami zarządu. Zatrudnia 25 osób na umowy o pracę, w których podstawa jest na (...)

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane

27.10.2004

Umowa o roboty budowlane to wyspecjalizowany rodzaj umowy o dzieło. Posiada zresztą podstawowe cechy umowy o dzieło. Stronami tej umowy są wykonawca i inwestor. Przedmiotem umowy natomiast jest odpowiednie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne