Powiat województwo artykuły i zmiany w prawie

VAT od czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego

VAT od czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego

30.6.2020

W interpretacji ogólnej nr PT1.8101.3.2019 Minister Finansów wyjaśnił kwestie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. (...)

Powstanie związek metropolitalny w województwie śląskim

Powstanie związek metropolitalny w województwie śląskim

19.3.2017

Związek zostanie utworzony 1 lipca 2017 r., a realizacja jego zadań rozpocznie się 1 stycznia 2018 r. Zostanie on utworzony przez Radę Ministrów na mocy rozporządzenia, które ustali (...)

Kontrakty na rozwój zatwierdzone

Kontrakty na rozwój zatwierdzone

13.11.2014

Kontrakt terytorialny wskazuje priorytetowe dla rządu i samorządów cele do realizacji w najbliższych latach.

Rząd zajmie się zdrowiem psychicznym?

Rząd zajmie się zdrowiem psychicznym?

6.1.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego ma na celu stworzenie podstawy prawnej dla Rady Ministrów do podjęcia działań w zakresie ochrony zdrowia. Wedle propozycji rządowej (...)

Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

20.8.2007

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Dział IV (tekst jednolity: Dz.U. 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.). Dział ten reguluje samo postępowanie podatkowe; wiele jego przepisów odpowiada (...)

Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

20.8.2007

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Dział III (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.). Ten obszerny dział ustawy dotyczy zobowiązań podatkowych, m.in. ich powstawania (...)

Czym zajmuje się samorząd terytorialny?

Czym zajmuje się samorząd terytorialny?

26.4.2006

Zakres zadań jednostek samorządu terytorialnego obejmuje: zadania własne - określone w ustawach kompetencyjnych i w ustawach szczególnych - oraz zadania zlecone, należące do zakresu administracji (...)

Samorząd terytorialny - co to jest i po co jest?

Samorząd terytorialny - co to jest i po co jest?

11.4.2006

Samorząd terytorialny jest formą organizacji społeczności lokalnych powołaną do kierowania i zarządzania sprawami publicznymi w interesie mieszkańców. Do istotnych cech samorządu zaliczyć (...)

Kontrola administracji

Kontrola administracji

4.4.2006

Administracja publiczna, będąc władzą, winna całym swym bytem i działalnością opierać się na obowiązującym prawie. Kontrola oznacza badanie zgodności stanu istniejącego ze stanem postulowanym, (...)

Opłaty za korzystanie ze środowiska - kto i gdzie powinien je odprowadzać i czy można się z nich zwolnić?

Opłaty za korzystanie ze środowiska - kto i gdzie powinien je odprowadzać i czy można się z nich zwolnić?

1.2.2005

Nie jest tajemnicą, że z prowadzeniem przedsiębiorstwa związanych jest całe mnóstwo spraw dodatkowych załatwianych w różnych urzędach, których pozbycie się jest czasochłonne, niekiedy trudne (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne