Powołanie świadka artykuły i zmiany w prawie

Reforma procesu karnego

Reforma procesu karnego

24.8.2019

Ustawa reformująca Kodeks postępowania karnego ma służyć usprawnieniu, uproszczeniu i przyspieszeniu postępowań przed sądem.

Jaką reformę procesu karnego przygotowano?

Jaką reformę procesu karnego przygotowano?

21.2.2019

Rada Ministrów zaaprobowała przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości reformę Kodeksu postępowania karnego. Proponowane rozwiązania służą usprawnieniu, uproszczeniu i przyspieszeniu (...)

Zmagań resortu sprawiedliwości z niesprawnością sądów ciąg dalszy

Zmagań resortu sprawiedliwości z niesprawnością sądów ciąg dalszy

12.9.2018

Przewlekłość procesów jest przyczyną dramatów wielu Polaków, którzy nie mogą doczekać się sprawiedliwości przed sądem. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało (...)

Kogo możesz powołać na świadka w swojej sprawie?

Kogo możesz powołać na świadka w swojej sprawie?

9.4.2015

W postępowaniu przed sądem możesz i musisz zarazem często przytaczać dowody na swoje twierdzenia. I nie ma tu znaczenia, czy jest to postępowanie procesowe (spierasz się o zapłatę z jakiegoś (...)

Jakie podejrzany ma prawa?

Jakie podejrzany ma prawa?

26.3.2015

Podejrzany to osoba, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania (...)

Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka. Będzie nowa ustawa

Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka. Będzie nowa ustawa

22.7.2014

Przepisy, które kompleksowo regulują ochronę i pomoc dla pokrzywdzonych i świadków mają przyczynić się do zwiększania bezpieczeństwa tych osób oraz zapewnić większy komfort składania zeznań.

Kiedy i jak przeprowadza się postępowanie polubowne?

Kiedy i jak przeprowadza się postępowanie polubowne?

29.11.2011

Dlaczego strony są skłonne oddawać sprawy pod rozstrzygnięcie sądu polubownego? Strony oddają sprawy pod rozstrzygnięcie sądu polubownego z tego względu, że sąd polubowny działa szybciej niż (...)

Arbitraż przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT

Arbitraż przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT

27.2.2009

Liczba firm, które widzą swoją szanse w Internecie jest coraz większa, coraz więcej firm zakłada w związku z tym swoje strony internetowe. Na ogół nazwa domeny jest odzwierciedleniem (...)

V - Kodeks postępowania cywilnego - Środki zaskarżenia

V - Kodeks postępowania cywilnego - Środki zaskarżenia

20.8.2008

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. Część pierwsza, Tytuł VI, Działy V - VII. (Dz.U. 1964 Nr 43, poz. 296 ze zm.). Te działy kodeksu regulują środki zaskarżenia (...)

VI - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowania odrębne

VI - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowania odrębne

20.8.2008

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. Część pierwsza, Księga pierwsza, Tytuł VII. Postępowania odrębne (Dz.U. 1964 Nr 43, poz. 296 ze zm.). Ta część kodeksu zawiera (...)

Jak ma się zmienić odpowiedzialność lekarzy?

Jak ma się zmienić odpowiedzialność lekarzy?

30.3.2008

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich jest obecnie w Sejmie. Najważniejsze cele, które zamierza się osiągnąć poprzez wprowadzenie zmian zawartych w niniejszym projekcie to: (...)

Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

20.8.2007

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Dział IV (tekst jednolity: Dz.U. 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.). Dział ten reguluje samo postępowanie podatkowe; wiele jego przepisów odpowiada (...)

II - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - Postępowanie

II - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - Postępowanie

1.8.2007

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - Dział II. POSTĘPOWANIE (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).W tym miejscu ustawodawca zawarł przepisy regulujące postępowanie (...)

Sądy gospodarcze mają przyspieszyć

Sądy gospodarcze mają przyspieszyć

19.3.2007

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw wchodzi w życie 20 marca br. Ma ona na celu usprawnienie i racjonalizację przebiegu postępowania (...)

Przyspieszenie sądów gospodarczych

Przyspieszenie sądów gospodarczych

19.11.2006

Na ostateczne uchwalenie przez Sejm (po wprowadzeniu poprawek przez Senat) czeka rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ma on na celu usprawnienie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne