Pozew o zapłatę artykuły i zmiany w prawie

Skarga o wznowienie postępowania uwzględniona przez Sąd Najwyższy

Skarga o wznowienie postępowania uwzględniona przez Sąd Najwyższy

15.11.2020

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro od wyroku Sądu Okręgowego w Płocku z 7 września 2016 roku w sprawie dotyczącej odrzucenia skargi o wznowienie (...)

Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek? Przykłady praktyczne liczenia terminu.

Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek? Przykłady praktyczne liczenia terminu.

12.11.2020

Pojawia się niebezpieczeństwo, że spadkodawca sporządzi testament, na podstawie którego najbliżsi zostaną pozbawieni udziału w spadku, bo ten w całości przypadnie osobom obcym albo, że (...)

Kiedy przedawniają się roszczenia? Jakie są skutki przedawnienia?

Kiedy przedawniają się roszczenia? Jakie są skutki przedawnienia?

7.10.2020

Przedawnienie oznacza możliwość uchylenia się dłużnika od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu. Istotny sens przedawnienia polega na tym, że po upływie określonego (...)

Renta dla poszkodowanego pacjenta

Renta dla poszkodowanego pacjenta

12.9.2020

Rzecznik Praw Pacjenta kontynuuje swoje działania związane z wytaczaniem powództw na rzecz pacjentów oraz wstępowaniem do toczących się postępowań cywilnych w sprawach dotyczących (...)

Do którego sądu złożyć pozew o zapłatę?

Do którego sądu złożyć pozew o zapłatę?

9.1.2020

Dochodząc swojej należności, musimy oprócz zebrania odpowiednich dowodów, sformułować odpowiednie zapisy w pozwie. Jednym z najistotniejszych jego elementów, jest wskazanie Sądu (...)

Kontrola przestrzegania prawa pracy

Kontrola przestrzegania prawa pracy

30.4.2019

Do nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy upoważnione są: Państwowa Inspekcja Pracy, społeczna inspekcja pracy, a także Państwowa Inspekcja Sanitarna (w zakresie przepisów (...)

Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani

Nowi sędziowie Sądu Najwyższego powołani

10.10.2018

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył 10 października 2018 r. w Pałacu Prezydenckim akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego. Do Izby (...)

Do którego sądu skierować pismo? - Właściwość sądu

Do którego sądu skierować pismo? - Właściwość sądu

29.8.2017

Chcąc prawidłowo skierować pozew w postępowaniu cywilnym, należy zorientować się, który sąd jest właściwy dla rozstrzygnięcia danej sprawy. Przez właściwość sądu należy rozumieć (...)

Przedsiębiorcy łatwiej odzyskają długi

Przedsiębiorcy łatwiej odzyskają długi

20.3.2017

Sejm przyjął już tzw. pakiet wierzycielski, czyli ustawę, która daje firmom narzędzia do lepszego badania wiarygodności płatniczej kontrahentów, pozwoli szybciej odzyskiwać długi (...)

Brak zapłaty wynagrodzenia za pracę

Brak zapłaty wynagrodzenia za pracę

28.9.2016

       Zgodnie z art. 22 § 1 kodeksu pracy, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego (...)

Prawo Rodzinne

Prawo Rodzinne

10.1.2013

Sytuacja faktyczna: Mój mąż będzie miał dziecko z inną kobietą. Nie chcemy, aby to dziecko nosiło jego nazwisko. Czy jest to możliwe i jakie będą konsekwencje takiego zachowania? Jakie prawa (...)

Kiedy można uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Kiedy można uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

17.4.2012

Postępowanie upominawcze pozwala na dochodzenie roszczenia pieniężnego lub innego. W tym drugim przypadku, jeśli szczególny przepis to umożliwia. Jeżeli kwota, z którą zalega dłużnik nie przekracza (...)

Ucieczka dłużnika nie przeszkodzi w egzekucji

Ucieczka dłużnika nie przeszkodzi w egzekucji

9.1.2012

Wierzyciel nie straci prawa do odzyskania pieniędzy nawet wtedy, gdy dłużnik wyjechał z kraju, zanim sąd wydał tytuł wykonawczy umożliwiający wszczęcie egzekucji komorniczej z pozostawionego (...)

Postępowanie uproszczone - kiedy można je zastosować?

Postępowanie uproszczone - kiedy można je zastosować?

5.1.2012

Postępowanie uproszczone jest swoistą odpowiedzią prawodawcy na postulaty społeczne, domagające się umożliwienia załatwiania spraw drobnych i prostych szybko, w postępowaniu odformalizowanym i (...)

Szef nie dał wypłaty. Co zrobić?

Szef nie dał wypłaty. Co zrobić?

27.4.2011

Możesz donieść na pracodawcę do PIP lub złożyć pozew do sądu pracy.

Prawa i obowiązki różnych podmiotów po dokonaniu podziału majątku wspólnego małżonków

Prawa i obowiązki różnych podmiotów po dokonaniu podziału majątku wspólnego małżonków

29.11.2010

Podział majątku wspólnego ma na celu definitywne rozliczenie majątkowe małżonków (byłych małżonków), po ustaniu między nimi wspólności majątkowej. Uczestnicy postępowania (...)

Jak napisać pozew sądowy?

Jak napisać pozew sądowy?

10.11.2010

Żeby wystąpić do sądu z pozwem, nie musimy korzystać z pomocy pełnomocnika. Możemy go napisać i doręczyć samodzielnie. Jeśli jednak nie jesteśmy prawnikami, dowiedzmy się najpierw, co powinien (...)

Ugoda korzystniejsza niż pozew sądowy

Ugoda korzystniejsza niż pozew sądowy

14.1.2010

Korzyści z podpisania ugody z firmą windykacyjną jest dużo. Dla tysięcy osób zadłużonych to skuteczna metoda wyjścia z pętli zadłużenia, czyli sytuacji, w której zaciąga się jedną pożyczkę, (...)

Wezwanie do zapłaty i monitoring należności.

Wezwanie do zapłaty i monitoring należności.

4.11.2009

Każdy przedsiębiorca zna ten scenariusz. Wystawiamy fakturę za wykonaną usługę bądź sprzedany towar. Termin zapłaty mija. Należność nadal nie jest zapłacona. Pierwsze telefony z przypomnieniami. (...)

Wypowiedzenie najmu przez współwłaściciela - opinia prawna

Wypowiedzenie najmu przez współwłaściciela - opinia prawna

4.9.2009

Jestem współwłaścicielem budynku w 3/16 części, w której zajmuję razem z mężem pokój z kuchnią na poddaszu. Jest to współwłasność łączna, nie ma odrębności lokali w budynku. Współwłaścicielem (...)

Dopuszczalność zgłoszenia zarzutu przedawnienia w apelacji

Dopuszczalność zgłoszenia zarzutu przedawnienia w apelacji

12.8.2009

Pan X zamówił u stolarza dębowe meble do kuchni i jadalni. Zapłata miała nastąpić w ciągu 20 dni od dostarczenia wszystkich gotowych mebli, co nastąpiło na przełomie listopada i grudnia 2003 (...)

Ponowne wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę dokonane w okresie pierwszego wypowiedzenia - opinia prawna

Ponowne wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę dokonane w okresie pierwszego wypowiedzenia - opinia prawna

30.4.2009

Pracownik, który jest zatrudniony w zakładzie pracy ponad dwa lata, otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę 10 listopada 2007 r. W wypowiedzeniu pracodawca wskazał dwutygodniowy termin wypowiedzenia (...)

Kodeks spółek handlowych (art. 459-490)

Kodeks spółek handlowych (art. 459-490)

22.1.2009

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Tytuł III, dział II, rozdziały VII-VIII (Dz.U. 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). Ta część kodeksu zawiera przepisy dotyczące rozwiązania (...)

Napisałeś w umowie, że dostałeś pieniądze, a było inaczej? Dowiedz się czy możesz je odzyskać! - opinia prawna

Napisałeś w umowie, że dostałeś pieniądze, a było inaczej? Dowiedz się czy możesz je odzyskać! - opinia prawna

19.12.2008

W akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości został zawarty zapis, z którego wynika, iż w dniu podpisania tego aktu sprzedający otrzymał już część ceny, a pozostała część zostanie wypłacona (...)

Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 1 - 92)

Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 1 - 92)

26.8.2008

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Działy I - II (tekst jednolity: Dz.U. 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.). Ustawa ta reguluje nie tylko zasady gospodarowania nieruchomościami (...)

II - Kodeks postępowania cywilnego - Sąd. Strony. Koszty

II - Kodeks postępowania cywilnego - Sąd. Strony. Koszty

20.8.2008

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. Część pierwsza. Księga pierwsza. Tytuły I - V (Dz.U. 1964 Nr 43, poz. 296 ze zm.). Ta część kodeksu zawiera przepisy dotyczące (...)

VI - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowania odrębne

VI - Kodeks postępowania cywilnego - Postępowania odrębne

20.8.2008

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. Część pierwsza, Księga pierwsza, Tytuł VII. Postępowania odrębne (Dz.U. 1964 Nr 43, poz. 296 ze zm.). Ta część kodeksu zawiera (...)

Okres zalegania z czynszem a wypowiedzenie - opinia prawna

Okres zalegania z czynszem a wypowiedzenie - opinia prawna

11.4.2008

Najemca w umowie cywilnoprawnej zawartej pod koniec lipca zgodził się na opłatę czynszu za pierwszy miesiąc oraz za kaucje wartości 1 miesiąca czynszu w przeciągu kilku dni po wprowadzeniu się, (...)

Kiedy świadczenie ma charakter niepieniężny, czyli możliwość zastrzeżenia kary umownej - opinia prawna

Kiedy świadczenie ma charakter niepieniężny, czyli możliwość zastrzeżenia kary umownej - opinia prawna

1.2.2008

Strony zawarły umowę, w treści której obowiązek zleceniobiorcy został określony jako świadczenie usług doradczych. Jednak umowa przewiduje też dokonywanie poprawek przez zleceniobiorcę (...)

Czy przedmiot darowizny ma znaczenie dla obliczenia zachowku? - opinia prawna

Czy przedmiot darowizny ma znaczenie dla obliczenia zachowku? - opinia prawna

16.3.2007

Prawo spadkowe przewiduje instytucję tzw. zachowku, który ma zabezpieczyć interesy majątkowe najbliższych członków rodziny spadkodawcy. Spadkodawca może w testamencie pominąć członków (...)

Umowa kompensacyjna - opinia prawna

Umowa kompensacyjna - opinia prawna

16.11.2006

Strony zawarły trójstronne porozumienie o kompensatach. Niestety jedna ze stron nie dotrzymała terminu zapłaty wynikające z przedmiotowego dokumentu. Wierzyciel, będący stroną porozumienia, (...)

Profesjonalny pełnomocnik i przedsiębiorca musi pamiętać o opłacie sądowej

Profesjonalny pełnomocnik i przedsiębiorca musi pamiętać o opłacie sądowej

19.7.2006

Nowa ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych doczekała się szerokiego omówienia w prasie również tej niespecjalistycznej. Większość jednak dotychczasowych (...)

Szkoda poniesiona w wypadku, czyli jaki samochód zastępczy wypożyczyć - opinia prawna

Szkoda poniesiona w wypadku, czyli jaki samochód zastępczy wypożyczyć - opinia prawna

10.8.2005

W oparciu o przepisu kodeksu cywilnego oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych obowiązek ubezpieczyciela sprowadza się do "naprawienia" szkody wyrządzonej na skutek zajścia zdarzenia określonego (...)

Konsekwencje wypłaty zaległego wynagrodzenia w drodze ugody sądowej - opinia prawna

Konsekwencje wypłaty zaległego wynagrodzenia w drodze ugody sądowej - opinia prawna

9.5.2005

W przedmiotowej sprawie zasadnicze znaczenie ma ustalenie, jaki charakter miała wypłata dokonana w wyniku zawartej przed sądem ugody. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że powód złożył (...)

Kiedy można żądać zabezpieczenia roszczenia? (ze zmianami od 5 lutego 2005 r.)

Kiedy można żądać zabezpieczenia roszczenia? (ze zmianami od 5 lutego 2005 r.)

3.2.2005

Podstawowym celem postępowania zabezpieczającego jest udzielenie natychmiastowej i tymczasowej ochrony prawnej podmiotom uprawnionym. Postępowanie zabezpieczające ze swego założenia ma być postępowaniem (...)

Kara umowna w obrocie gospodarczym - opinia prawna

Kara umowna w obrocie gospodarczym - opinia prawna

27.10.2004

Kodeks cywilny dla zwiększenia pewności realizacji obowiązków pomiędzy kontrahentami daje im możliwość stosowania instytucji kary umownej. Można bowiem zastrzec w umowie, że naprawienie szkody (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne