Praca o szczególnym charakterze artykuły i zmiany w prawie

Obowiązek złożenia zgłoszenia ZUS ZSWA

Obowiązek złożenia zgłoszenia ZUS ZSWA

29.3.2022

31 marca 2022 r. upływa termin na złożenie dokumentu ZUS ZSWA – Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2021 rok. (...)

Emerytura pomostowa - kto może przejść na emeryturę pomostową?

Emerytura pomostowa - kto może przejść na emeryturę pomostową?

2.10.2018

Jeżeli urodziłeś się po 31 grudnia 1948 r. i byłeś zatrudniony przy pracach o szczególnym charakterze bądź w szczególnych warunkach, możesz otrzymać emeryturę pomostową. Sprawdź, (...)

Jakie emerytury dla nauczycieli?

Jakie emerytury dla nauczycieli?

13.8.2017

Jeśli jesteś nauczycielem urodzonym po 1948 r., jest kilka możliwości, abyś mógł przejść na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Możesz także poczekać z tą (...)

Emerytury pomostowe naruszają zasadę równości?

Emerytury pomostowe naruszają zasadę równości?

16.3.2010

Praca w hałasie, wykonywana poza pomieszczeniami zamkniętymi, zmianowa nocna czy zawód nauczyciela powinny być zaliczane do prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze - twierdzi (...)

Rekompensaty dla osób, które nie mogą przejść na emeryturę pomostową

Rekompensaty dla osób, które nie mogą przejść na emeryturę pomostową

22.7.2009

W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych przewidziano rekompensaty dla osób, które pracowały przez co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub w szczególnym (...)

Dla kogo emerytury pomostowe?

Dla kogo emerytury pomostowe?

17.10.2008

Rządowy projekt ustawy o emeryturach pomostowych, którym zajmuje się obecnie Sejm, dotyczy: zasad nabywania i utraty prawa do emerytur pomostowych przez niektórych pracowników wykonujących (...)

Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

27.8.2007

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Działy III - VI (Dz.U. 2005 Nr 164, poz. 1365 ze zm.). W działach tych uregulowano kwestie związane z pracownikami uczelni (m.in. ich wynagrodzenie (...)

Kodeks karny wykonawczy Cz. I

Kodeks karny wykonawczy Cz. I

7.8.2007

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 1997 r., Nr 90, poz. 557 ze zm.) - CZĘŚĆ OGÓLNA i CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA Rozdział VIII-X. Ta część kodeksu obejmuje zagadnienia dotyczące (...)

Wcześniejsza emerytura osoby urodzonej przed 1949 r. - opinia prawna

Wcześniejsza emerytura osoby urodzonej przed 1949 r. - opinia prawna

13.12.2006

Reforma systemu ubezpieczeń społecznych z 1 stycznia 1999 r. zmieniła zasady nabywania praw do świadczeń emerytalnych oraz sposób ustalania ich wysokości. Nowy system przewiduje nabywanie uprawnień (...)

Ochrona przy obniżonym wieku emerytalnym, zwolnienie z pracy członka zarządu - opinia prawna

Ochrona przy obniżonym wieku emerytalnym, zwolnienie z pracy członka zarządu - opinia prawna

8.3.2006

Członek zarządu sp. z o.o. jest w tej spółce zatrudniony na umowę o pracę na stanowisku kierowniczym. Mam 56 lat i 8 miesięcy. Ma też udokumentowany 15 letni staż pracy w warunkach szczególnych (...)

Czy do nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych stosuje się Kartę Nauczyciela? - opinia prawna

Czy do nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych stosuje się Kartę Nauczyciela? - opinia prawna

10.5.2005

Przepisy Karty Nauczyciela stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych na prawach szkół publicznych, co do zasady w sytuacji gdy są oni zatrudnieni w szkole w wymiarze co najmniej (...)

Kto i kiedy na wcześniejszą emeryturę? - opinia prawna

Kto i kiedy na wcześniejszą emeryturę? - opinia prawna

20.1.2005

Ustawa o emeryturach i rentach przewiduje możliwość przejścia ubezpieczonego na emeryturę przy spełnieniu szeregu przesłanek. Nie dla wszystkich są one jednak jednakowe, gdyż zgodnie z art. 30 (...)

Konkurs na twórcze prace projektowe - podstawowe regulacje (stan prawny do 1 marca 2004r.)

Konkurs na twórcze prace projektowe - podstawowe regulacje (stan prawny do 1 marca 2004r.)

8.7.2004

Jeżeli przedmiotem zamówienia mają być twórcze prace projektowe, ustawa przewiduje możliwość przeprowadzenia konkursu. Konkurs jest szczególną czynnością (procedurą konkursową) poprzedzającą (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne