Praca w szczególnych warunkach artykuły i zmiany w prawie

Obowiązek złożenia zgłoszenia ZUS ZSWA

Obowiązek złożenia zgłoszenia ZUS ZSWA

29.3.2022

31 marca 2022 r. upływa termin na złożenie dokumentu ZUS ZSWA – Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2021 rok. (...)

Emerytura pomostowa - kto może przejść na emeryturę pomostową?

Emerytura pomostowa - kto może przejść na emeryturę pomostową?

2.10.2018

Jeżeli urodziłeś się po 31 grudnia 1948 r. i byłeś zatrudniony przy pracach o szczególnym charakterze bądź w szczególnych warunkach, możesz otrzymać emeryturę pomostową. Sprawdź, (...)

Wykonujący uciążliwe prace mogą wcześniej przejść na emeryturę

Wykonujący uciążliwe prace mogą wcześniej przejść na emeryturę

9.2.2018

Kierowca samochodu ciężarowego, który ubocznie wykonywał czynności konwojenta, ładowacza lub spedytora w odniesieniu do przewożonego ładunku, może liczyć na emeryturę według „starych (...)

Prawo do emerytury górniczej

Prawo do emerytury górniczej

19.2.2012

Obowiązująca od 1 stycznia br. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela umożliwiła górnikom (...)

Emerytury pomostowe naruszają zasadę równości?

Emerytury pomostowe naruszają zasadę równości?

16.3.2010

Praca w hałasie, wykonywana poza pomieszczeniami zamkniętymi, zmianowa nocna czy zawód nauczyciela powinny być zaliczane do prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze - twierdzi (...)

Rekompensaty dla osób, które nie mogą przejść na emeryturę pomostową

Rekompensaty dla osób, które nie mogą przejść na emeryturę pomostową

22.7.2009

W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych przewidziano rekompensaty dla osób, które pracowały przez co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub w szczególnym (...)

Kto jeszcze będzie mógł przejść na emeryturę pomostową?

Kto jeszcze będzie mógł przejść na emeryturę pomostową?

18.2.2009

W Sejmie jest obecnie poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych. Projekt przewiduje poszerzenie listy zawodów, których członkowie będą mogli skorzystać z uprawnienia (...)

Dla kogo emerytury pomostowe?

Dla kogo emerytury pomostowe?

17.10.2008

Rządowy projekt ustawy o emeryturach pomostowych, którym zajmuje się obecnie Sejm, dotyczy: zasad nabywania i utraty prawa do emerytur pomostowych przez niektórych pracowników wykonujących (...)

Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

27.8.2007

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Działy III - VI (Dz.U. 2005 Nr 164, poz. 1365 ze zm.). W działach tych uregulowano kwestie związane z pracownikami uczelni (m.in. ich wynagrodzenie (...)

Kodeks karny wykonawczy Cz. II

Kodeks karny wykonawczy Cz. II

7.8.2007

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 1997 r., Nr 90, poz. 557 ze zm.) - CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA Rozdział X,Oddział 4-13. Ta część kodeksu obejmuje zagadnienia dotyczące praw (...)

Kodeks karny wykonawczy Cz. I

Kodeks karny wykonawczy Cz. I

7.8.2007

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 1997 r., Nr 90, poz. 557 ze zm.) - CZĘŚĆ OGÓLNA i CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA Rozdział VIII-X. Ta część kodeksu obejmuje zagadnienia dotyczące (...)

Wcześniejsza emerytura osoby urodzonej przed 1949 r. - opinia prawna

Wcześniejsza emerytura osoby urodzonej przed 1949 r. - opinia prawna

13.12.2006

Reforma systemu ubezpieczeń społecznych z 1 stycznia 1999 r. zmieniła zasady nabywania praw do świadczeń emerytalnych oraz sposób ustalania ich wysokości. Nowy system przewiduje nabywanie uprawnień (...)

Ochrona przy obniżonym wieku emerytalnym, zwolnienie z pracy członka zarządu - opinia prawna

Ochrona przy obniżonym wieku emerytalnym, zwolnienie z pracy członka zarządu - opinia prawna

8.3.2006

Członek zarządu sp. z o.o. jest w tej spółce zatrudniony na umowę o pracę na stanowisku kierowniczym. Mam 56 lat i 8 miesięcy. Ma też udokumentowany 15 letni staż pracy w warunkach szczególnych (...)

USTAWA z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy - uwzględnia zmiany wchodzące w życie wraz z przystąpieniem do UE

USTAWA z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy - uwzględnia zmiany wchodzące w życie wraz z przystąpieniem do UE

5.1.2006

Uwzględnia zmiany, które wchodzą w życie po wejściu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (wprowadzone ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych (...)

Kto i kiedy na wcześniejszą emeryturę? - opinia prawna

Kto i kiedy na wcześniejszą emeryturę? - opinia prawna

20.1.2005

Ustawa o emeryturach i rentach przewiduje możliwość przejścia ubezpieczonego na emeryturę przy spełnieniu szeregu przesłanek. Nie dla wszystkich są one jednak jednakowe, gdyż zgodnie z art. 30 (...)

Wynagrodzenie nauczyciela

Wynagrodzenie nauczyciela

14.12.2004

Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu (...)

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

16.7.2004

Treść aktu prawnego, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2004 r.

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne