Pracownik socjalny artykuły i zmiany w prawie

Zmiany w zatrudnieniu socjalnym już pewne

Zmiany w zatrudnieniu socjalnym już pewne

29.1.2022

Zasadniczym celem ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw jest dostosowanie rozwiązań zawartych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym do (...)

Prawo do świadczeń pomocy społecznej

Prawo do świadczeń pomocy społecznej

18.10.2021

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom, zamieszkującym (...)

Idą zmiany w zatrudnieniu socjalnym...

Idą zmiany w zatrudnieniu socjalnym...

26.7.2021

Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu to bardzo ważna misja. Służą jej m.in. centra oraz kluby integracji społecznej – poprzez reintegrację zawodową i społeczną.

Usprawnienie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Usprawnienie rodzinnego wywiadu środowiskowego

17.4.2021

Uporządkowanie i doprecyzowanie kwestii, które dotąd budziły wątpliwości interpretacyjne lub stanowiły znaczącą barierę w przeprowadzaniu rodzinnego wywiadu środowiskowego – to najważniejsze (...)

Sejm przyjął zmiany w pomocy społecznej

Sejm przyjął zmiany w pomocy społecznej

23.3.2021

Zwiększenie kwoty dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych oraz szereg innych zmian obejmujących poprawę ich sytuacji, a także m.in. zniesienie odpłatności za korzystanie z usług świadczonych (...)

Bezpieczny budżet na 2021 r.?

Bezpieczny budżet na 2021 r.?

28.9.2020

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt zakłada, że w przyszłym roku dochody budżetu państwa wyniosą 404,4 mld zł, zaś wydatki – 486,7 mld zł. Deficyt wyniesie 82,3 mld zł.

Tarcza 4.0 w Sejmie

Tarcza 4.0 w Sejmie

29.5.2020

Czasowa, zwiększona ochrona polskich firm – w momencie, w którym spadły ich wyceny – przed wrogim przejęciem przez inwestorów spoza UE; osłona finansowa dla samorządów; ułatwienia (...)

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych

21.5.2020

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (...)

ABC kwarantanny

ABC kwarantanny

27.4.2020

Zapobiegaj rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Przestrzegaj kwarantanny. Od Twojego zachowania zależy bezpieczeństwo innych! Kwarantanna to odosobnienie osób zdrowych, które (...)

Tarcza antykryzysowa - ułatwienia dla firm

Tarcza antykryzysowa - ułatwienia dla firm

28.3.2020

Uelastycznienie przepisów rynku pracy i liczne uproszczenia formalne – to tylko niektóre formy wsparcia dla dużych przedsiębiorstw przewidziane w przyjętym przez Sejm pakiecie „tarczy (...)

O czym muszą wiedzieć osoby objęte kwarantanną?

O czym muszą wiedzieć osoby objęte kwarantanną?

20.3.2020

Kwarantanna to izolacja osób zdrowych, które miały kontakt/styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem (...)

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne doktorantów

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne doktorantów

27.10.2019

Dowiedz się, jakim ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym podlegają doktoranci. Doktoranci, którzy rozpoczęli kształcenie w szkołach doktorskich najwcześniej w roku akademickim 2019/2020 (...)

Ubezpieczenia i świadczenia wypadkowe

Ubezpieczenia i świadczenia wypadkowe

26.11.2018

Krąg osób objętych tym ubezpieczeniem określa ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby podlegające (...)

Dodatek mieszkaniowy - Jak uzyskać, komu przysługuje i ile wynosi dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy - Jak uzyskać, komu przysługuje i ile wynosi dodatek mieszkaniowy

6.9.2018

Jeśli Twoja sytuacja materialna jest trudna, możesz skorzystać z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego przeznaczonego na utrzymanie posiadanego bądź wynajmowanego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Sprawdź, (...)

Jak uzyskać decyzję uprawniającą do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej?

Jak uzyskać decyzję uprawniającą do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej?

19.11.2017

Potrzebujesz bezpłatnej opieki zdrowotnej, a nie jesteś ubezpieczony? Jeśli masz niskie dochody, to możesz uzyskać dostęp do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. W tym celu możesz wystąpić (...)

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

9.11.2017

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej (...)

Będzie reforma dyrektywy o delegowaniu pracowników?

Będzie reforma dyrektywy o delegowaniu pracowników?

25.10.2017

Po przyjęciu przez Radę UE nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników z 1996 r. - pracuje nad nim teraz Parlament Europejski. Celem jest ustanowienie takiej samej płacy za (...)

Ubezpieczenie zdrowotne - Kogo dotyczy i kiedy jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie zdrowotne - Kogo dotyczy i kiedy jest obowiązkowe?

21.10.2017

System ubezpieczenia zdrowotnego ma na celu możliwie jak najlepsze zabezpieczenie opieki zdrowotnej osobom ubezpieczonym i osobom innym niż ubezpieczeni, uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej (...)

Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem a ZUS

Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem a ZUS

5.10.2017

Od 1 września 2013 r. wprowadzone zostały nowe tytuły ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem. Poznaj zasady podlegania ubezpieczeniom, ustalania podstawy wymiaru składek oraz warunki, jakie musisz spełnić Ty i dziecko, aby mogły być za Ciebie opłacane składki?

Będą zmiany w nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej

Będą zmiany w nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej

3.9.2017

Prezydent RP skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw. 

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

26.6.2017

Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról (...)

Jak zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego?

Jak zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego?

4.4.2017

Każda osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (np. pracownik) ma obowiązek zgłosić do tego ubezpieczenia członków swojej rodziny. Do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym (...)

Poprawne rozliczenie wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Poprawne rozliczenie wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

29.1.2015

Z uwagi na ich socjalny charakter od środków wypłacanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przysługuje szereg zwolnień przedmiotowych od podatku dochodowego od osób (...)

Zwolnienie nauczyciela - jakie kryteria brać pod uwagę?

Zwolnienie nauczyciela - jakie kryteria brać pod uwagę?

5.3.2013

Kryteria, według których dokonuje się wyboru jednego z nauczycieli do zwolnienia z pracy, nie są tożsame z ustawowymi przyczynami wypowiedzenia stosunku pracy nauczycielowi mianowanemu. Wybór (...)

Podstawa wymiaru Twojej składki na ubezpieczenie społeczne - sprawdź ile wynosi i jak ją ustalić

Podstawa wymiaru Twojej składki na ubezpieczenie społeczne - sprawdź ile wynosi i jak ją ustalić

19.2.2012

Wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe wyrażone są w formie stopy procentowej, jednakowej dla wszystkich ubezpieczonych. Z kolei stopa procentowa składek na ubezpieczenie (...)

Więcej osób pomoże ofiarom przemocy

Więcej osób pomoże ofiarom przemocy

18.10.2011

Nie tylko policjant i pracownik socjalny wypełni tzw. Niebieską Kartę. Teraz może to zrobić również pielęgniarka, lekarz czy gminny urzędnik.

Jak odzyskać pieniądze za szkolne podręczniki?

Jak odzyskać pieniądze za szkolne podręczniki?

31.8.2011

Maksymalnie możesz dostać 390 złotych. Jeśli spełniasz warunki, złóż wniosek.

Kiedy można starać się o mieszkanie komunalne?

Kiedy można starać się o mieszkanie komunalne?

24.8.2011

Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań gminy. Gmina powinna zapewnić lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokajać (...)

Policja pomoże odbierać dzieci

Policja pomoże odbierać dzieci

24.1.2011

Mundurowi mają oceniać stopień zagrożenia życia i zdrowia dziecka oraz zapewniać bezpieczeństwo pracownikom socjalnym podczas zabierania malucha z rodziny.

Kto zdecyduje o odebraniu dziecka rodzicom?

Kto zdecyduje o odebraniu dziecka rodzicom?

21.12.2010

Uprawnienia pracowników socjalnych mogą być za duże. Powinni oni konsultować odebranie malucha z rodziny.

Jak otrzymać dodatek mieszkaniowy?

Jak otrzymać dodatek mieszkaniowy?

19.8.2010

Mimo, iż pomoc przewidziana ustawą o dodatku mieszkaniowym tylko częściowo pokryje comiesięczne wydatki związane z opłatami za mieszkanie, warto jednak zapoznać się z warunkami przyznawania takich (...)

Rodziny lepiej chronione przed przemocą

Rodziny lepiej chronione przed przemocą

2.8.2010

Za uderzenie dziecka rodzic trafi na terapię, osoba znęcająca się nad domownikami będzie musiała opuścić mieszkanie, a pracownik socjalny zabierze dziecko z domu, w którym maluchowi grozi niebezpieczeństwo.

Walka z przemocą w rodzinie będzie skuteczniejsza?

Walka z przemocą w rodzinie będzie skuteczniejsza?

21.7.2010

1 sierpnia 2010 roku wejdzie w życie obszerna nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - donosi gazeta Prawna.

Za uderzenie dziecka pójdziesz na terapię

Za uderzenie dziecka pójdziesz na terapię

18.6.2010

Pełniący obowiązki prezydenta Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dokument zacznie obowiązywać w sierpniu tego roku.

Senat nie zakaże bicia dzieci?

Senat nie zakaże bicia dzieci?

26.5.2010

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie może trafić do kosza. Senacka komisja praw człowieka zarekomenduje dzisiaj odrzucenie dokumentu w całości.

Rządowy zasiłek powodziowy dla każdego ucznia

Rządowy zasiłek powodziowy dla każdego ucznia

26.5.2010

Na jednorazowy zasiłek w wysokości tysiąca złotych może liczyć każdy uczeń, który został dotknięty skutkami powodzi ? zapowiada Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Sejm uchwalił zakaz bicia dzieci

Sejm uchwalił zakaz bicia dzieci

7.5.2010

Posłowie przegłosowali ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dokument wprowadza zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci i pozwala pracownikom socjalnym odebrać dziecko, gdy zagrożone (...)

Pracownik socjalny nie zabierze dziecka. Sejm łagodzi przepis

Pracownik socjalny nie zabierze dziecka. Sejm łagodzi przepis

19.3.2010

Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny zapowiedziała zmiany w projekcie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - informuje Gazeta Wyborcza.

Pracownik socjalny będzie zabierał dzieci z domów?

Pracownik socjalny będzie zabierał dzieci z domów?

5.3.2010

Przyznanie pracownikom pomocy społecznej prawa do odebrania dziecka z rodziny - w sytuacji, gdy zdrowie bądź życie malucha będzie zagrożone - wzbudziło wielkie kontrowersje w Sejmie.

Rząd złagodzi przepisy regulujące zakładanie żłobków?

Rząd złagodzi przepisy regulujące zakładanie żłobków?

4.3.2010

Firmy, które zdecydują się na założenie firmowego żłobka lub klubu dziecięcego, będą mogły zwiększać wysokość tzw. odpisu podstawowego na zakładowy fundusz socjalny.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy narusza autonomię rodziny?

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy narusza autonomię rodziny?

2.3.2010

Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny apeluje do parlamentarzystów, aby nie godzili się na rozwiązania, które zabronią rodzicom wychowywania dzieci według wyznawanych zasad.

Interdyscyplinarne zespoły do walki z przemocą domową

Interdyscyplinarne zespoły do walki z przemocą domową

18.2.2010

Kurator, pracownik socjalny i policjant - takie zespoły będą interweniowały w rodzinach, w których stosowana jest przemoc lub są one zagrożone przemocą.

Dla kogo przywileje socjalne od pracodawcy?

Dla kogo przywileje socjalne od pracodawcy?

15.1.2010

Pieniądze z utworzonego przez firmę funduszu socjalnego nie należą się każdemu pracownikowi. Nie na wszystko mogą być również przeznaczone - czytamy na łamach Rzeczpospolitej.

Bilety, bony i karnety będą wolne od podatku

Bilety, bony i karnety będą wolne od podatku

7.1.2010

Zwolnieniem podatkowym objęte zostaną m.in. bony, talony i inne znaki, które możemy wymienić na towary i usługi - wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Świąteczny prezent jest przychodem pracownika

Świąteczny prezent jest przychodem pracownika

23.11.2009

Świąteczne upominki, które pracownik otrzymał od pracodawcy, podlegają PIT - informuje Gazeta Prawna.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ma być skuteczniejsze

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ma być skuteczniejsze

26.2.2009

Większa pomoc ofiarom przemocy w rodzinie, izolacja sprawców oraz rozwój profilaktyki zapobiegania przemocy - to główne zmiany zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne