Produktów artykuły i zmiany w prawie

Influencer marketing a oznaczanie reklam

Influencer marketing a oznaczanie reklam

3.11.2022

Influencerze! Każdą sytuację rozpatruj indywidualnie: pamiętaj o przepisach, korzystaj z rekomendacji UOKiK, przyjrzyj się swojej działalności i publikowanym materiałom. Uczciwie i zdroworozsądkowo (...)

Ustawa o dostępności niektórych produktów i usług w przygotowaniu

Ustawa o dostępności niektórych produktów i usług w przygotowaniu

31.5.2022

Projekt ustawy o dostępności niektórych produktów i usług, przygotowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, przeniesie do polskiego prawa wymagania dyrektywy UE o dostępności (...)

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

6.7.2021

Towary, które są wprowadzane do obrotu na rynku unijnym, muszą spełniać określone wymagania. Przeczytaj jakie zasady obowiązują, jeśli chcesz sprzedawać towary w państwach członkowskich (...)

Umowy na dostawy produktów rolnych

Umowy na dostawy produktów rolnych

6.5.2021

Rolniku, czy wiesz, jak powinna wyglądać korzystna dla Ciebie umowa na dostawy produktów? Sprawdź porady UOKiK. Radzi on m.in., jak powinny być uregulowane kwestie ceny, terminów (...)

Inicjatywa na rzecz zrównoważonych produktów

Inicjatywa na rzecz zrównoważonych produktów

13.10.2020

Produkty wprowadzane na rynek UE będą bardziej przyjazne dla środowiska - taki ma być efekt inicjatywy na rzecz zrównoważonych produktów (Sustainable Products Initiative), którą (...)

Lepsze zabezpieczenie produktów leczniczych

Lepsze zabezpieczenie produktów leczniczych

11.10.2019

Nowelizacja wprowadza przepisy umożliwiające prawidłowe stosowanie rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 2016/161, doprecyzowuje i uzupełnia jego przepisy odnoszące się do obowiązków poszczególnych (...)

Przeciw fałszowaniu leków

Przeciw fałszowaniu leków

29.9.2019

Proponowane rozwiązania dostosowują polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, m.in. dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych (...)

Oznakowanie produktów bez GMO

Oznakowanie produktów bez GMO

12.2.2019

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów. Proponowane przepisy (...)

Ułatwienie nawozowego zagospodarowania produktów pofermentacyjnych

Ułatwienie nawozowego zagospodarowania produktów pofermentacyjnych

29.1.2019

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Zaproponowano przepisy ułatwiające nawozowe zagospodarowanie (...)

Oznaczanie produktów spożywczych informacją o kraju pochodzenia

Oznaczanie produktów spożywczych informacją o kraju pochodzenia

28.12.2018

Przepisy wymagają oznaczania produktów spożywczych informacją o kraju pochodzenia.

Jakość produktów oferowanych konsumentom z Polski i Niemiec

Jakość produktów oferowanych konsumentom z Polski i Niemiec

11.10.2018

UOKiK po raz pierwszy porównał jakość produktów oferowanych konsumentom z Polski i Europy Zachodniej. Sprawdził jakość 101 produktów, istotne różnice dotyczyły (...)

Kontrola przewozu produktów leczniczych

Kontrola przewozu produktów leczniczych

3.7.2018

14 czerwca weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw. W jej ramach monitorowaniem przewozu zostały objęte (...)

Zakaz używania nazewnictwa zarezerwowanego dla produktów mlecznych w nazwach produktów pochodzenia roślinnego

Zakaz używania nazewnictwa zarezerwowanego dla produktów mlecznych w nazwach produktów pochodzenia roślinnego

24.3.2018

Czy wiesz, że w Polsce obowiązuje zakaz stosowania w języku polskim nazw takich jak: mleko kokosowe, śmietanka kokosowa, masło orzechowe, masło kakaowe, masło migdałowe, mleko migdałowe?

Nowe przepisy dot. wprowadzania do obrotu niektórych urządzeń?

Nowe przepisy dot. wprowadzania do obrotu niektórych urządzeń?

11.3.2018

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności i ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wynika (...)

Kolejowe przewozy towarów wrażliwych mają być objęte systemem monitorowania?

Kolejowe przewozy towarów wrażliwych mają być objęte systemem monitorowania?

19.12.2017

Podstawowym celem projektowanej regulacji jest objęcie systemem monitorowania kolejowych przewozów towarów tzw. wrażliwych (chodzi o paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; (...)

Podwójna jakość produktów spożywczych

Podwójna jakość produktów spożywczych

5.10.2017

Komisja Europejska opublikowała zbiór wytycznych w sprawie stosowania unijnego prawa żywnościowego i prawa ochrony konsumentów do produktów o podwójnej jakości. (...)

Meble ogrodowe - kupuj z głową

Meble ogrodowe - kupuj z głową

20.6.2017

Kupujesz meble ogrodowe? Dowiedz się, na co zwrócić uwagę. Odpowiednio dobrane meble ogrodowe potrafią ozdobić każdy taras, altankę i ogród, a dzięki funkcjonalności niektórych (...)

Kontrolowani przez Izbę Handlową producenci nagminnie łamią prawo

Kontrolowani przez Izbę Handlową producenci nagminnie łamią prawo

29.7.2015

Każdy producent musi na etykiecie lub metce umieścić informację o tym, z jakich rodzajów włókien został wykonany dany produkt, czyli podać skład surowcowy.

UOKiK przedłuża postępowania w sprawie koncentracji - Cargill Polska i Dossche

UOKiK przedłuża postępowania w sprawie koncentracji - Cargill Polska i Dossche

15.7.2015

Urząd wydał postanowienie o przedłużeniu o cztery miesiące terminu na zakończenie postępowania w sprawie koncentracji polegającej na przejęciu przez Cargill Polska kontroli nad spółką Dossche.

Weszły w życie przepisy utrudniejące wywóz leków z Polski

Weszły w życie przepisy utrudniejące wywóz leków z Polski

14.7.2015

Nowelizacja nakłada obowiązek zgłaszania Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu zamiaru wywozu z kraju leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

KE wycofuje wnioski dyrektywy o urlopie macierzyńskim

KE wycofuje wnioski dyrektywy o urlopie macierzyńskim

3.7.2015

Komisja zamierza zastąpić je nowymi inicjatywami. W tym roku KE ma w sumie wycofać lub zmienić 80 oczekujących na rozpatrzenie wniosków, w myśl zasady braku kontynuacji politycznej.

Co trzecia zabawka w sklepie jest niebezpieczna. Jak dobrze wybrać?

Co trzecia zabawka w sklepie jest niebezpieczna. Jak dobrze wybrać?

30.6.2015

UOKiK przypomina na co zwrócić uwagę, wybierając zabawkę dla dziecka.

UOKiK alarmuje. Problemy z co trzecią zabawką

UOKiK alarmuje. Problemy z co trzecią zabawką

22.6.2015

UOKiK ostrzega przed niebezpiecznymi zabawkami. Większość uwag dotyczy jednak oznakowania.

Bezpieczne ćwiczenia w domu? Oto wyniki kontroli

Bezpieczne ćwiczenia w domu? Oto wyniki kontroli

15.6.2015

43 proc. z ponad 300 skontrolowanych partii sprzętu było niewłaściwie oznakowanych. Nie stwierdzono wad konstrukcyjnych.

NIK sprawdza, jak radzimy sobie z usuwaniem azbestu

NIK sprawdza, jak radzimy sobie z usuwaniem azbestu

10.6.2015

Ten rakotwórczy materiał zrobił w Polsce zawrotną karierę. Dachów i izolacji z domieszką azbestu jest w naszym kraju tak dużo, że ich usuwanie i zastępowanie bezpiecznymi materiałami zaplanowano (...)

VAT-owców czekają poważne zmiany

VAT-owców czekają poważne zmiany

3.6.2015

Przedsiębiorca jeżdżący samochodem osobowym i korzystający z niego zarówno w pracy, jak i poza nią, będzie mógł od faktury za zatankowane do jego baku paliwa odliczyć połowę zapłaconego VAT-u.

Pokazy produktów paramedycznych. 15 tys. zł kary od UOKiK

Pokazy produktów paramedycznych. 15 tys. zł kary od UOKiK

1.6.2015

UOKiK wydał decyzje dotyczące sprzedaży produktów paramedycznych, pościeli i garnków na pokazach.

Zmiany przepisów na rynkach rolnych. Rząd przyjął projekty ustaw

Zmiany przepisów na rynkach rolnych. Rząd przyjął projekty ustaw

27.5.2015

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju (...)

Kontrola NIK w lubuskiem. Wszystkie szkoły z uchybieniami w kwestii BHP

Kontrola NIK w lubuskiem. Wszystkie szkoły z uchybieniami w kwestii BHP

26.5.2015

Przepełnione sale, płatne szafki, za krótkie przerwy - oto obraz skontrolowanych placówek edukacyjnych.

W Polsce działa ponad 14 tysięcy aptek. UOKiK je zbadał

W Polsce działa ponad 14 tysięcy aptek. UOKiK je zbadał

22.5.2015

UOKiK zbadał rynek sprzedaży detalicznej farmaceutyków, w tym kwestię zakresu ingerencji państwa w prowadzenie działalności na rynku farmaceutycznym.

Prezydent podpisał ustawę ograniczającą niekontrolowany wywóz leków

Prezydent podpisał ustawę ograniczającą niekontrolowany wywóz leków

20.5.2015

Ustawa pozwoli ministrowi zdrowia publikować raz na dwa miesiące listę produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, których mogłoby (...)

UOKiK chce nasyłać tajemniczych klientów

UOKiK chce nasyłać tajemniczych klientów

15.5.2015

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego jest wspólną inicjatywą Ministra Finansów, Ministra Sprawiedliwości oraz UOKiK.

Decyzja UOKiK. Producenci styropianu nie naruszyli prawa

Decyzja UOKiK. Producenci styropianu nie naruszyli prawa

12.5.2015

Działania Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu nie naruszają konkurencji.

Zgoda na przejęcie kopalń Kompanii Węglowej

Zgoda na przejęcie kopalń Kompanii Węglowej

7.5.2015

Węglokoks Kraj przejmie część mienia węglowego giganta w postaci zakładów: KWK Bobrek i KWK Piekary.

Pirat komputerowy sprzedający na Allegro skazany na 3 lata więzienia

Pirat komputerowy sprzedający na Allegro skazany na 3 lata więzienia

24.4.2015

Handel nielegalnym oprogramowaniem na popularnych portalach aukcyjnych to coraz większy problem.

To będzie rewolucja w prawach konsumenta

To będzie rewolucja w prawach konsumenta

16.4.2015

Głównym celem zmian w przepisach jest wzmocnienie ochrony konsumentów na rynku finansowym oraz zmiany dotyczące modelu umów.

Ewa Kopacz zapowiada lepszą ochronę konsumentów

Ewa Kopacz zapowiada lepszą ochronę konsumentów

14.4.2015

Premier przedstawiła pomysły nowego prawa.

Rekrutując do przedszkoli łamią przepisy o ochronie danych osobowych?

Rekrutując do przedszkoli łamią przepisy o ochronie danych osobowych?

14.4.2015

Obecnie zasady i sposób rekrutacji do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wyznaczają przepisy ustawy o systemie oświaty.

UOKiK zgodził się na koncentracje przedsiębiorców. Skorzysta Węglokoks i Hortex

UOKiK zgodził się na koncentracje przedsiębiorców. Skorzysta Węglokoks i Hortex

2.4.2015

UOKiK wydał cztery decyzje, w których zgodził się na koncentracje przedsiębiorców.

Historyczna zmiana przepisów w Unii. Dotknie rolników

Historyczna zmiana przepisów w Unii. Dotknie rolników

27.3.2015

Producenci mleka zyskają na zniesieniu limitów. Do tej pory musieli znacznie ciąć produkcję.

Blisko 2,5 tysiąca niebezpiecznych produktów

Blisko 2,5 tysiąca niebezpiecznych produktów

24.3.2015

Chiny plasują się na czele listy państw, z których pochodzą produkty zgłaszane za pośrednictwem systemu wczesnego ostrzegania wprowadzonego przez Komisje Europejską.

UOKiK wydaje zgodę na dużą koncentrację

UOKiK wydaje zgodę na dużą koncentrację

20.3.2015

Prezes UOKiK stwierdził, ze koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji

UOKiK uderzy w banki i firmy pożyczkowe

UOKiK uderzy w banki i firmy pożyczkowe

17.3.2015

Z analizy reklam instytucji finansowych wynika, że nie zawsze są zrozumiałe dla klientów. Będą zmiany.

UOKiK przypomina o prawach z okazji Dnia Konsumenta

UOKiK przypomina o prawach z okazji Dnia Konsumenta

16.3.2015

Prawo do informacji, wyboru, bezpieczeństwa i reprezentacji – to cztery prawa konsumentów sformułowane w 1962 r. przez Johna F. Kennedy'ego. W rocznicę jego przemówienia obchodzony jest Światowy (...)

Zmowa cenowa producentów wózków

Zmowa cenowa producentów wózków

12.3.2015

Firmy Coneco i Tutek nie pozwalały dystrybutorom detalicznym na sprzedawanie swoich produktów po cenach niższych niż te, które same ustaliły.

UOKiK prześwietlił 5 koncentracji. Wydał ważne decyzje

UOKiK prześwietlił 5 koncentracji. Wydał ważne decyzje

5.3.2015

Zielone światło otrzymały między innymi spółki Daimler i Nissan, które zajmują się m.in. produkcją samochodów osobowych i użytkowych.

1

2

3

4

5

...

10

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne