Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS artykuły i zmiany w prawie

Zmiany w emeryturach dla osób z rocznika 1953

Zmiany w emeryturach dla osób z rocznika 1953

22.6.2020

Osoby urodzone w 1953 r., które straciły na wprowadzeniu w 2013 r. nowych zasad obliczania emerytury, będą miały możliwość przeliczenia emerytur i odzyskania zaniżonych świadczeń. Projekt (...)

Co z emeryturami kobiet urodzonych w 1952 roku?

Co z emeryturami kobiet urodzonych w 1952 roku?

12.12.2019

Kobiety urodzone w roku 1952 i ubiegające się o "zwykłą" emeryturę po 31 grudnia 2012 r., muszą "zwrócić" emerytury częściowe albo "wcześniejsze", jeśli je pobrały - uznał SN.

Ułatwienia dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi

Ułatwienia dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi

9.2.2018

Zwiększenie wsparcia dla osób niepełnosprawnych opuszczających warsztaty terapii zajęciowej, udogodnienia dla niepełnosprawnych pracowników i ich pracodawców czy wydłużenie (...)

Rencista dorobi bez żadnych limitów

Rencista dorobi bez żadnych limitów

30.7.2010

Ma to zachęcić ich do pracy w trakcie pobierania tego świadczenia. Pracujący rencista odłoży ponadto więcej na przyszłą emeryturę - czytamy na łamach Rzeczpospolitej.

Emerytura będzie niezależna od wieku

Emerytura będzie niezależna od wieku

2.7.2010

Obywatelski projekt ustawy zakłada, że nie wszyscy będą czekać na emeryturę do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego - donosi Rzeczpospolita.

Emerytura niezależnie od wieku?

Emerytura niezależnie od wieku?

26.1.2010

O przejściu na emeryturę powinien decydować staż pracy, a nie wiek pracownika - zakłada projekt nowelizacji ustawy o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wypłata renty niezależnie od wysokości zarobków?

Wypłata renty niezależnie od wysokości zarobków?

22.12.2009

Niezdolni do pracy renciści będą mogli dorabiać bez obaw o utratę pobieranego świadczenia. Ich renta nie będzie ulegała bowiem zmniejszeniu ani zawieszeniu z tytułu osiągania przychodów (...)

Szczególny charakter zatrudnienia rejestrowany na bieżąco?

Szczególny charakter zatrudnienia rejestrowany na bieżąco?

4.11.2009

Rejestr zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze będzie jedyną podstawą do określania stażu pracy dla tych osób - zakłada projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i (...)

Wypłata renty niezależna od zarobków!?

Wypłata renty niezależna od zarobków!?

18.2.2009

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw jest teraz w Sejmie. Proponuje się, aby renta z tytułu niezdolności (...)

Propozycje zmian w systemie ubezpieczeń społecznych oraz w ustawie o emeryturach i rentach z FUS

Propozycje zmian w systemie ubezpieczeń społecznych oraz w ustawie o emeryturach i rentach z FUS

17.12.2008

Rządowy projekt zakłada zmianę trybu negocjacji wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent, w części uzależnionej od realnego wzrostu płac. Ponadto zaproponowano, aby osoby prowadzące niepubliczną (...)

Do wymiaru świadczeń z FUS przy braku dokumentów płacowych będzie przyjmowane najniższe wynagrodzenie?

Do wymiaru świadczeń z FUS przy braku dokumentów płacowych będzie przyjmowane najniższe wynagrodzenie?

4.7.2008

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dotyczy: nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS w zakresie obliczania podstawy wymiaru świadczeń, (...)

Projekt nowego systemu naliczania rent z tytułu niezdolności do pracy

Projekt nowego systemu naliczania rent z tytułu niezdolności do pracy

6.3.2008

Projekt nowelizacji ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) oraz niektórych innych ustaw, został 11 lutego 2008 r. przekazany do konsultacji (...)

Dłużej będzie można przechodzić na wcześniejszą emeryturę

Dłużej będzie można przechodzić na wcześniejszą emeryturę

5.8.2007

Ciągle w Sejmie znajduje się poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Celem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń (...)

Dłużej można przechodzić na wcześniejszą emeryturę

Dłużej można przechodzić na wcześniejszą emeryturę

10.11.2006

Z dniem 2 listapada 2007 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Celem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne