Protokół artykuły i zmiany w prawie

Jak wrócić do nazwiska noszonego przed ślubem?

Jak wrócić do nazwiska noszonego przed ślubem?

28.2.2022

Osoba po rozwodzie, która chce wrócić do nazwiska, które było przez nią noszone przed ślubem, może - aby to załatwić - umówić się na wizytę w urzędzie stanu cywilnego (...)

Rekomendacja dobrych praktyk notarialnych podpisana

Rekomendacja dobrych praktyk notarialnych podpisana

28.5.2020

Rekomendacja dobrych praktyk notarialnych odnosi się do problematyki walnych zgromadzeń spółek kapitałowych i została wypracowana we współpracy z notariuszami, jako osobami bezpośrednio (...)

Taksa notarialna - aktualne stawki 2018

Taksa notarialna - aktualne stawki 2018

23.8.2018

Aktualne stawki taksy notarialnej za spisanie intercyzy, umowy darowizny, umowy najmu oraz za inne czynności prawne. Maksymalne stawki opłat notarialnych.

Czym kończy się kontrola celno-skarbowa?

Czym kończy się kontrola celno-skarbowa?

27.12.2017

W różnych przypadkach kontrola celno-skarbowa może zakończyć się protokołem, wynikiem kontroli albo adnotacją. Kontrolowany ma w związku z tym różne uprawnienia. 

Czy nabywając lokal mieszkalny możemy domagać się od dewelopera przedstawienia protokołów odbioru robót budowlanych? – część pierwsza

Czy nabywając lokal mieszkalny możemy domagać się od dewelopera przedstawienia protokołów odbioru robót budowlanych? – część pierwsza

31.8.2017

W protokole odbioru robót budowlanych inwestor ma prawo wskazania wykonawcy wszelkich ewentualnych wad w sposobie ich wykonania przez wykonawcę i określenia terminu na ich usunięcie lub wyboru (...)

Wypadek przy pracy - co dalej?

Wypadek przy pracy - co dalej?

28.7.2017

Bez względu na charakter pracy świadczonej w zakładzie pracy oraz ryzyko z nią związane, a także bez względu na wprowadzone przez pracodawcę środki bezpieczeństwa, w każdym zakładzie pracy (...)

Ustawa o rzeczach znalezionych. Co zmieni się w przepisach?

Ustawa o rzeczach znalezionych. Co zmieni się w przepisach?

22.1.2015

Ustawa wprowadza minimalną wartość rzeczy znalezionej (100 zł), która warunkuje wystąpienie uprawnień i obowiązków zarówno znalazcy.

Gromadzenie informacji o dłużniku - protokół stanu faktycznego

Gromadzenie informacji o dłużniku - protokół stanu faktycznego

28.11.2014

Gromadzenie dowodów jest bardzo ważną czynnością zarówno przed wszczęciem określonego postępowania, jak również w jego toku. Natomiast posiadanie mocnych dowodów na (...)

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Malezją zatwierdzona

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Malezją zatwierdzona

28.3.2014

Umowa dotyczy w Polsce podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych uczestniczących w dwustronnych stosunkach Polski z Malezją.

Fiskus sprawdzi deklarację bez kontroli podatkowej

Fiskus sprawdzi deklarację bez kontroli podatkowej

13.3.2014

Fiskus może sprawdzić, czy dana deklaracja podatkowa jest formalnie poprawna lub czy została złożona w terminie – służą do tego tzw. czynności sprawdzającej.

Postępowanie podatkowe może być wszczęte po pół roku od kontroli

Postępowanie podatkowe może być wszczęte po pół roku od kontroli

31.10.2013

Sprawdzenie przez fiskusa, czy kontrolowany dopełnił swoich podatkowych obowiązków wobec urzędu skarbowego może zakończyć się na etapie kontroli w siedzibie firmy.

Walka z pseudokibicami i e-protokół w postępowaniu karnym

Walka z pseudokibicami i e-protokół w postępowaniu karnym

23.8.2013

Według danych CBŚ z ostatnich dwóch lat, zatrzymano 959 stadionowych bandytów, którym postawiono łącznie prawie 1890 zarzutów.

Podwójne opodatkowanie. Prezydent ratyfikował umowę z Singapurem

Podwójne opodatkowanie. Prezydent ratyfikował umowę z Singapurem

30.7.2013

Celem umowy jest wzmocnienie współpracy, w celu ograniczenia skali nadużyć podatkowych.

O zmianie adresu po kontroli podatkowej trzeba poinformować fiskusa

O zmianie adresu po kontroli podatkowej trzeba poinformować fiskusa

9.7.2013

W celu zweryfikowania złożonych przez podatnika zeznań i deklaracji podatkowych, fiskus dysponuje możliwością przeprowadzenia kontroli podatkowej.

Podwójne opodatkowanie. Zmiana umowy polsko-indyjskiej

Podwójne opodatkowanie. Zmiana umowy polsko-indyjskiej

5.2.2013

Nowością jest przepis dotyczący ograniczenia korzyści umownych, mający charakter ogólnej klauzuli przeciwdziałającej uchylaniu się od opodatkowania.

Pozapłacowe koszty pracy największym ciężarem dla małych firm

Pozapłacowe koszty pracy największym ciężarem dla małych firm

4.12.2012

Tax Care i Idea Bank już po raz drugi zapytały mikroprzedsiębiorców, co najbardziej przeszkadza im w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Zmiany w postępowaniach o wykroczenia. Sprawy będą nagrywane

Zmiany w postępowaniach o wykroczenia. Sprawy będą nagrywane

16.10.2012

Przyjęty dziś projekt nowelizacji procedury w sprawach o wykroczenia wprowadza możliwość ich rejestrowania zamiast sporządzania protokołu.

Akta z MP3 czyli pozytywnie o e-protokołach

Akta z MP3 czyli pozytywnie o e-protokołach

9.7.2012

Czy jednemu z e-prawników, osobie, która na co dzień zajmuje się analizą dokumentów w pdf-ach, która radzi przez Internet, a konsultacje prawne przeprowadza poprzez przycisk ?wyślij wiadomośc? (...)

Sądy bardziej elektroniczne. Nowe procedury egzekucyjne

Sądy bardziej elektroniczne. Nowe procedury egzekucyjne

15.6.2012

Znacznie wygodniejsze i dużo szybsze – takie jest założenie wprowadzanego w polskich sądach nowego systemu informatyzacji. Tym razem e-procedury dotyczyć będą przede wszystkim postępowania (...)

E-protokół przetestowany przez Gowina

E-protokół przetestowany przez Gowina

27.4.2012

W siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie przeprowadzono pokazową rozprawę z użyciem e-protokołu (nagrywanie na salach rozpraw). W prezentacji wziął udział minister sprawiedliwości Jarosław Gowin.

Likwidacja kasy fiskalnej. Jak to zrobić?

Likwidacja kasy fiskalnej. Jak to zrobić?

16.4.2012

Procedura zakończenia pracy w trybie fiskalnym polega na odczytaniu pamięci urządzenia przy udziale pracownika urzędu skarbowego. Z czynności tej sporządzany jest protokół.

Nagrywanie procesów rozpocznie się w lipcu

Nagrywanie procesów rozpocznie się w lipcu

11.4.2012

Wprowadzenie takiego rozwiązania na skalę krajową było już kilkakrotnie przekładane. Tym razem lipiec ma być terminem ostatecznym - zapewnia resort sprawiedliwości.

Nowe zasady dostępu do tajnych protokołów

Nowe zasady dostępu do tajnych protokołów

13.3.2012

W internetowym wydaniu "Rzeczpospolitej" czytamy o nowych zasadach dostępu do protokołów zawierających informacje niejawne ustalonych przez Ministra Sprawiedliwości. Ich wprowadzenie związane jest (...)

Policjanci spiszą protokół na laptopie

Policjanci spiszą protokół na laptopie

3.8.2010

Już od października funkcjonariusze nie będą wypisywać ręcznie długich protokołów. Na miejsce wezwania pojadą z laptopami - donosi Gazeta Prawna.

Posłowie przegłosowali kamery na salach rozpraw

Posłowie przegłosowali kamery na salach rozpraw

30.4.2010

Na instalowanie sprzętu audio-wideo w sądach państwo wyda około 250 mln złotych. Kamery mają wyręczyć protokolantów w rejestrowaniu przebiegu procesu.

Tryb postępowania dotyczącego rozbiórek obiektów budowlanych

Tryb postępowania dotyczącego rozbiórek obiektów budowlanych

15.4.2010

Jeżeli nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę (...)

Posłowie dyskutują o nagrywaniu rozpraw

Posłowie dyskutują o nagrywaniu rozpraw

7.4.2010

Wprowadzenie nowoczesnych technologii na sale sądów ma poprawić jakość postępowania i znacznie skrócić czas trwania procesu. Państwo wyda na elektroniczne protokoły około 250 mln złotych.

Sędziowie krytykują nagrywanie rozpraw

Sędziowie krytykują nagrywanie rozpraw

16.3.2010

Od lipca rozprawy sądowe mają być nagrywane w formie dźwięku i obrazu - informuje gazeta Prawna.

Nagrywanie rozpraw usprawni pracę sądów

Nagrywanie rozpraw usprawni pracę sądów

24.2.2010

Protokolanci zostaną zastąpieni przez sprzęt audio-wideo. Wprowadzenie nowoczesnych technologii na sale sądów ma poprawić jakość postępowania i znacznie skrócić czas trwania rozprawy.

Protokoły kontroli CBA nie podlegają zaskarżeniu

Protokoły kontroli CBA nie podlegają zaskarżeniu

16.10.2009

Sąd Administracyjny nie rozpatrzy protokołów z kontroli przeprowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, ponieważ nie mieści się to w jego kognicji - informuje Gazeta Prawna.

Wszystko o protokołach w postępowaniu karnym

Wszystko o protokołach w postępowaniu karnym

19.8.2009

W ramach postępowania karnego, na każdym jego etapie, w tym także w postępowaniu przygotowawczym, każda czynność istotna dla sprawy musi zostać udokumentowana. Dbanie o sporządzenie protokołu (...)

Wszystko o protokołach w postępowaniu cywilnym...

Wszystko o protokołach w postępowaniu cywilnym...

27.7.2009

W ramach postępowania cywilnego każda rozprawa (z pewnymi wyjątkami) musi być zaprotokołowana. Dbanie o sporządzenie protokołu należy do obowiązków sędziego, a w szerszym składzie - do (...)

Kto może sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali?

Kto może sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali?

22.6.2009

Od 1 stycznia 2009 roku w zasadzie charakterystyka energetyczna, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, powinna być ustalona dla: każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku (...)

Jak się bronić przed odebraniem prawa jazdy - opinia prawna

Jak się bronić przed odebraniem prawa jazdy - opinia prawna

5.6.2009

Pan X zostałem zatrzymany do rutynowej kontroli przez policję drogową. Wynik kontroli po badaniu alkomatem wykazał 0.11 mg/l po pierwszym badaniu, po drugim (po 15 minutach) - 0.09mg/l. Pan X podpisał (...)

Bezskuteczność zwyczajnego zgromadzenia wspólników a ważność uchwał - opinia prawna

Bezskuteczność zwyczajnego zgromadzenia wspólników a ważność uchwał - opinia prawna

5.6.2009

Zgodnie z art. 231 § 1 ksh, zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą (...)

Polsko-ukraińska Umowa o zasadach małego ruchu granicznego do ratyfikacji

Polsko-ukraińska Umowa o zasadach małego ruchu granicznego do ratyfikacji

12.5.2009

Parlament wyraził zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego. (...)

Kodeks spółek handlowych (art. 201-300)

Kodeks spółek handlowych (art. 201-300)

11.3.2009

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Tytuł III, dział I, Rozdział III-VII (Dz.U. 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). Ta część kodeksu zawiera przepisy dotyczące spółki (...)

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

17.2.2009

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi wchodzi w życie 20 lutego 2009 r. Określa ona zasady i tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz środki ochrony prawnej. Ustawa (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne