Przewóz osób artykuły i zmiany w prawie

Zasady przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym i zwolnienia z obowiązku kwarantanny kierowców zawodowych w transporcie międzynarodowym

Zasady przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym i zwolnienia z obowiązku kwarantanny kierowców zawodowych w transporcie międzynarodowym

4.6.2020

Od 1 czerwca 2020 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu (...)

Nowe zasady na rynku usług przewozu osób

Nowe zasady na rynku usług przewozu osób

16.1.2020

W artykule przedstawiono nowe obowiązki dla firm, które zajmują się pośrednictwem przy przewozie osób oraz zmiany, które dotyczą kierowców wykonujących przewóz (...)

Umowa przewozu osób i rzeczy

Umowa przewozu osób i rzeczy

15.11.2019

Kodeks cywilny, regulujący umowę przewozu, ogranicza umowę przewozu do przewozu rozumianego jako usługa świadczona przez przewoźnika, tj. przedsiębiorstwo transportowe wykonujące działalność (...)

Powstanie Fundusz rozwoju przewozów autobusowych

Powstanie Fundusz rozwoju przewozów autobusowych

8.5.2019

Powstanie Fundusz rozwoju przewozów autobusowych, z którego dofinansowywane będzie przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Dofinansowanie ma dotyczyć linii komunikacyjnych nie (...)

Porządkowanie rynku przewozu osób

Porządkowanie rynku przewozu osób

4.4.2019

Rządowy projekt ustawy zakłada stworzenie jasnych i równych warunków funkcjonowania rynku przewozu osób samochodami osobowymi i taksówkami, opartych na jednakowych zasadach (...)

Plany zmian w transporcie drogowym

Plany zmian w transporcie drogowym

10.1.2019

Założeniem przygotowanego w Ministerstwie Infrastruktury projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców jest doprowadzenie do sytuacji, w której (...)

Szykują się zmiany w drogowym przewozie osób

Szykują się zmiany w drogowym przewozie osób

26.9.2017

Dostrzegając potrzebę stworzenia jednakowych warunków prawnych dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób oraz zapewnienia większego (...)

Koniec wolności w pośrednictwie przy przewozie osób?

Koniec wolności w pośrednictwie przy przewozie osób?

19.4.2017

Wprowadzenie definicji pośrednictwa przy przewozie osób oraz ustanowienie licencji na pośrednictwo przy przewozie osób zakłada propozycja nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Co (...)

Ubezpieczenie na życie może zmniejszyć podatek

Ubezpieczenie na życie może zmniejszyć podatek

14.3.2013

Po spełnieniu określonych warunków, przedsiębiorca może zaliczyć ubezpieczenie pracowników do kosztów podatkowych.

Wozić ludzi można już nie tylko taksówką

Wozić ludzi można już nie tylko taksówką

2.7.2012

Weszła w życie nowelizacja ustawy o transporcie drogowym. Umożliwia ona przedsiębiorcom prowadzenie działalności związanej z okazjonalnym przewozem osób.

Czy finansowanie przez pracodawcę transportu dla pracowników do i z pracy stanowi przychód pracownika?

Czy finansowanie przez pracodawcę transportu dla pracowników do i z pracy stanowi przychód pracownika?

22.11.2011

W niektórych zakładach pracy od jakiegoś czasu powstała moda na finansowanie pracownikom dojazdów do i z pracy. Może to polegać np. na sfinansowaniu przez pracodawcę biletów publicznej komunikacji (...)

Wyższe kary za niebezpieczne wyprzedzanie

Wyższe kary za niebezpieczne wyprzedzanie

20.5.2011

Nieostrożny kierowca może zapłacić nawet 300 złotych. Będą też mandaty za nieustąpienie pierwszeństwa jednośladom.

Przybędzie taksówek. Ceny spadną?

Przybędzie taksówek. Ceny spadną?

7.4.2011

Od dziś gmina nie będzie ograniczać liczby taksówek na swoim terenie.

500 zł za przepełniony samochód

500 zł za przepełniony samochód

4.2.2011

Za przewóz jednej osoby więcej niż wynosi limit określony w dowodzie rejestracyjnym zapłacisz 100 zł.

10 tys. zł kary za udawanie taksówkarza

10 tys. zł kary za udawanie taksówkarza

31.1.2011

Przewieziemy odpłatnie osoby bez licencji taksówkarskiej jedynie samochodem, który ma minimum siedem miejsc.

Taryfikator mandatów 2011: jaka kara za szybką jazdę?

Taryfikator mandatów 2011: jaka kara za szybką jazdę?

12.1.2011

Przewozisz więcej osób niż pozwala dowód rejestracyjny? Za każdą z nich dostaniesz 100 zł mandatu. Jeśli przekroczysz przy tym prędkość, to narazisz się na dodatkowe 500 zł kary.

Koniec firm działających jak korporacje taksówkarskie

Koniec firm działających jak korporacje taksówkarskie

7.1.2011

W środę 5 stycznia 2011 r. Sejm uchwalił nowelizację do ustawy o transporcie drogowym. Wynika z niej, że zarobkowy przewóz osób bez posiadania licencji będzie karany do 15 tys. zł. Nowe przepisy (...)

100 zł mandatu za każdego

100 zł mandatu za każdego "nadpasażera"

3.1.2011

Za przewóz większej liczby osób niż ta, która została określona w dowodzie rejestracyjnym auta grozi dzisiaj mandat w wysokości 100 zł, bez punktów karnych.

Jak prawo reguluje przewozy busami?

Jak prawo reguluje przewozy busami?

12.10.2010

Przewóz busami reguluje przede wszystkim ustawa prawo o transporcie drogowym oraz akty wykonawcze do ustawy. Czy prawo przewiduje jak powinny dokładnie wyglądać przewozy? Ile osób może jechać busem? (...)

Znikną limity dla taksówkarzy

Znikną limity dla taksówkarzy

30.4.2010

Każdy przewóz osób samochodem osobowym będzie uznawany za usługę taksówkową. Gminy nie ustalą już limitu licencji taksówkowych - informuje Gazeta Prawna.

Umowy przewozowe nawet na 15 lat

Umowy przewozowe nawet na 15 lat

3.2.2010

Firmy przewozowe zapłacą gminie nie więcej niż 0,05 zł za jedno zatrzymanie na publicznym przystanku - informuje Gazeta Prawna.

Przewoźnik odpowie za spóźnienia

Przewoźnik odpowie za spóźnienia

26.11.2009

Pociąg czy autobus odjechał za wcześnie lub za późno? Kurs został odwołany? Przewoźnik odpowie za straty, jakie w związku z tym ponieśliśmy - zakłada nowelizacja prawa przewozowego.

Przewoźnik będzie mógł zawiesić działalność

Przewoźnik będzie mógł zawiesić działalność

20.10.2009

Przedsiębiorca świadczący usługi przewozowe będzie mógł zawiesić działalność gospodarczą - bez konsekwencji utraty licencji - na okres 12 miesięcy.

Projekt ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych

Projekt ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych

7.6.2009

Rządowy projekt ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych jest teraz w Sejmie. Proponowane przepisy mają regulować obrót informacją o zobowiązaniach konsumentów i przedsiębiorców a także (...)

Propozycje dotyczące żeglugi śródlądowej

Propozycje dotyczące żeglugi śródlądowej

26.2.2009

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o dozorze technicznym. Ma on służyć wykonaniu zobowiązań wynikających z dyrektywy unijnej ustanawiającej (...)

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

3.11.2007

Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw wchodzi w zasadzie w życie z dniem 3 listopada 2007 r. Podstawowym celem ustawy o zmianie (...)

Ustawa o opłacie skarbowej

Ustawa o opłacie skarbowej

28.8.2007

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) reguluje przedmiot opłaty skarbowej, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej, podmioty zwolnione od opłaty (...)

Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych

Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych

27.8.2007

Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. 2003 Nr 50, poz. 424 ze zm.). Ustawa reguluje działalność biur informacji gospodarczej, które przyjmują, przechowują (...)

Ustawa o podatku od towarów i usług

Ustawa o podatku od towarów i usług

22.8.2007

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 r. Nr54 ze zm.) reguluje zakres opodatkowania od towarów i usług. W ustawie unormowano kwestię płatników i podatników, obowiązku (...)

PRAWO CELNE

PRAWO CELNE

2.8.2007

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. 2004 r. Nr 68, poz. 622 ze zm.), reguluje w zakresie uzupełniającym przepisy prawa wspólnotowego, tj. zasady przywozu towarów na obszar celny Wspólnoty (...)

I - Kodeks karny skarbowy - Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

I - Kodeks karny skarbowy - Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

2.8.2007

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy, Tytuł I, Dział I-II- przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (Dz. U. 1999 r. Nr 83, poz. 930 ze zm.). Przepisy tej części kodeksu regulują (...)

Kontrola w zakresie przewozu drogowego

Kontrola w zakresie przewozu drogowego

17.2.2006

Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać, na żądanie uprawnionego organu kontroli, przede wszystkim wypis (...)

Rozkłady jazdy po nowemu

Rozkłady jazdy po nowemu

31.1.2006

Z dniem 31 stycznia 2006 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy oraz (...)

Kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

13.10.2005

14 października wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. Uwzględniono (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne