Przewlekłość artykuły i zmiany w prawie

Skarga na przewlekłość w procesach cywilnych

Skarga na przewlekłość w procesach cywilnych

31.7.2022

Skarga na przewlekłość została wprowadzona do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 17 czerwca 2004 r. W razie uwzględnienia skargi, sąd na żądanie skarżącego przyznaje od Skarbu Państwa, (...)

Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej

Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej

21.6.2021

Znaczące zmiany w zakresie kontroli weszły w życie już 1 stycznia 2017 r., a kolejne z wejściem w życie tzw. Konstytucji Biznesu, w tym Prawa przedsiębiorców.

Ponaglenie w postępowaniu administracyjnym

Ponaglenie w postępowaniu administracyjnym

2.6.2021

Od 1 czerwca 2017 r. przepisy przewidują nową, przejrzystą drogę zwalczania opieszałości w załatwianiu spraw – ponaglenie. Można z niej skorzystać zarówno w przypadkubezczynności (...)

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

23.1.2020

Sejm nie zgodził się na wnioskowane przez Senat odrzucenie ustawy, która gwarantuje konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości i usprawnia pracę sądów - wskazuje MS. Nowa (...)

Postępowania cywilne mają przyspieszyć

Postępowania cywilne mają przyspieszyć

27.7.2019

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego jest kompleksową reformą przepisów dotyczących postępowań w sprawach cywilnych. W założeniach ustawa powinna ograniczyć przewlekłość (...)

Możliwość złożenia skargi na przewlekłość postępowania w postępowaniu klauzulowym

Możliwość złożenia skargi na przewlekłość postępowania w postępowaniu klauzulowym

20.7.2019

3 lipca 2019 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie (sygn. SK 14/18) w sprawie skargi konstytucyjnej J H.-K. dotyczącej możliwości złożenia skargi na przewlekłość postępowania (...)

Czas tymczasowego aresztowania

Czas tymczasowego aresztowania

20.7.2019

10 lipca 2019 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący tymczasowego aresztowania w kontekście jego maksymalnego czasu trwania oraz zasad (...)

Nowa Ordynacja podatkowa

Nowa Ordynacja podatkowa

29.5.2019

Nowa Ordynacja podatkowa przewiduje większą ochronę praw podatnika w jego kontaktach z administracją podatkową oraz zwiększenie efektywności i skuteczności poboru podatków.

Jaką reformę procesu karnego przygotowano?

Jaką reformę procesu karnego przygotowano?

21.2.2019

Rada Ministrów zaaprobowała przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości reformę Kodeksu postępowania karnego. Proponowane rozwiązania służą usprawnieniu, uproszczeniu i przyspieszeniu (...)

Pobór i egzekucja podatków

Pobór i egzekucja podatków

23.1.2019

Zasady postępowania oraz środki przymusu, jakie mogą być stosowane przez administracyjne organy egzekucyjne w celu doprowadzenia do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków, uregulowane (...)

Reforma postępowania cywilnego

Reforma postępowania cywilnego

22.12.2018

Usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań przed sądem – to główny cel gruntownej reformy Kodeksu postępowania cywilnego. Nowe regulacje mają zapewnić Polakom możliwość (...)

Zmagań resortu sprawiedliwości z niesprawnością sądów ciąg dalszy

Zmagań resortu sprawiedliwości z niesprawnością sądów ciąg dalszy

12.9.2018

Przewlekłość procesów jest przyczyną dramatów wielu Polaków, którzy nie mogą doczekać się sprawiedliwości przed sądem. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało (...)

W jakich terminach powinny być załatwiane sprawy podatkowe?

W jakich terminach powinny być załatwiane sprawy podatkowe?

28.2.2018

Ordynacja podatkowa określa terminy załatwiania spraw podatkowych, które mają charakter procesowy, porządkowy, dyscyplinujący organy podatkowe.

Wygodny i szybki e-KRS

Wygodny i szybki e-KRS

26.12.2017

Sejm pracuje już nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Dotyczy on wprowadzenia ułatwienia dla stron przy rozpoczynaniu (...)

Odwołanie dyrektorów i prezesów sądów

Odwołanie dyrektorów i prezesów sądów

28.11.2017

W związku z zatrzymaniami dyrektorów krakowskich sądów w śledztwie dotyczącym podejrzenia korupcji Minister Sprawiedliwości podjął decyzję o ich natychmiastowym odwołaniu. Odwołani (...)

Szykuje się reforma procesu cywilnego

Szykuje się reforma procesu cywilnego

25.11.2017

Usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań przed sądem – to główny cel gruntownej reformy Kodeksu postępowania cywilnego, którą przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości.  

Polska Strefa Inwestycji

Polska Strefa Inwestycji

26.9.2017

Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało zastąpienie specjalnych stref ekonomicznych (SSE) jednolitym obszarem inwestycyjnym, który ma objąć cały kraj. Cała Polska ma stać się strefą ekonomiczną. (...)

Złożysz skargę bez wzywania organu do usunięcia naruszenia prawa

Złożysz skargę bez wzywania organu do usunięcia naruszenia prawa

26.6.2017

Nowelizacja przepisów m.in. zlikwidowała obowiązek strony wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa, który do tej pory był koniecznym etapem, warunkującym możliwość (...)

Przełomowe zmiany w służbie komorników?

Przełomowe zmiany w służbie komorników?

18.5.2017

Rządowe dwa projekty ustaw, przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, całościowo reformują działalność komorników. Przełomowe regulacje zawarte zostały w propozycji zupełnie (...)

Jakie są prawa i obowiązki podejrzanego w postępowaniu karnym?

Jakie są prawa i obowiązki podejrzanego w postępowaniu karnym?

20.4.2017

Podejrzany to osoba, wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której postawiono już zarzut w związku z rozpoczęciem przesłuchania w charakterze podejrzanego. (...)

Jakie są prawa i obowiązki pokrzywdzonego w postępowaniu karnym?

Jakie są prawa i obowiązki pokrzywdzonego w postępowaniu karnym?

19.4.2017

Pokrzywdzony to osoba (ew. podmiot zbiorowy), której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone. Jakie są prawa pokrzywdzonego na poszczególnych etapach postępowania karnego? Co (...)

Środki prawne służące dyscyplinowaniu biegłych sądowych w sytuacji nieprzestrzegania przez biegłych terminów zleconych im czynności, a wpływ opóźnienia na postępowanie cywilne

Środki prawne służące dyscyplinowaniu biegłych sądowych w sytuacji nieprzestrzegania przez biegłych terminów zleconych im czynności, a wpływ opóźnienia na postępowanie cywilne

25.11.2015

Opinia biegłego sądowego stanowić może niekiedy kluczowy dowód w toku postępowania cywilnego, od którego zależeć może ostateczne rozstrzygnięcie sądu. Opinie biegłych sądowych (...)

Szybsze i prostsze postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Szybsze i prostsze postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

21.8.2015

Naczelny Sąd Administracyjny może już zmieniać wyroki wydane przez wojewódzki sąd administracyjnymi.

Skarga na czynności komornika

Skarga na czynności komornika

26.3.2015

Na czynności komornika przysługuje bez względu na rodzaj czynności skarga do sądu rejonowego. Skarga ta przysługuje we wszystkich wypadkach naruszenia przepisów kodeksu postępowania cywilnego (...)

NIK o nabywaniu nieruchomości pod budowę dróg krajowych

NIK o nabywaniu nieruchomości pod budowę dróg krajowych

25.9.2014

Przyznawane odszkodowania są często zaniżane lub zawyżane ze względu na błędy w wycenie nieruchomości, które popełniają zarówno rzeczoznawcy majątkowi, jak i urzędnicy weryfikujący dokumenty.

Prawo podatkowe w Polsce jest nieprzejrzyste

Prawo podatkowe w Polsce jest nieprzejrzyste

15.7.2014

Podatnicy coraz częściej odwołują się od decyzji podejmowanych przez organy podatkowe.

Nowelizacja postępowania karnego podpisana

Nowelizacja postępowania karnego podpisana

21.10.2013

Po zmianach zwiększy się m.in. zakres postępowań, w których będzie można zawierać porozumienia procesowe. Dzięki temu więcej spraw będzie mogło zakończyć się np. ugodą i dobrowolnym poddaniem (...)

Jak wszcząć postępowanie przed sądem?

Jak wszcząć postępowanie przed sądem?

22.4.2013

Twój dłużnik nie chce oddać pieniędzy? Współwłaściciel utrudnia Ci korzystanie z nieruchomości, więc chcesz ją podzielić? Planujesz wniesienie pozwu o rozwód? Ten artykuł (...)

Prokurator Generalny miał rację. Tak muszą działać sądy

Prokurator Generalny miał rację. Tak muszą działać sądy

2.4.2013

Sąd rozpoznając skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, powinien brać pod uwagę przebieg postępowania od momentu jego wszczęcia do prawomocnego zakończenia.

Postępowanie egzekucyjne w celu ściągnięcia zaległych podatków

Postępowanie egzekucyjne w celu ściągnięcia zaległych podatków

1.6.2012

Zalegając z podatkami musisz liczyć się z tym, iż zostaną one z Ciebie \"ściągnięte\" przymusowo, czyli w tym wypadku w drodze egzekucji. Nie będzie to jednak egzekucja \"typowa\", ale regulowana (...)

Więcej skarg na bezczynność urzędników

Więcej skarg na bezczynność urzędników

8.5.2012

Z każdym rokiem do sądów wpływa coraz więcej skarg na brak działań organów administracji.

Niechętnie skarżymy się na urzędników. Dlaczego?

Niechętnie skarżymy się na urzędników. Dlaczego?

16.11.2011

W połowie tego roku weszły w życie nowe przepisy o skardze na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego.

Leniwi urzędnicy szybciej poniosą karę

Leniwi urzędnicy szybciej poniosą karę

11.7.2011

Zobacz jak walczyć o swoje prawa na nowych zasadach. Od jutra będzie łatwiej poskarżyć się na zbyt długie załatwianie spraw.

Nie tylko listonosz przyniesie pismo z sądu

Nie tylko listonosz przyniesie pismo z sądu

31.5.2011

Do drzwi świadka, powoda czy pozwanego zapuka doręczyciel. Dostarczanie sądowej korespondencji ma być szybsze.

Coraz częściej skarżymy urzędników. Zobacz za co

Coraz częściej skarżymy urzędników. Zobacz za co

19.4.2011

Blisko jedna trzecia skarg składanych w sądach administracyjnych przez osoby fizyczne dotyczyła podatków.

Jest bat na leniwych urzędników

Jest bat na leniwych urzędników

8.4.2011

Jeżeli zbyt długo będą przeciągać twoją sprawę, to mogą nawet stracić pracę.

Kiedy złożymy skargę na przewlekłość urzędu?

Kiedy złożymy skargę na przewlekłość urzędu?

4.1.2011

Prezydent podpisał już ustawę z 3 grudnia 2010 roku o zmianie kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Grzywny za opieszałość urzędów

Grzywny za opieszałość urzędów

28.12.2010

Jeśli urząd będzie prowadził postępowanie administracyjne w sposób przewlekły, to sąd administracyjny będzie mógł nałożyć na niego karę pieniężną.

Przedłużanie wydania decyzji będziemy skarżyć

Przedłużanie wydania decyzji będziemy skarżyć

7.12.2010

Możliwe będzie wnoszenie skarg na przewlekłość postępowania urzędów.

Koniec z przewlekaniem spraw w urzędach?

Koniec z przewlekaniem spraw w urzędach?

5.11.2010

Za prowadzenie sprawy w sposób przewlekły, czyli długotrwale nieuzasadniony, urząd będzie mógł zapłacić grzywnę.

Poczta Polska nie dostarczy pism sądowych

Poczta Polska nie dostarczy pism sądowych

29.10.2010

Zadanie to mają przejąć pracownicy sądu. Takie rozwiązanie ma zmniejszyć przewlekłość spraw i obniżyć koszty działania wymiaru sprawiedliwości.

Polska płaci za przewlekłość postępowania

Polska płaci za przewlekłość postępowania

14.7.2010

Państwo polskie zapłaci za przewlekłość postępowania reprywatyzacyjnego w sprawie zwrotu działki w Warszawie.

Przedsiębiorcy nie chcą likwidacji sądów gospodarczych

Przedsiębiorcy nie chcą likwidacji sądów gospodarczych

26.4.2010

Po likwidacji sądów gospodarczych spory między firmami będą rozstrzygane przez sądy cywilne, które stanowią obecnie najmniej sprawne ogniwo wymiaru sprawiedliwości ? informuje Gazeta Prawna.

Adwokatura za reformą wymiaru sprawiedliwości

Adwokatura za reformą wymiaru sprawiedliwości

9.3.2010

Obniżenie opłat sądowych, usprawnienie systemu pomocy prawnej dla najuboższych, zmiana przepisów i praktyk dotyczących tymczasowego aresztowania oraz koniec z sądzeniem adwokatów przez ich kolegów (...)

Urzędy będą płacić za odwlekanie sprawy

Urzędy będą płacić za odwlekanie sprawy

25.2.2010

Petenci otrzymają możliwość skarżenia się nie tylko bezczynności urzędu, ale także przewlekłości jego postępowania - donosi Rzeczpospolita.

Przewlekłe postępowanie można zaskarżyć

Przewlekłe postępowanie można zaskarżyć

6.1.2010

Strony postępowania administracyjnego zaskarżą nie tylko bezczynność sądów, ale również przewlekłość prowadzonego przez nie postępowania - postuluje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Prokuratorzy kupują OC

Prokuratorzy kupują OC

26.11.2009

Coraz większa liczba prokuratorów decyduje się na wykupienie polisy odpowiedzialności cywilnej - informuje Rzeczpospolita. Powód? Strach przed nowymi przepisami odszkodowawczymi.

1

2

3

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne