Przychód artykuły i zmiany w prawie

Formy opodatkowania PIT przychodów z działalności gospodarczej

Formy opodatkowania PIT przychodów z działalności gospodarczej

18.7.2022

Jeżeli jesteś osobą fizyczną i osiągasz przychody z działalności gospodarczej, możesz skorzystać z różnych form opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT). Zobacz, jakie są najważniejsze (...)

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

2.6.2022

Dnia 1 czerwca 2022 r. zmieniły się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Rozlicz się z dodatkowych przychodów...

Rozlicz się z dodatkowych przychodów...

28.5.2021

Osoba uprawniona do świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego musi do 31 maja dostarczyć do ZUS zaświad­czenie lub oświadczenie o wysokości przychodu za ubie­gły rok rozliczeniowy (...)

Rozliczenie dochodów małoletnich dzieci w zeznaniu PIT za 2020 rok

Rozliczenie dochodów małoletnich dzieci w zeznaniu PIT za 2020 rok

30.4.2021

Podatnicy (rezydenci i nierezydenci), którzy wychowują małoletnie dzieci (lub dziecko), zarówno własne, jak i przysposobione, powinni dochody tych dzieci podlegające opodatkowaniu na (...)

Sprzedaż przedmiotów w leasingu

Sprzedaż przedmiotów w leasingu

24.2.2021

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 15 lutego 2021 r. wydał interpretację ogólną nr DD6.8202.4.2020 w sprawie podatkowych skutków zmian w umowie leasingu oraz sprzedaży (...)

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) banków centralnych

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) banków centralnych

11.1.2021

23 grudnia 2020 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 22 grudnia 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych (...)

Ulga mieszkaniowa w PIT – przedłużony termin

Ulga mieszkaniowa w PIT – przedłużony termin

28.12.2020

23 grudnia 2020 r. Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński podpisał rozporządzenie, które przedłużyło do 31 grudnia 2021 r. termin na wydatkowanie na własne (...)

Ulga mieszkaniowa w PIT – w konsultacjach zewnętrznych

Ulga mieszkaniowa w PIT – w konsultacjach zewnętrznych

14.12.2020

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński podjął decyzję o wydaniu rozporządzenia, które przedłuży do 31 grudnia 2021 r. termin na wydatkowanie na własne (...)

Uproszczone wybory przedsiębiorców w zakresie rozliczeń z PIT i CIT

Uproszczone wybory przedsiębiorców w zakresie rozliczeń z PIT i CIT

10.10.2019

1 stycznia 2019 r. zmieniły się przepisy dotyczące: wyboru sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku zaliczek rejestrowanych na kasie rejestrującej, wyboru sposobu ustalania (...)

Rozliczenie odpłatnego zbycia nieruchomości w zeznaniu PIT za 2018 r.

Rozliczenie odpłatnego zbycia nieruchomości w zeznaniu PIT za 2018 r.

3.4.2019

Podatnik, który w roku podatkowym dokonał odpłatnego zbycia: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (...)

Środki otrzymane w ramach programu „Mobilność Plus” a PIT i ZUS

Środki otrzymane w ramach programu „Mobilność Plus” a PIT i ZUS

7.12.2018

Do otrzymywanych w ramach programu „Mobilność Plus” środków w kwestii zwolnienia zastosowanie znajduje art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym (...)

Mały ZUS już w 2019 roku

Mały ZUS już w 2019 roku

15.8.2018

Jednoosobowe firmy, których przychody nie przekraczają 2,5-krotności płacy minimalnej, zapłacą niższe, proporcjonalne do przychodu składki.

W jakich przypadkach nie trzeba rejestrować firmy?

W jakich przypadkach nie trzeba rejestrować firmy?

11.8.2018

Prowadzisz bloga, sprzedajesz projekty graficzne, a może prowadzisz drobną sprzedaż przez internet? Jeśli zaczynasz to robić regularnie i w sposób zorganizowany, to zazwyczaj musisz zarejestrować (...)

Jak opodatkowane jest zbycie nieruchomości w CIT?

Jak opodatkowane jest zbycie nieruchomości w CIT?

28.7.2018

Co do zasady, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży.

Jak jeden z małżonków może sam płacić cały podatek od dochodów z najmu lub dzierżawy?

Jak jeden z małżonków może sam płacić cały podatek od dochodów z najmu lub dzierżawy?

17.4.2018

Żeby podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) mógł rozliczać jeden z małżonków, należy w odpowiednim terminie złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne (...)

Ile możesz zarobić bez zmniejszenia albo zawieszenia świadczeń emerytalno-rentowych?

Ile możesz zarobić bez zmniejszenia albo zawieszenia świadczeń emerytalno-rentowych?

26.2.2018

ZUS podał kwoty przychodu, przy których następuje zmniejszenie albo zawieszenie emerytur i rent, a także dopuszczalne kwoty przychodu, graniczne kwoty przychodu oraz roczne dopuszczalne (...)

Duże zmiany w podatkach dochodowych - ryczałt od prywatnego najmu

Duże zmiany w podatkach dochodowych - ryczałt od prywatnego najmu

28.12.2017

Nowelizacja wprowadza roczny limit przychodu w wysokości 100 tys. zł warunkujący możliwość stosowania ryczałtu od przychodów z najmu, do którego stosuje się stawkę ryczałtu 8,5%, (...)

Ryczałt od niezewidencjonowanego przychodu a przedawnienie

Ryczałt od niezewidencjonowanego przychodu a przedawnienie

6.11.2017

W przypadku określenia przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych (...)

Obowiązek skorygowania deklaracji w razie nieprzeznaczenia przychodów ze zbycia nieruchomości na cele mieszkaniowe

Obowiązek skorygowania deklaracji w razie nieprzeznaczenia przychodów ze zbycia nieruchomości na cele mieszkaniowe

18.9.2017

SN wyjaśnił kwestię terminu płatności podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodu ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych w przypadku wcześniejszego zadeklarowania przeznaczenia (...)

Umowa o pracę z członkiem rodziny

Umowa o pracę z członkiem rodziny

28.7.2017

Wielokrotnie zdarza się, że członkowie rodziny pomagają w prowadzeniu działalności gospodarczej przez innego członka rodziny, która to pomoc ma charakter stały. Pomoc taka powinna być świadczona (...)

Zwrot wydatków na noclegi nie stanowi przychodu

Zwrot wydatków na noclegi nie stanowi przychodu

16.3.2017

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że zwrot wydatków poniesionych przez pracowników na noclegi podczas wykonywania obowiązków służbowych nie stanowi u nich przysporzenia (...)

Duży aport, duży problem. Możliwość szacowania przychodu z tytułu objęcia udziałów/akcji za wkład niepieniężny przez organy podatkowe

Duży aport, duży problem. Możliwość szacowania przychodu z tytułu objęcia udziałów/akcji za wkład niepieniężny przez organy podatkowe

29.4.2015

Wnoszenie wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek kapitałowych jest bardzo popularnym i często wykorzystywanym sposobem wyposażania ich w majątek.

Zmiany podatkowe 2015. Co czeka przedsiębiorców?

Zmiany podatkowe 2015. Co czeka przedsiębiorców?

23.1.2015

Zmienią się między innymi zasady odliczania podatku VAT od samochodów.

Rząd szykuje zmiany w ordynacji podatkowej oraz PIT

Rząd szykuje zmiany w ordynacji podatkowej oraz PIT

20.1.2015

Jak co roku, Rząd nowelizuje ustawę podatkową. Tym razem również nie obędzie się bez zmian – przyjęto właśnie projekt ustawy dotyczący nowelizacji ordynacji podatkowej oraz PIT.

Rząd wprowadza podatek od nieujawnionych dochodów

Rząd wprowadza podatek od nieujawnionych dochodów

17.12.2014

Do przychodów, które nie mają pokrycia w ujawnionych źródłach, będą zaliczane przychody ze źródła ujawnionego przez podatnika, ale w nieprawidłowej wysokości.

Gospodarka wodna w Polsce. Szykuje się reforma

Gospodarka wodna w Polsce. Szykuje się reforma

20.11.2014

Najbardziej widocznym problemem w gospodarce wodnej jest niejasny i nie precyzyjny podział kompetencji między organami administracji rządowej i samorządowej – powiedział Stanisław Gawłowski, (...)

Umowy zlecenie będą ozusowane. Sejm zdecydował

Umowy zlecenie będą ozusowane. Sejm zdecydował

24.10.2014

Sejm przyjął nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Rynek telekomunikacji czekają poważne zmiany

Rynek telekomunikacji czekają poważne zmiany

24.7.2014

Komisja Europejska właśnie opublikowała sprawozdanie dotyczące rynku telekomunikacyjnego i kwestii regulacyjnych w tej dziedzinie w UE.

Więcej pieniędzy na kolej. Rząd zadecydował

Więcej pieniędzy na kolej. Rząd zadecydował

28.5.2014

Celem proponowanych zmian jest zapewnienie dodatkowych wpływów do Funduszu Kolejowego, co pozwoli maksymalnie wykorzystać środki pochodzące z Unii Europejskiej.

Z ryczałtu na skalę w trakcie roku

Z ryczałtu na skalę w trakcie roku

27.5.2014

W dniu, w którym ryczałtowiec wyświadczy usługę byłemu czy obecnemu pracodawcy lub usługę z katalogu działalności wykluczonych przy ryczałcie, straci do niego prawo i przejdzie na opodatkowanie (...)

Rozliczenia z małżonkiem - nie dla ryczałtowców

Rozliczenia z małżonkiem - nie dla ryczałtowców

6.3.2014

Nie ma również możliwości wspólnego rozliczenia z samotnie wychowywanym dzieckiem

Obóz zimowy z dofinansowaniem i bez podatku

Obóz zimowy z dofinansowaniem i bez podatku

18.2.2014

Z tego zwolnienia skorzystają tylko osoby, których dzieci korzystają np. w ramach ferii zimowych ze zorganizowanych form wypoczynku.

Jak odliczyć koszty uzyskania przychodu?

Jak odliczyć koszty uzyskania przychodu?

13.2.2014

Miesięczny koszt uzyskania przychodu pracownika to wciąż 111,25 zł.

Zobacz, komu opłaci się podatek liniowy?

Zobacz, komu opłaci się podatek liniowy?

16.1.2014

Jednolita, 19-proc. stawka tego podatku będzie korzystna przede wszystkim dla dobrze zarabiających, bezdzietnych singli.

Tyle wyniosą obciążenia podatkowe w 2014 r.

Tyle wyniosą obciążenia podatkowe w 2014 r.

7.1.2014

Czteroosobowa rodzina, która osiąga dochód na poziomie średniej krajowej, w 2014 roku odda państwu w formie PIT, składek ZUS, VAT i akcyzy prawie 23 tys. zł.

W 2014 roku więcej firm skorzysta z preferencji podatkowych

W 2014 roku więcej firm skorzysta z preferencji podatkowych

2.1.2014

Wchodzą nowe, wyższe limity dochodowe, warunkujące np. status małego podatnika, czy możliwość rozliczenia się ryczałtem.

Sponsoring finansowy. Tak obniżysz zobowiązania wobec fiskusa

Sponsoring finansowy. Tak obniżysz zobowiązania wobec fiskusa

27.12.2013

Do końca grudnia pozostało już tylko kilka dni. W dalszym ciągu jednak możliwe jest obniżenie należnego podatku dochodowego i VAT za 2013 rok.

Niższy podatek tylko przy drobnych upominkach

Niższy podatek tylko przy drobnych upominkach

17.12.2013

Przekazując klientom z okazji Świąt drobne upominki z logo firmy, przedsiębiorca może rozliczyć je w kosztach podatkowych.

Zmowa przetargowa ukarana. Milionowe kary

Zmowa przetargowa ukarana. Milionowe kary

12.12.2013

UOKiK prowadzi obecnie 13 postępowań antymonopolowych oraz 57 postępowań wyjaśniających w sprawach zamówień publicznych.

UOKiK nakłada 2 mln zł kary za zmowę przetargową

UOKiK nakłada 2 mln zł kary za zmowę przetargową

10.12.2013

Zgodnie z prawem zabronione jest ustalanie przez uczestników przetargów warunków składanych ofert. Przedsiębiorcy mają obowiązek działać samodzielnie i nie mogą uzgadniać swoich poczynań.

Wigilię dla kontrahentów można rozliczyć w kosztach

Wigilię dla kontrahentów można rozliczyć w kosztach

4.12.2013

Należy jednak potraktować to bardzo ostrożnie, dbając o spełnienie warunków wskazanych w ostatnio wydanej interpretacji ogólnej Ministra Finansów.

Jest szansa na odzyskanie zapłaconego podatku

Jest szansa na odzyskanie zapłaconego podatku

24.10.2013

Trybunał Konstytucyjny zajmie się opodatkowaniem nieodpłatnych świadczeń. Chodzi między innymi o imprezy integracyjne czy wykorzystywanie samochodu służbowego na prywatne cele.

Co z opodatkowaniem imprez integracyjnych? Do Trybunału

Co z opodatkowaniem imprez integracyjnych? Do Trybunału

22.10.2013

Rada Podatkowa PKPP Lewiatan apeluje do resortu finansów, aby zmienił obowiązujące przepisy w sprawie opodatkowania pozapłacowych świadczeń pracowniczych np. imprez integracyjnych.

Spadkobiercy funduszy inwestycyjnych zapłacą niższy podatek

Spadkobiercy funduszy inwestycyjnych zapłacą niższy podatek

21.10.2013

Zapadł precedensowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczący zasad sukcesji podatkowej spadkobierców jednostek uczestnictwa.

Wznawiając działalność po wakacjach pamiętaj o złożeniu wniosku

Wznawiając działalność po wakacjach pamiętaj o złożeniu wniosku

30.8.2013

W przypadku drobnych usług, zawieszenie może pomóc w uniknięciu obowiązku stosowania kasy fiskalnej.

Preferencje podatkowe dla działalności związanej z edukacją

Preferencje podatkowe dla działalności związanej z edukacją

27.8.2013

Ze zwolnienia można skorzystać zarabiając nie tylko na korepetycjach, ale także prowadząc niepubliczną szkołę.

Rower i skuter w firmie najbardziej atrakcyjne podatkowo

Rower i skuter w firmie najbardziej atrakcyjne podatkowo

6.8.2013

Twój biznes wymaga częstego przemieszczania się po mieście? Pomyśl o zakupie jednośladu.

Dzieci mogą pozbawić rodziców ulg podatkowych

Dzieci mogą pozbawić rodziców ulg podatkowych

23.7.2013

Chodzi o ich wakacyjne dorabianie. Jeśli rodzice nie chcą utracić tych przywilejów, muszą pilnować, by ich pociechy nie zarobiły za dużo.

Faktura powiększy podatek. Jeśli jest nieuregulowana

Faktura powiększy podatek. Jeśli jest nieuregulowana

28.6.2013

Jeśli przedsiębiorca dokonujący zakupu towaru bądź usługi nie ureguluje zobowiązania na czas, będzie musiał wyjąć wartość zakupu z kosztów podatkowych.

Ważne orzeczenie NSA. Kolacje biznesowe są kosztem

Ważne orzeczenie NSA. Kolacje biznesowe są kosztem

18.6.2013

Wydatki na spotkania biznesowe, ponoszone przez przedsiębiorców, mogą być odliczanie od podatku.

1

2

3

4

5

...

7

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne