Przywóz artykuły i zmiany w prawie

Procedura GIW dotycząca przemieszczania zwierząt towarzyszących z Ukrainy do Polski

Procedura GIW dotycząca przemieszczania zwierząt towarzyszących z Ukrainy do Polski

30.4.2022

Główny Lekarz Weterynarii przygotował tymczasową procedurę dotyczącą przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy do UE. Wytyczne dotyczą przewożenia przez polską (...)

Zwolnienie z cła i VAT przywozu sprzętu ochronnego i medycznego spoza UE

Zwolnienie z cła i VAT przywozu sprzętu ochronnego i medycznego spoza UE

29.12.2021

Komisja Europejska (KE) na wniosek większości państw członkowskich UE, w tym Polski, wydała nową decyzję zwalniającą z cła i VAT przywóz towarów potrzebnych do walki z COVID-19. Decyzja (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

8.7.2018

Planujesz wakacje, zwłaszcza za granicą? Sprawdź, o czym warto pamiętać, aby zebrać tylko przyjemne wspomnienia.

Kupujesz elektroniczną pamiątkę z wakacji - uważaj, możesz zapłacić VAT

Kupujesz elektroniczną pamiątkę z wakacji - uważaj, możesz zapłacić VAT

16.7.2014

Z treści ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że zwolniony z podatku jest import towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego przybywającego z terytorium państwa trzeciego na terytorium (...)

Zakaz handlu produktami z fok

Zakaz handlu produktami z fok

29.5.2009

Parlament przyjął uzgodniony z państwami członkowskimi projekt rozporządzenia, na mocy którego wprowadzony zostanie zakaz handlu produktami z fok. Nieliczne wyjątki będą możliwe pod warunkiem (...)

Jakim podmiotom hurtownie farmaceutyczne mogą sprzedawać produkty farmaceutyczne?

Jakim podmiotom hurtownie farmaceutyczne mogą sprzedawać produkty farmaceutyczne?

20.3.2008

obrotem hurtowym jest wszelkie działanie polegające na zaopatrywaniu się, przechowywaniu, dostarczaniu lub eksportowaniu produktów leczniczych lub produktów leczniczych weterynaryjnych, posiadających (...)

Nadzór Inspekcji Farmaceutycznej nad obrotem hurtowym produktami leczniczymi

Nadzór Inspekcji Farmaceutycznej nad obrotem hurtowym produktami leczniczymi

20.3.2008

Obrotem hurtowym w rozumieniu ustawy - Prawo farmaceutyczne jest również wywóz produktów leczniczych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywóz produktów leczniczych z terytorium państw (...)

Ustawa o podatku od towarów i usług

Ustawa o podatku od towarów i usług

22.8.2007

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 r. Nr54 ze zm.) reguluje zakres opodatkowania od towarów i usług. W ustawie unormowano kwestię płatników i podatników, obowiązku (...)

PRAWO CELNE

PRAWO CELNE

2.8.2007

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. 2004 r. Nr 68, poz. 622 ze zm.), reguluje w zakresie uzupełniającym przepisy prawa wspólnotowego, tj. zasady przywozu towarów na obszar celny Wspólnoty (...)

Liberalizacja obrotu dewizowego

Liberalizacja obrotu dewizowego

23.4.2007

21 kwietnia 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo dewizowe oraz innych ustaw. Nowelizacja przede wszystkim dostosowuje polskie regulacje do uregulowań wspólnotowych (...)

Ewidencje na potrzeby podatku VAT

Ewidencje na potrzeby podatku VAT

19.3.2007

Przepisy nie określają żadnego wzoru ewidencji podatkowej dla celów VAT. Niemniej jednak wszyscy podatnicy (z wyjątkiem niektórych podatników zwolnionych czy wykonujących czynności zwolnione od (...)

Rynki rolne

Rynki rolne

4.12.2006

6 grudnia 2006 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zmienia pięć ustaw dotyczących (...)

Jak podróżny dokonuje zgłoszenia celnego?

Jak podróżny dokonuje zgłoszenia celnego?

31.1.2006

Polska przystępując do Unii Europejskiej została objęta unią celną. W przypadku towarów wywożonych lub przywożonych do naszego kraju przez podróżnego oznacza to, że odprawie celnej (...)

Transakcje wewnątrzwspólnotowe w VAT

Transakcje wewnątrzwspólnotowe w VAT

4.1.2006

Transakcje wewnątrzwspólnotowe są na gruncie podatku VAT dostawami towarów, w których stronami są podatnicy VAT z dwóch państw członkowskich Unii Europejskiej. Transakcje te można porównać (...)

Kiedy warto postarać się o zezwolenie dewizowe?

Kiedy warto postarać się o zezwolenie dewizowe?

21.11.2005

Ustawa Prawo dewizowe wymaga uzyskania ogólnego albo indywidualnego zezwolenia dewizowego dla odstąpienia od: pewnych ograniczeń w dokonywaniu obrotu dewizowego z zagranicą i obrotu wartościami dewizowymi (...)

Samochód osobowy z zagranicy wniesiony aportem do spółki z o. o. działającej w Polsce - opinia prawna

Samochód osobowy z zagranicy wniesiony aportem do spółki z o. o. działającej w Polsce - opinia prawna

9.12.2004

Podjęcie decyzji o przystąpieniu przedsiębiorcy zagranicznego do spółki z ograniczona odpowiedzialnością, prowadzącej działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga przede wszystkim (...)

Wniesienie aportem samochodu z zagranicy do spółki z o. o. działającej w Polsce – opinia prawna (stan prawny aktualny do 19 marca 2004 r.)

Wniesienie aportem samochodu z zagranicy do spółki z o. o. działającej w Polsce – opinia prawna (stan prawny aktualny do 19 marca 2004 r.)

20.10.2004

Stan prawny aktualny do 19 marca 2004 r. Opinia została napisana w oparciu o poprzednio obowiązujący kodeks celny.

Rzeczy, które możesz wwieźć na teren Polski nie obawiając się cła na granicy - stan prawny do 30 kwietnia 2004 r.

Rzeczy, które możesz wwieźć na teren Polski nie obawiając się cła na granicy - stan prawny do 30 kwietnia 2004 r.

20.7.2004

W poradzie prezentujemy listę towarów, które możesz przywieźć do Polski bez cła. Większość z tych towarów można przewieźć przez granicę tylko w określonych ilościach.

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne