Różnice kursowe artykuły i zmiany w prawie

Przychody i koszty w walutach obcych oraz różnice kursowe

Przychody i koszty w walutach obcych oraz różnice kursowe

6.6.2013

Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie w jaki sposób należy rozliczyć przychody wyrażone w walutach obcych w podatku dochodowym. W artykule wskażemy również jak należy rozliczyć koszty (...)

Przeliczanie walut może zwiększyć koszty

Przeliczanie walut może zwiększyć koszty

4.6.2013

Dokonując transakcji w walutach obcych, należy pamiętać o powstającym obowiązku podatkowym w sytuacji różnic kursowych.

Rozliczenie ujemnych różnic kursowych przy zakupie środka trwałego

Rozliczenie ujemnych różnic kursowych przy zakupie środka trwałego

30.8.2012

Przedsiębiorcy, dokonując odpłatnego nabycia środka trwałego, którego cena sprzedaży została wyrażona w walucie obcej, powinni pamiętać o konsekwencjach podatkowych, wynikających z tego tytułu.

Jaki kurs walut przyjąć przy różnicach kursowych?

Jaki kurs walut przyjąć przy różnicach kursowych?

8.8.2007

Otrzymane przychody i poniesione koszty w walutach obcych przelicza się w zasadzie na złote według kursów średnich z dnia uzyskania przychodu i dnia poniesienia kosztu ogłaszanych przez Narodowy (...)

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych na 2007 rok

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych na 2007 rok

31.12.2006

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: CIT) wejdzie w życie 1 stycznia 2007 r. i ma zastosowanie do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od tego dnia, z (...)

Obowiązki oddziału na terenie RP - opinia prawna

Obowiązki oddziału na terenie RP - opinia prawna

9.11.2006

X jest oddziałem spółki niemieckiej i zgodnie z wpisem do KRS podlega niemieckiemu kodeksowi handlowemu. Czy zasadne jest wymaganie od oddziału polskiego dostarczania uchwały zwyczajnego zgromadzenia (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne