Równorzędne artykuły i zmiany w prawie

Będą ułatwienia dotyczące postępowania spadkowego za granicą

Będą ułatwienia dotyczące postępowania spadkowego za granicą

10.6.2015

Dzięki temu Polacy będą mogli pozyskać informacje na temat ich praw do spadku w innych państwach członkowskich UE.

Kto może sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali?

Kto może sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali?

22.6.2009

Od 1 stycznia 2009 roku w zasadzie charakterystyka energetyczna, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, powinna być ustalona dla: każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku (...)

Nowe możliwości Rzecznika Praw Dziecka

Nowe możliwości Rzecznika Praw Dziecka

19.12.2008

Nowelizacja ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka dotyczy doprecyzowania kwalifikacji zawodowych osoby piastującej stanowisko RPD, obowiązku wszczęcia działania RPD na każdy wniosek obywateli lub organizacji, (...)

Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

27.8.2007

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Działy III - VI (Dz.U. 2005 Nr 164, poz. 1365 ze zm.). W działach tych uregulowano kwestie związane z pracownikami uczelni (m.in. ich wynagrodzenie (...)

Odpowiedzialność pełnomocnika przedsiębiorstwa państwowego - opinia prawna

Odpowiedzialność pełnomocnika przedsiębiorstwa państwowego - opinia prawna

4.1.2007

Pełnomocnicy przedsiębiorstwa państwowego zgodnie z ustawą z dnia 25 września 1981 roku o przedsiębiorstwach państwowych są ustanawiani i odwoływani przez dyrektora. Pełnomocnikiem może być (...)

Przystąpienie do udziału w spółce będącej kontrahentem - opinia prawna

Przystąpienie do udziału w spółce będącej kontrahentem - opinia prawna

5.10.2006

X prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od kilku lat w zakresie handlu. Współpracuje ściśle ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie zakupu od tego kontrahenta towaru (...)

Jak urwać się z woja?

Jak urwać się z woja?

6.5.2006

Co do zasady czas trwania zasadniczej służby wojskowej wynosi 9 miesięcy, a służbę tę odbywa się w jednym nieprzerwanym okresie. Żołnierze mogą być jednak zwolnieni z zasadniczej służby wojskowej (...)

Uznawanie zagranicznych świadectw szkolnych oraz świadectw maturalnych

Uznawanie zagranicznych świadectw szkolnych oraz świadectw maturalnych

28.4.2006

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, świadectwa szkolne oraz świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równorzędne świadectwom ukończenia odpowiednich szkół publicznych i świadectwom (...)

Jak zdobyć kwalifikacje poza szkołą?

Jak zdobyć kwalifikacje poza szkołą?

13.3.2006

14 marca 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji (...)

Prawo do premii a rozwiązanie stosunku pracy - opinia prawna

Prawo do premii a rozwiązanie stosunku pracy - opinia prawna

3.2.2006

Pracownik rozwiązał umowę o pracę za 3-miesięcznym wypowiedzeniem. Następnie w toku rozmów strony ustaliły, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpi za porozumieniem stron z określonym dniem. (...)

Konkurs na twórcze prace projektowe - przebieg procedury konkursowej (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Konkurs na twórcze prace projektowe - przebieg procedury konkursowej (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

8.7.2004

Konkurs na twórcze prace projektowe polega na kwalifikacji twórczych prac projektowych nadesłanych przez wykonawców na podstawie ich oceny. Konkurs nie prowadzi do wyboru najkorzystniejszej oferty, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne