Równouprawnienie artykuły i zmiany w prawie

Prawa każdego pacjenta – bez dyskryminacji

Prawa każdego pacjenta – bez dyskryminacji

6.8.2022

W opiece zdrowotnej nie ma miejsca na żadną formę dyskryminacji. Prawo do niej przysługuje Ci bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, (...)

Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030

Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030

24.5.2022

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030, przedłożoną przez Pełnomocnika Rządu do Spraw (...)

Konsultacje publiczne projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030

Konsultacje publiczne projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2021-2030

2.12.2020

Do dnia 8 grudnia 2020 r. trwają konsultacje publiczne projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania (...)

Wymagane standardy dostępności

Wymagane standardy dostępności

13.4.2018

11 kwietnia 2018 w Monitorze Polskim pojawił się komunikat wprowadzający w życie zaktualizowane Wytyczne w zakresie zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób (...)

KGP pracuje nad równym traktowaniem ze względu na płeć

KGP pracuje nad równym traktowaniem ze względu na płeć

9.7.2014

Bank Dobrych Praktyk, system diagnostyczny, analiza aktów prawnych - tym zajmie się Zespoł ds. Strategii Równych Szans w Policji.

Komisja Europejska zmusi firmy, by zatrudniały kobiety?

Komisja Europejska zmusi firmy, by zatrudniały kobiety?

20.11.2012

Nowe regulacje będą zobowiązywać europejskie spółki giełdowe do zatrudniania 40 procent kobiet. Dotknął pięć tysięcy firm w UE.

Rozwód za granicą nie musi być uznany w Polsce

Rozwód za granicą nie musi być uznany w Polsce

2.3.2010

Sprzeczny z podstawowymi zasadami polskiego porządku prawnego rozwód nie zostanie uznany w naszym kraju - stwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne