Rachunkowość artykuły i zmiany w prawie

Będą zmiany w rachunkowości?

Będą zmiany w rachunkowości?

25.8.2021

Przewidziane zmiany dotyczą ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Nowelizacja ustawy dostosowuje przepisy prawa z zakresu sprawozdawczości (...)

Jak należy zaksięgować umorzenie subwencji PFR, od której zaniechano podatku?

Jak należy zaksięgować umorzenie subwencji PFR, od której zaniechano podatku?

23.7.2021

Umorzenie subwencji finansowej, które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie (...)

Przedłużenie terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 r.

Przedłużenie terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 r.

28.3.2021

Przedłużono terminy sporządzania sprawozdań finansowych dla jednostek sektora prywatnego, publicznego oraz organizacji non-profit za rok obrotowy 2020. To odpowiedź na postulaty przedsiębiorców (...)

Termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 r.

Termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 r.

4.3.2021

Zbliża się termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 rok przez jednostki, których rok obrotowy odpowiada kalendarzowemu. Czas na to mija 31 marca 2021 r. MF planuje jego przedłużenie (...)

Jeden format sprawozdań finansowych dla emitentów za rok obrotowy 2020

Jeden format sprawozdań finansowych dla emitentów za rok obrotowy 2020

22.2.2021

Ujednolicono raportowanie dla emitentów. Za rok 2020 raporty roczne (w tym sprawozdania finansowe) mogą być składane w formacie XHTML.

Więcej czasu na zatwierdzenie sprawozdań finansowych przez niektóre jednostki

Więcej czasu na zatwierdzenie sprawozdań finansowych przez niektóre jednostki

30.9.2020

Przedłużone zostały terminy na zatwierdzenie sprawozdań finansowych dla niektórych jednostek. Minister Finansów podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie określenia innych (...)

Nowe Prawo komunikacji elektronicznej

Nowe Prawo komunikacji elektronicznej

31.7.2020

Takiego projektu jeszcze nie było. Reguluje cały polski sektor łączności elektronicznej, zastępuje obowiązujące obecnie Prawo telekomunikacyjne. Konsultacje nowego Prawa komunikacji elektronicznej (...)

Dla kogo estoński CIT?

Dla kogo estoński CIT?

22.6.2020

W 2021 r. w Polsce zacznie obowiązywać estoński CIT. Przedsiębiorcy, którzy będą przeznaczać środki na rozwój swojej działalności, nie zapłacą tego podatku. Z rozwiązania (...)

Uproszczone wybory przedsiębiorców w zakresie rozliczeń z PIT i CIT

Uproszczone wybory przedsiębiorców w zakresie rozliczeń z PIT i CIT

10.10.2019

1 stycznia 2019 r. zmieniły się przepisy dotyczące: wyboru sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku zaliczek rejestrowanych na kasie rejestrującej, wyboru sposobu ustalania (...)

Zbliża się termin na sporządzenie e-sprawozdań finansowych za 2018 rok

Zbliża się termin na sporządzenie e-sprawozdań finansowych za 2018 rok

22.3.2019

Każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe zobowiązana jest do sporządzania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej i opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem (...)

Ranking najpopularniejszych kierunków studiów w roku akademickim 2018/2019!

Ranking najpopularniejszych kierunków studiów w roku akademickim 2018/2019!

30.11.2018

Ponad 416 tys. studentów rozpoczęło w tym roku akademickim studia. Jakie kierunek najchętniej wybierali kandydaci? Tak samo jak w roku poprzednim, największą popularnością cieszyły się (...)

Podatkowa księga przychodów i rozchodów - Kto powinien prowadzić PKPiR?

Podatkowa księga przychodów i rozchodów - Kto powinien prowadzić PKPiR?

4.10.2018

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić (...)

Czy deregulacja usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych była dobra?

Czy deregulacja usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych była dobra?

4.8.2018

MF zaprasza do udziału w badaniu ankietowym, które dotyczy deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

25.5.2018

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej (...)

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki

27.6.2016

Przy okazji zatwierdzenia roku obrotowego, co zazwyczaj przypada na końcówkę czerwca, spotykamy się z dokumentem o nazwie „sprawozdanie z działalności spółki”.  Czym (...)

Najwyższa Izba Kontroli prześwietliła finanse CERN

Najwyższa Izba Kontroli prześwietliła finanse CERN

8.7.2015

NIK zwróciła jednak uwagę na drobne niedociągnięcia w obszarze kontroli wewnętrznej oraz możliwość wprowadzenia usprawnień w innych obszarach działalności placówki.

Ułatwienia w rachunkowości. Rząd akceptuje zmiany

Ułatwienia w rachunkowości. Rząd akceptuje zmiany

7.3.2014

4 marca 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości, który ma zredukować obciążenia administracyjne w rachunkowości jednostek mikro.

Kodeks Etyki Zawodowej w rachunkowości - sygnatariuszem Ministerstwo Sprawiedliwości

Kodeks Etyki Zawodowej w rachunkowości - sygnatariuszem Ministerstwo Sprawiedliwości

5.7.2013

Zamierzeniem pomysłodawców jest, aby kodeks stał się zestawem zasad dla wszystkich osób zajmujących się rachunkowością, niezależnie od miejsca wykonywania zawodu.

Zanim powstanie statut spółki akcyjnej

Zanim powstanie statut spółki akcyjnej

1.2.2012

Statut spółki akcyjnej, to podstawowy dokument wyznaczający prawa i obowiązki akcjonariuszy a także regulujący ład korporacyjny w spółce. Opracowując statut, można skorzystać z powszechnie (...)

Odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej  w spółkach kapitałowych

Odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach kapitałowych

26.1.2011

Celem szkolenia jest przedstawienie Państwu najważniejszych problemów związanych z funkcjonowaniem niezależnych organów - Zarządu i Rady Nadzorczej w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (...)

Ważne dla ubiegających się o certyfikat księgowy!

Ważne dla ubiegających się o certyfikat księgowy!

6.5.2009

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wchodzi w życie 6 maja 2009 r. Co reguluje nowe rozporządzenie? Jaka jest (...)

Jak ubiegać się o certyfikat księgowy?

Jak ubiegać się o certyfikat księgowy?

7.4.2009

Za uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych uznaje się w zasadzie osoby fizyczne posiadające certyfikat księgowy oraz osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców (...)

Rozwiązanie spółki z o.o. z powodów przewidzianych w umowie spółki - opinia prawna

Rozwiązanie spółki z o.o. z powodów przewidzianych w umowie spółki - opinia prawna

26.2.2009

Zgodnie z art. 274 § 1 kodeksu spółek handlowych, otwarcie likwidacji spółki następuje m.in. z dniem zaistnienia przyczyny jej rozwiązania. Od chwili otwarcia likwidacji spółki, powinna ona występować (...)

Będzie publiczny nadzór nad biegłymi rewidentami?

Będzie publiczny nadzór nad biegłymi rewidentami?

31.1.2009

Rząd przyjął projekt nowej ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Powstanie Komisja Nadzoru Audytowego (KNA), która będzie sprawować publiczny (...)

Zmiany w rachunkowości

Zmiany w rachunkowości

12.12.2008

1 stycznia 2009 r. weszła w życie większość przepisów dużej nowelizacji ustawy o rachunkowości. Liczne zmiany dotyczą definicji ustawowych, ale to nie wszystkie nowości dotyczące zasad prowadzenia (...)

Uznawanie kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Uznawanie kwalifikacji do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

16.10.2008

Na stronach Ministerstwa Finansów udostępniono projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 września 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w celu uznania (...)

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

16.10.2008

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej reguluje zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, także przez cudzoziemców, wyznacza ramy dopuszczalnego ograniczenia (...)

Kiedy pełna, a kiedy mała księgowość?

Kiedy pełna, a kiedy mała księgowość?

15.8.2008

22 sierpnia 2008 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości. Ma ona na celu zminimalizowanie barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorców (...)

Czy będzie mniej zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości?

Czy będzie mniej zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości?

28.3.2008

Kolejny rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości jest obecnie przedmiotem prac sejmowych. Projekt ten ma na celu zminimalizowanie barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej (...)

Zmiany w rachunkowości i usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Zmiany w rachunkowości i usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych

19.2.2008

Senat wniósł poprawki do rządowego projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości. Teraz trafi on znów do Sejmu. Przewiduje on m.in. uregulowanie w samej ustawie zasad usługowego prowadzenia ksiąg (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne