Rodzina zastępcza artykuły i zmiany w prawie

Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie 300+ z programu Dobry Start

Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie 300+ z programu Dobry Start

4.7.2022

Chociaż do powrotu uczniów do szkół pozostały dokładnie dwa miesiące, rodzice już od dzisiaj mogą składać wnioski o 300 zł na wyprawkę szkolną w ramach programu „Dobry start”. (...)

Zmiany w pieczy zastępczej

Zmiany w pieczy zastępczej

22.6.2022

Zwiększenie minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych czy wprowadzenie zmian w zakresie urlopów dla rodziców adopcyjnych to tylko niektóre ze zmian przyjętych przez (...)

Zmiany w pieczy zastępczej?

Zmiany w pieczy zastępczej?

18.9.2021

Ułatwienie tworzenia nowych rodzin zastępczych, wyższe wynagrodzenia, a także krok milowy w kierunku deinstytucjonalizacji pieczy – wprowadzenie zakazu tworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych. (...)

Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie z programu „Dobry start”

Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie z programu „Dobry start”

1.7.2021

W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o świadczenie z programu „Dobry start” można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (...)

Dla kogo świadczenie „Dobry Start”?

Dla kogo świadczenie „Dobry Start”?

2.7.2020

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie (...)

Unia Europejska będzie chronić tożsamość kulturową dzieci

Unia Europejska będzie chronić tożsamość kulturową dzieci

26.6.2019

We wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązywać będzie jednolita zasada poszanowania tożsamości kulturowej, religijnej i językowej dziecka, gdy trafia ono do rodziny zastępczej. 

Dla kogo świadczenia rodzinne?

Dla kogo świadczenia rodzinne?

21.12.2018

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Jakie jeszcze świadczenia rodzinne i na jakich zasadach można otrzymać?

Adopcja - najważniejsze informacje

Adopcja - najważniejsze informacje

24.11.2018

Adopcja, inaczej przysposobienie, jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko wymiar psychologiczny, lecz także prawny: powstałe (...)

Dzieci powinny być w rodzinach...

Dzieci powinny być w rodzinach...

12.11.2018

Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej, deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej, lepsza praca z rodziną, większe wsparcie dla wchodzących w dorosłe życie wychowanków pieczy zastępczej (...)

Emp@tia Dobry Start - Złóż wniosek o świadczenie „dobry start”

Emp@tia Dobry Start - Złóż wniosek o świadczenie „dobry start”

22.8.2018

1 lipca ruszyło przyjmowanie wniosków o świadczenie z programu „Dobry Start” Emp@tia. To po 300 zł raz w roku dla każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny.

Rodzinna piecza zastępcza szansą na drugi dom

Rodzinna piecza zastępcza szansą na drugi dom

21.4.2018

Większe wsparcie dla rodzin, rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej, ograniczenie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, przekazanie ministrowi rodziny całości (...)

Kiedy budżet państwa finansuje składki za nianię w 2018 r.?

Kiedy budżet państwa finansuje składki za nianię w 2018 r.?

18.1.2018

Jeżeli zatrudnisz nianię po 31 grudnia 2017 r., budżet państwa sfinansuje składki na jej ubezpieczenia częściowo. Sfinansowane będą składki od części pensji do wysokości 50% minimalnego (...)

Kiedy sąd ustanawia opiekuna?

Kiedy sąd ustanawia opiekuna?

18.9.2017

Pod pojęciem opieki w potocznym tego słowa znaczeniu rozumie się dbałość o osobę potrzebującą pomocy, kierowanie jej postępowaniem, troskę o to, ażeby nie stała się jej żadna krzywda. Osobą, (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

10.9.2017

Zasiłek macierzyński przysługuje przede wszystkim kobiecie, jeżeli urodziła dziecko w okresie ubezpieczenia chorobowego bądź urlopu wychowawczego. Decyzje w sprawie zasiłku wydaje oddział (...)

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

22.8.2017

Jak zatrudnić nianię i nie opłacać składek ZUS? Kiedy budżet państwa finansuje składki za nianię? Jak rozliczać składki? Jak opodatkowany jest dochód z tytułu sprawowania przez (...)

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

28.6.2017

Masz troje dzieci lub więcej? Dzięki Karcie Dużej Rodziny dostaniecie zniżki na różne towary i usługi - np. przejazdy kolejowe, kulturę i sport. Dowiedz się, jak ją uzyskać. Czym (...)

Urlop macierzyński - Najważniejsze informacje o urlopie macierzyńskim

Urlop macierzyński - Najważniejsze informacje o urlopie macierzyńskim

25.3.2015

W ostatnim czasie weszło w życie wiele nowelizacji prawa pracy, regulujących na nowych zasadach uprawnienia zawiązane z macierzyństwem przysługujące pracownikom. Wydłużono okresy pozostawania (...)

Oto prawdziwe problemy wychowanków domów dziecka

Oto prawdziwe problemy wychowanków domów dziecka

3.2.2015

Dla dużej części wychowanków z rodzin zastępczych i domów dziecka próby wejścia w dorosłość po 18. roku życia nie kończą się najlepiej - alarmuje Najwyższa Izba Kontroli.

Zarządzenia sądu przy nadużyciach władzy rodzicielskiej

Zarządzenia sądu przy nadużyciach władzy rodzicielskiej

7.6.2013

W każdym przypadku, gdy dobro dziecka jest zagrożone, a nie ma przesłanek do zawieszenia albo pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia. Zarządzenia (...)

Szczególna ochrona pracy kobiet zatrudnionych na umowę o pracę

Szczególna ochrona pracy kobiet zatrudnionych na umowę o pracę

8.3.2013

Pracodawca zatrudniający pracownicę w porze nocnej jest obowiązany na okres jej ciąży zmienić rozkład czasu pracy w sposób umożliwiający wykonanie pracy poza porą nocną. Jeżeli jest (...)

Dłuższe urlopy na opiekę nad dzieckiem

Dłuższe urlopy na opiekę nad dzieckiem

7.11.2011

Od przyszłego roku rodzice mogą liczyć na dodatkowe wolne. Mężczyźni dostaną dwa razy więcej.

Więcej ulg podatkowych dla opiekunów

Więcej ulg podatkowych dla opiekunów

17.10.2011

Od stycznia 2012 roku zmieni się zwolnienie podatkowe dla świadczeń związanych z pełnieniem funkcji zastępczego rodzica.

Dzieci będą rzadziej odbierane rodzicom

Dzieci będą rzadziej odbierane rodzicom

6.7.2011

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej została już podpisana przez Bronisława Komorowskiego.

Homoseksualiści zostaną rodziną zastępczą?

Homoseksualiści zostaną rodziną zastępczą?

9.6.2011

Senacka poprawka do ustawy o pieczy zastępczej, która zakazuje osobom o orientacji homoseksualnej prowadzenia rodzinnych domów dziecka i bycia rodziną zastępczą została odrzucona.

Gej nie poprowadzi rodzinnego domu dziecka

Gej nie poprowadzi rodzinnego domu dziecka

1.6.2011

Zakaz tworzenia rodziny zastępczej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka osobom o orientacji homoseksualnej - taką poprawkę do ustawy o pieczy zastępczej przyjął Senat.

Prawa i obowiązki rodziców zastępczych

Prawa i obowiązki rodziców zastępczych

20.12.2010

W przypadkach kiedy władza rodzicielska jest niewłaściwie wykonywana oraz nie ma nadziei na zmianę tej sytuacji nawet, gdyby sąd opiekuńczy orzekł o udzieleniu rodzicom pomocy potrzebnej do należytego (...)

Niesolidni rodzice na listy dłużników

Niesolidni rodzice na listy dłużników

15.11.2010

Gmina wpisze na czarne listy biur informacji gospodarczej tych rodziców, którzy mimo ustalonej opłaty nie pokryją kosztów umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub domu dziecka.

Przyszli rodzice przejdą szkolenia

Przyszli rodzice przejdą szkolenia

15.7.2010

Chcesz adoptować dziecko? Najpierw musisz poznać przepisy dotyczące praw dziecka oraz wybrane elementy pedagogiki czy psychologii rozwojowej i wychowawczej - donosi Rzeczpospolita.

Rodziny zastępcze szybciej dostaną pieniądze

Rodziny zastępcze szybciej dostaną pieniądze

26.2.2010

Powiat wypłaci pieniądze rodzinie zastępczej, która wzięła pod opiekę dziecko, mimo braku ostatecznej decyzji sądu o ustanowieniu stałej opieki - donosi Gazeta Prawna.

Rodzinne formy opieki zastąpią państwowe molochy

Rodzinne formy opieki zastąpią państwowe molochy

2.2.2010

Domy dziecka nie będą już głównym sposobem na zapewnienie opieki osieroconym dzieciom. Rząd stawia na rodziny zastępcze oraz rodzinne formy opieki - donosi Rzeczpospolita.

Domy dziecka tylko dla dzieci powyżej 7 roku życia

Domy dziecka tylko dla dzieci powyżej 7 roku życia

1.2.2010

Państwowe domy dziecka nie będą przyjmowały dzieci, które nie ukończyły 7 lat. Maluchy będą przekazywane rodzinom zastępczym - donosi Gazeta Prawna.

Rodziny zastępcze dostaną więcej pieniędzy

Rodziny zastępcze dostaną więcej pieniędzy

22.1.2010

Wysokość pomocy pieniężnej dla rodziny zastępczej może zostać podwyższona przez radę powiatu - stanowi nowelizacja ustawy o pomocy społecznej.

Rząd za likwidacją domów dziecka

Rząd za likwidacją domów dziecka

31.12.2009

Małe dzieci nie trafią do domów dziecka - przewiduje przygotowany przez rząd projekt ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem. Nowela ma obowiązywać już od roku 2011 (...)

Róża wraca do rodziców

Róża wraca do rodziców

18.9.2009

Sąd Rejonowy wydał postanowienie w sprawie małej Róży. Dziewczynka na razie wraca do rodziców.

Sprawa Róży- podsumowanie

Sprawa Róży- podsumowanie

16.9.2009

Z Radosławem Konca, radcą prawnym z kancelarii w Warszawie – o postanowieniu Sądu Rejonowego w Szamotułach rozmawia Piotr Czarnyszewicz

Róża wraca do rodziców

Róża wraca do rodziców

16.9.2009

Sąd Rejonowy wydał postanowienie w sprawie małej Róży. Dziewczynka na razie wraca do rodziców.

Sprawa Róży- ciąg dalszy

Sprawa Róży- ciąg dalszy

27.8.2009

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie rodziny Szwaków z Błot Wielkich.

Róża na razie nie wróci do rodziców

Róża na razie nie wróci do rodziców

21.8.2009

Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił zażalenie matki małoletniej Róży W. i utrzymał w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w Szamotułach w przedmiocie przekazania dziecka do rodziny zastępczej- poinformował (...)

Róża na razie nie wróci do rodziców

Róża na razie nie wróci do rodziców

21.8.2009

Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił zażalenie matki małoletniej Róży W. i utrzymał w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w Szamotułach w przedmiocie przekazania dziecka do rodziny zastępczej- poinformował (...)

Projekt ustawy o rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka

Projekt ustawy o rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka

7.7.2008

Poselski projekt ustawy o rodzinnej opiece zastępczej jest teraz w Sejmie. Czego dotyczy projekt ustawy o rodzinnych formach opieki zastępczej? Jakim celom ma służyć nowa ustawa? Jak wygląda dotychczasowy (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne