Rozprawa artykuły i zmiany w prawie

Prezydent RP podpisał ustawę, która przyśpieszy informatyzację polskiego sądownictwa

Prezydent RP podpisał ustawę, która przyśpieszy informatyzację polskiego sądownictwa

14.6.2021

Nowelizacja ustawy - Kodeks postępowania cywilnego wprowadzającą rozwiązania informatyczne, które ułatwią pracę wymiaru sprawiedliwości. Usprawnienie pracy sądownictwa, lepszy dostęp (...)

TK: przepis pozwalający RPO na wykonywanie zadań po upływie kadencji straci moc za 3 miesiące

TK: przepis pozwalający RPO na wykonywanie zadań po upływie kadencji straci moc za 3 miesiące

19.4.2021

15 kwietnia 2021 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok (sygn. akt K 20/20) w sprawie wniosku grupy posłów dotyczącego pełnienia obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich (...)

Unieważnienie małżeństwa ze względu na wiek

Unieważnienie małżeństwa ze względu na wiek

31.8.2020

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że osoba, która nie ukończyła 18 lat, nie może zawrzeć związku małżeńskiego. Przewiduje jednak wyjątkowo, iż z ważnych powodów sąd opiekuńczy (...)

Bezpieczne przywracanie normalnej pracy sądów

Bezpieczne przywracanie normalnej pracy sądów

18.5.2020

Ministerstwo Sprawiedliwości widzi potrzebę bezpiecznego „odmrażania” pracy sądów, tak aby nie odbyło się to ze szkodą dla obywateli i pracowników wymiaru sprawiedliwości. (...)

Szybkie i sprawniej działające sądy

Szybkie i sprawniej działające sądy

17.11.2019

Przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości zmiany procesu cywilnego weszły w życie 7 listopada br. Dzięki gruntownej reformie Kodeksu postępowania cywilnego znacznie uproszczone i przyspieszone (...)

Reforma procesu karnego

Reforma procesu karnego

24.8.2019

Ustawa reformująca Kodeks postępowania karnego ma służyć usprawnieniu, uproszczeniu i przyspieszeniu postępowań przed sądem.

Postępowania cywilne mają przyspieszyć

Postępowania cywilne mają przyspieszyć

27.7.2019

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego jest kompleksową reformą przepisów dotyczących postępowań w sprawach cywilnych. W założeniach ustawa powinna ograniczyć przewlekłość (...)

Jaką reformę procesu karnego przygotowano?

Jaką reformę procesu karnego przygotowano?

21.2.2019

Rada Ministrów zaaprobowała przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości reformę Kodeksu postępowania karnego. Proponowane rozwiązania służą usprawnieniu, uproszczeniu i przyspieszeniu (...)

Wyrok SN w sprawie katastrofy budowlanej hali MTK

Wyrok SN w sprawie katastrofy budowlanej hali MTK

8.1.2019

Winni katastrofy budowlanej hali Międzynarodowych Targów Katowickich w 2006 r. nie pozostaną bezkarni...

Reforma postępowania cywilnego

Reforma postępowania cywilnego

22.12.2018

Usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań przed sądem – to główny cel gruntownej reformy Kodeksu postępowania cywilnego. Nowe regulacje mają zapewnić Polakom możliwość (...)

Będzie wielka reforma procesu cywilnego!

Będzie wielka reforma procesu cywilnego!

21.9.2018

Zwolnienie z sądowych opłat mniej zamożnych Polaków, a także pracowników, którzy dochodzą swoich praw od pracodawców oraz niższe aż o dwie trzecie opłaty za powództwa (...)

Reforma szkolnictwa wyższego i nauki

Reforma szkolnictwa wyższego i nauki

24.3.2018

Przygotowana Konstytucja dla Nauki zakłada poszerzenie autonomii organizacyjnej uczelni, zmianę zasad finansowania szkolnictwa wyższego i nauki, wprowadzenie nowego modelu kształcenia doktorantów, (...)

Jak Sąd Najwyższy uniewinnił sędziego obwinionego o kradzież 50 złotych na stacji paliw?

Jak Sąd Najwyższy uniewinnił sędziego obwinionego o kradzież 50 złotych na stacji paliw?

27.2.2018

Sąd Najwyższy – Sąd Dyscyplinarny w dniu 20 lutego 2018 r., po rozpoznaniu odwołań obrońców i obwinionego sędziego od wyroku, zgodnie z którym sędziemu wymierzono karę dyscyplinarną (...)

Sądy UE

Sądy UE

13.2.2018

Od utworzenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w roku 1952 jego zadaniem jest czuwanie „nad poszanowaniem prawa w wykładni i stosowaniu\" traktatów. W ramach tego zadania Trybunał (...)

Szykuje się reforma procesu cywilnego

Szykuje się reforma procesu cywilnego

25.11.2017

Usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań przed sądem – to główny cel gruntownej reformy Kodeksu postępowania cywilnego, którą przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości.  

Małolaty na rozprawie

Małolaty na rozprawie

18.6.2017

Nowelizacja procedury cywilnej i sądowoadministracyjnej ma na celu umożliwienie osobom małoletnim udziału w charakterze publiczności w jawnych posiedzeniach sądowych w postępowaniu cywilnym i sądowoadministracyjnym. 

Postępowanie odrębne w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi

Postępowanie odrębne w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi

30.5.2017

W ramach cywilnego postępowania procesowego wyróżna się postępowania odrębne - każde służące rozpoznawaniu tylko spraw określonego rodzaju. Toczą się one według przepisów o postępowaniu (...)

Będą doktoraty wdrożeniowe

Będą doktoraty wdrożeniowe

27.4.2017

W nowych regulacjach dotyczących stopni naukowych przewidziano ustanowienie programu „Doktorat wdrożeniowy”, który ma ożywić współpracę i transfer wiedzy między środowiskiem (...)

Jakie są prawa i obowiązki podejrzanego w postępowaniu karnym?

Jakie są prawa i obowiązki podejrzanego w postępowaniu karnym?

20.4.2017

Podejrzany to osoba, wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której postawiono już zarzut w związku z rozpoczęciem przesłuchania w charakterze podejrzanego. (...)

Jesteś obwiniony w postępowaniu w sprawie o wykroczenie? Poznaj swoje prawa i obowiązki

Jesteś obwiniony w postępowaniu w sprawie o wykroczenie? Poznaj swoje prawa i obowiązki

19.4.2017

Obwiniony to osoba, przeciwko której wniesiono wniosek o ukaranie w sprawie o wykroczenie. Do czasu wydania prawomocnego wyroku jesteś uznawany za niewinnego. Nie masz obowiązku dowodzić (...)

Wyrok zaoczny w sprawie o rozwód

Wyrok zaoczny w sprawie o rozwód

26.3.2015

Częstym problemem dla osób decydujących się na wystąpienie z powództwem o rozwód jest niepewność co do zachowania drugiego małżonka, zwłaszcza w sytuacji gdy sam rozwód (...)

Dyrektywa w sprawie OZE. Komisja Europejska wycofała zarzuty wobec Polski

Dyrektywa w sprawie OZE. Komisja Europejska wycofała zarzuty wobec Polski

27.2.2015

Polska zakończyła działania legislacyjne mające na celu takie wdrożenie dyrektywy OZE, które nie będzie budziło wątpliwości Komisji Europejskiej.

Zabezpieczenie roszczenia ze szczególnym uwzględnieniem alimentów

Zabezpieczenie roszczenia ze szczególnym uwzględnieniem alimentów

3.2.2015

Zabezpieczenie roszczenia jest środkiem, który może zostać zastosowany w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny, którego celem jest zapewnienie, (...)

SOKiK oddalił odwołanie Cyfrowego Polsatu

SOKiK oddalił odwołanie Cyfrowego Polsatu

28.5.2014

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 26 maja 2014 r. oddalił odwołanie Cyfrowego Polsatu S.A. od Decyzji Prezesa UKE w zakresie zmiany wysokości opłat za usługi zakańczania połączeń (...)

Siedziby i obszary właściwości prokuratur w Trybunale Konstytucyjnym

Siedziby i obszary właściwości prokuratur w Trybunale Konstytucyjnym

22.5.2014

O zbadanie zgodności rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z Ustawą o prokuraturze i z konstytucją wnioskuje Prokurator Generalny.

Ministerstwo Gospodarki wspiera mediacje i negocjacje

Ministerstwo Gospodarki wspiera mediacje i negocjacje

2.5.2013

Dostrzegając problem długotrwałych i kosztownych procesów gospodarczych, Ministerstwo Gospodarki, w celu zdiagnozowania problemu oraz ewentualnego kreowania dalszych rozwiązań, zrealizowało projekt (...)

Tysiące procesów będzie trzeba zacząć od nowa?

Tysiące procesów będzie trzeba zacząć od nowa?

19.11.2012

Wszystko przez nadchodzącą rewolucję w sądownictwie, którą zapowiedział minister Jarosław Gowin.

Skrócenie pracy sądów? Rząd przyjął projekt

Skrócenie pracy sądów? Rząd przyjął projekt

10.10.2012

Chodzi o nowelizację kodeksu postępowania karnego, kodeksu karnego i niektórych innych ustaw. Projekt przygotował minister sprawiedliwości.

Czy sądy w Polsce rzeczywiście długo orzekają?

Czy sądy w Polsce rzeczywiście długo orzekają?

9.10.2012

Autentyczna sprawa. Postępowanie o naprawienie szkody na ciele spowodowanej zdarzeniem przy uprawianiu sportu. Sprawa toczy się przed sądem I instancji. Pozew wniesiony pod koniec 2011 roku. Pierwsza (...)

Sprawdź, ile czasu fiskus załatwia sprawy

Sprawdź, ile czasu fiskus załatwia sprawy

21.8.2012

Fiskus ma zasadniczo 1 miesiąc na załatwienie sprawy, która wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. W przypadkach skomplikowanych, termin ten wydłuża się do 2 miesięcy. Ale to nie koniec, (...)

Akta z MP3 czyli pozytywnie o e-protokołach

Akta z MP3 czyli pozytywnie o e-protokołach

9.7.2012

Czy jednemu z e-prawników, osobie, która na co dzień zajmuje się analizą dokumentów w pdf-ach, która radzi przez Internet, a konsultacje prawne przeprowadza poprzez przycisk ?wyślij wiadomośc? (...)

Przygotowania prawników do Euro 2012

Przygotowania prawników do Euro 2012

4.6.2012

O rosnącej liczbie chętnych do prowadzenia spraw związanych z zakłóceniem porządku podczas Euro informuje dzisiejsza „Rzeczpospolita”.

Trybunał zajmie się podwyżką emerytur o 71 zł

Trybunał zajmie się podwyżką emerytur o 71 zł

25.4.2012

Rozprawa w sprawie waloryzacji odbędzie się najprawdopodobniej w czerwcu. Sprawa ma klauzulę pilności.

E-protokoły nie ułatwią pracy sędziom?

E-protokoły nie ułatwią pracy sędziom?

20.3.2012

Według sędziów łatwiej jest przeczytać nawet kilkanaście stron protokołu, niż odsłuchać kilka godzin nagrań z rozpraw.

Pismo do sądu wyślemy e-mailem

Pismo do sądu wyślemy e-mailem

13.3.2012

Drogą elektroniczną złożysz wnioski i oświadczenia. Będzie to możliwe już od 3 maja.

Odbieranie emerytur niezgodne z konstytucją

Odbieranie emerytur niezgodne z konstytucją

28.2.2012

Urzędnicy zabierają świadczenia nawet po kilku latach. Tylko dlatego, że inaczej interpretują te same dokumenty. Narusza to zasady zaufania obywateli do państwa.

Postępowanie nieprocesowe - kiedy jest przeprowadzane?

Postępowanie nieprocesowe - kiedy jest przeprowadzane?

5.1.2012

Postępowanie nieprocesowe jest to jeden z rodzajów trybów, w jakim toczy się cywilne postępowanie sądowe. Nazwa \"postępowanie nieprocesowe\" pojawiła się stosunkowo późno. (...)

Zmiana postępowania karnego. Ponad 160 pomysłów

Zmiana postępowania karnego. Ponad 160 pomysłów

22.12.2011

- Bardzo nam zależy na tym, aby skrócić czas trwania rozpraw sądowych - mówił podczas prezentacji projektu szef resortu sprawiedliwości Jarosław Gowin.

Pisma procesowe, pozew i wniosek w postępowaniu cywilnym

Pisma procesowe, pozew i wniosek w postępowaniu cywilnym

9.12.2011

Dokonanie jakiejkolwiek czynności w kontaktach z sądem wymaga posłużenia się pismem procesowym. Do takich pism można zaliczyć m. in.: pozew, wniosek, odpowiedź na pozew, apelację, odpowiedź na (...)

Ubliżanie sądowi na piśmie bez kary porządkowej

Ubliżanie sądowi na piśmie bez kary porządkowej

27.10.2011

Tylko obrażanie sędziego podczas rozprawy podlega pod taką sankcję. Nie znaczy to, że w liście możemy lżyć wymiar sprawiedliwości bez żadnych konsekwencji.

Dziś rusza nagrywanie na salach rozpraw

Dziś rusza nagrywanie na salach rozpraw

28.9.2011

Nowe technologie mają sprawić, że czas trwania postępowania sądowego skróci się nawet o 1/3.

Sądowa rozprawa przez internet

Sądowa rozprawa przez internet

8.9.2011

Już wkrótce zaoszczędzimy czas i pieniądze. Na proces nie będziemy wzywani do innych miast.

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne