Rozwód artykuły i zmiany w prawie

Jak wrócić do nazwiska noszonego przed ślubem?

Jak wrócić do nazwiska noszonego przed ślubem?

28.2.2022

Osoba po rozwodzie, która chce wrócić do nazwiska, które było przez nią noszone przed ślubem, może - aby to załatwić - umówić się na wizytę w urzędzie stanu cywilnego (...)

Rozwód, co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

Rozwód, co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

15.10.2021

Jakie są przesłanki uzyskania rozwodu? Kiedy sąd nie da rozwodu? Czego można żądać w pozwie rozwodowym? Gdzie złożyć pozew rozwodowy?

Kiedy można podzielić majątek wspólny małżonków?

Kiedy można podzielić majątek wspólny małżonków?

15.9.2021

Powszechnie uważa się, że podział majątku wspólnego może zostać dokonany dopiero po rozwodzie lub separacji. To błędne przekonanie wynika z powszechności wspólności (...)

Separacja - Kiedy możesz żądać separacji i jakie są jej skutki?

Separacja - Kiedy możesz żądać separacji i jakie są jej skutki?

11.5.2020

Z chwilą zawarcia małżeństwa małżonkowie są zobowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą założyli. (...)

Eksmisja małżonka w trakcie sprawy o rozwód

Eksmisja małżonka w trakcie sprawy o rozwód

29.9.2019

Zgodnie z art. 58 § 2 zd. drugie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne (...)

Alimenty po rozwodzie

Alimenty po rozwodzie

30.7.2018

Rozwód jest zdarzeniem, które prawie zawsze wywiera wpływ na sytuację majątkową małżonków. W trakcie małżeństwa bowiem, istnieje zazwyczaj między małżonkami ustrój (...)

Nierówne udziały przy podziale majątku małżonków

Nierówne udziały przy podziale majątku małżonków

21.6.2018

Co do zasady, po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej małżonkowie posiadają równe udziały w majątku wspólnym, zgromadzonym podczas trwania małżeństwa, niezależnie (...)

Podział majątku wspólnego małżonków, rozwód i separacja

Podział majątku wspólnego małżonków, rozwód i separacja

24.1.2018

Tylko w wyjątkowych sytuacjach sąd, orzekając rozwód, może dokonać podziału majątku, jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. Jeśli w skład majątku wspólnego (...)

Czy już w sprawie o rozwód możliwy jest podział majątku dorobkowego przez małżonków?

Czy już w sprawie o rozwód możliwy jest podział majątku dorobkowego przez małżonków?

11.11.2017

Zasadniczo i najczęściej podział majątku dorobkowego dokonuje się po uzyskaniu przez małżonków rozwodu, gdzie zainteresowani mogą podzielić swoje dobra, czy to w drodze umowy, czy też (...)

Kiedy nie dostaniesz rozwodu?

Kiedy nie dostaniesz rozwodu?

27.5.2017

W polskim prawie małżeńskim obowiązuje zasada trwałości małżeństwa. Polega ona na tym, że małżeństwo powinno być związkiem dozgonnym, czyli powinno ustać dopiero wskutek śmierci jednego (...)

Władza rodzicielska przy rozwodzie

Władza rodzicielska przy rozwodzie

18.4.2017

Orzekając rozwód, sąd obligatoryjnie orzeka o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, (...)

Podział majątku wspólnego w sprawie rozwodowej

Podział majątku wspólnego w sprawie rozwodowej

7.4.2016

W wielu przypadkach sprawa rozwodowa nie dotyczy tylko i wyłącznie samej instytucji małżeństwa. Mogą lub są rozpatrywane na niej także kwestie władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, (...)

Rozliczenia małżonków po ustaniu ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej z tytułu nakładów i wydatków związanych z budową budynku mieszkalnego na gruncie jednego z małżonków

Rozliczenia małżonków po ustaniu ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej z tytułu nakładów i wydatków związanych z budową budynku mieszkalnego na gruncie jednego z małżonków

22.5.2015

Częstym przypadkiem z jakim spotykamy się na kanwie spraw związanych z podziałem majątku wspólnego małżonków jest sytuacja, w której małżonkowie wspólnie dokonują (...)

Rekrutując do przedszkoli łamią przepisy o ochronie danych osobowych?

Rekrutując do przedszkoli łamią przepisy o ochronie danych osobowych?

14.4.2015

Obecnie zasady i sposób rekrutacji do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wyznaczają przepisy ustawy o systemie oświaty.

Wyrok zaoczny w sprawie o rozwód

Wyrok zaoczny w sprawie o rozwód

26.3.2015

Częstym problemem dla osób decydujących się na wystąpienie z powództwem o rozwód jest niepewność co do zachowania drugiego małżonka, zwłaszcza w sytuacji gdy sam rozwód (...)

Zabezpieczenie roszczenia ze szczególnym uwzględnieniem alimentów

Zabezpieczenie roszczenia ze szczególnym uwzględnieniem alimentów

3.2.2015

Zabezpieczenie roszczenia jest środkiem, który może zostać zastosowany w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny, którego celem jest zapewnienie, (...)

Skutki rozwodu

Skutki rozwodu

3.2.2014

Zawarcie małżeństwa jest zdarzeniem niezwykle doniosłym. Doniosłym emocjonalnie oraz doniosłym prawnie. Na skutek tego zdarzenia małżonkowie \"wychodzą\" ze swoich dotychczasowych rodzin, a zakładają (...)

Sądowy podział majątku wspólnego małżonków - uwagi ogólne

Sądowy podział majątku wspólnego małżonków - uwagi ogólne

17.1.2014

Prawo do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie podziału majątku jest uprawnieniem, z którego można skorzystać praktycznie w każdym czasie. Oznacza to, że prawo do wystąpienia z wnioskiem o (...)

Fiskus pociągnie do odpowiedzialności za długi byłego małżonka

Fiskus pociągnie do odpowiedzialności za długi byłego małżonka

6.11.2013

Były małżonek odpowiada jednak w ograniczonym zakresie. Zobacz w jakim.

Zachowek

Zachowek

10.1.2013

Sytuacja faktyczna: Mój mąż będzie miał dziecko z inną kobietą. Nie chcemy, aby to dziecko nosiło jego nazwisko. Czy jest to możliwe i jakie będą konsekwencje takiego zachowania? Jakie prawa (...)

Powinowactwo

Powinowactwo

10.1.2013

Sytuacja faktyczna: Czy mój mąż jest powinowatym w stosunku do mojego syna z poprzedniego małżeństwa i czy mąż ma prawo do odmowy zeznań jako świadek w sprawie o podwyższenie alimentów. W sprawie (...)

Ruch Palikota proponuje rozwody bez sądu

Ruch Palikota proponuje rozwody bez sądu

4.6.2012

Internetowe strony "Gazety Prawnej" komentują propozycje Ruchu Palikota w prawie rodzinnym. Ugrupowanie Janusza Palikota, w przygotowanej przez siebie nowelizacji Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, proponuje, (...)

Rozwód bez sądów, przez oświadczenie

Rozwód bez sądów, przez oświadczenie

30.5.2012

Do rozwiązania małżeństwa mają wystarczyć oświadczenia złożone przez małżonków w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Nowe opłaty sądowe. Co będzie droższe?

Nowe opłaty sądowe. Co będzie droższe?

28.5.2012

Więcej zapłacisz za nabycie spadku czy kserowanie dokumentów znajdujących się w aktach sprawy. Tańsze będą rozwody i separacje.

Nowe opłaty sądowe to tańsze rozwody

Nowe opłaty sądowe to tańsze rozwody

18.4.2011

Więcej zapłacimy z kolei za sprawy spadkowe. Wezwany do sądu świadek dostanie natomiast zwrot za dojazd własnym autem.

Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe małżonków w czasie trwania małżeństwa i po rozwodzie

Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe małżonków w czasie trwania małżeństwa i po rozwodzie

6.4.2011

Zasadą jest, iż podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność ta obejmuje (...)

Samotny rodzic też może odliczyć ulgę prorodzinną

Samotny rodzic też może odliczyć ulgę prorodzinną

17.1.2011

Przepisy nie regulują, ile dni w roku trzeba być samotnym rodzicem, żeby skorzystać z preferencyjnego rozliczenia PIT.

Nie musimy się zgadzać na rozwód

Nie musimy się zgadzać na rozwód

7.12.2010

Odmowa zgody na rozwód jest prawem małżonka niewinnego.

Prawa i obowiązki różnych podmiotów po dokonaniu podziału majątku wspólnego małżonków

Prawa i obowiązki różnych podmiotów po dokonaniu podziału majątku wspólnego małżonków

29.11.2010

Podział majątku wspólnego ma na celu definitywne rozliczenie majątkowe małżonków (byłych małżonków), po ustaniu między nimi wspólności majątkowej. Uczestnicy postępowania (...)

Jak małżonkowie mogą wpływać na skład majątku wspólnego w trakcie trwania wspólności?

Jak małżonkowie mogą wpływać na skład majątku wspólnego w trakcie trwania wspólności?

17.8.2010

Wszystkie sytuacje opisane w niniejszym artykule nie dotyczą bezpośrednio samego podziału majątku wspólnego. Mimo to, czynności takie, jak zarząd majątkiem wspólnym czy zaciąganie (...)

Po rozwodzie nie stracisz prawa do ulgi

Po rozwodzie nie stracisz prawa do ulgi

2.8.2010

Rodzic, który po rozwodzie nie mieszka z dziećmi, może odliczyć połowę ulgi rodzinnej. Musi jednak posiadać pełnię praw rodzicielskich i dokładać się do utrzymania potomków - donosi Rzeczpospolita.

Rozwód nie uchroni przed fiskusem

Rozwód nie uchroni przed fiskusem

30.3.2010

Rozwiedziony małżonek podatnika, który uchyla się od zapłaty podatku, odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z byłym małżonkiem za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych (...)

Rozwód za granicą nie musi być uznany w Polsce

Rozwód za granicą nie musi być uznany w Polsce

2.3.2010

Sprzeczny z podstawowymi zasadami polskiego porządku prawnego rozwód nie zostanie uznany w naszym kraju - stwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Będzie zapłata za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Będzie zapłata za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

8.2.2010

Rozwodnik, który utrudnia kontakt z dzieckiem byłemu małżonkowi, będzie musiał mu za to zapłacić - donosi Rzeczpospolita.

Będą nowe kary za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Będą nowe kary za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

8.12.2009

Rodzic, który po rozwodzie utrudnia byłemu małżonkowi kontakt z dzieckiem, wpłaci na jego konto kwotę, której wysokość ustali sąd opiekuńczy. Jeżeli nie przyniesie to efektu, to kurator zasądzi (...)

Czy można opóźnić orzeczenie rozwodu? - opinia prawna

Czy można opóźnić orzeczenie rozwodu? - opinia prawna

5.8.2009

Postępowanie rozwodowe może wszcząć jeden z małżonków nawet wbrew woli drugiego. Z różnych powodów ów drugi małżonek może się na rozwód nie zgadzać. Kiedy (...)

Czy małżonek może nie zgodzić się na rozwód - opinia prawna

Czy małżonek może nie zgodzić się na rozwód - opinia prawna

31.7.2009

Mąż Pani X pod koniec ubiegłego roku wystąpił do sądu z pozwem o separację, lecz z powodu jej odmowy separacja nie została orzeczona. Następnie mąż zmienił pozew na rozwodowy z orzeczeniem (...)

Dla kogo mieszkanie po rozwodzie - opinia prawna

Dla kogo mieszkanie po rozwodzie - opinia prawna

28.7.2009

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach (...)

1

2

3

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne