Rozwój artykuły i zmiany w prawie

Ruszają prace nad mapą drogową dla rozwoju zrównoważonych finansów w Polsce

Ruszają prace nad mapą drogową dla rozwoju zrównoważonych finansów w Polsce

26.7.2022

Ministerstwo Finansów rozpoczyna prace nad mapą drogową dla rozwoju zrównoważonych finansów w Polsce. Celem projektu jest wykorzystanie szans rozwojowych jakie dla polskiego (...)

Wsparcie rozwoju branży biometanu

Wsparcie rozwoju branży biometanu

24.10.2021

Wprowadzenie definicji biometanu, określenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu lub wytwarzania biometanu z biogazu i biogazu rolniczego to tylko niektóre (...)

Nowe kredyty EBI...

Nowe kredyty EBI...

23.9.2021

Kredyty w wysokości 365 mln EUR dla Narodowego Centrum Nauki i 177 mln EUR dla Polskiej Akademii Nauk pomogą stymulować badania, rozwój i innowacje w Polsce. Oba (...)

Pakiet ulg na innowacje w Polskim Ładzie

Pakiet ulg na innowacje w Polskim Ładzie

25.5.2021

System podatkowy w Polsce będzie wspierał każdego przedsiębiorcę, który chce inwestować w innowacje. Od 2022 r. w Polsce będzie działać kompleksowy system ulg podatkowych – działających (...)

Wsparcie rozwoju branży rzemieślniczej w Polsce

Wsparcie rozwoju branży rzemieślniczej w Polsce

20.5.2021

Rada Ministrów przyjęła program wspierający rozwój branży rzemieślniczej, a także wzmacniający funkcjonowanie i organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w Polsce. Polski Inkubator (...)

Projekt nowej dyrektywy ws. Corporate Sustainability Reporting

Projekt nowej dyrektywy ws. Corporate Sustainability Reporting

23.4.2021

Nowa dyrektywa ma zastąpić dotychczasową dyrektywę ws. ujawniania informacji niefinansowych. Znacznie rozszerza katalog podmiotów obowiązanych do raportowania na temat zrównoważonego (...)

Pieniądze na rozwój usług rolniczych

Pieniądze na rozwój usług rolniczych

23.1.2021

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na \"Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych\" został wydłużony do 15 lutego 2021 r. Ze wsparcia mogą skorzystać (...)

Plan dla Pracy i Rozwoju

Plan dla Pracy i Rozwoju

2.12.2020

Bezpośrednia pomoc – dla firm i pracowników dotkniętych skutkami COVID-19; nowy kierunek – czyli kompleksowe wsparcie w dostosowaniu się do wymagań rynku dla przedsiębiorców (...)

Rozwój płatności bezgotówkowych – porozumienie podpisane

Rozwój płatności bezgotówkowych – porozumienie podpisane

30.9.2020

30 września minister finansów Tadeusz Kościński oraz przedstawiciele Związku Banków Polskich, organizacji płatniczych i Fundacji Polska Bezgotówkowa podpisali porozumienie w sprawie (...)

Rozwój sztucznej inteligencji w Polsce – ważna decyzja

Rozwój sztucznej inteligencji w Polsce – ważna decyzja

14.9.2020

Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC) przyjął „Politykę rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce”. To ważny krok w kierunku wykorzystania szans, jakie daje AI.

Ulga na robotyzację – nowe ułatwienie od 1 stycznia 2021 roku

Ulga na robotyzację – nowe ułatwienie od 1 stycznia 2021 roku

11.9.2020

Więcej robotów w produkcji przemysłowej, zwiększenie wydajności produkcji i obniżenie jej kosztów, a także utrzymanie światowych trendów w polskiej gospodarce - takie m.in. (...)

Nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

20.7.2020

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju jest podstawowym aktem prawnym, który reguluje w Polsce politykę rozwoju. Przyjęta przez Sejm nowelizacja wprowadza zmiany, które integrują (...)

Będzie dokładka na pożyczki z Programu Inteligentny Rozwój

Będzie dokładka na pożyczki z Programu Inteligentny Rozwój

26.5.2020

Ponad 500 milionów złotych w prawie tysiącu wniosków - tak wygląda sytuacja po niespełna 2 tygodniach naboru wniosków o pożyczkę z funduszy europejskich dla firm dotkniętych (...)

Pożyczki płynnościowe ze środków unijnych już dostępne

Pożyczki płynnościowe ze środków unijnych już dostępne

29.4.2020

Właściciele mikro-, małych i średnich firm mogą się już ubiegać o unijną pożyczkę płynnościową w maksymalnej wysokości 15 mln zł. Pożyczki są bezkosztowe – przedsiębiorca będzie (...)

Prosta i szybka ścieżka po fundusze europejskie

Prosta i szybka ścieżka po fundusze europejskie

8.1.2020

1,2 miliard złotych z funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) czeka na przedsiębiorców, którzy chcą ubiegać się o dofinansowanie innowacyjnych projektów. (...)

Harmonogram konkursów w POIR

Harmonogram konkursów w POIR

3.12.2019

W przyszłym roku z programu Inteligentny Rozwój (POIR) w co najmniej 13 nowych konkursach czeka na przedsiębiorców i jednostki naukowe minimum 3 miliardy złotych dotacji. Poza tym uruchomione (...)

Można się ubiegać o wsparcie projektów badawczo-rozwojowych dla MŚP

Można się ubiegać o wsparcie projektów badawczo-rozwojowych dla MŚP

7.10.2019

Przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie na wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów i procesów, które powstały w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych. Program (...)

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030

18.9.2019

Zwiększenie spójności rozwoju kraju, wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych oraz podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie - to główne (...)

Urząd zadzwoni do petenta...

Urząd zadzwoni do petenta...

22.5.2019

Czekasz na dokumenty z urzędu? Załatwiasz jakąś sprawę i chcesz, by urzędnik poinformował Cię, że wszystko jest gotowe? Chcesz, by urząd przypomniał Ci, że Twój dowód osobisty (...)

Co nowego w instytutach i społecznej aktywności?

Co nowego w instytutach i społecznej aktywności?

4.11.2018

Niedawno utworzono Instytut naukowo–badawczy Polski Instytut Ekonomiczny, Poza tym zmianie uległy: ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ustawa (...)

Jakie fundusze europejskie są przeznaczone na innowacje firm?

Jakie fundusze europejskie są przeznaczone na innowacje firm?

19.8.2018

Fundusze europejskie stawiają na rozwój innowacyjnych firm oraz na współpracę przedsiębiorców z jednostkami naukowo-badawczymi. Jeśli przedsiębiorca ma pomysł i chce (...)

W kwietniu sięgnij po środki unijne

W kwietniu sięgnij po środki unijne

13.4.2018

W kwietniu startuje aż 48 nowych konkursów z Funduszy Europejskich skierowanych do przedsiębiorców. Mikro, mali, średni i duzi przedsiębiorcy mogą pozyskać środki na realizację swoich (...)

Preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

Preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

14.6.2017

Podmioty ekonomii społecznej (PES) np. spółdzielnie socjalne, czy organizacje pozarządowe mogą od tego roku ubiegać się o preferencyjne pożyczki z utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, (...)

Wsparcie rozwoju średnich miast

Wsparcie rozwoju średnich miast

13.4.2017

Ponad 2,5 mld zł to szacowana wartość wsparcia, jakie w najbliższych latach otrzymają średnie miasta. Ministerstwo Rozwoju przygotowało, zapowiedziany w rządowej Strategii na rzecz  Odpowiedzialnego (...)

Wytwórcy energii z OZE będą mogli obliczyć, jaką pomoc mogą uzyskać

Wytwórcy energii z OZE będą mogli obliczyć, jaką pomoc mogą uzyskać

19.8.2015

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Powiększono wałbrzyską specjalną strefę ekonomiczną. Rząd zmienił rozporządzenie

Powiększono wałbrzyską specjalną strefę ekonomiczną. Rząd zmienił rozporządzenie

30.7.2015

Plan rozwoju wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej przewiduje pozyskiwanie nowych lokalizacji, w celu uzyskania efektu zrównoważonego wpływu strefy na obszary będące w zasięgu jej działania. (...)

NIK wytyka błędy w polityce prorodzinnej państwa

NIK wytyka błędy w polityce prorodzinnej państwa

14.7.2015

W ocenie NIK państwo polskie nie wypracowało całościowej i długofalowej polityki rodzinnej, koncentrując działania na doraźnie wprowadzanych rozwiązaniach, bez zapewnienia odpowiedniej koordynacji. (...)

Unia Europejska w obronie pracowników plantacji

Unia Europejska w obronie pracowników plantacji

24.6.2015

Lepsze warunki pracy i wzmocnienie pozycji pracowników na plantacjach herbaty na Sri Lance nie tylko poprawiają sytuację samych pracowników. Ułatwiają także dialog z pracodawcą oraz wpływają (...)

Jak sobie radzą polskie porty?

Jak sobie radzą polskie porty?

19.6.2015

Jest coraz lepiej, ale borykamy się z dużymi brakami w infrastrukturze - wynika z kontroli NIK.

Polsko-amerykańskie porozumienie o wymianie informacji o podatnikach. Weszła ustawa

Polsko-amerykańskie porozumienie o wymianie informacji o podatnikach. Weszła ustawa

3.6.2015

Umowa tworzy ramy prawne dla pogłębienia dwustronnej współpracy w sprawach podatkowych w formie automatycznej wymiany informacji o rachunkach rezydentów podatkowych drugiego państwa.

Producenci gier komputerowych wspierani programami rządowymi

Producenci gier komputerowych wspierani programami rządowymi

20.5.2015

Z programów wsparcia skorzystało 39 firm w 2013 r. i 32 firmy w 2014 r. z branży gier wideo.

NIK skontrolował wydatki na rozwój wsi

NIK skontrolował wydatki na rozwój wsi

24.4.2015

Problemem okazało się naruszanie zasady bezstronności w wyborze projektów, a także nieprawidłowe informowanie beneficjentów o dokonanej ocenie wniosków.

Polak przewodniczącym w ważnej europejskiej instytucji

Polak przewodniczącym w ważnej europejskiej instytucji

27.3.2015

Augustyn Kubik został wybrany na przewodniczącego Izby I Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Unijne prawo w służbie jednolitego rynku cyfrowego

Unijne prawo w służbie jednolitego rynku cyfrowego

27.3.2015

Mimo że internet jest skarbnicą cyfrowych możliwości, każdego dnia obywatele i przedsiębiorstwa w UE napotykają liczne bariery w cyfrowym świecie – Komisja Europejska uznała za swój priorytet (...)

NIK o ochronie drzew przy inwestycjach w miastach

NIK o ochronie drzew przy inwestycjach w miastach

11.3.2015

W Polsce drzewa wciąż przegrywają z nowymi osiedlami, galeriami handlowymi i parkingami, bo wielu samorządowców na pierwszym miejscu stawia interes inwestorów - alarmuje Izba.

O podziale pieniędzy na drogi lokalne nie będzie już decydował resort infrastruktury

O podziale pieniędzy na drogi lokalne nie będzie już decydował resort infrastruktury

6.3.2015

W 2015 r. środki będą jeszcze dzielone i rozliczane przez dotychczasowy resort.

Ministerstwo Finansów zaprezentowało wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe

Ministerstwo Finansów zaprezentowało wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe

27.2.2015

Usługa będzie dostępna dla wszystkich podatników składających zeznania podatkowe na formularzu PIT-37.

Poszanowanie praw człowieka w UE

Poszanowanie praw człowieka w UE

10.2.2015

Świat dobrych rządów, praworządności, wspieranie instytucji demokratycznych - to filary globalnego partnerstwa w sprawie agendy rozwoju po 2015 r. przyjęte przez KE.

Pomoc dla młodych rolników na zakup ziemi

Pomoc dla młodych rolników na zakup ziemi

29.1.2015

Pomoc może zostać przeznaczona na realizację innych zadań, które wynikają z polityki państwa dotyczącej rolnictwa.

Ewa Kopacz chce wzmocnić szkolnictwo zawodowe w Polsce

Ewa Kopacz chce wzmocnić szkolnictwo zawodowe w Polsce

27.1.2015

Rok 2015 został ogłoszony Rokiem Szkoły Zawodowców.

Ustawa o ochronie zwierząt czeka na podpis prezydenta

Ustawa o ochronie zwierząt czeka na podpis prezydenta

21.1.2015

Badania z wykorzystywaniem zwierząt dzikich i bezdomnych będą z kolei prowadzone tylko w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach.

Ustawa o stowarzyszeniach w Sejmie. Będzie łatwiej

Ustawa o stowarzyszeniach w Sejmie. Będzie łatwiej

15.1.2015

Prezydencki projekt zakłada zwiększenie uprawnień tzw. stowarzyszeń. Mogą je utworzyć co najmniej trzy osoby, które nie muszą zgłaszać wniosku o rejestrację do sądu, a jedynie informują starostę.

200 mln złotych wsparcia dla odnawialnych źródeł energii

200 mln złotych wsparcia dla odnawialnych źródeł energii

8.1.2015

Wnioski o dofinansowanie można składać od 16 do 31 stycznia 2015 roku.

Gospodarka wodna w Polsce. Szykuje się reforma

Gospodarka wodna w Polsce. Szykuje się reforma

20.11.2014

Najbardziej widocznym problemem w gospodarce wodnej jest niejasny i nie precyzyjny podział kompetencji między organami administracji rządowej i samorządowej – powiedział Stanisław Gawłowski, (...)

Kontrakty na rozwój zatwierdzone

Kontrakty na rozwój zatwierdzone

13.11.2014

Kontrakt terytorialny wskazuje priorytetowe dla rządu i samorządów cele do realizacji w najbliższych latach.

NIK wyróżniona honorowym Kryształem Przetargów Publicznych

NIK wyróżniona honorowym Kryształem Przetargów Publicznych

29.10.2014

Kapituła Kryształów Przetargów Publicznych przyznała NIK nagrodę honorową za konsekwentne stanie na straży przejrzystości, jakości i poprawności prowadzonych postępowań przetargowych w Polsce.

Ekologia w Polsce. Sejm przyjął raport resortu środowiska

Ekologia w Polsce. Sejm przyjął raport resortu środowiska

27.10.2014

Przedstawiono ponadto analizę zobowiązań Polski w obszarze środowiska na 2020 rok oraz aktualny stan ich realizacji.

Polacy audytorami Europy. Co to znaczy?

Polacy audytorami Europy. Co to znaczy?

24.10.2014

NIK sprawdzi w najbliższych latach finansowanie programów dla Ukrainy, Mołdawii oraz Armenii.

Wsparcie dla zielonych gmin. Ile można dostać?

Wsparcie dla zielonych gmin. Ile można dostać?

16.10.2014

- Gminy, na których terenie znajdują się szczególnie cenne przyrodniczo tereny, powinny czerpać z tego korzyści poprzez rozwój turystyki, ale także dzięki wpływom z Lasów Państwowych - uważa (...)

1

2

3

4

5

...

10

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne