Sądownictwo artykuły i zmiany w prawie

Podważanie statusu sędziów z racji procedury ich powołania jest niedozwolone

Podważanie statusu sędziów z racji procedury ich powołania jest niedozwolone

3.4.2022

Fakt, że sędzia został powołany w czasie, gdy jego państwo nie było demokratyczne, nie podważa niezawisłości i bezstronności sędziego - orzekł 29 marca br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Fundamentalna reforma sądownictwa w drodze

Fundamentalna reforma sądownictwa w drodze

16.11.2021

Szybsze postępowanie przed sądem i rozprawy on-line, w których można brać udział również przez smartfon, radykalne ograniczenia biurokracji i stanowisk funkcyjnych, równomierne (...)

Prezydent RP podpisał ustawę, która przyśpieszy informatyzację polskiego sądownictwa

Prezydent RP podpisał ustawę, która przyśpieszy informatyzację polskiego sądownictwa

14.6.2021

Nowelizacja ustawy - Kodeks postępowania cywilnego wprowadzającą rozwiązania informatyczne, które ułatwią pracę wymiaru sprawiedliwości. Usprawnienie pracy sądownictwa, lepszy dostęp (...)

TSUE o polskiej KRS

TSUE o polskiej KRS

5.3.2021

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że kolejne nowelizacje polskiej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, które doprowadziły do zniesienia skutecznej kontroli sądowej rozstrzygnięć (...)

Bezpieczne przywracanie normalnej pracy sądów

Bezpieczne przywracanie normalnej pracy sądów

18.5.2020

Ministerstwo Sprawiedliwości widzi potrzebę bezpiecznego „odmrażania” pracy sądów, tak aby nie odbyło się to ze szkodą dla obywateli i pracowników wymiaru sprawiedliwości. (...)

Niedopuszczalność pytań prejudycjalnych polskich sędziów

Niedopuszczalność pytań prejudycjalnych polskich sędziów

29.3.2020

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podzielił stanowisko Polski poparte przez Komisję Europejską i Rzecznika Generalnego TSUE, że wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym są niedopuszczalne.

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

23.1.2020

Sejm nie zgodził się na wnioskowane przez Senat odrzucenie ustawy, która gwarantuje konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości i usprawnia pracę sądów - wskazuje MS. Nowa (...)

Wyrok TSUE wskazał kryteria oceny, czy Izba Dyscyplinarna SN jest niezawisła

Wyrok TSUE wskazał kryteria oceny, czy Izba Dyscyplinarna SN jest niezawisła

20.11.2019

Z wyroku TSUE wynika, iż sąd odsyłający powinien zbadać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej polskiego Sądu Najwyższego w celu ustalenia, czy ten organ może rozpoznawać spory dotyczące (...)

Szybkie i sprawniej działające sądy

Szybkie i sprawniej działające sądy

17.11.2019

Przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości zmiany procesu cywilnego weszły w życie 7 listopada br. Dzięki gruntownej reformie Kodeksu postępowania cywilnego znacznie uproszczone i przyspieszone (...)

Długość postępowań w sądach

Długość postępowań w sądach

10.11.2019

W związku z publikacjami niektórych mediów, które zawierają nieprawdziwe informacje o rezultatach reformy sądownictwa, a w szczególności o zmianach w długości postępowań (...)

Podwyżki dla pracowników sądów

Podwyżki dla pracowników sądów

10.10.2019

Pierwsza transza podwyżek dla pracowników sądów zostanie wypłacona wraz z październikowymi pensjami. Taką decyzję podjął wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Jest (...)

Sądy usprawnią obsługę interesantów

Sądy usprawnią obsługę interesantów

25.9.2019

Formularze sądowe, przeznaczone do załatwienia konkretnej sprawy będzie można pobrać przez internet lub na miejscu w sądzie. Dostępne dla każdego będą też proste instrukcje uczące, jak wypełnić (...)

Unia Europejska będzie chronić tożsamość narodową dzieci

Unia Europejska będzie chronić tożsamość narodową dzieci

8.12.2018

We wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązywać będzie jednolita zasada poszanowania tożsamości narodowej, kulturowej, religijnej i językowej dziecka, gdy trafia ono do rodziny zastępczej. Rada (...)

Wiceprezes TSUE nakazał Polsce zawieszenie stosowania przepisów o Sądzie Najwyższym

Wiceprezes TSUE nakazał Polsce zawieszenie stosowania przepisów o Sądzie Najwyższym

25.10.2018

Polska zostaje zobowiązana natychmiast zawiesić stosowanie przepisów krajowych dotyczących obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego - postanowił wiceprezes (...)

Będzie wielka reforma procesu cywilnego!

Będzie wielka reforma procesu cywilnego!

21.9.2018

Zwolnienie z sądowych opłat mniej zamożnych Polaków, a także pracowników, którzy dochodzą swoich praw od pracodawców oraz niższe aż o dwie trzecie opłaty za powództwa (...)

Polskie dzieci pod polską ochroną...

Polskie dzieci pod polską ochroną...

28.8.2018

Weszła w życie ustawa o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych, (...)

Odpady pod większą kontrolą

Odpady pod większą kontrolą

21.8.2018

Pakiet rozwiązujący problem porzucania odpadów i pożarów wysypisk obejmuje nowelizację ustawy o odpadach, której celem jest uszczelnienie systemu oraz eliminacja (...)

Reforma ustaw sądowych

Reforma ustaw sądowych

4.8.2018

Celem nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw jest uporządkowanie kwestii z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Zmiany mają m.in. rozwiązać problem (...)

Zmiany dot. skargi nadzwyczajnej i mianowania asesorów

Zmiany dot. skargi nadzwyczajnej i mianowania asesorów

13.6.2018

Nowelizacja m.in. ustawy o Sądzie Najwyższym zmienia przede wszystkim przepisy dotyczące skargi nadzwyczajnej i procedury mianowania asesorów.

Sądy UE

Sądy UE

13.2.2018

Od utworzenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w roku 1952 jego zadaniem jest czuwanie „nad poszanowaniem prawa w wykładni i stosowaniu\" traktatów. W ramach tego zadania Trybunał (...)

Ustawa chroniąca polskie dzieci już wkrótce

Ustawa chroniąca polskie dzieci już wkrótce

22.1.2018

Procedowana ustawa reformuje postępowanie z wnioskami o przekazanie dziecka za granicę, wynikającymi z Konwencji Haskiej. Projekt daje również instrumenty prawne niezbędne do reagowania (...)

Prezydencka wersja reformy sądownictwa

Prezydencka wersja reformy sądownictwa

25.9.2017

Głównym celem projektu nowej ustawy o Sądzie Najwyższym jest odbudowanie zaufania pomiędzy obywatelami i organami wymiaru sprawiedliwości. Proponowane rozwiązania mają przede wszystkim (...)

Co z reformą sądownictwa?

Co z reformą sądownictwa?

31.7.2017

Prezydent Andrzej Duda poinformował, że zdecydował o zawetowaniu nowej ustawy o Sądzie Najwyższym oraz nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i zapowiedział przygotowanie w ciągu dwóch (...)

Komisja Europejska podjęła działania w obronie praworządności w Polsce

Komisja Europejska podjęła działania w obronie praworządności w Polsce

27.7.2017

Komisja uzasadniła swoje poważne zastrzeżenia dotyczące planowanej reformy sądownictwa w Polsce w zaleceniu w sprawie praworządności skierowanym do polskich władz. W jej (...)

Nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych

Nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych

26.7.2017

Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw zmierza m.in. do wzmocnienia nadzoru administracyjnego Ministra Sprawiedliwości (...)

Reforma sądownictwa gotowa

Reforma sądownictwa gotowa

15.7.2017

Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz nowelizację ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Obie ustawy reformują polski wymiar sprawiedliwości. Nowe przepisy (...)

Zmiany w sądach

Zmiany w sądach

16.4.2017

Nowelizacja ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych ma na celu uporządkowanie systemu pracy dyrektorów sądów i zwiększenie sprawności w zarządzaniu kadrami i finansami sądów. (...)

Reforma Krajowej Rady Sądownictwa

Reforma Krajowej Rady Sądownictwa

7.3.2017

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. Proponowana nowelizacja ma przede wszystkim na celu demokratyzację (...)

Prawo o ustroju sądów powszechnych skierowane do Trybunału

Prawo o ustroju sądów powszechnych skierowane do Trybunału

18.3.2015

W ocenie Bronisława Komorowskiego, niekonstytucyjne są te rozwiązania, które oznaczają, że administracja i urzędnicy uzyskują wgląd w dokumenty przebiegu procesu sądowego.

Przyjazne przesłuchiwanie dzieci - nowe regulacje

Przyjazne przesłuchiwanie dzieci - nowe regulacje

9.6.2014

Jednym z priorytetów jest podejmowanie działań zmierzających do objęcia szczególną ochroną dzieci, które jako ofiary, względnie świadkowie przestępstw, są wyjątkowo narażone na skutki wtórnej (...)

NIK o ochronie klientów rynku finansowego

NIK o ochronie klientów rynku finansowego

8.5.2014

Wysoki odsetek wadliwych wzorców umów to skutek niedostatecznej ochrony klientom - zaznacza Izba.

Ochrona konsumentów oraz konkurencji. UOKiK przedstawia strategię

Ochrona konsumentów oraz konkurencji. UOKiK przedstawia strategię

21.2.2014

Wczoraj Urząd skierował do konsultacji projekty rządowych polityk: ochrony konsumentów oraz konkurencji.

Reforma Gowina odwołana. Zmiana organizacji sądów

Reforma Gowina odwołana. Zmiana organizacji sądów

14.6.2013

Sejm nie zgodził się na postulowane przez Senat odrzucenie ustawy przywracającej 79 sądów rejonowych zniesionych tzw. reformą Gowina

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

7.1.2013

Zasady ogólne postępowania administracyjnego legislacyjnie wyodrębniono w pracach nad projektem k.p.a. i znalazły się one już w tekście pierwotnym kodeksu wraz z przepisami o zakresie jego (...)

74 sędziów chce na znak sprzeciwu przejść w stan spoczynku

74 sędziów chce na znak sprzeciwu przejść w stan spoczynku

13.12.2012

Ministerstwo Sprawiedliwości, ich zdaniem, dąży do pełnej likwidacji małych sądów.

Czy sądy w Polsce rzeczywiście długo orzekają?

Czy sądy w Polsce rzeczywiście długo orzekają?

9.10.2012

Autentyczna sprawa. Postępowanie o naprawienie szkody na ciele spowodowanej zdarzeniem przy uprawianiu sportu. Sprawa toczy się przed sądem I instancji. Pozew wniesiony pod koniec 2011 roku. Pierwsza (...)

Expose premiera. Zmiany w sądownictwie

Expose premiera. Zmiany w sądownictwie

18.6.2012

Kancelaria Premiera przedstawiła dziś raport opisujący stan realizacji najważniejszych założeń expose premiera Donalda Tuska dotyczących miedzy innymi sądownictwa w Polsce.

Sądownictwo administracyjne - wybrane zagadnienia

Sądownictwo administracyjne - wybrane zagadnienia

19.1.2012

Konferencja naukowa organizowana 10 maja 2012 przez koło naukowe Prawa Administracyjnego WPiA UKSW w Warszawie

Sądownictwo w Polsce jest drogie i wolne

Sądownictwo w Polsce jest drogie i wolne

28.12.2011

Z raportu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ?Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej" wynika, iż Polska wydaje niemal najwięcej pieniędzy na sądownictwo w całej UE. Nie przekłada się do jednak (...)

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego,

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego,

4.11.2011

Wiosną przyszłego roku wchodzi w życie nowelizacja postępowania cywilnego. Do najdonioślejszych zmian należy z pewnością zaliczyć likwidację odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych (...)

Kto będzie oceniał sędziów? Emeryci

Kto będzie oceniał sędziów? Emeryci

10.10.2011

Ustawa o ustroju sądów zakłada m.in. wprowadzenie systemu indywidualnych ocen pracy sędziów i prokuratorów. Będą to oceny opisowe dołączane do protokołu powizytacyjnego.

Wydziały rodzinne nie znikną z sądów

Wydziały rodzinne nie znikną z sądów

9.2.2011

Ministerstwo Sprawiedliwości rezygnuje z pomysłu zniesienia obligatoryjności tworzenia wydziałów rodzinnych.

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne