Samorządowa artykuły i zmiany w prawie

Komunikat dot. uchwał samorządów sprzeciwiających się „ideologii LGBT”

Komunikat dot. uchwał samorządów sprzeciwiających się „ideologii LGBT”

16.9.2021

Jak oświadczył resort polityki społecznej, władza samorządowa jest wybierana w demokratycznych wyborach i jest niezależna od administracji rządowej. Podejmowane przez rady i sejmiki uchwały podlegają (...)

Trwają konsultacje społeczne Strategii Demograficznej 2040

Trwają konsultacje społeczne Strategii Demograficznej 2040

22.6.2021

Projekt Strategii Demograficznej 2040 zakłada wyjście z pułapki niskiej dzietności i zbliżenie się do poziomu gwarantującego zastępowalność pokoleń. Rząd planuje osiągnąć ten cel poprzez (...)

Opieka zdrowotna nad uczniami

Opieka zdrowotna nad uczniami

12.9.2019

12 września 2019 r. wchodzi w życie ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami. To ustawa niezwykle ważna dla zdrowia polskich dzieci. Dzięki niej każda szkoła podstawowa i średnia w kraju będzie (...)

Jak będą wybierani dyrektorzy instytucji kultury?

Jak będą wybierani dyrektorzy instytucji kultury?

20.1.2019

Nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej reguluje m.in. tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów w samorządowych instytucjach kultury.

Krajowy System Cyberbezpieczeństwa

Krajowy System Cyberbezpieczeństwa

5.8.2018

Powstanie Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC), który będzie wykrywał, zapobiegał i minimalizował skutki ataków naruszających bezpieczeństwo informatyczne kraju – to cel (...)

Wkrótce ustawa o cyberbezpieczeństwie

Wkrótce ustawa o cyberbezpieczeństwie

9.7.2018

Celem krajowego systemu cyberbezpieczeństwa będzie zapewnienie niezakłóconego świadczenia usług kluczowych z punktu widzenia państwa i gospodarki oraz usług cyfrowych.

Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

28.1.2018

Poparcie przez mieszkańca jednostki samorządu terytorialnego wniosku o przeprowadzenie referendum lokalnego wymaga złożenia na karcie poparcia wszystkich danych wymienionych w art. 14 ust. 4 ustawy (...)

Pracownikowi zatrudnionemu w sektorze prywatnym niekiedy można wypłacić mniejszy ryczałt noclegowy niż pracownikowi „budżetówki”

Pracownikowi zatrudnionemu w sektorze prywatnym niekiedy można wypłacić mniejszy ryczałt noclegowy niż pracownikowi „budżetówki”

19.11.2017

Zakładowe przepisy prawa pracy (układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania itp.), względnie postanowienia umowy o pracę, mogą - w odniesieniu do pracowników zatrudnionych poza sferą budżetową (...)

Powstanie związek metropolitalny w województwie śląskim

Powstanie związek metropolitalny w województwie śląskim

19.3.2017

Związek zostanie utworzony 1 lipca 2017 r., a realizacja jego zadań rozpocznie się 1 stycznia 2018 r. Zostanie on utworzony przez Radę Ministrów na mocy rozporządzenia, które ustali (...)

Co jeśli Policja nie chce ścigać przestępstwa?

Co jeśli Policja nie chce ścigać przestępstwa?

12.9.2016

Policja ma obowiązek ścigania każdego przestępstwa, jeśli uzyska wiarygodną wiadomość o jego popełnieniu. Niektóre z przestępstw są ścigane wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego, a niektóre (...)

130 mld złotych połynie do samorządów

130 mld złotych połynie do samorządów

9.3.2015

W nowej perspektywie UE wsparcie funduszy unijnych obejmie te dziedziny, które najbardziej przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia i modernizacji gospodarki.

Ta reforma uchroni Ukrainę przed działaniami Rosji

Ta reforma uchroni Ukrainę przed działaniami Rosji

22.4.2014

Polska koncepcja reformy samorządowej jest antidotum na groźne pomysły federalizacji czy autonomii – podkreślił Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Zmiany w samorządach i ułatwienia dla firm

Zmiany w samorządach i ułatwienia dla firm

19.12.2013

W projekcie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej zawarto blisko 50 rozwiązań, w ponad 30 ustawach.

Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy samorządowej

Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy samorządowej

2.9.2013

W projekcie znajdują się rozwiązania zwiększające możliwości obywateli w organizacji referendów i inicjatyw uchwałodawczych.

Prezydent miasta będzie nieodwołalny?

Prezydent miasta będzie nieodwołalny?

26.1.2012

Może się tak stać, gdy wejdzie w życie forsowana przez prezydenta ustawa o wzmocnieniu udziału mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego.

Co grozi za nieuczciwą kampanię wyborczą?

Co grozi za nieuczciwą kampanię wyborczą?

16.11.2010

Kandydat na radnego, wójta czy burmistrza nie może rozdawać wyborcom piwa za poparcie oraz organizować konkursów, w których wygraną są pieniądze lub drogie przedmioty.

70 milionów pójdzie na kampanie polityków

70 milionów pójdzie na kampanie polityków

5.11.2010

Jest to minimalna kwota, jaką wydadzą największe partie na kampanię samorządową. Połowa z niej przypada Platformie Obywatelskiej.

Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

10.5.2010

Samorząd terytorialny jest częścią administracji publicznej i jego organy działać winny na podstawie prawa administracyjnego. Administracji publicznej wolno działać tylko, gdy jest do tego upoważniona (...)

Jeszcze straż miejska, czy już Policja?

Jeszcze straż miejska, czy już Policja?

5.5.2009

Parlament ma zamiar rozszerzyć pole działania straży gminnych. Wraz z nowymi uprawnieniami, straż miejska otrzyma również nowe środki do wykonywania swych zadań. Nowelizacja może oznaczać zmianę (...)

I - Kodeks postępowania karnego - Przepisy wstępne. Sąd. Strony

I - Kodeks postępowania karnego - Przepisy wstępne. Sąd. Strony

22.1.2009

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego. Działy I - III (Dz.U. 1997 Nr 89, poz. 555 ze zm.). Początkowe przepisy kodeksu formułują zasady, jakimi rządzi się proces karny, np. (...)

Zmiany dotyczące lotnictwa i lotnisk

Zmiany dotyczące lotnictwa i lotnisk

12.12.2008

Podniesienie bezpieczeństwa lotniczego, zwiększenie ochrony lotnictwa cywilnego oraz rozszerzenie nadzoru i kontroli nad bezpieczeństwem podróżnych to najważniejsze założenia rządowego projektu (...)

Szerszy dostęp do polskiego rynku pracy

Szerszy dostęp do polskiego rynku pracy

12.12.2008

Na stronach MPiPS dostępny jest projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Projektowana regulacja (...)

Ważne zmiany w prawie karnym

Ważne zmiany w prawie karnym

2.12.2008

Rządowy projekt ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy Kodeks karny wykonawczy, ustawy Kodeks skarbowy oraz niektórych innych ustaw stanowi zapowiadany od roku pakiet najpilniejszych (...)

Przegląd Sejmowy

Przegląd Sejmowy

12.11.2008

Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 1 - 92)

Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 1 - 92)

26.8.2008

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Działy I - II (tekst jednolity: Dz.U. 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.). Ustawa ta reguluje nie tylko zasady gospodarowania nieruchomościami (...)

I - Kodeks karny skarbowy - Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

I - Kodeks karny skarbowy - Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

2.8.2007

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy, Tytuł I, Dział I-II- przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (Dz. U. 1999 r. Nr 83, poz. 930 ze zm.). Przepisy tej części kodeksu regulują (...)

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

30.7.2007

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 2001 Nr 106, poz. 1148 ze zmianami) to podstawowy akt prawny dotyczący procedury w tej dziedzinie. Gdy popełnisz (...)

Diety na podróże idą w górę

Diety na podróże idą w górę

28.12.2006

Z dniem 1 stycznia 2007 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących (...)

Samorząd terytorialny - co to jest i po co jest?

Samorząd terytorialny - co to jest i po co jest?

11.4.2006

Samorząd terytorialny jest formą organizacji społeczności lokalnych powołaną do kierowania i zarządzania sprawami publicznymi w interesie mieszkańców. Do istotnych cech samorządu zaliczyć (...)

Czy wiesz, czego możesz domagać się od organów ścigania będąc pokrzywdzonym?

Czy wiesz, czego możesz domagać się od organów ścigania będąc pokrzywdzonym?

28.7.2005

Status pokrzywdzonego musiał zostać określony przepisami, ponieważ \"ofiarą przestępstwa\" niestety może zostać każdy z nas. Dokładniej rzecz ujmując pokrzywdzonym może być zarówno (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne