Sekretarz gminy artykuły i zmiany w prawie

Projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej

Projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej

19.6.2022

Nowe procedury tworzone są po to, aby państwo w sytuacjach kryzysowych mogło działać zdecydowanie, efektywnie i w sposób odbiurokratyzowany. Celem jest to, aby jak najszybciej zapewniać ochronę (...)

Nabór wniosków w programie wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR–ów

Nabór wniosków w programie wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR–ów

4.10.2021

Projekt jest finansowany z funduszy europejskich. Z pomocy skorzystają mieszkańcy 880 gmin, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne. To ponad 30 proc. wszystkich gmin w Polsce. (...)

Zmiany w ustawie o dowodach osobistych

Zmiany w ustawie o dowodach osobistych

12.4.2021

Podczas poniedziałkowego (12 kwietnia br.) spotkania online z dziennikarzami Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz Marek Zagórski, sekretarz stanu w KRPM przedstawili (...)

Zmiany w dowodach osobistych

Zmiany w dowodach osobistych

24.9.2020

Od sierpnia 2021 roku w warstwie elektronicznej dowodów osobistych zamieszczane będą odciski palców. Do warstwy graficznej dowodu osobistego powróci również podpis posiadacza. 

Ustawa o centrach usług społecznych

Ustawa o centrach usług społecznych

26.8.2019

Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (CUS) pozwala na stworzenie miejsca, którego zadaniem będzie koordynacja i integracja usług społecznych na poziomie (...)

Dziesięciopunktowy program wsparcia osób niepełnosprawnych

Dziesięciopunktowy program wsparcia osób niepełnosprawnych

22.3.2019

Do 29 marca gminy mogą składać wnioski o dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych. To pierwszy z dziesięciu programów, które w tym roku będą finansowane (...)

Będzie Centralny Port Komunikacyjny

Będzie Centralny Port Komunikacyjny

5.6.2018

 Ustawa umożliwi powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) oraz towarzyszących mu inwestycji tworzących spójny i efektywny system transportowy. CPK ma powstać w Stanisławowie (...)

Propozycje zmian w ochronie ziemi

Propozycje zmian w ochronie ziemi

29.11.2017

Zgodnie z zapowiedziami resort rolnictwa, po blisko półtora roku od wprowadzenia rozwiązań prawnych, mających na celu ochronę gruntów rolnych, przygotował propozycje zmian, w tym doprecyzowania (...)

Kto może przybyć do Polski w ramach repatriacji?

Kto może przybyć do Polski w ramach repatriacji?

11.11.2017

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji określa zasady nabywania obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji, prawa repatrianta oraz zasady i tryb udzielania pomocy repatriantom. (...)

Gospodarka wodna w Polsce. Szykuje się reforma

Gospodarka wodna w Polsce. Szykuje się reforma

20.11.2014

Najbardziej widocznym problemem w gospodarce wodnej jest niejasny i nie precyzyjny podział kompetencji między organami administracji rządowej i samorządowej – powiedział Stanisław Gawłowski, (...)

Prawo wodne do zmiany.

Prawo wodne do zmiany. "Jedna rzeka - jeden gospodarz"

23.10.2014

Obecnie największym problemem jest niejasny podział kompetencji między organami administracji rządowej i samorządowej przy utrzymaniu infrastruktury, przypomniał sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. (...)

Testament allograficzny, czyli jak sporządzić tzw. testament urzędowy?

Testament allograficzny, czyli jak sporządzić tzw. testament urzędowy?

6.6.2011

Testament allograficzny jest formą zwykłego testamentu, który sporządza się w obecności osoby pełniącej określone funkcje publiczne przez złożenie odpowiedniego oświadczenia zgodnie z (...)

Właściciel zdecyduje o przeznaczeniu działki

Właściciel zdecyduje o przeznaczeniu działki

12.3.2010

Burmistrz - przy uchwalaniu planu zagospodarowania - będzie musiał uwzględniać uwagi właścicieli działek.

E-maile doceniane przez polskie urzędy

E-maile doceniane przez polskie urzędy

23.2.2010

Pisma wpływające do urzędów pocztą elektroniczną coraz częściej są traktowane jak ich papierowe odpowiedniki - donosi Rzeczpospolita.

Po zezwolenia na budowę znowu do gminy?

Po zezwolenia na budowę znowu do gminy?

13.11.2009

Posłowie z sejmowej komisji "Przyjazne państwo" opracowali projekt nowelizacji prawa budowlanego - informuje Rzeczpospolita. Gminy - tak jak dawniej - będą mogły wydawać pozwolenia na budowę - wynika (...)

Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

27.8.2007

Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. Nr 17 z dnia 31 stycznia 2005 r., poz. 141 ze zm.). Ustawa zawiera przepisy odnoszące się (...)

Z łapami do kasy

Z łapami do kasy

11.12.2006

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne