Składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń artykuły i zmiany w prawie

Co przewiduje ustawa okołobudżetowa na przyszły rok?

Co przewiduje ustawa okołobudżetowa na przyszły rok?

21.10.2018

Propozycja tzw. ustawy okołobudżetowej na 2019 r. jest ściśle związany z projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Przewidziane w niej propozycje odpowiadają kwotom ujętym w projekcie (...)

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

14.5.2017

Instrumenty rynku pracy wspierają podstawowe usługi rynku pracy. Osoby bezrobotne mogą korzystać z wielu form aktywizacji zawodowej, przewidzianych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia (...)

Refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń, wynagrodzeń i składek

Refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń, wynagrodzeń i składek

12.12.2008

Na stronach MPiPS dostępny jest projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń (...)

Refundacje wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

Refundacje wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

13.5.2007

15 maja 2007 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne