Spółdzielnia mieszkaniowa artykuły i zmiany w prawie

Jest projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych

Jest projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych

23.7.2021

Uregulowanie działalności kooperatyw to główny cel projektu ustawy o kooperatywach mieszkaniowych. Od 22 lipca trwają jego konsultacje społeczne. Rozwiązania, które przygotowało Ministerstwo (...)

SAN - większa dostępność mieszkań

SAN - większa dostępność mieszkań

20.5.2021

W Sejmie odbyło się dzisiaj pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada m.in. (...)

Więcej czasu na zatwierdzenie sprawozdań finansowych przez niektóre jednostki

Więcej czasu na zatwierdzenie sprawozdań finansowych przez niektóre jednostki

30.9.2020

Przedłużone zostały terminy na zatwierdzenie sprawozdań finansowych dla niektórych jednostek. Minister Finansów podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie określenia innych (...)

Utrata członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej

Utrata członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej

20.6.2020

10 czerwca 2020 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok (sygn. akt K 3/19) w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego utraty członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej.

Bezczynność spółdzielni mieszkaniowej

Bezczynność spółdzielni mieszkaniowej

18.3.2018

Art. 49[1] ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych niezgodny z Konstytucją. Przewiduje on procesowy tryb postępowania w sprawach, w których uprawniony na podstawie materialnych przepisów (...)

Nowe zasady członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych

Nowe zasady członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych

22.8.2017

Ustawodawca zdecydował m.in., że członkostwo w spółdzielni powinno powstawać z mocy prawa i przysługiwać wyłącznie osobie związanej węzłem prawnym ze spółdzielnią. Członkostwo (...)

Będą zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych?

Będą zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych?

1.6.2017

Projekt nowelizacji ustawy realizuje wyroki Trybunału Konstytucyjnego dotyczące spółdzielni mieszkaniowych, a także eliminuje niektóre bariery w budowaniu nowych mieszkań w segmencie (...)

Spółdzielnie mieszkaniowe łamią prawa mieszkańców

Spółdzielnie mieszkaniowe łamią prawa mieszkańców

14.1.2015

Spółdzielnie mieszkaniowe od zawsze posądzane są o zawyżanie opłat czynszowych. Zwykle mieszkańcy mieli zastrzeżenia do wysokości składek na fundusz remontowy, za który spółdzielnie (...)

Początek roku szkolnego. Sprawdź swoje prawa!

Początek roku szkolnego. Sprawdź swoje prawa!

2.9.2013

Wadliwy plecak można reklamować u sprzedawcy. Kapcie, które okazały się za małe raczej trudno będzie oddać do sklepu, bo zwroty to wyłącznie dobra wola sprzedawcy.

Spółdzielnie nie zawsze uczciwe. Nowe decyzje UOKiK

Spółdzielnie nie zawsze uczciwe. Nowe decyzje UOKiK

2.8.2012

Utrudnianie przedsiębiorcom dostępu do sieci telekomunikacyjnej budynku czy stosowanie niedozwolonych klauzul w umowach zawieranych z konsumentami – oto popularne, choć bezprawne praktyki spółdzielni (...)

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

27.7.2012

Nowelizacja dotyczy przepisów pozwalających nabywać spółdzielni grunt na szczególnych, zbliżonych do zasiedzenia, zasadach oraz regulacji dotyczących wygaśnięcia ustanowionych na nieruchomościach (...)

Nabycie własności mieszkania od spółdzielni a podatek dochodowy

Nabycie własności mieszkania od spółdzielni a podatek dochodowy

10.12.2011

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w sprawie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych przy dokonywaniu przekształceń własnościowych mieszkań spółdzielczych (...)

Spółdzielnia decyduje, jaką telewizję możesz oglądać

Spółdzielnia decyduje, jaką telewizję możesz oglądać

30.9.2011

Firmy zakładające kablówki czy internet coraz częściej skarżą się na właścicieli budynków, że blokują konkurencję.

Skończą się czasy wszechmocnych spółdzielni

Skończą się czasy wszechmocnych spółdzielni

24.5.2011

Mieszkańcy budynków spółdzielczych będą mogli działać na zasadach wspólnot i sami podejmować decyzje.

Propozycje zmian w przepisach o spółdzielniach mieszkaniowych

Propozycje zmian w przepisach o spółdzielniach mieszkaniowych

24.9.2010

To członek spółdzielni będzie decydował na jakie prawo: własność czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przekształci przysługujące mu prawo typu lokatorskiego. Nie będzie także (...)

Podstawowe rejestry oraz uczestnicy procedury zakupu mieszkania

Podstawowe rejestry oraz uczestnicy procedury zakupu mieszkania

18.8.2010

Najważniejszym rejestrem, do którego przy okazji zakupu mieszkania trzeba zajrzeć, niezależnie od tego czy transakcja dotyczyć będzie mieszkania nowego czy mieszkania z rynku wtórnego, (...)

Nowa komisja pomoże spółdzielniom i lokatorom?

Nowa komisja pomoże spółdzielniom i lokatorom?

21.6.2010

Platforma Obywatelska chce powołania komisji, która zajęłaby się nowelizacją przepisów dotyczących spółdzielczości, budownictwa mieszkaniowego i własności lokali.

Kiedy członek spółdzielni udostępnia swój lokal?

Kiedy członek spółdzielni udostępnia swój lokal?

24.2.2010

Niezależnie od formy władania lokalem zasadą jest nienaruszalność tego prawa oraz wyłączne korzystanie i rozporządzanie przez uprawnionego. Jest to zasada wyrażona w Konstytucji RP, która wyraźnie (...)

Możemy kontrolować działalność spółdzielni

Możemy kontrolować działalność spółdzielni

15.1.2010

Członkowie spółdzielni mogą sprawdzić działalność jej organów niemalże na takich samych zasadach, jak właściciele prywatnej firmy sprawdzają efekty poczynań swoich pracowników - informuje (...)

Tani wykup mieszkań po Nowym Roku będzie się odbywał na nowych zasadach

Tani wykup mieszkań po Nowym Roku będzie się odbywał na nowych zasadach

28.12.2009

22 grudnia 2009 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 18 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Jak podzielić spółdzielcze prawa do lokalu między (byłych) małżonków?

Jak podzielić spółdzielcze prawa do lokalu między (byłych) małżonków?

15.12.2009

Zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 15. grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków. (...)

Członek spółdzielni ma swoje przywileje

Członek spółdzielni ma swoje przywileje

27.11.2009

Władze każdej spółdzielni mieszkaniowej muszą udostępnić swoim członkom dokumenty, które wymieniają przepisy spółdzielcze - czytamy na łamach Rzeczpospolitej.

Mieszkanie

Mieszkanie "za złotówkę" tylko do końca roku

6.11.2009

Przekształcenie mieszkania lokatorskiego we własność hipoteczną kosztuje obecnie kilkadziesiąt złotych. Od nowego roku ceny będą znacznie wyższe - informuje Gazeta Prawna.

Projekt ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych

Projekt ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych

7.6.2009

Rządowy projekt ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych jest teraz w Sejmie. Proponowane przepisy mają regulować obrót informacją o zobowiązaniach konsumentów i przedsiębiorców a także (...)

Kiedy właściciel lokalu może powiesić reklamę - opinia prawna

Kiedy właściciel lokalu może powiesić reklamę - opinia prawna

19.12.2008

Członkowie spółdzielni mieszkaniowej posiadają spółdzielcze własnościowe prawo do lokali użytkowych i prowadzą działalność gospodarczą w swoich lokalach. Lokale usytuowane są na parterze (...)

Odsetki ustawowe za zwłokę od opłat eksploatacyjnych wspólnoty mieszkaniowej a CIT

Odsetki ustawowe za zwłokę od opłat eksploatacyjnych wspólnoty mieszkaniowej a CIT

12.12.2008

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek (...)

Niektóre prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości niebędących członkami spółdzielni

Niektóre prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości niebędących członkami spółdzielni

12.12.2007

Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni mieszkaniowej powinni partycypować w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości (...)

1

2

3

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne