Spółdzielnia artykuły i zmiany w prawie

Sejm uchwalił ustawę o ekonomii społecznej

Sejm uchwalił ustawę o ekonomii społecznej

11.7.2022

Sejm uchwalił ustawę o ekonomii społecznej – to pierwsza ustawa kompleksowo regulująca tę tematykę. Nowa regulacja przyczyni się do tworzenia stabilnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach (...)

Projekt ustawy o ekonomii społecznej

Projekt ustawy o ekonomii społecznej

25.6.2022

Tworzenie stabilnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz zwiększenie dostępności usług społecznych – to główne cele przyjętego przez rząd projektu ustawy o ekonomii (...)

Jest projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych

Jest projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych

23.7.2021

Uregulowanie działalności kooperatyw to główny cel projektu ustawy o kooperatywach mieszkaniowych. Od 22 lipca trwają jego konsultacje społeczne. Rozwiązania, które przygotowało Ministerstwo (...)

SAN - większa dostępność mieszkań

SAN - większa dostępność mieszkań

20.5.2021

W Sejmie odbyło się dzisiaj pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada m.in. (...)

Pora usprawnić funkcjonowanie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych...

Pora usprawnić funkcjonowanie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych...

26.2.2021

Wniosek o wpis do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Prawo spółdzielcze oraz ustawy o własności (...)

Więcej czasu na zatwierdzenie sprawozdań finansowych przez niektóre jednostki

Więcej czasu na zatwierdzenie sprawozdań finansowych przez niektóre jednostki

30.9.2020

Przedłużone zostały terminy na zatwierdzenie sprawozdań finansowych dla niektórych jednostek. Minister Finansów podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie określenia innych (...)

Utrata członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej

Utrata członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej

20.6.2020

10 czerwca 2020 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok (sygn. akt K 3/19) w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego utraty członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej.

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego w sprawie o eksmisję

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego w sprawie o eksmisję

15.6.2020

3 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego, wywiedzioną od wyroku Sądu Rejonowego w L. z 8 maja 2003 (...)

Spółdzielnie socjalne z ułatwieniami w nowym prawie zamówień publicznych

Spółdzielnie socjalne z ułatwieniami w nowym prawie zamówień publicznych

4.12.2019

Od 1 stycznia 2021 roku w życie wejdzie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Ma ona wzmocnić pozycję wykonawców i podwykonawców w procesie zamówień oraz zwiększyć (...)

Wsparcie ekonomii społecznej

Wsparcie ekonomii społecznej

4.8.2019

Projekt „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i poręczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej” realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (od 30 kwietnia 2016 r. (...)

Spółdzielnia socjalna dla osób z niepełnosprawnościami

Spółdzielnia socjalna dla osób z niepełnosprawnościami

20.3.2019

Działalność takiej spółdzielni opiera się na wspólnym prowadzeniu przedsiębiorstwa przez jego członków przy równoczesnym włączeniu ich w życie społeczne i zawodowe. Tak (...)

Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

11.1.2019

Przepisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów stosuje się z uwzględnieniem przepisów (...)

Ustawa o spółdzielniach rolników

Ustawa o spółdzielniach rolników

7.11.2018

Celem nowej ustawy jest wzmocnienie roli spółdzielczości w rolnictwie, co stanowi odpowiedź na potrzeby oraz oczekiwania rolników dotyczące wsparcia w zrzeszaniu się w spółdzielnie (...)

Spółdzielnie socjalne mają łatwiej

Spółdzielnie socjalne mają łatwiej

6.4.2018

Zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych mają na celu m.in. ułatwienie zakładania spółdzielni socjalnych dzięki warunkowemu zmniejszeniu liczby założycieli z pięciu do trzech (...)

Bezczynność spółdzielni mieszkaniowej

Bezczynność spółdzielni mieszkaniowej

18.3.2018

Art. 49[1] ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych niezgodny z Konstytucją. Przewiduje on procesowy tryb postępowania w sprawach, w których uprawniony na podstawie materialnych przepisów (...)

Ułatwienia dla spółdzielni socjalnych

Ułatwienia dla spółdzielni socjalnych

13.1.2018

W 2018 roku spółdzielnie socjalne czekają spore zmiany za sprawą nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób (...)

Łatwiej założyć spółdzielnię socjalną

Łatwiej założyć spółdzielnię socjalną

24.11.2017

Większe wsparcie finansowe dla spółdzielni socjalnych, ułatwienia w ich zakładaniu i funkcjonowaniu czy umożliwienie tworzenia konsorcjów spółdzielczych – między innymi (...)

Będą ułatwienia dla spółdzielni socjalnych?

Będą ułatwienia dla spółdzielni socjalnych?

27.8.2017

Ułatwienia w zakładaniu i funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych, poszerzenie zakresu wsparcia dla tych podmiotów oraz doprecyzowanie celu ich działalności – to tylko niektóre (...)

Nowe zasady członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych

Nowe zasady członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych

22.8.2017

Ustawodawca zdecydował m.in., że członkostwo w spółdzielni powinno powstawać z mocy prawa i przysługiwać wyłącznie osobie związanej węzłem prawnym ze spółdzielnią. Członkostwo (...)

„Za Życiem” - wsparcie dla rodzin

„Za Życiem” - wsparcie dla rodzin

27.6.2017

Rozwój sieci mieszkań chronionych, wsparcie dla rodzin w obowiązkach domowych czy ułatwienia w zakładaniu spółdzielni socjalnych – to niektóre ze zmian przyjętych przez (...)

Będą zmiany w programie społecznego budownictwa czynszowego

Będą zmiany w programie społecznego budownictwa czynszowego

22.6.2017

Nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw. Ma ona na celu wyeliminowanie sygnalizowanych przez inwestorów barier w (...)

Preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

Preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

14.6.2017

Podmioty ekonomii społecznej (PES) np. spółdzielnie socjalne, czy organizacje pozarządowe mogą od tego roku ubiegać się o preferencyjne pożyczki z utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, (...)

Będą zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych?

Będą zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych?

1.6.2017

Projekt nowelizacji ustawy realizuje wyroki Trybunału Konstytucyjnego dotyczące spółdzielni mieszkaniowych, a także eliminuje niektóre bariery w budowaniu nowych mieszkań w segmencie (...)

Projekt ustawy o spółdzielniach rolników

Projekt ustawy o spółdzielniach rolników

14.3.2017

W Sejmie jest rządowy projekt ustawy o spółdzielniach rolników. Przygotowane rozwiązania w sposób kompleksowy regulują zasady funkcjonowania takich spółdzielni. (...)

Będą zmiany dla spółdzielni socjalnych?

Będą zmiany dla spółdzielni socjalnych?

10.3.2017

 Do konsultacji społecznych MRPiPS przekazało projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych, który na nowo definiuje działalność spółdzielni oraz wzmacnia pozycję (...)

UOKiK zgodził się na koncentracje przedsiębiorców. Skorzysta Węglokoks i Hortex

UOKiK zgodził się na koncentracje przedsiębiorców. Skorzysta Węglokoks i Hortex

2.4.2015

UOKiK wydał cztery decyzje, w których zgodził się na koncentracje przedsiębiorców.

Spółdzielnie mieszkaniowe łamią prawa mieszkańców

Spółdzielnie mieszkaniowe łamią prawa mieszkańców

14.1.2015

Spółdzielnie mieszkaniowe od zawsze posądzane są o zawyżanie opłat czynszowych. Zwykle mieszkańcy mieli zastrzeżenia do wysokości składek na fundusz remontowy, za który spółdzielnie (...)

Spółdzielnie mieszkaniowe nie umogą odmawiać operatorom

Spółdzielnie mieszkaniowe nie umogą odmawiać operatorom

29.9.2014

Z punktu widzenia lokatora korzystne jest, żeby na terenie jednego budynku usługi telekomunikacyjne mogło świadczyć jak najwięcej przedsiębiorców.

Postępowania UOKiK. Kolejne zmowy przedsiębiorców

Postępowania UOKiK. Kolejne zmowy przedsiębiorców

19.2.2014

Doszło do zmowy przedsiębiorców startujących w przetargach organizowanych przez Agencję Mienia Wojskowego oraz jednostkę wojskową w Warszawie?

Początek roku szkolnego. Sprawdź swoje prawa!

Początek roku szkolnego. Sprawdź swoje prawa!

2.9.2013

Wadliwy plecak można reklamować u sprzedawcy. Kapcie, które okazały się za małe raczej trudno będzie oddać do sklepu, bo zwroty to wyłącznie dobra wola sprzedawcy.

Co charakteryzuje stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę?

Co charakteryzuje stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę?

11.4.2013

Spółdzielcze umowy o pracę są zawierane w tzw. spółdzielniach pracy. Przedmiotem gospodarczej działalności tych spółdzielni pracy jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa (...)

Spółdzielnie nie zawsze uczciwe. Nowe decyzje UOKiK

Spółdzielnie nie zawsze uczciwe. Nowe decyzje UOKiK

2.8.2012

Utrudnianie przedsiębiorcom dostępu do sieci telekomunikacyjnej budynku czy stosowanie niedozwolonych klauzul w umowach zawieranych z konsumentami – oto popularne, choć bezprawne praktyki spółdzielni (...)

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

27.7.2012

Nowelizacja dotyczy przepisów pozwalających nabywać spółdzielni grunt na szczególnych, zbliżonych do zasiedzenia, zasadach oraz regulacji dotyczących wygaśnięcia ustanowionych na nieruchomościach (...)

Nabycie własności mieszkania od spółdzielni a podatek dochodowy

Nabycie własności mieszkania od spółdzielni a podatek dochodowy

10.12.2011

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w sprawie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych przy dokonywaniu przekształceń własnościowych mieszkań spółdzielczych (...)

Listy z dłużnikami są niezgodne z prawem

Listy z dłużnikami są niezgodne z prawem

12.10.2011

Spółdzielnie nie mogą wywieszać na klatkach schodowych listy z numerami lokali obciążonych długami.

Spółdzielnia decyduje, jaką telewizję możesz oglądać

Spółdzielnia decyduje, jaką telewizję możesz oglądać

30.9.2011

Firmy zakładające kablówki czy internet coraz częściej skarżą się na właścicieli budynków, że blokują konkurencję.

Nie musisz podawać spółdzielni e-maila

Nie musisz podawać spółdzielni e-maila

7.9.2011

Zakres zbieranych przez spółdzielnie informacji o lokatorach nie może być zbyt szeroki.

Co zrobić, gdy sąsiad grilluje na balkonie?

Co zrobić, gdy sąsiad grilluje na balkonie?

27.5.2011

Sprawdź czy nie zabrania tego regulamin spółdzielni. W ostateczności możesz iść do sądu.

Skończą się czasy wszechmocnych spółdzielni

Skończą się czasy wszechmocnych spółdzielni

24.5.2011

Mieszkańcy budynków spółdzielczych będą mogli działać na zasadach wspólnot i sami podejmować decyzje.

Listy dłużników na klatkach schodowych

Listy dłużników na klatkach schodowych

18.11.2010

Spółdzielnie mieszkaniowe piętnują lokatorów, którzy zalegają z zapłatą zaległego czynszu. Listy dłużników pojawiły się na klatkach schodowych np. na łódzkim osiedlu Młodych.

Propozycje zmian w przepisach o spółdzielniach mieszkaniowych

Propozycje zmian w przepisach o spółdzielniach mieszkaniowych

24.9.2010

To członek spółdzielni będzie decydował na jakie prawo: własność czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przekształci przysługujące mu prawo typu lokatorskiego. Nie będzie także (...)

Podstawowe rejestry oraz uczestnicy procedury zakupu mieszkania

Podstawowe rejestry oraz uczestnicy procedury zakupu mieszkania

18.8.2010

Najważniejszym rejestrem, do którego przy okazji zakupu mieszkania trzeba zajrzeć, niezależnie od tego czy transakcja dotyczyć będzie mieszkania nowego czy mieszkania z rynku wtórnego, (...)

Nowa komisja pomoże spółdzielniom i lokatorom?

Nowa komisja pomoże spółdzielniom i lokatorom?

21.6.2010

Platforma Obywatelska chce powołania komisji, która zajęłaby się nowelizacją przepisów dotyczących spółdzielczości, budownictwa mieszkaniowego i własności lokali.

Sąsiad może zadecydować o podwyżce naszego czynszu

Sąsiad może zadecydować o podwyżce naszego czynszu

24.2.2010

Na zmianę wysokości czynszu nie ma wpływu liczba zameldowanych w lokalu osób, ale informacja sąsiadów - informuje Gazeta Prawna.

Kiedy członek spółdzielni udostępnia swój lokal?

Kiedy członek spółdzielni udostępnia swój lokal?

24.2.2010

Niezależnie od formy władania lokalem zasadą jest nienaruszalność tego prawa oraz wyłączne korzystanie i rozporządzanie przez uprawnionego. Jest to zasada wyrażona w Konstytucji RP, która wyraźnie (...)

1

2

3

4

5

...

7

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne