Spółka partnerska artykuły i zmiany w prawie

Spółka jawna - poznaj zasady funkcjonowania spółki jawnej

Spółka jawna - poznaj zasady funkcjonowania spółki jawnej

13.10.2017

Spółka jawna jest jedną z najprostszych postaci spółek, które można utworzyć na terenie Polski. To spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną (...)

Nazwa spółki handlowej - zasady nadawania spółkom nazwy i jej ochrona

Nazwa spółki handlowej - zasady nadawania spółkom nazwy i jej ochrona

7.3.2014

Nazwą spółki handlowej jest tzw. firma. Jest ona oznaczeniem przedsiębiorstwa prowadzonego przez taką spółkę. Spółka może pozywać i być pozywaną pod firmą. Poza tym firma (...)

Partnerzy biznesowi odpowiadają za siebie

Partnerzy biznesowi odpowiadają za siebie

18.2.2014

Architekci, adwokaci czy doradcy podatkowi mogą założyć spółkę partnerską. Wzajemne zaufanie partnerów nie gra tu większej roli, ponieważ partner nie odpowiada za zobowiązania drugiego partnera.

Zasady opodatkowania wspólników spółek osobowych

Zasady opodatkowania wspólników spółek osobowych

16.7.2012

Niniejsza porada omawia sposoby ustalania dochodu wspólników spółek osobowych i sposób opodatkowania tych dochodów.

Rozwiązanie i likwidacja spółki partnerskiej

Rozwiązanie i likwidacja spółki partnerskiej

13.1.2012

W stosunku do spółki partnerskiej w zakresie likwidacji i rozwiązania zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy o spółce jawnej. Regulacja spółki partnerskiej wprowadza jednak także odmienne (...)

Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki partnerskiej

Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki partnerskiej

13.1.2012

Reguły dotyczące prowadzenia spraw spółki partnerskiej oraz jej reprezentacji należą do tych zagadnień, które z całą pewnością stanowią jej specyficzne cechy, odróżniające ją od innych. (...)

Odpowiedzialność partnerów spółki partnerskiej

Odpowiedzialność partnerów spółki partnerskiej

14.12.2010

Partner spółki partnerskiej ponosi odpowiedzialność nieograniczoną, osobistą tylko za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu w spółce przez niego samego (odpowiedzialność (...)

Założenie spółki partnerskiej

Założenie spółki partnerskiej

28.9.2010

Spółka partnerska jest osobową spółką handlową utworzoną przez osoby fizyczne wykonujące wolny zawód. Spółka partnerska powstaje z chwila wpisu do rejestru sądowego. Umowa spółki partnerskiej (...)

Czy jest możliwe skuteczne zawieszenie działalności gospodarczej spółki handlowej?

Czy jest możliwe skuteczne zawieszenie działalności gospodarczej spółki handlowej?

16.11.2009

20 września 2008 r. weszła w życia ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wśród licznych zmian, nowelizacja (...)

Jednoosobowa spółka partnerska - opinia prawna

Jednoosobowa spółka partnerska - opinia prawna

27.3.2009

Zgodnie z art. 86 ksh, spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. (...)

Kodeks spółek handlowych (art. 102-150)

Kodeks spółek handlowych (art. 102-150)

11.3.2009

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Tytuł II, Dział III-IV (Dz.U. 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). Ta część kodeksu zawiera przepisy dotyczące spółek osobowych: komandytowej (...)

Kodeks spółek handlowych (art. 528-574)

Kodeks spółek handlowych (art. 528-574)

11.3.2009

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Tytuł IV, działy II-III (Dz.U. 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). Ta część kodeksu zawiera przepisy dotyczące podziału i przekształcania (...)

Zmiany w ksh - spółki osobowe

Zmiany w ksh - spółki osobowe

27.2.2009

Jeśli jesteś wspólnikiem spółki cywilnej lub jawnej bądź zamierzasz założyć taką spółkę, warto zapoznać się ze zmianami wprowadzonymi do Kodeksu spółek handlowych ustawą z dnia 12 grudnia (...)

Czy spółka partnerska może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu - opinia prawna

Czy spółka partnerska może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu - opinia prawna

28.1.2009

Spółka partnerska jest formą działalności przeznaczoną wyłącznie do wykonywania wolnego zawodu. Partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, (...)

Kwota kapitału zakładowego sp. z o.o. będzie niższa?

Kwota kapitału zakładowego sp. z o.o. będzie niższa?

7.8.2008

Projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych i ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, który obecnie znajduje się w Sejmie, zakłada przede wszystkim ułatwienie rozpoczęcia (...)

Zakładanie i zasady funkcjonowania spółki komandytowo-akcyjnej

Zakładanie i zasady funkcjonowania spółki komandytowo-akcyjnej

18.4.2008

Spółka komandytowo-akcyjna jest nowym typem spółki wprowadzonym przez kodeks spółek handlowych. Stanowi ona swoiste połączenie cech spółek osobowych (komandytowej) i kapitałowych (...)

Spółka komandytowa - Zasady funkcjonowania spółki komandytowej

Spółka komandytowa - Zasady funkcjonowania spółki komandytowej

26.3.2008

Jeżeli posiadasz czas, umiejętności oraz pomysł na zrealizowanie danego przedsięwzięcia a Twój znajomy posiada kapitał który chciałby korzystnie ulokować to wówczas możecie (...)

Spółka partnerska - zasady prowadzenia działalności w tej formie

Spółka partnerska - zasady prowadzenia działalności w tej formie

20.3.2008

Przedstawiciele określonych w kodeksie spółek handlowych wolnych zawodów np. lekarze, prawnicy mogą prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki partnerskiej. Wolne zawody należą do (...)

Dostawcy i wykonawcy w zamówieniach publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Dostawcy i wykonawcy w zamówieniach publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

5.1.2006

W postępowaniu o zamówienie publiczne mogą uczestniczyć dostawcy i wykonawcy z jednej strony, a z drugiej podmiot zamawiający. Z niniejszej porady dowiesz się kto może być dostawca i wykonawcą, (...)

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę osobową

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę osobową

5.1.2006

Przekształcenie spółki handlowej w inną spółkę handlową jest procesem skomplikowanym, który wymaga spełnienia szeregu warunków formalnych. Spółka z ograniczoną (...)

Spółka dominująca w kodeksie spółek handlowych

Spółka dominująca w kodeksie spółek handlowych

15.10.2004

Kodeks spółek handlowych w szeregu unormowanych definicji zawiera również definicję spółki dominującej. Zgodnie z art. 4 § 1 pkt. 4 ustawy Kodeks spółek handlowych, (...)

Łączenie się spółek z udziałem spółek osobowych

Łączenie się spółek z udziałem spółek osobowych

15.10.2004

Spółki osobowe, czyli spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna, dla dokonania połączenia muszą w pierwszej kolejności (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne