Szczegółowe cechy artykuły i zmiany w prawie

Szczegółowe zasady rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym

Szczegółowe zasady rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym

17.10.2012

Zasady rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych, (...)

Prawo własności przemysłowej (art. 120 - 195)

Prawo własności przemysłowej (art. 120 - 195)

31.10.2007

Ustawa prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. w Tytule III zawiera przepisy dotyczące znaków towarowych i oznaczeń geograficznych, w tym wspólnego znaku towarowego oraz wspólnego (...)

Prawo własności przemysłowej (art. 63 - 119)

Prawo własności przemysłowej (art. 63 - 119)

31.10.2007

Ustawa prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. w Rozdziałach od 5 do 9 Działu II zawiera przepisy dotyczące patentu, dodatkowego prawa ochronnego, umów licencyjnych, licencji przymusowej (...)

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych

28.8.2007

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. 2005 r., Nr 10, poz. 68) normuje zagadnienia (...)

Kodeks karny wykonawczy Cz. II

Kodeks karny wykonawczy Cz. II

7.8.2007

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 1997 r., Nr 90, poz. 557 ze zm.) - CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA Rozdział X,Oddział 4-13. Ta część kodeksu obejmuje zagadnienia dotyczące praw (...)

Negocjacje z ogłoszeniem - tryb udzielania zamówień publicznych

Negocjacje z ogłoszeniem - tryb udzielania zamówień publicznych

31.8.2006

Tryb negocjacji z ogłoszeniem może być stosowany, jeżeli zostaną spełnione ustawowe przesłanki zastosowania trybu. Może on być stosowany w sytuacjach wyjątkowych, głównie z uwagi na charakter (...)

Uprawnienia zamawiającego - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Uprawnienia zamawiającego - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

5.1.2006

Głównym celem ustawy o zamówieniach publicznych jest stworzenie takiego systemu procedur dokonywania zakupów, zamawiania usług i robót budowlanych, który zapewni przejrzyste, racjonalne i efektywne (...)

USTAWA z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy - uwzględnia zmiany wchodzące w życie wraz z przystąpieniem do UE

USTAWA z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy - uwzględnia zmiany wchodzące w życie wraz z przystąpieniem do UE

5.1.2006

Uwzględnia zmiany, które wchodzą w życie po wejściu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (wprowadzone ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych (...)

Samochód osobowy z zagranicy wniesiony aportem do spółki z o. o. działającej w Polsce - opinia prawna

Samochód osobowy z zagranicy wniesiony aportem do spółki z o. o. działającej w Polsce - opinia prawna

9.12.2004

Podjęcie decyzji o przystąpieniu przedsiębiorcy zagranicznego do spółki z ograniczona odpowiedzialnością, prowadzącej działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga przede wszystkim (...)

Wniesienie aportem samochodu z zagranicy do spółki z o. o. działającej w Polsce – opinia prawna (stan prawny aktualny do 19 marca 2004 r.)

Wniesienie aportem samochodu z zagranicy do spółki z o. o. działającej w Polsce – opinia prawna (stan prawny aktualny do 19 marca 2004 r.)

20.10.2004

Stan prawny aktualny do 19 marca 2004 r. Opinia została napisana w oparciu o poprzednio obowiązujący kodeks celny.

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne