Szkoła podstawowa artykuły i zmiany w prawie

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa

4.8.2022

Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenia zmieniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa. (...)

Zmiany w edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Zmiany w edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

26.5.2022

Nowe treści nauczania w przedmiocie edukacja dla bezpieczeństwa to najważniejsze zmiany w projektach rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki skierowanych do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.

Wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

30.8.2021

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które (...)

Edukacja wczesnoszkolna na odległość

Edukacja wczesnoszkolna na odległość

19.11.2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało praktyczny poradnik dotyczący zdalnej edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej. W materiale zebraliśmy wskazówki dotyczące planowania i organizacji (...)

Nauka zdalna i hybrydowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Nauka zdalna i hybrydowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych

18.10.2020

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczęszczają do szkoły na terenie objętym strefą czerwoną będą mieli lekcje na odległość. Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych, (...)

Dla kogo świadczenie „Dobry Start”?

Dla kogo świadczenie „Dobry Start”?

2.7.2020

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie (...)

Treści z zakresu ekologii dla uczniów

Treści z zakresu ekologii dla uczniów

22.1.2020

Edukacja ekologiczna jest stałym elementem nauczania zarówno w przedszkolu, jak i w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej. MEN włącza zagadnienia klimatyczne do działań realizowanych w polskich (...)

Bezpieczniej w nowym roku szkolnym

Bezpieczniej w nowym roku szkolnym

16.9.2019

Program wychowawczo-profilaktyczny opracowany na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, uregulowanie ustawowo zasad instalowania (...)

Opieka zdrowotna nad uczniami

Opieka zdrowotna nad uczniami

12.9.2019

12 września 2019 r. wchodzi w życie ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami. To ustawa niezwykle ważna dla zdrowia polskich dzieci. Dzięki niej każda szkoła podstawowa i średnia w kraju będzie (...)

Jak będą finansowane zadania oświatowe?

Jak będą finansowane zadania oświatowe?

25.12.2017

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych obejmuje zmiany w sposobie finansowania oświaty oraz w ustawie Karta Nauczyciela. Zmienione zostaną np. regulacje odnoszące (...)

Finansowanie zadań oświatowych po nowemu

Finansowanie zadań oświatowych po nowemu

27.11.2017

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych obejmuje zmiany w sposobie finansowania oświaty oraz w ustawie Karta Nauczyciela. To pierwszy etap planowanych rozwiązań, które docelowo uporządkują (...)

Finansowanie zadań oświatowych

Finansowanie zadań oświatowych

17.9.2017

Rządowy projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przewiduje rozwiązania porządkujące system finansowania oświaty – w jednej ustawie zawarte będą wszystkie przepisy związane z finansowaniem (...)

Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

Szkoła w roku szkolnym 2017/2018 - informacje dla rodziców

1.9.2017

Przed nami nowy rok szkolny, w którym MEN wprowadza zaplanowane wcześniej zmiany w polskiej oświacie, oczekiwane przez rodziców, nauczycieli, uczniów i samorządowców. Reforma (...)

Reforma edukacji

Reforma edukacji

12.3.2017

Wprowadzane zmiany dotyczą wielu kwestii w oświacie, m.in.: ustroju szkolnego oraz związanych z tym modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół, a także placówek (...)

Sześciolatki w szkołach. Raport NIK

Sześciolatki w szkołach. Raport NIK

1.8.2014

Wszystkie szkoły zatrudniają wykwalifikowaną kadrę oraz mają odpowiednio wyposażone sale lekcyjne. Dalszego dostosowania wymagają jednak stołówki i toalety.

Dla kogo darmowy podręcznik? Sprawdź

Dla kogo darmowy podręcznik? Sprawdź

24.6.2014

Część wprowadzanych zmian dotyczy również szkół ponadgimnazjalnych.

Chłopcy są dyskryminowani w szkołach

Chłopcy są dyskryminowani w szkołach

15.5.2012

W podstawówkach dziewczynki lepiej czytają, piszą i logiczniej myślą niż ich koledzy - wynika z pilotażowego programu Instytutu Badań Edukacyjnych.

Rząd otworzy dostęp do niemal 50 zawodów

Rząd otworzy dostęp do niemal 50 zawodów

28.2.2012

Bez większych problemów będziesz mógł zostać m.in. przewodnikiem turystycznym, taksówkarzem, pośrednikiem lub zarządcą nieruchomości.

Będą uczyć dzieci bez tytułu magistra

Będą uczyć dzieci bez tytułu magistra

25.1.2012

Do nauczania w przedszkolu i szkole podstawowej ma wystarczyć nauczycielom licencjat - proponuje resort edukacji.

Możesz dostać 1000 zł na dziecko w szkole

Możesz dostać 1000 zł na dziecko w szkole

1.9.2011

Sprawdź, czy spełniasz warunki o wsparcie. Jeśli tak, złóż wniosek z kompletem dokumentów.

Wiejskie szkoły do likwidacji

Wiejskie szkoły do likwidacji

1.2.2011

Gminy likwidują podstawówki, ponieważ jest za mało dzieci i za duże koszty utrzymania budynków.

Nauczyciele popracują o godzinę dłużej

Nauczyciele popracują o godzinę dłużej

13.8.2010

Od września nauczyciele z podstawówek i gimnazjów będą musieli, bez wyższego wynagrodzenia, pozostać w pracy o godzinę dłużej - donosi Gazeta Prawna.

Gmina ustali liczbę uczniów w klasie

Gmina ustali liczbę uczniów w klasie

28.5.2010

Samorządy będą określały maksymalną liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach - informuje Gazeta Prawna.

Licealiści przejdą nawet z jedynką

Licealiści przejdą nawet z jedynką

19.5.2010

Ocena niedostateczna z egzaminu poprawkowego nie przeszkodzi licealiście w przejściu z klasy do klasy.

Karta ubezpieczenia zdrowotnego - twój dowód ubezpieczenia

Karta ubezpieczenia zdrowotnego - twój dowód ubezpieczenia

12.5.2010

Ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia umożliwia bezpłatne korzystanie ze świadczeń zdrowotnych na terenie Polski. Powszechność tego ubezpieczenia polega na tym, iż wszyscy ci, którzy nie są (...)

Egzamin szóstoklasisty będzie trudniejszy

Egzamin szóstoklasisty będzie trudniejszy

9.4.2010

Egzamin na zakończenie szkoły podstawowej ma się składać z trzech, a nie jednej części. Uczniowie będą m.in. zdawać sprawdzian z języka obcego - donosi Gazeta Prawna.

Kandydat na pierwszoklasistę będzie oceniany

Kandydat na pierwszoklasistę będzie oceniany

12.3.2010

Do 15 czerwca rodzice pięcio- i sześcioletnich przedszkolaków otrzymają informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w I klasie szkoły podstawowej.

System GPS sprawdzi, czy pedofil nie zbliża się do szkoły

System GPS sprawdzi, czy pedofil nie zbliża się do szkoły

26.1.2010

Szkoły podstawowe i gimnazja znajdują się w pierwszej trójce miejsc, w których najczęściej dochodzi do ataku ?przestępcy seksualnego". Objecie pedofilów systemem nadzoru elektronicznego ma zapewnić (...)

Oświata po zmianach

Oświata po zmianach

25.8.2009

Od niedawna obowiązują zmiany w prowadzone ustawą z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Dowiedz (...)

Jak wygląda system edukacji w Polsce i jakie tytuły pozwala uzyskać?

Jak wygląda system edukacji w Polsce i jakie tytuły pozwala uzyskać?

10.10.2007

Dowiedz się, gdzie możesz się uczyć i jak uzyskać poszczególne tytuły zawodowe i naukowe! Reforma oświaty, oprócz zmian programowych, wprowadziła również nowe typy szkół: (...)

Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 1 - 106)

Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 1 - 106)

27.8.2007

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Działy I - II (Dz.U. 2005 Nr 164, poz. 1365 ze zm.). Szkolnictwo wyższe jest regulowane odrębną ustawą. W tej części znajdują się (...)

Jak zdobyć kwalifikacje poza szkołą?

Jak zdobyć kwalifikacje poza szkołą?

13.3.2006

14 marca 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji (...)

Czy do nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych stosuje się Kartę Nauczyciela? - opinia prawna

Czy do nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych stosuje się Kartę Nauczyciela? - opinia prawna

10.5.2005

Przepisy Karty Nauczyciela stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych na prawach szkół publicznych, co do zasady w sytuacji gdy są oni zatrudnieni w szkole w wymiarze co najmniej (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne