Unikanie podwójnego opodatkowania artykuły i zmiany w prawie

Umowa podatkowa z Holandią

Umowa podatkowa z Holandią

29.11.2021

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ratyfikacji protokołu między Polską a Królestwem Niderlandów o zmianie umowy w sprawie podwójnego opodatkowania. Zmiany uszczelniają (...)

Jak skorzystać z ulgi abolicyjnej?

Jak skorzystać z ulgi abolicyjnej?

23.8.2021

Minister właściwy ds. finansów wydał objaśnienia podatkowe, które dotyczą zasad stosowania ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku (...)

Nowa umowa podatkowa z Gruzją

Nowa umowa podatkowa z Gruzją

17.7.2021

Polska i Gruzja podpisały nową umowę w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz zapobiegania uchylaniu się i unikaniu opodatkowania. Do jej (...)

Austria i Słowenia - inna metoda unikania podwójnego opodatkowania

Austria i Słowenia - inna metoda unikania podwójnego opodatkowania

25.1.2020

W przypadku Austrii i Słowenii dotychczasowa metoda wyłączenia z progresją została zastąpiona metodą proporcjonalnego odliczenia.

Zapobieganie erozji podstawy opodatkowania

Zapobieganie erozji podstawy opodatkowania

30.11.2017

Wielostronna konwencja podatkowa (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, tzw. konwencja MLI) to umowa podpisana 7 czerwca 2017 r. przez ponad 100 państw. W przypadku Polski zakłada (...)

Konwencje (umowy) o unikaniu podwójnego opodatkowania

Konwencje (umowy) o unikaniu podwójnego opodatkowania

12.6.2017

Jeśli do opodatkowania jednego dochodu (np. wynagrodzenia za pracę czy dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej) roszczą sobie prawa dwa państwa: państwo uzyskania dochodu oraz państwo (...)

Wykładnia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Wykładnia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

10.5.2017

Problem interpretacyjny pojawia się m.in. wówczas gdy powstaje sprzeczność pomiędzy normą prawa wewnętrznego i konwencją. Wówczas odpowiednie organy lub sądy stosujące prawo muszą (...)

Jak unikniesz podwójnego opodatkowania? Metoda zaliczenia

Jak unikniesz podwójnego opodatkowania? Metoda zaliczenia

27.4.2017

Metoda zaliczenia (czyli metoda kredytu podatkowego, tax credit method, zwana też metodą odliczenia podatku zapłaconego za granicą) jest drugą, obok metody wyłączenia, metodą unikania podwójnego (...)

Metoda wyłączenia z progresją jako metoda unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania

Metoda wyłączenia z progresją jako metoda unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania

18.4.2017

Metoda wyłączenia jest - obok metody zaliczenia - jedną z dwóch podstawowych metod unikania podwójnego opodatkowania znajdujących obecnie zastosowanie. Metoda wyłączenia prowadzi do (...)

Na czym polega międzynarodowe podwójne opodatkowanie?

Na czym polega międzynarodowe podwójne opodatkowanie?

18.4.2017

Międzynarodowe prawne podwójne opodatkowanie można ogólnie określić jako nałożenie porównywalnych podatków przez jurysdykcje w dwu państwach (lub większej liczby państw) (...)

Metody podwójnego opodatkowania w sytuacji łącznego rozliczania małżonków

Metody podwójnego opodatkowania w sytuacji łącznego rozliczania małżonków

12.1.2015

W prawie polskim stosowane są różne metody unikania podwójnego opodatkowania, a mianowicie są to:

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Malezją zatwierdzona

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Malezją zatwierdzona

28.3.2014

Umowa dotyczy w Polsce podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych uczestniczących w dwustronnych stosunkach Polski z Malezją.

Unikanie podwójnego opodatkowania. Umowa z USA ratyfikowana

Unikanie podwójnego opodatkowania. Umowa z USA ratyfikowana

7.8.2013

Wynagrodzenia pracowników najemnych zamieszkałych w jednym państwie, a zatrudnionych w drugim, mogą być w nim opodatkowane, jeśli pobyt w tym państwie trwa dłużej niż 183 dni w danym roku podatkowym.

Pojęcie zagranicznego zakładu w Umowie Modelowej OECD

Pojęcie zagranicznego zakładu w Umowie Modelowej OECD

17.5.2012

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierane są zazwyczaj według Modelowej Konwencji OECD. Pod pojęciem zagranicznego zakładu w świetle Umowy Modelowej OECD rozumie się stałą placówkę, (...)

Zmiany istotne dla osiągających dochody w Austrii

Zmiany istotne dla osiągających dochody w Austrii

15.7.2008

Parlament RP ustawowo wyraził zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą (...)

Opodatkowanie brytyjskich zarobków w przyszłym roku

Opodatkowanie brytyjskich zarobków w przyszłym roku

28.12.2006

Wszyscy polscy obywatele, którzy pracują na Wyspach, i do tej pory musieli rozliczyć się z dochodu zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Polsce, będą zapewne zainteresowani faktem, iż po wejściu (...)

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania? - opinia prawna

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania? - opinia prawna

5.5.2005

Podwójnemu opodatkowaniu zapobiega się poprzez umowy międzynarodowe (przeważnie bilateralne) o unikaniu podwójnego opodatkowania. W razie braku takiej umowy z którymś z państw podwójne opodatkowanie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne