Ustawa o sporcie artykuły i zmiany w prawie

Nowe stypendia sportowe i wyższe świadczenia

Nowe stypendia sportowe i wyższe świadczenia

28.11.2021

Nowelizacja ma na celu zwiększenie zakresu uprawnień ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. Dzięki nowym zapisom Minister Sportu i Turystyki będzie miał m.in. prawo do przyznawania stypendium (...)

Zmiana ustawy o sporcie

Zmiana ustawy o sporcie

23.11.2019

Dzięki nowelizacji ustawy o sporcie łatwiejsze stanie się uzyskanie statusu polskiego związku sportowego. Zmiany są odpowiedzią na postulaty organizacji sportowych i dotyczyć będą takich (...)

Pakiet Przyjazne Prawo

Pakiet Przyjazne Prawo

8.8.2019

Prawo do błędu przez pierwszy rok działalności; ochrona konsumencka, czyli m.in. prawo do reklamacji dla firm zarejestrowanych w CEIDG; szereg ułatwień dla rzemieślników – to tylko (...)

Odliczenie od dochodu darowizn w CIT

Odliczenie od dochodu darowizn w CIT

25.1.2019

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych pozwala odliczyć od dochodu do opodatkowania określone darowizny na cele pożytku publicznego i kultu religijnego oraz darowizny (...)

Zwalczanie dopingu w sporcie na wyższym poziomie

Zwalczanie dopingu w sporcie na wyższym poziomie

18.12.2018

Nowe przepisy mają na celu dostosowanie krajowego systemu antydopingowego do zmieniających się międzynarodowych standardów w zakresie zwalczania dopingu w sporcie.

Stypendia - jaką pomoc materialną mogą otrzymać studenci i doktoranci w roku akademickim 2018/2019?

Stypendia - jaką pomoc materialną mogą otrzymać studenci i doktoranci w roku akademickim 2018/2019?

10.9.2018

W ramach systemu pomocy materialnej student może ubiegać się o świadczenia w formie: stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora (...)

Rejestracja jachtów prosta, szybka, tania i przez Internet

Rejestracja jachtów prosta, szybka, tania i przez Internet

20.6.2018

Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m dotyczy stworzenia jednolitego rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (obejmującego (...)

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

25.5.2018

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej (...)

Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych

Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych

27.2.2018

Kodeks dobrego zarządzania dla PZS to tzw. narzędzie pozalegislacyjne. Oznacza to, że nie stanowi on dla adresatów – czyli związków – źródła prawa, jak ustawa czy (...)

Na czym polega ulga z tytułu darowizn?

Na czym polega ulga z tytułu darowizn?

20.2.2018

Podstawą prawną tej ulgi jest art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ogólnie mówiąc, odliczeniu od dochodu podlegać mogą przekazane przez podatnika (...)

Większa przejrzystość we władzach polskich związków sportowych

Większa przejrzystość we władzach polskich związków sportowych

30.8.2017

Nowelizacja ma służyć zwiększeniu przejrzystości działania polskich związków sportowych i zapobieganie konfliktom interesów poprzez wprowadzenie dodatkowych ograniczeń, które (...)

Uprawnienia osób niepełnosprawnych

Uprawnienia osób niepełnosprawnych

27.5.2017

Prawa osób niepełnosprawnych gwarantowane są m.in. w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych, konwencji o prawach osób niepełnosprawnych i (...)

Doping w sporcie będzie zwalczany

Doping w sporcie będzie zwalczany

19.5.2017

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie w sposób kompleksowy reguluje wszystkie aspekty zwalczania dopingu w sporcie. Przewiduje ona m.in. powołanie (...)

Jakie darowizny można odliczyć od dochodu do opodatkowania w PIT?

Jakie darowizny można odliczyć od dochodu do opodatkowania w PIT?

21.3.2017

Od dochodu do opodatkowania można odliczyć kwotę faktycznie dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwotę stanowiącą 6% dochodu darczyńcy - to imit łączny dla odliczeń z tytułu darowizn (...)

Nowe przepisy do walki z korupcją i dopingiem

Nowe przepisy do walki z korupcją i dopingiem

15.6.2015

Ustawa doprecyzowuje m.in. obowiązki sprawozdawcze polskich związków sportowych.

Orzeł na koszulkach sportowców już obowiązkowy

Orzeł na koszulkach sportowców już obowiązkowy

11.6.2012

Zawdzięczamy to nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie.

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

5.3.2012

Koniec z egzaminami na detektywa, pilota wycieczek, bibliotekarza czy taksówkarza. Rząd ułatwi dostęp do prawie 50 profesji.

Nowe kary dla narciarza. Za kask i piwo

Nowe kary dla narciarza. Za kask i piwo

30.12.2011

Świętując Nowy Rok na nartach szampanem musimy uważać, by nie zapłacić 5 tys. złotych grzywny.

Czy rząd może zmienić władze PZPN?

Czy rząd może zmienić władze PZPN?

29.11.2011

Poza skontrolowaniem związku, rząd nie może dużo więcej. Kto inny decyduje o jego likwidacji, czy wymianie szefostwa.

Nowe prawo dla studentów. Co się zmienia?

Nowe prawo dla studentów. Co się zmienia?

3.10.2011

Rewolucja w stypendiach, koniec darmowej nauki na dwóch kierunkach i opłat za egzaminy poprawkowe. Ale to nie wszystko.

Odliczymy wydatki na internet z komórki

Odliczymy wydatki na internet z komórki

20.8.2010

Osoby surfujące po internecie za pomocą telefonu komórkowego czy laptopa skorzystają z ulgi podatkowej. Więcej niepełnosprawnych odliczy od podatku utrzymanie psa przewodnika, mniej rodziców rozliczy (...)

Dwa lata za podanie dopingu

Dwa lata za podanie dopingu

20.5.2010

Jeżeli lekarz lub trener poda zawodnikowi doping bez jego wiedzy, to narazi się na karę grzywny, ograniczenia wolności lub dwa lata za kratkami - informuje Gazeta Prawna.

Sportowiec na dopingu nie będzie karany?

Sportowiec na dopingu nie będzie karany?

18.3.2010

Sejmowa komisja pracuje nad sprawozdaniem z dwóch projektów ustawy o sporcie. Rzeczpospolita dowiedziała się tymczasem, że zamykanie sportowców za doping jest nierealne.

Surowsze kary za sportowe łapownictwo

Surowsze kary za sportowe łapownictwo

20.10.2009

Rządowy projekt ustawy o sporcie - który zostanie odczytany w sejmie jeszcze w tym tygodniu - zakłada rozszerzenie katalogu przestępstw oraz znaczne zaostrzenie kar za "sportowe przewinienia".

Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

27.8.2007

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Działy III - VI (Dz.U. 2005 Nr 164, poz. 1365 ze zm.). W działach tych uregulowano kwestie związane z pracownikami uczelni (m.in. ich wynagrodzenie (...)

Jak skorzystać z nowej ulgi sportowej?

Jak skorzystać z nowej ulgi sportowej?

24.1.2006

od 1 stycznia 2006 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych została wprowadzona nowa ulga: osoby fizyczne i osoby prawne (...)

Zmiany dotyczące placówek dla dzieci i młodzieży

Zmiany dotyczące placówek dla dzieci i młodzieży

10.11.2005

12 listopada br. wchodzą w życie zmiany do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne