Wójt artykuły i zmiany w prawie

Wójt potwierdza zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych

Wójt potwierdza zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych

28.10.2020

Zawarcie umowy dzierżawy potwierdza wójt właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy.

Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

15.5.2019

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wójt powinien zapewnić określone wsparcie.

Obniżka zarobków pracowników samorządowych oraz posłów i senatorów

Obniżka zarobków pracowników samorządowych oraz posłów i senatorów

18.5.2018

Rząd zdecydował, że od 1 lipca 2018 r. o 20% obniżone zostaną wynagrodzenia m.in. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ich zastępców. Z kolei przyjęta (...)

Nowe sprawozdania dotyczące podatków lokalnych

Nowe sprawozdania dotyczące podatków lokalnych

20.1.2018

Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) będą corocznie składać sprawozdania podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego. 

Nowe zasady na nowe wybory samorządowe

Nowe zasady na nowe wybory samorządowe

16.1.2018

Nowelizacja prawa wyborczego ma na celu ograniczenie nadużyć wyborczych oraz zapewnienie społeczności lokalnej większego udziału w funkcjonowaniu oraz kontroli nad władzą samorządową. 

Życie publiczne ma być jawne

Życie publiczne ma być jawne

25.10.2017

Minister Mariusz Kamiński i minister Maciej Wąsik zaprezentowali w projekt ustawy o jawności życia publicznego. Jego celem jest wzmocnienie przejrzystości zarządzania państwem oraz jego majątkiem. (...)

Koniec gabinetów politycznych na szczeblu samorządowym

Koniec gabinetów politycznych na szczeblu samorządowym

19.10.2017

Zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych przewidują likwidację gabinetów politycznych funkcjonujących na szczeblu samorządowym przy wójtach (burmistrzach, prezydentach miast), starostach (...)

Rekrutując do przedszkoli łamią przepisy o ochronie danych osobowych?

Rekrutując do przedszkoli łamią przepisy o ochronie danych osobowych?

14.4.2015

Obecnie zasady i sposób rekrutacji do szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wyznaczają przepisy ustawy o systemie oświaty.

Uzdrowiska trują. Alarmujący raport NIK

Uzdrowiska trują. Alarmujący raport NIK

24.2.2015

Wytwarzane po zabiegach ścieki, zawierające siarczany i chlorki, to groźne ścieki przemysłowe.

Program Wyprawka Szkolna. Kto może skorzystać?

Program Wyprawka Szkolna. Kto może skorzystać?

17.9.2014

22 września – to ostateczny termin, w którym wojewodowie mają przekazać do Ministerstwa Edukacji Narodowej informacje o liczbie uczniów objętych programem.

Nowe zasady dopłat do podręczników szkolnych

Nowe zasady dopłat do podręczników szkolnych

18.8.2014

Kwota zaplanowana w programie na 2014 rok to 156 mln zł - podało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Karta Dużej Rodziny: Złożono już blisko 20 tys. wniosków

Karta Dużej Rodziny: Złożono już blisko 20 tys. wniosków

1.7.2014

Tańsze bilety komunikacyjne, do muzeów, na wystawy i inne wydarzenia kulturalne, zniżki na wycieczki turystyczne i wakacje. To wszystko dzięki Karcie Dużej Rodziny dedykowanej rodzinom wielodzietnym. (...)

Świadczenia pielęgnacyjne wyższe od stycznia 2014. Dla kogo?

Świadczenia pielęgnacyjne wyższe od stycznia 2014. Dla kogo?

19.12.2013

Osoby mające w styczniu, lutym lub marcu 2014 r. uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego otrzymają dodatkowe 200 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana z urzędu - tak zakłada projekt rządowy.

Ustawa śmieciowa do poprawki? Raport NIK

Ustawa śmieciowa do poprawki? Raport NIK

17.12.2013

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi został wdrożony poprawnie w skontrolowanych przez NIK 27 gminach. Były jednak nieprawidłowości.

Handel na targowisku rodzi obowiązek podatkowy

Handel na targowisku rodzi obowiązek podatkowy

13.6.2013

Handlujący na targowiskach zobowiązani są przez przepisy prawa do uiszczenia opłaty targowej.

Ochrona roślin i gatunków leśnych. Jest nowelizacja ustawy

Ochrona roślin i gatunków leśnych. Jest nowelizacja ustawy

19.4.2013

Nowelizacja nakłada wymóg uzyskania zgody ministra na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne wszystkich gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I - III.

Podręczniki szkolne. Nauczyciele nie mogą łamać prawa

Podręczniki szkolne. Nauczyciele nie mogą łamać prawa

4.3.2013

Przyjmowanie korzyści za wybór konkretnego podręcznika jest łamaniem prawa- przypomina resort edukacji narodowej.

Masz ostatnie dni, by zgłosić się po wyprawkę szkolną

Masz ostatnie dni, by zgłosić się po wyprawkę szkolną

30.8.2012

O wsparcie na zakup nowych podręczników mogą ubiegać się również uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, a także dzieci niepełnosprawne bez względu na etap kształcenia.

Nowy wygląd radiowozów dla straży gminnej

Nowy wygląd radiowozów dla straży gminnej

21.5.2012

Auta strażników na terenie całego kraju mają wyglądać tak samo. Wójt czy burmistrz miasta nie będzie już decydował, jak je pomalować.

Trybunał sprawdzi konstytucyjność przepisów pozwalających nakładać wysokie kary za wycięcie drzew bez pozwolenia.

Trybunał sprawdzi konstytucyjność przepisów pozwalających nakładać wysokie kary za wycięcie drzew bez pozwolenia.

13.3.2012

Skargi złożone przez dwóch obywateli dotyczą art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. (...)

Uczniów coraz mniej, a nauczycieli przybywa

Uczniów coraz mniej, a nauczycieli przybywa

24.2.2012

W ostatnich pięciu latach zlikwidowano 3 tys. szkół, w tym roku zniknie ich około 300. W tym samym czasie liczba uczniów zmalała o milion.

Jedziesz na narty? Ważny wyrok

Jedziesz na narty? Ważny wyrok

17.2.2012

Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował w sprawie opodatkowania infrastruktury dla narciarzy.

Jak dokonać zapłaty opłaty skarbowej i jak jest ona zwracana?

Jak dokonać zapłaty opłaty skarbowej i jak jest ona zwracana?

29.1.2012

Stosownie do art. 8 ust. 1 nowej ustawy o opłacie skarbowej zapłata tej opłaty powinna być dokonywana gotówką lub bezgotówkowo. W celu usprawnienia załatwiania spraw w organach administracji (...)

Kiedy wójt może pełnić rolę notariusza?

Kiedy wójt może pełnić rolę notariusza?

23.9.2011

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma prawo być notariuszem w jednej sytuacji.

Sądy poinformują, kto nie zagłosuje

Sądy poinformują, kto nie zagłosuje

7.9.2011

Wójt musi uwzględnić informacje z sądów o osobach, które zostały pozbawione wyrokami możliwości głosowania. One posłów i senatorów nie wybiorą.

Zawieszenie wójta w czynnościach służbowych

Zawieszenie wójta w czynnościach służbowych

22.8.2011

?Rzeczpospolita? zwraca uwagę na problem z zastępstwem wójta w sytuacji, gdy w postępowaniu karnym zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych z (...)

Informacje o zarobkach wójta do wiadomości publicznej

Informacje o zarobkach wójta do wiadomości publicznej

18.8.2011

Gmina musi podać wysokość pensji burmistrza i jego zastępcy, gdy taki wniosek trafi do urzędu, wynika z orzecznictwa sądów administracyjnych, o czym donosi na swoich stronach Rzeczpospolita.

Zmiany w samorządzie gminnym

Zmiany w samorządzie gminnym

17.3.2011

Posłowie skierowali do Marszałka Sejmu projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Inicjatywa poselska związana jest z próbą rozwiązania sytuacji, w której wójt (burmistrz lub prezydent (...)

Urzędnicy zajrzą do prywatnych koszy na śmieci

Urzędnicy zajrzą do prywatnych koszy na śmieci

9.12.2010

Funkcjonariusze straży gminnej, urzędnicy czy nawet sam wójt będą mogli skontrolować kosze na śmieci, które ustawiamy na terenach prywatnych posesji.

Wójt zdecyduje, ile zarobi gminny nauczyciel

Wójt zdecyduje, ile zarobi gminny nauczyciel

30.11.2010

Resort edukacji szykuje kolejne zmiany w karcie Nauczyciela. Dokument ma być gotowy wiosną, a zacznie obowiązywać najwcześniej w 2012 roku.

Dlaczego nie głosujemy na samorządowców?

Dlaczego nie głosujemy na samorządowców?

22.11.2010

Frekwencja podczas tych wyborów jest zazwyczaj niższa niż podczas wyborów do Sejmu czy wyborów prezydenta. To wybory ważne, ale i trudne zarazem - mówi Gazecie Wyborczej prof. Mirosława Grabowska, (...)

Jak odwołać wójta przed końcem kadencji?

Jak odwołać wójta przed końcem kadencji?

12.11.2010

Jest to możliwe w drodze referendum. Mogą tego zażądać mieszkańcy miejscowości lub rada gminy.

Pomostówka dla odchodzącego wójta?

Pomostówka dla odchodzącego wójta?

5.11.2010

Prezydenci polskich miast, którzy rządzili dwie kadencje i nie zostali wybrani na kolejną, mieliby dostawać odprawy w wysokości rocznej pensji.

Co to jest gminne prawo pierwokupu?

Co to jest gminne prawo pierwokupu?

24.8.2010

Dzięki wolności gospodarczej, w obrocie prawnym istnieje swoboda przy wyborze kontrahenta. Oznacza to, że przykładowo zbywca może wybrać spośród wielu oferentów tego, kto najbardziej (...)

Gminy chcą utajniać majątki radnych

Gminy chcą utajniać majątki radnych

17.8.2010

- Nigdy nie zgodzę się na utajnienie oświadczeń majątkowych radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów - odpowiada na taka propozycję minister Julia Pitera.

Wójt, burmistrz, prezydent - wybieramy ich bezpośrednio

Wójt, burmistrz, prezydent - wybieramy ich bezpośrednio

25.5.2010

Zgodnie z nowym prawem zasadą jest, że wójta, burmistrza czy też prezydenta miasta wybieramy w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich oraz w głosowaniu tajnym. Prawo wybierania wójta w danej (...)

Mija termin na odzyskanie renty planistycznej

Mija termin na odzyskanie renty planistycznej

16.3.2010

Właściciele nieruchomości, którzy chcą odzyskać zapłaconą rentę planistyczną, najpóźniej dziś muszą złożyć skargę o wznowienie postępowania w tej sprawie - przypomina Gazeta Prawna.

Nie pozwólmy wójtom na wydawanie pozwoleń budowlanych

Nie pozwólmy wójtom na wydawanie pozwoleń budowlanych

12.2.2010

Komisja Infrastruktury nie chce, by gminy wydawały pozwolenia na budowę domu i zapowiada odrzucenie zaproponowanych przez "Przyjazne Państwo" zmian w prawie budowlanym.

Premier powoła zastępcę wójta

Premier powoła zastępcę wójta

12.11.2009

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji proponuje, aby zastępca wójta - który został zawieszony w swoich obowiązkach, ponieważ ciążą na nim zarzuty kryminalne - mógł być wyznaczany (...)

Dofinansowanie zakupu podręczników

Dofinansowanie zakupu podręczników

6.6.2009

Rada Ministrów określiła szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.W rozporządzeniu określono tryb ubiegania się o przyznanie pomocy na zakup podręczników (...)

1

2

3

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne