Wieś artykuły i zmiany w prawie

Premie na działalność pozarolniczą

Premie na działalność pozarolniczą

20.4.2022

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk poinformował o rozpoczęciu prac nad zmianą rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych (...)

Polski Ład dla wsi

Polski Ład dla wsi

18.10.2021

9 paździerrnika w Przysusze odbyła się prezentacja Polskiego Ładu dla polskiej wsi z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi (...)

Propozycje nowych rozwiązań dla kół gospodyń wiejskich

Propozycje nowych rozwiązań dla kół gospodyń wiejskich

28.5.2021

Nowe rozwiązania, zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich, zapewnią kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem (...)

10 nowych miast na mapie Polski i inne zmiany

10 nowych miast na mapie Polski i inne zmiany

31.12.2020

Od 1 stycznia 2021 r. na mapie Polski pojawi się 10 kolejnych miejscowości ze statusem miasta. Większość z nich odzyska utracone prawa m.in. w wyniku carskich represji po powstaniu styczniowym. Po (...)

Nawet 250 tys. zł na założenie biznesu na wsi

Nawet 250 tys. zł na założenie biznesu na wsi

28.10.2020

Od 29 października do 30 listopada 2020 r. rolnicy będą mogli ubiegać się o „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach PROW 2014-2020. Wnioski będą przyjmować (...)

Wójt potwierdza zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych

Wójt potwierdza zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych

28.10.2020

Zawarcie umowy dzierżawy potwierdza wójt właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy.

Co z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt?

Co z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt?

14.10.2020

W środę, 14 padziernika br. o godz. 15.00 w Senacie planowane są głosowania nad ustawą o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.

Złóż wniosek o pomoc finansową dla koła gospodyń wiejskich

Złóż wniosek o pomoc finansową dla koła gospodyń wiejskich

18.6.2020

3000 zł - jeżeli koło gospodyń wiejskich (KGW) liczy nie więcej niż 30 członków, 4000 zł, jeżeli liczy od 31 do 75 członków i 5000 zł, jeżeli liczy ponad 75 członków – (...)

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich weszła w życie

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich weszła w życie

28.5.2020

Przygotowana w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich wceszła w życie 27 maja 2020 r. Przepisy zakładają przeznaczenie w tym roku 40 milionów (...)

Specustawa pomoże rolnikom w czasie suszy

Specustawa pomoże rolnikom w czasie suszy

25.5.2020

Kancelaria Prezydenta wspólnie z czterema resortami przygotowuje projekt specustawy, która ułatwi rolnikom gospodarowanie wodą w czasach suszy – zapowiedział Andrzej Duda.

Sejm przyjął zmiany w ustawie o kołach gospodyń wiejskich

Sejm przyjął zmiany w ustawie o kołach gospodyń wiejskich

8.5.2020

Sejm przyjął nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która zakłada udzielenie wsparcia na ich działalność statutową. Nowe przepisy, przygotowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki (...)

Nowe przepisy dla rolników od nowego roku

Nowe przepisy dla rolników od nowego roku

12.1.2020

Z dniem 1 stycznia 2020 roku w życie weszły nowe przepisy prawne dotyczące m.in.: paliwa rolniczego, dopłaty do składek ubezpieczeniowych, maksymalnych sum ubezpieczenia, oznakowania produktów (...)

Zmiany w nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych

Zmiany w nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych

25.11.2019

Wieś Teodorów Wielki w powiecie radomszczańskim zmieni nazwę na Teodorów Duży. Jeziorki w powiecie brodnickim przyjmą nazwę Jeziórki, a Grądy-Łazy w powiecie pajęczańskim (...)

Giełdowy rynek rolny już wkrótce

Giełdowy rynek rolny już wkrótce

27.9.2019

Konsorcjum GK GPW podpisało Memorandum w sprawie współpracy z Elewarr na stworzenie sieci magazynów autoryzowanych, dedykowanych do przechowywania zbóż będących przedmiotem obrotu (...)

Wsparcie dla polskiej wsi

Wsparcie dla polskiej wsi

5.8.2019

Celem programu „Agroenergia” jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko działalności rolniczej.  

Koła gospodyń wiejskich z ograniczeniami

Koła gospodyń wiejskich z ograniczeniami

28.11.2018

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich określa formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, tryb ich zakładania i organizację.

Ustawa o spółdzielniach rolników

Ustawa o spółdzielniach rolników

7.11.2018

Celem nowej ustawy jest wzmocnienie roli spółdzielczości w rolnictwie, co stanowi odpowiedź na potrzeby oraz oczekiwania rolników dotyczące wsparcia w zrzeszaniu się w spółdzielnie (...)

Więcej rolników będzie mogło ubezpieczyć swoje uprawy od suszy

Więcej rolników będzie mogło ubezpieczyć swoje uprawy od suszy

29.9.2018

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wraz z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na (...)

Projekty o sprzedaży bezpośredniej, kołach gospodyń wiejskich i ułatwieniach prawa żywnościowego

Projekty o sprzedaży bezpośredniej, kołach gospodyń wiejskich i ułatwieniach prawa żywnościowego

26.9.2018

Rada Ministrów przyjęła projekty trzech ustaw przedłożonych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Przewidziano np. zachęty podatkowe dla producentów rolnych uzyskujących (...)

„Plan dla wsi” i inne nowości dla rolników

„Plan dla wsi” i inne nowości dla rolników

19.8.2018

Rząd reklamuje ostatnio swój „Plan dla wsi”. Nowelizacja przepisów ma na celu uproszczenie i zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z identyfikacją i rejestracją (...)

Rolnictwo będzie lokomotywą wzrostu gospodarczego Polski?

Rolnictwo będzie lokomotywą wzrostu gospodarczego Polski?

22.7.2018

Nowe rozwiązania dla wsi mają nadrobić zaległości z wielu lat. W tym celu zostanie zaproponowany „Plan dla wsi”. 

Zmiany ustawy o ochronie roślin

Zmiany ustawy o ochronie roślin

8.5.2018

W rządowym projekcie przewidziano rozwiązania, które umożliwią spełnienie wymagań importowych państw trzecich (spoza Unii Europejskiej), dotyczących bezpieczeństwa fitosanitarnego towarów (...)

Nowe święto państwowe

Nowe święto państwowe

15.10.2017

Ustawa o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej ma na celu ustanowienie świętem państwowym dzień 12 lipca - dla upamiętnienia zasług polskiej wsi i jej patriotycznej postawy w walce (...)

Narodowy Program Mieszkaniowy i nowy rodzaj najmu

Narodowy Program Mieszkaniowy i nowy rodzaj najmu

8.8.2017

Rada Ministrów zapoznała się z informacją o realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego, przygotowaną przez ministrów: rozwoju i finansów oraz infrastruktury i budownictwa, (...)

„Bank ziemi” przejmie nieruchomości...

„Bank ziemi” przejmie nieruchomości...

11.7.2017

Utworzony zostanie Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN), który będzie gospodarował nieruchomościami Skarbu Państwa, w szczególności przeznaczając je pod budowę dostępnych mieszkań (...)

Będzie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Będzie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

18.4.2017

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa określa zasady funkcjonowania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Ma ona na celu poprawę sytuacji w obszarze agencji (...)

Projekt ustawy o spółdzielniach rolników

Projekt ustawy o spółdzielniach rolników

14.3.2017

W Sejmie jest rządowy projekt ustawy o spółdzielniach rolników. Przygotowane rozwiązania w sposób kompleksowy regulują zasady funkcjonowania takich spółdzielni. (...)

Ubój rytualny dopuszczalny w Polsce

Ubój rytualny dopuszczalny w Polsce

25.4.2013

Minister rolnictwa i rozwoju wsi przedstawił projekt zmian w ustawie o ochronie zwierząt.

Rusza e-myto. Kierowcy osobówek też zapłacą

Rusza e-myto. Kierowcy osobówek też zapłacą

1.7.2011

Sprawdź, gdzie wprowadzono nowe opłaty, ile przyjdzie wydać na podróż lub jak ominąć płatne odcinki.

Darmowe autostrady nie dla każdego

Darmowe autostrady nie dla każdego

1.2.2011

Około 160 km autostrad ma być zwolnionych z opłat za przejazd. Sprawdź które.

Które autostrady będą bez opłat?

Które autostrady będą bez opłat?

28.6.2010

Kierowcy samochodów o masie do 3,5 tony oraz motocykliści nie zapłacą za przejazd autostradowymi obwodnicami dużych miast.

Kto chce głosować na Kaczyńskiego?

Kto chce głosować na Kaczyńskiego?

10.6.2010

Elektorat Jarosława Kaczyńskiego to w większości osoby słabiej wykształcone, z mniejszych miejscowości - tłumaczy na łamach Gazety Prawnej Radosław Markowski, politolog z PAN i SWPS.

Reforma emerytalna znajdzie zwolenników?

Reforma emerytalna znajdzie zwolenników?

4.12.2009

Rząd przygotowuje wielką reformę emerytur. Plan zakłada m.in. stopniowe - co roku o pół roku - zrównywanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, wydłużanie wieku emerytalnego oraz wyższe składki (...)

Rząd planuje w 2010 r. powszechny spis rolny

Rząd planuje w 2010 r. powszechny spis rolny

7.6.2009

Byłby to pierwszy taki spis od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dane zbierane podczas badań będą zapisywane bezpośrednio w systemach informatycznych, a formularz spisowy będzie miał formę (...)

Zmiany w ARiMR?

Zmiany w ARiMR?

6.6.2009

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgodnie z projektem, potrącanie należności i wierzytelności dotyczących innych funduszy (...)

Nowe przepisy w rolnictwie ekologicznym

Nowe przepisy w rolnictwie ekologicznym

6.1.2009

Od dnia 1 stycznia 2009 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy wspólnotowe, które będą podstawą funkcjonowania rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej. Jakie nowe przepisy dotyczą rolnictwa (...)

Internet dla wsi

Internet dla wsi

22.12.2008

Będą kontrole u rolników ubiegających się o płatności

Będą kontrole u rolników ubiegających się o płatności

5.12.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw jest obecnie przedmiotem prac sejmowych. Dotyczy on utworzenia systemu (...)

Rady gmin będą mogły tworzyć fundusze sołeckie?

Rady gmin będą mogły tworzyć fundusze sołeckie?

2.12.2008

W Sejmie jest obecnie rządowy projekt ustawy o funduszu sołeckim. Dotyczy on utworzenia przez rady gmin funduszy sołeckich, dzięki którym sołectwa pozyskają środki na finansowanie działań dla (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne