Wojewódzkie artykuły i zmiany w prawie

Jak działają wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy?

Jak działają wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy?

15.5.2019

Publiczne służby zatrudnienia (PSZ) w Polsce tworzy system wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy powoływanych przez władze samorządowe odpowiednio szczebla: wojewódzkiego (...)

Dialog społeczny na szczeblu krajowym i regionalnym ma być sprawniejszy

Dialog społeczny na szczeblu krajowym i regionalnym ma być sprawniejszy

2.2.2018

Przygotowane przez Prezydenta zmiany ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego można podzielić na trzy kategorie. W pierwszej z nich znalazły się propozycje (...)

Wzmocnienie roli dialogu społecznego?

Wzmocnienie roli dialogu społecznego?

30.10.2017

Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego przewiduje zwiększenie samodzielności organizacyjnej Rady. Zaproponowano zmiany zwiększające katalog kompetencji Rady oraz (...)

Znikną szpecące reklamy. Wchodzi w życie nowe prawo

Znikną szpecące reklamy. Wchodzi w życie nowe prawo

18.8.2015

Ustawa definiuje pojęcie reklamy, szyldu, krajobrazu, krajobrazu kulturowego, krajobrazu priorytetowego.

Nowelizacja ustawy o odpadach podpisana

Nowelizacja ustawy o odpadach podpisana

23.1.2015

Oprócz planów inwestycyjnych ustawa wprowadza rozwiązania w zakresie ponadregionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

NIK o ochronie powietrza przed zanieczyszczeniami

NIK o ochronie powietrza przed zanieczyszczeniami

30.12.2014

W konsekwencji Polska za niedotrzymanie standardów jakości powietrza określonych w unijnej dyrektywie może otrzymać nawet 4 mld zł kary.

Gospodarka wodna w Polsce. Szykuje się reforma

Gospodarka wodna w Polsce. Szykuje się reforma

20.11.2014

Najbardziej widocznym problemem w gospodarce wodnej jest niejasny i nie precyzyjny podział kompetencji między organami administracji rządowej i samorządowej – powiedział Stanisław Gawłowski, (...)

Ekologia w Polsce. Sejm przyjął raport resortu środowiska

Ekologia w Polsce. Sejm przyjął raport resortu środowiska

27.10.2014

Przedstawiono ponadto analizę zobowiązań Polski w obszarze środowiska na 2020 rok oraz aktualny stan ich realizacji.

Prawo wodne do zmiany.

Prawo wodne do zmiany. "Jedna rzeka - jeden gospodarz"

23.10.2014

Obecnie największym problemem jest niejasny podział kompetencji między organami administracji rządowej i samorządowej przy utrzymaniu infrastruktury, przypomniał sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. (...)

Karta Dużej Rodziny. Zobacz gdzie i do czego uprawnia

Karta Dużej Rodziny. Zobacz gdzie i do czego uprawnia

21.10.2014

Eksperci, decydenci i rodziny - spotykali się wczoraj, aby rozmawiać o wyzwaniach związanych z polityką prorodzinną w Polsce i perspektywach, jakie daje program Karty Dużej Rodziny.

UOKiK kontroluje zabawki. W ubiegłym roku wszczął 132 postępowania

UOKiK kontroluje zabawki. W ubiegłym roku wszczął 132 postępowania

14.10.2014

W pierwszym półroczu 2014 roku Urząd wydał 9 decyzji nakładających konkretne obowiązki na przedsiębiorców.

Inwestycje w ochronę środowiska na najbliższe lata. Plan

Inwestycje w ochronę środowiska na najbliższe lata. Plan

8.10.2014

W latach 2015-2020 Narodowy Fundusz zamierza wydać około 10 mld zł.

NIK chwali za przygotowania do pozyskania środków unijnych

NIK chwali za przygotowania do pozyskania środków unijnych

9.9.2014

Izba pozytywnie oceniła prace Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Zmiany w janosikowym - rząd zatwierdził projekt nowelizacji

Zmiany w janosikowym - rząd zatwierdził projekt nowelizacji

20.8.2014

Znowelizowane przepisy ustawy realizują wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował regulacje dotyczące obliczania wysokości wpłat województw do budżetu państwa.

NIK krytycznie o programie Ministerstwa Zdrowia

NIK krytycznie o programie Ministerstwa Zdrowia

11.8.2014

Resort finansuje program wspierający zwalczanie nowotworów, ale słabo nadzoruje jego realizację.

Prawo podatkowe w Polsce jest nieprzejrzyste

Prawo podatkowe w Polsce jest nieprzejrzyste

15.7.2014

Podatnicy coraz częściej odwołują się od decyzji podejmowanych przez organy podatkowe.

Senat uchwalił poprawki. Ważne dla kierowców

Senat uchwalił poprawki. Ważne dla kierowców

9.6.2014

Wśród nich jest między innymi prawo do przyznania osobom posiadającym od co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B uprawnienia do kierowania motocyklem.

Tak rząd chce zmniejszyć dług publiczny

Tak rząd chce zmniejszyć dług publiczny

4.6.2014

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Ośrodki adopcyjne naruszają ustawę o ochronie danych osobowych

Ośrodki adopcyjne naruszają ustawę o ochronie danych osobowych

29.4.2014

Negatywny wpływ na działalność ośrodków miał brak kontroli i monitoringu ich działalności, a także nieopracowanie programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach strategii rozwoju (...)

Źle ustawione i nieczytelne znaki. Dygocząca kontrola NIK

Źle ustawione i nieczytelne znaki. Dygocząca kontrola NIK

23.4.2014

Należy określić sankcje w ustawie Prawo o ruchu drogowym dla zarządców dróg za umieszczanie znaków i sygnalizatorów niezgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

NIK skontrolował oczyszczalnie ścieków

NIK skontrolował oczyszczalnie ścieków

3.1.2014

Działania niektórych zakładów mogą stwarzać ryzyko skażenia środowiska szkodliwymi substancjami.

Kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców

Kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców

25.4.2013

Kolejnych 45 ułatwień w prowadzeniu własnej firmy, w tym zniesienie zbędnych obowiązków biurokratycznych, to główne cele szykowanych zmian.

Renty dla mundurowych. Będą zmiany

Renty dla mundurowych. Będą zmiany

23.7.2012

Nowelizacje dotyczą zwolnień lekarskich oraz w systemu rentowego służb mundurowych.

Najwięcej skarg składamy na urzędy skarbowe

Najwięcej skarg składamy na urzędy skarbowe

17.4.2012

Z roku na rok wzrasta liczba skarg składanych przez obywateli i organizacje na działania organów administracji publicznej.

Nowe egzaminy na prawo jazdy jeszcze później?

Nowe egzaminy na prawo jazdy jeszcze później?

6.3.2012

Początkowo miały obowiązywać od lutego. Rząd przesunął je jednak na styczeń 2013 roku. Może się jednak okazać, że i tego terminu nie uda się dotrzymać.

PIP skontroluje agencje zatrudnienia

PIP skontroluje agencje zatrudnienia

20.7.2010

Obecnie kontrolą agencji zajmują się wojewódzkie urzędy pracy. Rząd chce, aby robiła to Państwowa Inspekcja Pracy - donosi Gazeta Prawna.

Samorząd przyzna stypendium dla studenta

Samorząd przyzna stypendium dla studenta

15.12.2009

Od dziś rady gmin, miast oraz sejmiki wojewódzkie mogą legalnie przyznawać studentom bezzwrotną pomoc materialną.

Policja szuka recepty na brak funduszy

Policja szuka recepty na brak funduszy

14.10.2009

Komendy wojewódzkie szukają sposobów na \"pusta kasę\". Według doniesień Gazety Prawnej szefowie policji oddelegują do ulicznych patroli dosłownie wszystkich, nawet rzeczników prasowych. Podjęte (...)

Zmiany dotyczące funduszy ochrony środowiska

Zmiany dotyczące funduszy ochrony środowiska

19.3.2009

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Jakie zmiany przewiduje projekt?

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ma być skuteczniejsze

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ma być skuteczniejsze

26.2.2009

Większa pomoc ofiarom przemocy w rodzinie, izolacja sprawców oraz rozwój profilaktyki zapobiegania przemocy - to główne zmiany zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy (...)

Propozycje zmian dotyczących ochrony nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz produktów tradycyjnych

Propozycje zmian dotyczących ochrony nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz produktów tradycyjnych

17.9.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest (...)

Jeśli chcesz podjąć pracę za granicą w jednym z krajów Unii Europejskiej...

Jeśli chcesz podjąć pracę za granicą w jednym z krajów Unii Europejskiej...

13.8.2008

Pośrednictwem pracy za granicą zajmują się wojewódzkie urzędy pracy. Jeśli zdecydowałeś się na prywatnego pośrednika, sprawdź, czy posiada on certyfikat Ministerstwa Gospodarki i Pracy lub (...)

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

Nowe regulacje dotyczące transportu drogowego

3.11.2007

Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw wchodzi w zasadzie w życie z dniem 3 listopada 2007 r. Podstawowym celem ustawy o zmianie (...)

Koniec Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych

Koniec Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych

26.9.2007

Z dniem 4 października 2007 r. przestaną funkcjonować Wojewódzkie Kolegia Skarbowe. Rząd uznał bowiem, że Wojewódzkie Kolegia Skarbowe, mimo możliwości uzgadniania trybu i zakresu wymiany informacji (...)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie warunków odbywania rehabilitacji zawodowej uprawniających do zasiłku wyrównawczego oraz szczegółowych zasad przyznawania tego zasiłku

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie warunków odbywania rehabilitacji zawodowej uprawniających do zasiłku wyrównawczego oraz szczegółowych zasad przyznawania tego zasiłku

27.8.2007

Rozporządzenie rady ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie warunków odbywania rehabilitacji zawodowej uprawniających do zasiłku wyrównawczego oraz szczegółowych zasad przyznawania tego zasiłku (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne