Województwo artykuły i zmiany w prawie

Zmiany w dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Zmiany w dochodach jednostek samorządu terytorialnego

23.10.2022

Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu nowelizacji zasadniczymi celami tego aktu są: wsparcie finansowe w realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST); umożliwienie JST silniejszego (...)

Od 26 kwietnia łagodzenie obostrzeń w 11 województwach

Od 26 kwietnia łagodzenie obostrzeń w 11 województwach

21.4.2021

Od 26 kwietnia rząd może poluzować część obostrzeń w 11 województwach o najmniejszej średniej dziennej liczbie zakażeń. Ponownie zostaną tam otwarte salony fryzjerskie i kosmetyczne. (...)

VAT od czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego

VAT od czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego

30.6.2020

W interpretacji ogólnej nr PT1.8101.3.2019 Minister Finansów wyjaśnił kwestie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. (...)

Powstanie związek metropolitalny w województwie śląskim

Powstanie związek metropolitalny w województwie śląskim

19.3.2017

Związek zostanie utworzony 1 lipca 2017 r., a realizacja jego zadań rozpocznie się 1 stycznia 2018 r. Zostanie on utworzony przez Radę Ministrów na mocy rozporządzenia, które ustali (...)

NIK skontrolowała finanse województwa mazowieckiego

NIK skontrolowała finanse województwa mazowieckiego

29.1.2015

Zarząd Województwa nie był odpowiedzialny za znaczące pogorszenie się potencjału dochodowego budżetu województwa mazowieckiego - oceniła Izba.

Chcesz internet? Zgłoś to!

Chcesz internet? Zgłoś to!

2.12.2014

Chcesz mieć szybki internet w swoim domu? Oznacz swoją lokalizację na portalu chceinternet.pl.

Kontrakty na rozwój zatwierdzone

Kontrakty na rozwój zatwierdzone

13.11.2014

Kontrakt terytorialny wskazuje priorytetowe dla rządu i samorządów cele do realizacji w najbliższych latach.

Zmiany w janosikowym - rząd zatwierdził projekt nowelizacji

Zmiany w janosikowym - rząd zatwierdził projekt nowelizacji

20.8.2014

Znowelizowane przepisy ustawy realizują wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował regulacje dotyczące obliczania wysokości wpłat województw do budżetu państwa.

Janosikowe w 2014 roku. Prezydent podpisał nowelę ustawy

Janosikowe w 2014 roku. Prezydent podpisał nowelę ustawy

20.12.2013

Zgodnie z nowymi przepisami z rezerwy subwencji ogólnej będą mogły skorzystać jednostki, w których dochody są niższe od średnich dochodów gmin, powiatów i województw.

Unia Europejska wesprze tych, którzy chcą rozwinąć własny biznes

Unia Europejska wesprze tych, którzy chcą rozwinąć własny biznes

29.3.2013

Maksymalna kwota dofinansowania zależy od liczby powstałych miejsc pracy.

Dotacje z UE. Można dostać nawet 300 tys. zł.

Dotacje z UE. Można dostać nawet 300 tys. zł.

26.3.2013

Kwota dotacji zależy m.in. od liczby zatrudnionych pracowników. Do rozdysponowania są prawie 2 mld złotych.

Nowa ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

Nowa ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

2.4.2009

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie obowiązuje od 1 kwietnia 2009 r. Co regulują nowe przepisy?

Rząd zajmie się zdrowiem psychicznym?

Rząd zajmie się zdrowiem psychicznym?

6.1.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego ma na celu stworzenie podstawy prawnej dla Rady Ministrów do podjęcia działań w zakresie ochrony zdrowia. Wedle propozycji rządowej (...)

Koniec Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych

Koniec Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych

26.9.2007

Z dniem 4 października 2007 r. przestaną funkcjonować Wojewódzkie Kolegia Skarbowe. Rząd uznał bowiem, że Wojewódzkie Kolegia Skarbowe, mimo możliwości uzgadniania trybu i zakresu wymiany informacji (...)

Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

Ordynacja podatkowa (art. 120 - 271)

20.8.2007

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Dział IV (tekst jednolity: Dz.U. 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.). Dział ten reguluje samo postępowanie podatkowe; wiele jego przepisów odpowiada (...)

Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

Ordynacja podatkowa (art. 21 - 119)

20.8.2007

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Dział III (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.). Ten obszerny dział ustawy dotyczy zobowiązań podatkowych, m.in. ich powstawania (...)

Jak ubiegać się o wydanie interpretacji podatkowej?

Jak ubiegać się o wydanie interpretacji podatkowej?

12.7.2007

Od 1 lipca 2007 r. nastąpiły znaczące zmiany w wydawaniu interpretacji przepisów podatkowych. We wniosku o wydanie interpretacji podatkowej podatnik musi wyczerpująco przedstawić stan faktyczny, (...)

Szczepienia przeciwko meningokokom

Szczepienia przeciwko meningokokom

4.4.2007

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia jednolitych procedur postępowania w związku z wystąpieniem zakażeń meningokokowych na obszarze miasta Brzeg i powiatu brzeskiego w województwie (...)

Szczepienia przeciwko meningokokom

Szczepienia przeciwko meningokokom

4.4.2007

Od dnia ogłoszenia, tj. od 30 marca br. obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia jednolitych procedur postępowania w związku z wystąpieniem zakażeń meningokokowych na obszarze (...)

Czym zajmuje się samorząd terytorialny?

Czym zajmuje się samorząd terytorialny?

26.4.2006

Zakres zadań jednostek samorządu terytorialnego obejmuje: zadania własne - określone w ustawach kompetencyjnych i w ustawach szczególnych - oraz zadania zlecone, należące do zakresu administracji (...)

Samorząd terytorialny - co to jest i po co jest?

Samorząd terytorialny - co to jest i po co jest?

11.4.2006

Samorząd terytorialny jest formą organizacji społeczności lokalnych powołaną do kierowania i zarządzania sprawami publicznymi w interesie mieszkańców. Do istotnych cech samorządu zaliczyć (...)

Kontrola administracji

Kontrola administracji

4.4.2006

Administracja publiczna, będąc władzą, winna całym swym bytem i działalnością opierać się na obowiązującym prawie. Kontrola oznacza badanie zgodności stanu istniejącego ze stanem postulowanym, (...)

Skorzystaj z programu PHARE 2003!

Skorzystaj z programu PHARE 2003!

25.7.2005

PHARE 2003 jest to ostatnia edycja programu przedakcesyjnego PHARE. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, z opóźnieniem, dopiero 14 lipca br. ogłosiła zaproszenia do składania wniosków o udzielenie (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne