Współwłaściciel artykuły i zmiany w prawie

Zniesienie współwłasności - jak znieść współwłasność?

Zniesienie współwłasności - jak znieść współwłasność?

25.10.2020

Współwłasność występuje, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom i każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem (np. sprzedać, (...)

A jeśli nie jesteś jedynym właścicielem... - Co może współwłaściciel?

A jeśli nie jesteś jedynym właścicielem... - Co może współwłaściciel?

2.10.2017

Współwłasność to sytuacja, gdy prawo własności jednej rzeczy przysługuje więcej niż jednej osobie jednocześnie. Taka sytuacja może zaistnieć z wielu powodów, np. jeśli kilka (...)

Wypowiedzenie najmu przez współwłaściciela - opinia prawna

Wypowiedzenie najmu przez współwłaściciela - opinia prawna

4.9.2009

Jestem współwłaścicielem budynku w 3/16 części, w której zajmuję razem z mężem pokój z kuchnią na poddaszu. Jest to współwłasność łączna, nie ma odrębności lokali w budynku. Współwłaścicielem (...)

Jak udowodnić swoje prawo do spadku? - opinia prawna

Jak udowodnić swoje prawo do spadku? - opinia prawna

6.7.2007

Moja babcia wykupiła od Gminy mieszkanie na raty. Przed śmiercią zdążyła spłacić połowę należności. To mieszkanie przeszło w spadku na jej dwóch synów: mojego ojca i mojego wujka, którzy (...)

Co się zmienia w rentach strukturalnych?

Co się zmienia w rentach strukturalnych?

9.11.2005

Z mocą obowiązującą od 11 listopada br. wprowadzono zmiany do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na (...)

Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego - opinia prawna

Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego - opinia prawna

10.8.2005

Stosunek współwłasności zachodzi wówczas, gdy wobec jednej rzeczy prawo własności przysługuje jednocześnie przynajmniej dwóm osobom. Istnienie stosunku współwłasności może zostać przerwane (...)

Podział współużytkowanej działki na rzecz właścicieli odrębnych lokali – opinia prawna

Podział współużytkowanej działki na rzecz właścicieli odrębnych lokali – opinia prawna

6.7.2005

W przypadku ustanowienia odrębnej własności lokali w budynkach usytuowanych na gruncie oddanym w użytkowaniu wieczyste, każdy z właścicieli lokali dysponuje ułamkowym udziałem w prawie użytkowania (...)

Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

29.4.2005

Zgodnie z art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów prawa spadkowego. Z (...)

Nabycie nieruchomości przez NZOZ w drodze bezprzetargowej - opinia prawna

Nabycie nieruchomości przez NZOZ w drodze bezprzetargowej - opinia prawna

25.4.2005

Przystępując do omówienia powyższego zagadnienia, należy na wstępie rozstrzygnąć kwestię podmiotu, który mógłby nabyć nieruchomość komunalną w drodze bezprzetargowej. Niepubliczny zakład (...)

Kto i jakie nieruchomości gminne może nabywać w drodze bezprzetargowej – opinia prawna

Kto i jakie nieruchomości gminne może nabywać w drodze bezprzetargowej – opinia prawna

5.4.2005

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej niepubliczny zakład opieki zdrowotnej może być utworzony m.in. przez krajową albo zagraniczną osobę prawną lub osobę (...)

Zastrzeżenie tylko osobistego rozporządzania nieruchomością w księdze wieczystej – opinia prawna

Zastrzeżenie tylko osobistego rozporządzania nieruchomością w księdze wieczystej – opinia prawna

4.4.2005

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (dalej: ustawa wieczystoksięgowa), księgi wieczyste prowadzone są w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Księga wieczysta (...)

Zbycie udziału we współwłasności nieruchomości – opinia prawna

Zbycie udziału we współwłasności nieruchomości – opinia prawna

7.3.2005

Zagadnienia związane ze współwłasnością reguluje przede wszystkim kodeks cywilny. Jest to także akt rozstrzygający w Pana przypadku, gdyż w opisanym stanie faktycznym opisywanym zagadnieniem jest (...)

Ograniczenia w zbywalności udziału w nieruchomości - opinia prawna

Ograniczenia w zbywalności udziału w nieruchomości - opinia prawna

1.3.2005

Jak wynika z przedstawionego zakresu wpisów do księgi wieczystej, ograniczenie w rozporządzeniu nieruchomością może być wpisane w dziale III księgi, przy czym ograniczenie w rozporządzeniu nieruchomością (...)

Pozwolenie na budowę i inne niezbędne formalności przy przebudowie mieszkania - opinia prawna

Pozwolenie na budowę i inne niezbędne formalności przy przebudowie mieszkania - opinia prawna

1.12.2004

Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ustawa zalicza m.in. udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej, na ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne