Wspólnicy artykuły i zmiany w prawie

Spółka cywilna a podatek od nieruchomości

Spółka cywilna a podatek od nieruchomości

14.3.2017

W świetle art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych podatnikiem podatku od nieruchomości są wspólnicy spółki cywilnej, a nie spółka cywilna.

Jak założyć spółkę komandytową?

Jak założyć spółkę komandytową?

22.9.2016

Spółka komandytowa może zostać założona zarówno przez osoby fizyczne jak i przez osoby prawne np. spółki akcyjne czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Podstawą (...)

Zwyczaj ważniejszy niż prawo?

Zwyczaj ważniejszy niż prawo?

14.10.2014

Prowadząc szeroko zakrojoną działalność międzynarodową przedsiębiorca musi być przygotowany na każdą ewentualność i z każdej perspektywy. Transakcje międzynarodowe cechują się niezwykle (...)

Uprzywilejowanie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Uprzywilejowanie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

18.9.2014

Zgodnie z naczelną zasadą obowiązującą w stosunkach pomiędzy wspólnikami spółki z o.o., jeżeli ustawa lub umowa spółki nie stanowi inaczej, wspólnicy mają równe (...)

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.

28.3.2014

Minimalna wysokość kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 5.000 zł. Wartość ta wyznacza minimalny zakres odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Stanowi (...)

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

21.3.2014

Komandytariusz odpowiada ze zobowiązania spółki w sposób bezpośredni, solidarny, subsydiarny, osobisty i ograniczony do wysokości sumy komandytowej. Osobisty charakter odpowiedzialności (...)

Koncentracje: Aż sześć decyzji UOKiK

Koncentracje: Aż sześć decyzji UOKiK

12.3.2014

Lafarge Cement i PGNiG Termika mogą utworzyć wspólnego przedsiębiorcę

Drastyczne podwyżki podatku dla wspólników

Drastyczne podwyżki podatku dla wspólników

23.10.2013

Konfederacja Lewiatan apeluje o nie niszczenie polskiej przedsiębiorczości w imię walki z dużymi sieciami handlowymi, których w formie spółki komandytowej działa na polskim rynku kilkanaście.

Jakie pliki można legalnie ściągać i udostępnić w sieci?

Jakie pliki można legalnie ściągać i udostępnić w sieci?

12.4.2013

Co to jest dozwolony użytek osobisty? Czym - w świetle prawa autorskiego - jest stosunek towarzyski? To musisz wiedzieć, żeby nie wejść w konflikt z prawem.

Dopłaty w spółce z o.o.

Dopłaty w spółce z o.o.

6.3.2013

Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość ustanowienia w umowie spółki z o.o. obowiązku wspólników do wniesienia dopłat do spółki. W doktrynie podkreśla się, że jest to element osobowy (...)

Zasady opodatkowania wspólników spółek osobowych

Zasady opodatkowania wspólników spółek osobowych

16.7.2012

Niniejsza porada omawia sposoby ustalania dochodu wspólników spółek osobowych i sposób opodatkowania tych dochodów.

Mały podatnik w podatku dochodowym

Mały podatnik w podatku dochodowym

10.7.2012

Od 1.01.2007 r. definicja małego podatnika obowiązuje również w podatku dochodowym (zarówno w przypadku osób fizycznych, jak również osób prawnych). Mały podatnik (...)

Podatek od czynności cywilnoprawnych - zawarcie i zmiana umowy spółki

Podatek od czynności cywilnoprawnych - zawarcie i zmiana umowy spółki

4.7.2012

Wśród czynności cywilnoprawnych będących przedmiotem opodatkowania na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jest również umowa spółki (akt założycielski), a także zmiana (...)

Masz spółkę cywilną? Tak określ wypracowany zysk

Masz spółkę cywilną? Tak określ wypracowany zysk

3.7.2012

Zysk wypracowany przez spółkę osobową podlega podziałowi pomiędzy tworzących ją wspólników.

Czytanie książek w kawiarni narusza prawo

Czytanie książek w kawiarni narusza prawo

23.5.2012

Lokale, które udostępniają swoim klientom książki do poczytania, łamią przepisy.

Zakaz handlu w Wielkanoc. Kto na tym zarobi?

Zakaz handlu w Wielkanoc. Kto na tym zarobi?

6.4.2012

W pierwszy i drugi dzień świąt wielkanocnych - czyli 8 i 9 kwietnia - będzie obowiązywał zakaz pracy w handlu.

Jak omijać pułapki ustawy deweloperskiej?

Jak omijać pułapki ustawy deweloperskiej?

6.4.2012

Nowe przepisy mają obowiązywać od 29 kwietnia. Są korzystne dla konsumentów, jest jednak i druga strona medalu.

Karta miejska pozwoli zaoszczędzić w PIT

Karta miejska pozwoli zaoszczędzić w PIT

22.3.2012

Imienny bilet okresowy - zapisany na karcie miejskiej - jest podstawą do wykazania w rocznym zeznaniu PIT faktycznie poniesionych wydatków na dojazdy do pracy.

Szef nie może zataić, ile zarabiają koledzy z pracy

Szef nie może zataić, ile zarabiają koledzy z pracy

9.3.2012

Nic nie stoi na przeszkodzie, by pracownicy wymieniali się informacjami o swoich pensjach. Pracodawca nie może im tego zakazać.

Mobbing w pracy. Możesz pozwać nie tylko szefa

Mobbing w pracy. Możesz pozwać nie tylko szefa

23.2.2012

Na drodze cywilnej możesz żądać zadośćuczynienia lub odszkodowania za mobbing również od współpracownika.

Rozwiązanie i likwidacja spółki partnerskiej

Rozwiązanie i likwidacja spółki partnerskiej

13.1.2012

W stosunku do spółki partnerskiej w zakresie likwidacji i rozwiązania zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy o spółce jawnej. Regulacja spółki partnerskiej wprowadza jednak także odmienne (...)

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej

4.11.2011

Spółka jawna jest spółką osobową w której za zobowiązania spółki odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem wspólnicy spółki. Odpowiedzialność ta (...)

Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej

Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej

20.9.2011

Wystąpienie może nastąpić albo w wyniku wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub jego wierzyciela, albo wskutek ogłoszenia jego upadłości albo wskutek śmierci wspólnika albo wskutek wyłączenia (...)

Prawa autorskie wspólników czy spółki cywilnej - opinia prawna

Prawa autorskie wspólników czy spółki cywilnej - opinia prawna

21.10.2009

Twórca ma wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Zasada ta odnosi się także do wspólników spółki (...)

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności

16.10.2009

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mogą utworzyć osoby fizyczne, a także osoby prawne (np. spółka akcyjna albo stowarzyszenie). Jedynym ograniczeniem jest zakaz tworzenia jednoosobowej (...)

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej - opinia prawna

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej - opinia prawna

31.7.2009

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą wspólnie z trzema wspólnikami na podstawie umowy spółki cywilnej. Obecnie chce z niej z niej odejść i prowadzić dalej, samodzielnie, działalność (...)

W czasie kryzysu nawet kawa jest droga

W czasie kryzysu nawet kawa jest droga

23.7.2009

Rozmowa z adw. Rafałem Olesińskim z kancelarii Olesiński i Wspólnicy we Wrocławiu

Kodeks spółek handlowych (art. 201-300)

Kodeks spółek handlowych (art. 201-300)

11.3.2009

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Tytuł III, dział I, Rozdział III-VII (Dz.U. 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). Ta część kodeksu zawiera przepisy dotyczące spółki (...)

Kodeks spółek handlowych (art. 528-574)

Kodeks spółek handlowych (art. 528-574)

11.3.2009

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Tytuł IV, działy II-III (Dz.U. 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). Ta część kodeksu zawiera przepisy dotyczące podziału i przekształcania (...)

Wysokość diet dla pracowników w spółce z o.o. - opinia prawna

Wysokość diet dla pracowników w spółce z o.o. - opinia prawna

6.3.2009

Czy wiesz, jaką kwotę diety powinieneś wypłacić swojemu pracownikowi za podróż służbową poza granicami kraju? Czy możesz ją ustalać dowolnie? Zgodnie z art. 77[5] § 1 kodeksu pracy, pracodawcę (...)

Charakter prawny spółki jawnej - ogólna charakterystyka

Charakter prawny spółki jawnej - ogólna charakterystyka

27.2.2009

Przez umowę spółki handlowej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu poprzez wniesienie wkładów albo w inny określony w umowie sposób. Spółka jawna znana była (...)

Zaskarżenie uchwały przez wspólnika - opinia prawna

Zaskarżenie uchwały przez wspólnika - opinia prawna

26.2.2009

Zgodnie z art. 249 § 1 kodeksu spółek handlowych, jest możliwe zaskarżenie uchwały wspólników sprzecznej z umową, bądź dobrymi obyczajami i godzącej w interesy spółki lub mającej na celu (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne