Wybór artykuły i zmiany w prawie

Będzie wybór IKE lub ZUS

Będzie wybór IKE lub ZUS

3.3.2021

Od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 roku uczestnicy Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE) będą mieli czas na decyzję o ewentualnym przekazaniu funduszy z OFE na nowe Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) (...)

Twój wybór

Twój wybór

20.6.2020

Już tylko do końca niedzieli można złożyć wniosek online o wpis do rejestru wyborców. Dwa dni więcej - do wtorku - zostało na dopisanie się przez internet do spisu wyborców.

Uproszczone wybory przedsiębiorców w zakresie rozliczeń z PIT i CIT

Uproszczone wybory przedsiębiorców w zakresie rozliczeń z PIT i CIT

10.10.2019

1 stycznia 2019 r. zmieniły się przepisy dotyczące: wyboru sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku zaliczek rejestrowanych na kasie rejestrującej, wyboru sposobu ustalania (...)

Termin na wybór formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej

Termin na wybór formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej

4.10.2019

1 stycznia 2019 r. nastąpiły zmiany istotne dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), dotyczące m.in. wyboru formy opodatkowania. Minister Finansów wydał w tym (...)

Nowe konsultacje podatkowe

Nowe konsultacje podatkowe

7.8.2019

Ministerstwo Finansów od czasu do czasu ogłasza konsultacje podatkowe. Obecnie także prowadzi kilka. Dotyczą one np. nowych struktur JPK_VAT oraz objaśnień podatkowych w zakresie PIT i (...)

Kiedy zatrudnienie jest zatrudnieniem w ramach stosunku pracy?

Kiedy zatrudnienie jest zatrudnieniem w ramach stosunku pracy?

8.5.2019

Z tego artykułu można dowiedzieć się, kiedy zatrudnienie jest zatrudnieniem w ramach stosunku pracy, z wszystkimi konsekwencjami, jakie wiążą się z takim wykonywaniem pracy dla pracodawcy (...)

Wybór zryczałtowanej formy opodatkowania odsetek i dyskonta od obligacji

Wybór zryczałtowanej formy opodatkowania odsetek i dyskonta od obligacji

19.1.2019

Od 1 stycznia 2019 r. istnieje możliwość opodatkowania 3% zryczałtowanym podatkiem dochodowym wypłacanych nierezydentom odsetek lub dyskonta od niektórych obligacji wyemitowanych przed 1 stycznia (...)

Sądy nie mają wpływu na wybór sędziego TK ani powoływanie Prezesa oraz Wiceprezesa TK

Sądy nie mają wpływu na wybór sędziego TK ani powoływanie Prezesa oraz Wiceprezesa TK

17.9.2017

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie, w jakim umożliwiają sądom powszechnym i Sądowi Najwyższemu ocenę prawidłowości procedury wyboru sędziego (...)

Wynagrodzenie dla pełnomocnika procesowego

Wynagrodzenie dla pełnomocnika procesowego

17.9.2017

Wybór metody ustalania stawki minimalnej wynagrodzenia dla pełnomocnika prawnego należy do normodawcy, który w tym zakresie – w granicach porządku konstytucyjnego – korzysta (...)

Do którego sądu skierować pismo? - Właściwość sądu

Do którego sądu skierować pismo? - Właściwość sądu

29.8.2017

Chcąc prawidłowo skierować pozew w postępowaniu cywilnym, należy zorientować się, który sąd jest właściwy dla rozstrzygnięcia danej sprawy. Przez właściwość sądu należy rozumieć (...)

Przeceniony towar nie podlega reklamacji? Poznaj swoje wyprzedażowe prawa

Przeceniony towar nie podlega reklamacji? Poznaj swoje wyprzedażowe prawa

27.8.2015

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina o prawach korzystających z wyprzedaży.

Last minute - UOKiK radzi, na co zwracać uwagę

Last minute - UOKiK radzi, na co zwracać uwagę

17.8.2015

Spokojna okolica, niedaleko plaży, śniadanie kontynentalne, pokój z widokiem - dla organizatora imprezy i dla turysty mogą oznaczać coś zupełnie innego.

NIK alarmuje o żenującym tempie prac nad szybkim internetem

NIK alarmuje o żenującym tempie prac nad szybkim internetem

24.7.2015

Odpowiedzialny za inwestycje Minister Infrastruktury uspokaja, że budowa zostanie zakończona zgodnie z planem.

Wyprzedaże trwają, dlatego UOKiK przypomina prawa konsumentów

Wyprzedaże trwają, dlatego UOKiK przypomina prawa konsumentów

21.7.2015

Ubrania przecenione nie podlegają reklamacji - sprzedawca, który informuje o tym klientów - łamie prawo. Rzecz kupioną na wyprzedaży można reklamować, ale już jej zwrot zależy tylko od dobrej (...)

Będą ułatwienia dotyczące postępowania spadkowego za granicą

Będą ułatwienia dotyczące postępowania spadkowego za granicą

10.6.2015

Dzięki temu Polacy będą mogli pozyskać informacje na temat ich praw do spadku w innych państwach członkowskich UE.

UOKiK zbadał rynek podręczników. Zmowa wydawców?

UOKiK zbadał rynek podręczników. Zmowa wydawców?

8.5.2015

UOKiK sprawdzał, czy znaczący wzrost cen pakietów podręczników do edukacji wczesnoszkolnej mógł być wynikiem łamania prawa konkurencji.

Klauzula solidarności ma uniezależnić UE od pojedynczych dostawców

Klauzula solidarności ma uniezależnić UE od pojedynczych dostawców

26.2.2015

Dążąc do realizacji sztandarowego priorytetu określonego w wytycznych politycznych przewodniczącego Junckera, Komisja Europejska przedstawiła strategię osiągnięcia stabilnej unii energetycznej, (...)

Korzystasz z wyprzedaży? Poznaj prawa

Korzystasz z wyprzedaży? Poznaj prawa

2.1.2015

Ubrania przecenione nie podlegają reklamacji - sprzedawca, który informuje o tym klientów - łamie prawo.

Nowa usługa Służby Celnej - mobilna aplikacja

Nowa usługa Służby Celnej - mobilna aplikacja

29.12.2014

Bezpłatna aplikacja „Granica" wdrożona przez Służbę Celną to kolejna usługa dla osób przekraczających granicę.

Bezpieczny prezent dla dziecka. Jak wybrać?

Bezpieczny prezent dla dziecka. Jak wybrać?

10.12.2014

Jak co roku Inspekcja Handlowa na zlecenie UOKiK kontrolowała zabawki oraz inne produkty przeznaczone dla najmłodszych.

Na śmierci chcą dobrze zarobić. Sprawdź, jak nie dać się oszukać

Na śmierci chcą dobrze zarobić. Sprawdź, jak nie dać się oszukać

27.11.2014

Od 2000 r. UOKiK wydał już ponad 100 decyzji, a obecnie prowadzi sześć postępowań, w sprawie biznesów pogrzebowych.

Pekao ma zgodę UOKiK na przejęcie SKOK im. Kopernika

Pekao ma zgodę UOKiK na przejęcie SKOK im. Kopernika

18.11.2014

Pekao SA może przejąć kontrolę nad Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach - uznał Prezes UOKiK.

Odszkodowanie za skradzione auto. Zobacz, kiedy ci się należy

Odszkodowanie za skradzione auto. Zobacz, kiedy ci się należy

30.10.2014

Utrudnianie wypłaty odszkodowania za skradziony samochód, gdy konsument nie dostarczył oryginalnych kluczyków, czy nie przedstawił dowodu rejestracyjnego – taką klauzulę zakwestionował UOKiK.

NIK w systemie zarządzania państwem

NIK w systemie zarządzania państwem

2.10.2014

Rolę NIK w funkcjonowaniu państwa należy rozpatrywać przez pryzmat funkcji zarządzania: planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania.

Kontrola NIK w ZUS. Ustalenia prawomocne

Kontrola NIK w ZUS. Ustalenia prawomocne

30.8.2014

Kolegium oddaliło w całości zastrzeżenia ZUS.

Nowe zasady dopłat do podręczników szkolnych

Nowe zasady dopłat do podręczników szkolnych

18.8.2014

Kwota zaplanowana w programie na 2014 rok to 156 mln zł - podało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Umowa z deweloperem. Na co zwrócić uwagę?

Umowa z deweloperem. Na co zwrócić uwagę?

22.7.2014

UOKiK wylicza jakie zapisy w umowach z kupującymi są niedozwolone. Są to zapisy wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych.

Umowa z deweloperem. Zobacz, na co uważać

Umowa z deweloperem. Zobacz, na co uważać

14.7.2014

Aby chronić prawa najsłabszych uczestników rynku UOKIK regularnie kontroluje wzorce umowne stosowane przez przedsiębiorców działających w branży nieruchomości.

Zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej

Zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej

17.6.2014

Nowe przepisy rozszerzają możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy.

NIK wytyka ZUS nieprawidłowości w przetargach

NIK wytyka ZUS nieprawidłowości w przetargach

10.6.2014

Zastrzeżenia co do równego traktowania oferentów i wątpliwości co do bezstronności niektórych pracowników ZUS - to pierwsze wnioski kontrolerów.

Zabranie pacjentowi prawa do składki niezgodne z Konstytucją

Zabranie pacjentowi prawa do składki niezgodne z Konstytucją

26.5.2014

Interpretacja przepisów przez NFZ uniemożliwia świadczeniodawcom pobieranie opłat dodatkowych za wykonywanie usług wykraczających poza świadczenia gwarantowane ze środków publicznych.

NIK sprawdza sprawozdania finansowe CERNu

NIK sprawdza sprawozdania finansowe CERNu

13.5.2014

Najwyższa Izba Kontroli pełni funkcję audytora zewnętrznego w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN).

Emerytura z OFE czy tylko z ZUS? Jaka jest procedura?

Emerytura z OFE czy tylko z ZUS? Jaka jest procedura?

10.4.2014

Od 1 kwietnia do końca lipca Polacy mogą wybierać.

ZUS czy OFE? – jak dokonać wyboru

ZUS czy OFE? – jak dokonać wyboru

7.4.2014

Od 1 kwietnia 2014 roku każdy ubezpieczony posiadający środki w OFE zostaje postawiony przed wyborem czy część jego składki nadal będzie obracana przez fundusze emerytalne czy też wróci (...)

NIK wytknął błędy NFZ

NIK wytknął błędy NFZ

20.3.2014

Kontraktowania usług w lecznictwie szpitalnym i specjalistycznym jest mało przejrzyste - ostrzega NIK.

Rozliczenia z małżonkiem - nie dla ryczałtowców

Rozliczenia z małżonkiem - nie dla ryczałtowców

6.3.2014

Nie ma również możliwości wspólnego rozliczenia z samotnie wychowywanym dzieckiem

MSW nie posiada pełnych danych, o skali nabywania polskich gruntów przez cudzoziemców

MSW nie posiada pełnych danych, o skali nabywania polskich gruntów przez cudzoziemców

4.3.2014

Odpowiedzialna za sprzedaż państwowej ziemi Agencja Nieruchomości Rolnych nie monitoruje występujących na rynku wtórnym procesów koncentracji gruntów w rękach jednej osoby.

NIK o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych

NIK o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych

3.3.2014

Cudzoziemcy stają się posiadaczami gruntów rolnych w Polsce w drodze nabycia udziałów w polskich spółkach, które są właścicielem ziemi. MSW nie ma jednak pełnych danych, o skali zjawiska.

Tyle wyniosą obciążenia podatkowe w 2014 r.

Tyle wyniosą obciążenia podatkowe w 2014 r.

7.1.2014

Czteroosobowa rodzina, która osiąga dochód na poziomie średniej krajowej, w 2014 roku odda państwu w formie PIT, składek ZUS, VAT i akcyzy prawie 23 tys. zł.

Ważne zmiany dla odkładających na emeryturę w IKZE

Ważne zmiany dla odkładających na emeryturę w IKZE

3.1.2014

W połowie stycznia wejdą w życie zmiany w przepisach regulujących funkcjonowanie Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego.

Cztery drogi do jednej firmy

Cztery drogi do jednej firmy

17.9.2013

Osoba fizyczna, która chce otworzyć działalność gospodarczą, ma do wyboru cztery drogi.

Zmiany w ustawie refundacyjnej

Zmiany w ustawie refundacyjnej

12.9.2013

Rząd zaproponował rozwiązania, które mają przede wszystkim zwiększyć dostępność leków dla pacjentów.

Zamówienia publiczne w Polsce. UOKiK sporządził raport

Zamówienia publiczne w Polsce. UOKiK sporządził raport

11.9.2013

Ograniczony dostęp do przetargów, zmowy między oferentami, faworyzowanie wykonawców przez zamawiających - to główne ograniczenia konkurencji w zamówieniach publicznych.

Przesyłka bez VAT-u dzięki pełnomocnictwu

Przesyłka bez VAT-u dzięki pełnomocnictwu

20.8.2013

Koszty wysyłki towaru powinny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług ze stawką właściwą dla danego towaru, ponieważ stanowią element składowy jego dostawy.

Będą ułatwienia dla zakładających konta bankowe w UE

Będą ułatwienia dla zakładających konta bankowe w UE

22.5.2013

Mniej formalności i bardziej spójne przepisy w całej UE pomogą bankom w dalszym rozwijaniu działalności.

Limit odliczenia VAT dotyczy także samochodów osobowych w leasingu

Limit odliczenia VAT dotyczy także samochodów osobowych w leasingu

10.5.2013

Leasing samochodu osobowego wiąże się z ograniczeniem w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług.

Będą zmiany w egzaminach

Będą zmiany w egzaminach

29.4.2013

Szefowa resortu edukacji podpisała rozporządzenie, które określa nowe zasady przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu maturalnego począwszy od 2015 r.

Zmiany w maturach. Zobacz, od kiedy

Zmiany w maturach. Zobacz, od kiedy

27.3.2013

Dotyczy to w szczególności przystąpienia do egzaminów pisemnych na poziomie rozszerzonym z co najmniej dwóch przedmiotów.

Podręczniki szkolne. Nauczyciele nie mogą łamać prawa

Podręczniki szkolne. Nauczyciele nie mogą łamać prawa

4.3.2013

Przyjmowanie korzyści za wybór konkretnego podręcznika jest łamaniem prawa- przypomina resort edukacji narodowej.

Gospodarowanie odpadami na nowych zasadach?

Gospodarowanie odpadami na nowych zasadach?

25.2.2013

Zmiany zaproponowane przez Senat, zatwierdzone przez Sejm i podpisane przez Prezydenta, dają władzom lokalnym racjonalną i elastyczną politykę przy ustalaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1

2

3

4

5

...

8

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne