Wykroczenie skarbowe artykuły i zmiany w prawie

Reforma przepisów o nieletnich

Reforma przepisów o nieletnich

12.4.2022

Rada Ministrów przyjęła 5 kwietnia br. przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowej ustawy, która kompleksowo reguluje postępowanie w sprawach nieletnich. Przepisy, skierowane (...)

Składamy deklaracje podatkowe

Składamy deklaracje podatkowe

22.3.2022

Rozliczenie z urzędem skarbowym – złożenie deklaracji PIT i zapłata podatk - to podstawowe obowiązki podatkowe przedsiębiorcy. Jaką deklarację PIT wybrać, jak przygotować i podpisać deklaracje (...)

Elektroniczny czynny żal

Elektroniczny czynny żal

18.9.2020

Jeżeli naruszyłeś przepisy podatkowe, teraz możesz wyrazić „skruchę" w formie elektronicznej, bez odwiedzania urzędu. 

Jak złożyć JPK_VAT z deklaracją?

Jak złożyć JPK_VAT z deklaracją?

4.9.2020

Zobacz, co zmieni się od 1 października 2020 roku w plikach JPK_VAT. Sprawdź, jakie nowe dane będziesz musiał podać i jakie kary grożą za błędy. Czym jest JPK_VAT z deklaracją, kto i kiedy (...)

Nakładanie kar administracyjnych

Nakładanie kar administracyjnych

17.8.2020

Od 1 czerwca 2017 r. obowiązują jednolite standardy wymierza­nia i nakładania kar, a także udzielania ulg w ich wykonaniu. Ma to zapewnić odpowiednią do rodzaju i wagi naruszenia prawa (...)

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

26.1.2020

23 grudnia 2019 r. Minister Finanasów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Sprawdź, co z nich wynika.

Prawo do błędu przedsiębiorcy

Prawo do błędu przedsiębiorcy

23.1.2020

Od 2020 firmy mają prawo do błędu. Zobacz, czy twoja firma z niego skorzysta. Kto ma prawo do błędu? Jakie warunki trzeba spełnić? Jakich błędów dotyczą przepisy.

Pakiet Przyjazne Prawo

Pakiet Przyjazne Prawo

8.8.2019

Prawo do błędu przez pierwszy rok działalności; ochrona konsumencka, czyli m.in. prawo do reklamacji dla firm zarejestrowanych w CEIDG; szereg ułatwień dla rzemieślników – to tylko (...)

Jak złożyć JPK_VAT?

Jak złożyć JPK_VAT?

16.7.2019

Dowiedz się, co to jest JPK_VAT, kiedy i jak go składać oraz obowiązki podatnika związane z JPK.

Kasy on-line - kiedy i jak je stosować?

Kasy on-line - kiedy i jak je stosować?

21.6.2019

Od 1 maja 2019 r. podatnicy zobowiązani do używania kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji sprzedaży mają możliwość stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących: kas on-line.

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

5.5.2019

Dla skuteczności zrealizowania obowiązku wynikającego z art. 70c ustawy Ordynacji podatkowej zawiadomienie, o którym mowa w tym przepisie należy doręczyć pełnomocnikowi, który został (...)

Skuteczna walka z mafiami podatkowymi

Skuteczna walka z mafiami podatkowymi

21.1.2019

Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z  Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało ustawę, która pozwoli na skuteczne (...)

Jednolity Plik Kontrolny na żądanie

Jednolity Plik Kontrolny na żądanie

13.7.2018

Zgodnie z przepisami, od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, przekazują struktury JPK na żądanie organów (...)

Czynny żal pozwala uniknąć konsekwencji karnych skarbowych

Czynny żal pozwala uniknąć konsekwencji karnych skarbowych

28.2.2018

Przewidziany w Kodeksie karnym skarbowym skuteczny czynny żal po popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego (np. w razie niezłożenia deklaracji w terminie czy niezapłacenia należnego podatku) daje (...)

JPK_VAT - obowiązek wszystkich podatników VAT

JPK_VAT - obowiązek wszystkich podatników VAT

15.1.2018

Mikroprzedsiębiorco! Jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K? Od 1 stycznia 2018 r. masz prowadzić elektroniczną ewidencję VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłać (...)

Zwolnienia z kas fiskalnych na 2018 rok

Zwolnienia z kas fiskalnych na 2018 rok

30.12.2017

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących określono zwolnienia na czas (...)

Co daje dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej skarbowej?

Co daje dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej skarbowej?

26.12.2017

Kodeks karny skarbowy przewiduje, że w postępowaniu prowadzonym przez finansowy organ postępowania przygotowawczego, zanim wniesiono akt oskarżenia, sprawca przestępstwa skarbowego lub wykroczenia (...)

Przedawnienie karalności przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych

Przedawnienie karalności przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych

24.12.2017

Dowiedz się, po jakim czasie ustaje karalność przestępstwa skarbowego oraz wykroczenia skarbowego.

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

15.10.2017

Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 r. będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Swój rejestr sprzedaży i zakupów (...)

Procedury administracyjne przychylniejsze dla petenta

Procedury administracyjne przychylniejsze dla petenta

1.5.2017

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw ma na celu usprawnienie procedur administracyjnych i sądowoadministracyjnych, (...)

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

30.4.2017

Przedawnienie zobowiązania podatkowego to sytuacja, w której organ podatkowy, na skutek upływu oznaczonego czasu, nie może dochodzić zapłaty podatku. Przepisy Ordynacji podatkowej wskazują, (...)

Kiedy zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu?

Kiedy zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu?

6.12.2016

W odróżnieniu od cywilistycznej instytucji przedawnienia, gdzie upływ terminu przedawnienia zobowiązania wiąże się jedynie z odpowiednim zarzutem, w systemie prawa podatkowego skutkiem przedawnienia (...)

Jakie podejrzany ma prawa?

Jakie podejrzany ma prawa?

26.3.2015

Podejrzany to osoba, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania (...)

Do kiedy trzeba złożyć PIT-28? - PIT 2014

Do kiedy trzeba złożyć PIT-28? - PIT 2014

9.1.2015

Formularz PIT-28 wypełniają m.in. osoby prowadzące działalność gospodarczą, które są objęte ryczałtem.

Nawet bez PIT, zeznanie trzeba złożyć

Nawet bez PIT, zeznanie trzeba złożyć

10.4.2014

Jeśli pracodawca nie prześle druku, do rozliczenia z fiskusem przydadzą się m.in. umowy, wyciągi bankowe, druki ZUS RMUA czy paski wynagrodzeń.

Przedawnienie zobowiązań podatkowych - 2014 rok

Przedawnienie zobowiązań podatkowych - 2014 rok

4.2.2014

Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, (...)

PIT 2013. Niezłożenie zeznania podatkowego może być przestępstwem

PIT 2013. Niezłożenie zeznania podatkowego może być przestępstwem

22.12.2013

Najniższa kara grzywny za wykroczenie skarbowe to 160 zł, najwyższa - 3200 zł.

PIT 2013. Co grozi za ukrywanie dochodów?

PIT 2013. Co grozi za ukrywanie dochodów?

22.12.2013

Nie dość, że zapłacisz fiskusowi 75 proc. zatajonej kwoty, to jeszcze możesz trafić do więzienia.

Przedawnienie zobowiązań podatkowych. Będzie o nie łatwiej

Przedawnienie zobowiązań podatkowych. Będzie o nie łatwiej

16.10.2013

Nowe przepisy nakładają na organy podatkowe i celne obowiązek zawiadamiania dłużnika o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania.

Nie trzeba przyjmować mandatu od fiskusa za drobne przewinienia

Nie trzeba przyjmować mandatu od fiskusa za drobne przewinienia

24.9.2013

Nie jest przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma.

Spóźniłeś się złożeniem deklaracji podatkowej? Co dalej?

Spóźniłeś się złożeniem deklaracji podatkowej? Co dalej?

2.5.2013

Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że podatnicy mają obowiązek składać w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (...)

Fiskus może przesunąć termin zapłaty podatku

Fiskus może przesunąć termin zapłaty podatku

30.4.2013

Otrzymanie pozytywnej odpowiedzi oznacza mniejsze koszty opóźnienia zapłaty należnego podatku.

Postępowanie egzekucyjne nie wyklucza odpowiedzialności karnej za wykroczenie skarbowe

Postępowanie egzekucyjne nie wyklucza odpowiedzialności karnej za wykroczenie skarbowe

25.3.2013

Celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji jest doprowadzenie do wykonania przez zobowiązanego jego obowiązków.

Tylko do dzisiaj czas na przekazanie pracownikom PIT-11

Tylko do dzisiaj czas na przekazanie pracownikom PIT-11

28.2.2013

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników muszą na bieżąco obliczać, pobierać i wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń.

Konsekwencje niezłożenia zeznania podatkowego w terminie

Konsekwencje niezłożenia zeznania podatkowego w terminie

4.5.2012

Jak wiadomo każdy podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe za rok 2011 do 30 kwietnia 2012 r.. Termin ten nie powinien być przez podatnika lekceważony, gdyż jego niezachowanie wiązać się (...)

PIT 2011. Jaka kara za spóźnione rozliczenie?

PIT 2011. Jaka kara za spóźnione rozliczenie?

27.4.2012

W najlepszym razie zapłacisz mandat do 3 tys. złotych. Gdy sprawa trafi do sądu, grzywna będzie dużo wyższa.

Skazanie bez rozprawy za karnoskarbowy czyn zabroniony

Skazanie bez rozprawy za karnoskarbowy czyn zabroniony

6.2.2012

Prokurator, a także finansowy organ dochodzenia może, za zgodą oskarżonego, dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o skazanie oskarżonego za zarzucane mu przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, (...)

Co grozi za nielegalny hazard w internecie?

Co grozi za nielegalny hazard w internecie?

6.2.2012

Minimalna kara może znacznie przewyższyć wygraną. Zobacz, na co narażasz się obstawiając wyniki spotkań sportowych on-line.

Łatwiej zostać policjantem. Przyjmą nawet złodzieja

Łatwiej zostać policjantem. Przyjmą nawet złodzieja

18.10.2011

Plucie na polską flagę, ucieczka przed kontrolą drogową a nawet kradzież nie zamykają już drogi do zostania stróżem prawa. Nie wszystkie zmiany podobają się funkcjonariuszom.

Jak dokonać korekty podatku naliczonego?

Jak dokonać korekty podatku naliczonego?

5.10.2011

Ustawa o podatku VAT określa terminy, w których podatnik ma prawo do odliczenia podatku z otrzymanych faktur i innych dokumentów. Jeżeli podatnik nie dokonał odliczenia podatku w określonych (...)

Praca na wakacje - nie zawsze warto dużo zarobić

Praca na wakacje - nie zawsze warto dużo zarobić

24.6.2011

Jeśli dochód dziecka przekroczy 3091 zł, to rodzice stracą możliwość odliczenia ulgi prorodzinnej.

Drobny złodziej też zostanie policjantem?

Drobny złodziej też zostanie policjantem?

3.6.2011

Już teraz nie trzeba matury, by włożyć mundur. Wkrótce może zniknąć wymóg niekaralności. Policjanci do takich zmian podchodzą sceptycznie.

Policja traci część uprawnień mandatowych

Policja traci część uprawnień mandatowych

26.5.2011

Nie może już karać za wykroczenia skarbowe. Za to w niedalekiej przyszłości mandat zapłacimy również kartą.

PIT po terminie? Uważaj na kary

PIT po terminie? Uważaj na kary

4.5.2011

Złożenie rocznego zeznania po terminie czy opóźnienie z zapłatą podatku stanowi wykroczenie skarbowe.

Fiskus dostanie terminale. Mandat zapłacisz kartą

Fiskus dostanie terminale. Mandat zapłacisz kartą

20.4.2011

Do kary doliczana będzie opłata i prowizja za autoryzację transakcji.

Złożysz PIT po terminie. Prawie 3 tys. zł kary

Złożysz PIT po terminie. Prawie 3 tys. zł kary

9.3.2011

A jeśli nie przyjmiesz mandatu, to sędzia nałoży grzywnę dziesięć razy większą.

Przestępstwo oszustwa popełnione przez funkcjonariusza publicznego - opinia prawna

Przestępstwo oszustwa popełnione przez funkcjonariusza publicznego - opinia prawna

18.8.2010

Kodeks karny i inne ustawy przewidujące odpowiedzialność karną za przestępstwo dotyczą jedynie osób fizycznych. Wynika to z założenia, że odpowiedzialności karnej mogą odpowiadać jedynie osoby (...)

Przestępcy skarbowi zapłacą wyższe kary

Przestępcy skarbowi zapłacą wyższe kary

2.8.2010

Od przyszłego roku maksymalny mandat karny za wykroczenie skarbowe wzrośnie o co najmniej 138 zł - informuje Gazeta Prawna.

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne