Wywóz artykuły i zmiany w prawie

Zezwolenie na wywóz towarów o znaczeniu strategicznym

Zezwolenie na wywóz towarów o znaczeniu strategicznym

27.10.2022

Jeżeli chcesz eksportować uzbrojenie, to musisz najpierw uzyskać stosowne zezwolenie. O tym, jak i gdzie je uzyskać, przeczytasz w tym artykule.

Zezwolenie na wywóz towarów o znaczeniu strategicznym

Zezwolenie na wywóz towarów o znaczeniu strategicznym

29.7.2022

Chcesz eksportować uzbrojenie? Musisz najpierw uzyskać zezwolenie. O tym, jak i gdzie je uzyskać, przeczytasz poniżej.

Łatwiejszy zakup sprzętu ochronnego w Polsce oraz jego wywóz i tranzyt na Ukrainę

Łatwiejszy zakup sprzętu ochronnego w Polsce oraz jego wywóz i tranzyt na Ukrainę

31.3.2022

W związku z wejściem w życie ustawy z 11 marca 2022 r. o zmianie ustawy z 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa (...)

Jak postępować z odpadami w czasie epidemii koronawirusa?

Jak postępować z odpadami w czasie epidemii koronawirusa?

18.4.2020

Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Ministerstwem Klimatu przygotował wytyczne ws. postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 (...)

Obowiązek uzyskania pozwolenia na wywóz poza UE środków ochrony indywidualnej

Obowiązek uzyskania pozwolenia na wywóz poza UE środków ochrony indywidualnej

16.3.2020

Od 15 marca wywóz poza Unię Europejską środków ochrony indywidualnej wymaga uzyskania pozwolenia. Dotyczy to takich przedmiotów jak okulary i przyłbice ochronne, osłony twarzy, (...)

Zmiana ustawy o odpadach

Zmiana ustawy o odpadach

25.2.2020

Celem ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw jest uregulowanie trybu i formy sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w przypadku (...)

Walka z mafią lekową

Walka z mafią lekową

26.3.2018

Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje zdecydowaną walkę z prowadzonym na szeroką skalę procederem nielegalnego wywozu leków z Polski.

Zmiany w ustawie o odpadach

Zmiany w ustawie o odpadach

24.12.2017

Zmiany w ustawie o odpadach dostosowują polskie prawo do unijnych przepisów, m.in. dyrektywy ws. odpadów, która daje państwom członkowskim możliwość uwzględnienia wpływu lokalnych (...)

Weszły w życie przepisy utrudniejące wywóz leków z Polski

Weszły w życie przepisy utrudniejące wywóz leków z Polski

14.7.2015

Nowelizacja nakłada obowiązek zgłaszania Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu zamiaru wywozu z kraju leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Ustawa śmieciowa. Raport NIK ujawnił smutna rzeczywistość

Ustawa śmieciowa. Raport NIK ujawnił smutna rzeczywistość

23.6.2015

Kontrola NIK wykazała, że żaden z celów znowelizowanej ustawy nie został zrealizowany w pełni.

Prezydent podpisał ustawę ograniczającą niekontrolowany wywóz leków

Prezydent podpisał ustawę ograniczającą niekontrolowany wywóz leków

20.5.2015

Ustawa pozwoli ministrowi zdrowia publikować raz na dwa miesiące listę produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, których mogłoby (...)

Eksport leków będzie kontrolowany

Eksport leków będzie kontrolowany

10.4.2015

Zmiana przepisów zakłada wprowadzenie obowiązku zgłoszenia wysyłki medykamentów inspekcji farmaceutycznej, która będzie mogła się temu sprzeciwić.

Elektrośmieci - co z wykazem zakładów ich przetwarzania?

Elektrośmieci - co z wykazem zakładów ich przetwarzania?

4.2.2015

23 stycznia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z 19 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu.

Gospodarka odpadami. Kto musi znakować worki?

Gospodarka odpadami. Kto musi znakować worki?

31.10.2014

W przypadku wytwórców odpadów komunalnych obowiązki ewidencji odpadów zaczynają się na etapie firmy, która odbiera odpady komunalne z terenu nieruchomości.

Tyle wyniosą obciążenia podatkowe w 2014 r.

Tyle wyniosą obciążenia podatkowe w 2014 r.

7.1.2014

Czteroosobowa rodzina, która osiąga dochód na poziomie średniej krajowej, w 2014 roku odda państwu w formie PIT, składek ZUS, VAT i akcyzy prawie 23 tys. zł.

Ustawa śmieciowa do poprawki? Raport NIK

Ustawa śmieciowa do poprawki? Raport NIK

17.12.2013

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi został wdrożony poprawnie w skontrolowanych przez NIK 27 gminach. Były jednak nieprawidłowości.

Segregacja śmieci. Już wkrótce nowe zasady

Segregacja śmieci. Już wkrótce nowe zasady

22.5.2013

W lipcu wchodzą w życie nowe zasady wywozu odpadów. Niektórzy z nas będą segregować śmieci. Jak to robić? Oto kilka praktycznych podpowiedzi.

Jak zmienią się ceny śmieci?

Jak zmienią się ceny śmieci?

15.4.2013

Już w lipcu zostaniemy objęci nowym programem gospodarki odpadami komunalnymi. Od tego momentu zaczną nas także obowiązywać nowe opłaty za wywóz śmieci. Czy będą one korzystniejsze? Czy jednak (...)

Handlujesz na terenie Unii? Zobacz, co się zmieniło z nowym rokiem

Handlujesz na terenie Unii? Zobacz, co się zmieniło z nowym rokiem

13.2.2013

W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (WDT) obowiązek podatkowy jest od początku tego roku uzależniony od wystawienia faktury.

Od stycznia nowy podatek od wywozu śmieci

Od stycznia nowy podatek od wywozu śmieci

14.10.2011

Nowela ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, która wchodzi w życie od przyszłego roku, spowoduje rewolucję na rynku odpadów.

Za odbieranie śmieci zapłacimy gminie

Za odbieranie śmieci zapłacimy gminie

16.5.2011

Podatek śmieciowy dla samorządu zastąpi umowy z przedsiębiorcami na wywóz odpadów.

Gmina weźmie pieniądze za wywóz śmieci

Gmina weźmie pieniądze za wywóz śmieci

14.12.2010

Samorządy dostaną 12 miesięcy od uchwalenia nowych przepisów na przygotowanie gmin do sprawowania śmieciowej władzy.

Wywóz śmieci pójdzie w górę

Wywóz śmieci pójdzie w górę

2.8.2010

Za wywóz śmieci zapłacimy w przyszłym roku o kilkanaście procent więcej - donosi Rzeczpospolita.

Projekt ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych

Projekt ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych

7.6.2009

Rządowy projekt ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych jest teraz w Sejmie. Proponowane przepisy mają regulować obrót informacją o zobowiązaniach konsumentów i przedsiębiorców a także (...)

Łatwiej będzie wywieźć zabytki z Polski i będą dodatkowe formy ich ochrony

Łatwiej będzie wywieźć zabytki z Polski i będą dodatkowe formy ich ochrony

15.4.2009

Nowe przepisy upraszczają procedury wywożenia zabytków z Polski i wprowadzają dodatkowe formy ich ochrony. Dodatkowo będą je chronić zapisy zawarte w decyzjach o: ustaleniu lokalizacji inwestycji (...)

Suma gwarancyjna w przypadku wywozu poza teren kraju odpadów

Suma gwarancyjna w przypadku wywozu poza teren kraju odpadów

18.6.2008

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie sposobu obliczania wysokości sumy gwarancyjnej wchodzi w życie 20 czerwca 2008 r. Jaka będzie wysokość sumy gwarancyjnej?

Jakim podmiotom hurtownie farmaceutyczne mogą sprzedawać produkty farmaceutyczne?

Jakim podmiotom hurtownie farmaceutyczne mogą sprzedawać produkty farmaceutyczne?

20.3.2008

obrotem hurtowym jest wszelkie działanie polegające na zaopatrywaniu się, przechowywaniu, dostarczaniu lub eksportowaniu produktów leczniczych lub produktów leczniczych weterynaryjnych, posiadających (...)

Nadzór Inspekcji Farmaceutycznej nad obrotem hurtowym produktami leczniczymi

Nadzór Inspekcji Farmaceutycznej nad obrotem hurtowym produktami leczniczymi

20.3.2008

Obrotem hurtowym w rozumieniu ustawy - Prawo farmaceutyczne jest również wywóz produktów leczniczych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywóz produktów leczniczych z terytorium państw (...)

Jak potwierdza się wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty dla potrzeb VAT?

Jak potwierdza się wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty dla potrzeb VAT?

20.11.2007

Z dniem 31 sierpnia 2007 r., w związku z uruchomieniem w Polsce pełnej funkcjonalności I fazy Systemu Kontroli Eksportu (ECS), uległy zmianie zasady dokonywania zgłoszeń do procedury wywozu, procedury (...)

Ustawa o opłacie skarbowej

Ustawa o opłacie skarbowej

28.8.2007

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) reguluje przedmiot opłaty skarbowej, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej, podmioty zwolnione od opłaty (...)

Ustawa o podatku od towarów i usług

Ustawa o podatku od towarów i usług

22.8.2007

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 r. Nr54 ze zm.) reguluje zakres opodatkowania od towarów i usług. W ustawie unormowano kwestię płatników i podatników, obowiązku (...)

PRAWO CELNE

PRAWO CELNE

2.8.2007

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. 2004 r. Nr 68, poz. 622 ze zm.), reguluje w zakresie uzupełniającym przepisy prawa wspólnotowego, tj. zasady przywozu towarów na obszar celny Wspólnoty (...)

Liberalizacja obrotu dewizowego

Liberalizacja obrotu dewizowego

23.4.2007

21 kwietnia 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo dewizowe oraz innych ustaw. Nowelizacja przede wszystkim dostosowuje polskie regulacje do uregulowań wspólnotowych (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne