Wywłaszczenie artykuły i zmiany w prawie

Projekt ustawy o zmianie ustawy gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

23.6.2022

Rząd chce zmienić sposób określenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, takie jak drogi, linie kolejowe czy zbiorniki przeciwpowodziowe.

Jak uregulować podatek w drodze potrącenia?

Jak uregulować podatek w drodze potrącenia?

28.3.2021

W zasadzie zobowiązania podatkowe oraz zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podlegają, na wniosek podatnika, potrąceniu z wzajemnej, (...)

Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

22.2.2020

Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która zajmuje się określaniem wartości nieruchomości. Tytuł \"rzeczoznawca majątkowy\" podlega ochronie prawnej. Dostęp do wykonywania tego zawodu regulowany (...)

Zmiany w gospodarce nieruchomościami

Zmiany w gospodarce nieruchomościami

24.4.2019

Nowe przepisy mają na celu wykonanie wyroku TK i wprowadzają zasadę, iż każdemu poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy przysługuje żądanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej (...)

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami

25.3.2019

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami ma na celu wykonanie wyroku TK i wprowadza zasadę, iż każdemu poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy przysługuje żądanie zwrotu (...)

Zmiany w przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Zmiany w przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

31.12.2018

Nowelizacja ustawy o  przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów ma wesprzeć obywateli w uzyskaniu prawa własności (...)

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

5.11.2018

W dniu 05 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych (...)

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

23.8.2018

Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która zajmuje się określaniem wartości nieruchomości. Tytuł „rzeczoznawca majątkowy” podlega ochronie prawnej. Dostęp do wykonywania tego (...)

Jakie grunty w użytkowaniu wieczystym staną się własnością 1 stycznia 2019 r.?

Jakie grunty w użytkowaniu wieczystym staną się własnością 1 stycznia 2019 r.?

13.8.2018

Z mocy prawa – 1 stycznia 2019 r. – prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi zostanie przekształcone w prawo własności na rzecz dotychczasowych (...)

Będzie Centralny Port Komunikacyjny

Będzie Centralny Port Komunikacyjny

5.6.2018

 Ustawa umożliwi powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) oraz towarzyszących mu inwestycji tworzących spójny i efektywny system transportowy. CPK ma powstać w Stanisławowie (...)

Mienie PKP

Mienie PKP

20.3.2018

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął uchwałę dotyczącą nieruchomości, jakie przypadły spółkom PKP.

Kiedy konieczny jest zwrot wywłaszczonej nieruchomości?

Kiedy konieczny jest zwrot wywłaszczonej nieruchomości?

15.12.2017

Zasada zwrotu nieruchomości wywłaszczonej, która stała się zbędna do realizacji celu publicznego, ma charakter konstytucyjny. Stąd pozbawienie byłych właścicieli lub ich spadkobierców (...)

Nowe zasady ogólne w postępowaniu administracyjnym

Nowe zasady ogólne w postępowaniu administracyjnym

19.6.2017

Obowiązująca od początku czerwca 2017 r. nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego formułuje wprost kilka nowych zasad ogólnych w postę­powaniu administracyjnym. Na czym (...)

Uregulowanie zobowiązań podatkowych w drodze potrącenia (kompensaty)

Uregulowanie zobowiązań podatkowych w drodze potrącenia (kompensaty)

30.4.2017

Zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części nie tylko na skutek jego zapłaty, lecz także m.in. na skutek potrącenia.

Jak przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności?

Jak przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności?

24.8.2016

Od 13 października 2005 r. obowiązuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 1 stycznia 2008 roku została ona istotnie znowelizowana, (...)

Czy na pewno cel uświęca środki? - nowelizacja ustawy o KRS z dnia 28.11.2014 r.

Czy na pewno cel uświęca środki? - nowelizacja ustawy o KRS z dnia 28.11.2014 r.

11.5.2015

Nowelizacja ustawy o KRS z dnia 28.11.2014 r. przynajmniej w założeniach ma zapewnić większą wiarygodność rejestrom prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy, zarówno przedsiębiorców, (...)

NIK o nabywaniu nieruchomości pod budowę dróg krajowych

NIK o nabywaniu nieruchomości pod budowę dróg krajowych

25.9.2014

Przyznawane odszkodowania są często zaniżane lub zawyżane ze względu na błędy w wycenie nieruchomości, które popełniają zarówno rzeczoznawcy majątkowi, jak i urzędnicy weryfikujący dokumenty.

Polska energetyka bardziej bezpieczna. Sejm uchwalił zmiany

Polska energetyka bardziej bezpieczna. Sejm uchwalił zmiany

25.4.2014

Dodatkowe ułatwienia administracyjne dla przeprowadzania inwestycji związanych z budową terminala LNG w Świnoujściu i zwiększenie obowiązkowych zapasów ropy i gazy - tymi zmianami zajął się (...)

Odszkodowanie za wywłaszczenie według tabeli?

Odszkodowanie za wywłaszczenie według tabeli?

15.3.2012

Na etapie uzgodnień międzyresortowych jest aktualnie projekt specustawy, która ma wprowadzać tzw. korytarze przesyłowe. Zgodnie z projektem ustawy odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości lub (...)

Znajdą u ciebie gaz łupkowy? Stracisz ziemię

Znajdą u ciebie gaz łupkowy? Stracisz ziemię

22.2.2012

Prawo pozwala zagranicznym koncernom na wywłaszczanie nieruchomości pod wydobycie tego surowca.

Kiedy wygasa zobowiązanie podatkowe?

Kiedy wygasa zobowiązanie podatkowe?

28.12.2011

Praktycznym skutkiem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego jest to, że podatnik przestaje być zobowiązanym do zapłaty podatku lub odsetek, w całości lub w części. Podstawowym sposobem uwolnienia (...)

Nowe zasady wyceny wywłaszczanych nieruchomości

Nowe zasady wyceny wywłaszczanych nieruchomości

25.8.2011

Dnia 26 sierpnia wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z 14 lipca w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. nr 165, poz. 985). Nowelizacja ta zmienia (...)

75,5 mln zł odszkodowania dla parafii

75,5 mln zł odszkodowania dla parafii

13.1.2011

Tyle ma zapłacić resort finansów parafii św. Jana Jerozolimskiego za Murami. Jest to rekompensata za stracone działki na Malcie i Osiedlu Warszawskim.

Zabrano Ci nieruchomość pod drogi publiczne? Sprawdź jakie masz prawa - opinia prawna

Zabrano Ci nieruchomość pod drogi publiczne? Sprawdź jakie masz prawa - opinia prawna

14.12.2010

Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wydają decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi na wniosek właściwego zarządcy drogi. (...)

Przepisy o wywłaszczeniach są krzywdzące

Przepisy o wywłaszczeniach są krzywdzące

16.9.2010

Przepisy o wywłaszczeniach pod drogi publiczne znajdują ostatnimi czasy częste zastosowanie. Oprócz wywłaszczeń związanych z poszerzaniem dróg np. gminnych, przyspieszono także prowadzenie inwestycji (...)

Zamiast oczyszczać lepiej wykupić zalane tereny

Zamiast oczyszczać lepiej wykupić zalane tereny

13.9.2010

Po przejściu w tym roku kilku powodzi koszty oczyszczenia pól z piachu i chemicznych zanieczyszczeń kosztowałoby ok. 12 mln zł – nawet trzy razy więcej, niż gmina musiałaby zapłacić za (...)

Szybsza budowa wałów przeciwpowodziowych

Szybsza budowa wałów przeciwpowodziowych

25.8.2010

Załatwienie formalności związanych z budową infrastruktury przeciwpowodziowej będzie od dzisiaj znacznie prostsze - donosi Rzeczpospolita.

Co to jest gminne prawo pierwokupu?

Co to jest gminne prawo pierwokupu?

24.8.2010

Dzięki wolności gospodarczej, w obrocie prawnym istnieje swoboda przy wyborze kontrahenta. Oznacza to, że przykładowo zbywca może wybrać spośród wielu oferentów tego, kto najbardziej (...)

Czy dostanę odszkodowanie za wywłaszczenie?

Czy dostanę odszkodowanie za wywłaszczenie?

19.7.2010

Wywłaszczenie nieruchomości, czyli pozbawienie dotychczasowego właściciela jego prawa stanowi wyłom w konstytucyjnej zasady ochrony własności prywatnej. Wyłom dopuszczalny tylko w słusznym celu, (...)

Jak podzielić spółdzielcze prawa do lokalu między (byłych) małżonków?

Jak podzielić spółdzielcze prawa do lokalu między (byłych) małżonków?

15.12.2009

Zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 15. grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków. (...)

Wywłaszczenie pod publiczną inwestycję będzie

Wywłaszczenie pod publiczną inwestycję będzie "niezwłoczne"

9.11.2009

Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami zmobilizuje starostów do aktywności proinwestycyjnej - informuje Gazeta Prawna. Zostaną oni zobowiązani do rozpoczęcia postępowania (...)

Przygotowanie inwestycji pod Euro 2012 usprawnione

Przygotowanie inwestycji pod Euro 2012 usprawnione

15.10.2009

Nowelizacja ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, która wchodzi dzisiaj w życie, ma znacznie przyśpieszyć inwestycje związane z Euro 2012 - informuje Gazeta (...)

Hipoteka na użytkowaniu wieczystym a nabycie nieruchomości na własność - opinia prawna

Hipoteka na użytkowaniu wieczystym a nabycie nieruchomości na własność - opinia prawna

4.7.2009

Prawo użytkowania wieczystego, zgodnie z art. 65 ust. 3 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, może być obciążone hipoteką. W takiej sytuacji hipoteka obejmuje również budynki i urządzenia (...)

Ułatwienie przygotowań do EURO 2012?

Ułatwienie przygotowań do EURO 2012?

6.6.2009

Projektem ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (...)

Nie obędzie się bez odszkodowań dla działkowców

Nie obędzie się bez odszkodowań dla działkowców

27.5.2009

29 maja 2009 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Jakie obowiązki będzie (...)

Projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

Projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

2.4.2009

24 marca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie innych ustaw. Głównym celem projektu jest wyeliminowanie wątpliwości, które pojawiły (...)

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 20-22)

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 20-22)

22.10.2008

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział III (Dz.U. 1991 r. Nr 80, poz. 350, tekst jednolity: Dz.U. 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Ta część ustawy zawiera (...)

Pora na modernizację polskich linii kolejowych

Pora na modernizację polskich linii kolejowych

14.10.2008

Proponowane przez rząd przepisy zakładają przyspieszenie budowy, przebudowy i modernizacji linii kolejowych o znaczeniu państwowym oraz określają zasady wywłaszczeń i wypłat odszkodowań dla właścicieli (...)

Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 92 - 148b)

Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 92 - 148b)

26.8.2008

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dział III (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.). Przepisy tego działu dotyczą wykonywania praw własności nieruchomości, (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne