Zdrowie psychiczne artykuły i zmiany w prawie

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

29.11.2022

Przemoc w rodzinie to każde celowe działanie lub brak działania, na przykład zaniedbywanie, które powodują krzywdę i cierpienie fizyczne albo psychiczne członka rodziny. Sprawdź, z (...)

Jak bronić się przed znęcaniem się?

Jak bronić się przed znęcaniem się?

22.10.2022

Znęcanie się stanowi przestępstwo. Każdy ma prawo do życia w wolności od strachu, poniżenia, wymuszeń. Nie należy ignorować stodowania przemocy psychicznej, aby takie milczenie nie (...)

Wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

30.8.2021

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które (...)

Jak chronić swoje dobra osobiste?

Jak chronić swoje dobra osobiste?

11.11.2019

Jeżeli chodzi o dobra osobiste to ich katalog otwarty zawarty jest w przepisie art. 23 k.c. Doktryna i orzecznictwo doprecyzowuje charakter tych dóbr oraz metody ich ochrony. Gdy nasze dobra (...)

W całej Polsce powstają pilotażowe ośrodki wsparcia w kryzysach psychicznych

W całej Polsce powstają pilotażowe ośrodki wsparcia w kryzysach psychicznych

22.11.2018

Dzięki wsparciu funduszy europejskich resort rozwoju uruchamia Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz kolejne centra dla dorosłych. Te unikalne w skali kraju miejsca (...)

Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

20.9.2018

Wraz z rozwojem techniki coraz więcej osób staje się ofiarami uporczywego nękania. Stalking, określany jako uporczywe nękanie bądź prześladowanie ofiary, stanowi przestępstwo, (...)

Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem

Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem

26.9.2016

Pokrzywdzonym jest osoba, która ucierpiała w wyniku przestępstwa, tzn. gdy przestępstwo naruszyło jej dobro prawne albo mu zagrażało. Dobrem prawnym, o którym mowa może być jakiekolwiek (...)

Sejm przyjął ustawę dotyczącą izolacji sprawców najgroźniejszych przestępstw

Sejm przyjął ustawę dotyczącą izolacji sprawców najgroźniejszych przestępstw

25.10.2013

Dotychczas w polskim prawie nie było regulacji pozwalających chronić społeczeństwo przed takimi osobami.

Seryjni mordercy i gwałciciele będą pod nadzorem

Seryjni mordercy i gwałciciele będą pod nadzorem

11.7.2013

Osoba stwarzająca zagrożenie, wobec której zastosowano nadzór prewencyjny, będzie musiała informować policję o zmianie miejsca stałego pobytu, zatrudnienia i swoich danych osobowych.

Biegły sądowy. Zbyt łatwo nim zostać

Biegły sądowy. Zbyt łatwo nim zostać

26.8.2009

Rozmowa z adwokatem Michałem Krysztofowiczem z kancelarii w Warszawie na temat roli biegłych w postępowaniu karnym.

Rząd zajmie się zdrowiem psychicznym?

Rząd zajmie się zdrowiem psychicznym?

6.1.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego ma na celu stworzenie podstawy prawnej dla Rady Ministrów do podjęcia działań w zakresie ochrony zdrowia. Wedle propozycji rządowej (...)

Jakie zmiany następują w wykazie prac wzbronionych młodocianym?

Jakie zmiany następują w wykazie prac wzbronionych młodocianym?

11.7.2006

Zgodnie z art. 204 kodeksu pracy nie wolno zatrudniać młodocianych przy pracach wzbronionych, których wykaz ustala w drodze rozporządzenia Rada Ministrów. Ściśle rzecz biorąc wykaz ten jest zawarty (...)

Jakie świadczenia opieki zdrowotnej będą finansowane ze środków publicznych?

Jakie świadczenia opieki zdrowotnej będą finansowane ze środków publicznych?

7.1.2005

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych zacznie obowiązywać 1 października 2004 r. O ustawie jest głośno w mediach już od dłuższego czasu - powodem jest oczywiście (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne