Związek zawodowy artykuły i zmiany w prawie

Kto i kiedy musi składać sprawozdania finansowe?

Kto i kiedy musi składać sprawozdania finansowe?

23.6.2022

Dowiedz się, kogo dotyczy obowiązek przygotowania sprawozdania finansowego, a także jak przygotować e-sprawozdanie i gdzie je trzeba złożyć.

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

28.4.2022

Nowe regulacje, będące wynikiem wdrożenia do krajowego porządku prawnego przepisów Pakietu mobilności I, wprowadziły nowy model wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy (...)

Dodatkowy urlop macierzyński jedynie dla matek...

Dodatkowy urlop macierzyński jedynie dla matek...

25.11.2020

TSUE orzekł, że w krajowym układzie zbiorowym pracy można zastrzec dodatkowy urlop macierzyński jedynie dla matek. Należy jednak wykazać, że ten dodatkowy urlop ma na celu ochronę pracownic (...)

Spory zbiorowe pracy

Spory zbiorowe pracy

30.9.2020

Sporem zbiorowym jest spór pracowników z pracodawcą lub pracodawcami, dotyczący warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników (...)

Płaca minimalna w górę

Płaca minimalna w górę

17.9.2020

2800 złotych wyniesie w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę – wynika z rozporządzenia przyjętego we wtorek przez Radę Ministrów. W 2021 roku wzrośnie również (...)

Prawo zrzeszania się w związkach zawodowych dla policjantów i funkcjonariuszy Służby Więziennej

Prawo zrzeszania się w związkach zawodowych dla policjantów i funkcjonariuszy Służby Więziennej

20.6.2020

Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej dotyczący rozszerzenia prawa policjantów, (...)

Zmiany dla służb mundurowych

Zmiany dla służb mundurowych

17.8.2019

Zmiany ustawy dot. emerytur służb mundurowych przyznają prawo do emerytury po 25 latach służby bez konieczności ukończenia 55 lat oraz 100% płatnych nadgodzin, natomiast funkcjonariusze (...)

Kiedy stosunek pracy ustaje?

Kiedy stosunek pracy ustaje?

5.6.2019

Ustanie stosunku pracy następuje w następstwie: rozwiązania stosunku pracy na podstawie oświadczeń woli (czynności prawnych) albo wygaśnięcia stosunku pracy, które jest spowodowane (...)

Zmiany w związkach zawodowych

Zmiany w związkach zawodowych

3.8.2018

Najważniejsza zmiana ustawy o związkach zawodowych polega na objęciu pełnym prawem koalicji związkowej wszystkich osób wykonujących pracę zarobkową, które na gruncie konstytucyjnym (...)

Reforma szkolnictwa wyższego i nauki

Reforma szkolnictwa wyższego i nauki

24.3.2018

Przygotowana Konstytucja dla Nauki zakłada poszerzenie autonomii organizacyjnej uczelni, zmianę zasad finansowania szkolnictwa wyższego i nauki, wprowadzenie nowego modelu kształcenia doktorantów, (...)

Strajk

Strajk

7.6.2013

Strajk polega na zbiorowym powstrzymywaniu się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu dotyczącego warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności (...)

Co charakteryzuje stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę?

Co charakteryzuje stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę?

11.4.2013

Spółdzielcze umowy o pracę są zawierane w tzw. spółdzielniach pracy. Przedmiotem gospodarczej działalności tych spółdzielni pracy jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa (...)

Cenzura wróci do prokuratury? Związki alarmują

Cenzura wróci do prokuratury? Związki alarmują

23.3.2012

Projekt zbioru zasad etyki zawodowej prokuratorów zawiera regulacje, które ograniczają konstytucyjne wolności i prawa osób wykonujących ten zawód.

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

5.3.2012

Koniec z egzaminami na detektywa, pilota wycieczek, bibliotekarza czy taksówkarza. Rząd ułatwi dostęp do prawie 50 profesji.

Kary finansowe dla lekarzy? Trybunał rozstrzygnie

Kary finansowe dla lekarzy? Trybunał rozstrzygnie

2.12.2011

Medycy zaskarżyli przepis ustawy refundacyjnej. Zgodnie z nim jeśli lekarz wypisze receptę nieuzasadnioną względami medycznymi, będzie musiał zwrócić za nią pieniądze do NFZ wraz z odsetkami.

Zlikwidują prokuratury. Będą obszary

Zlikwidują prokuratury. Będą obszary "bezprawia"?

17.10.2011

Zamknięcie części prokuratur zdecydowanie zmniejszy zakres i możliwości ochrony prawnej obywateli przez państwo.

Prokuratorzy chcą zarabiać

Prokuratorzy chcą zarabiać "jak w Europie"

14.9.2011

Polscy prokuratorzy chcą interwencji unijnych władz w sprawie szybkiego zrównania statusu naszych śledczych z europejskimi standardami.

Czy prokuratorzy dostaną wynagrodzenie za nadgodziny?

Czy prokuratorzy dostaną wynagrodzenie za nadgodziny?

18.8.2011

W dzisiejszej „Rzeczpospolitej” niepokojący raport – wynika z niego, że prawie 3 tysiące osób zatrudnionych w prokuraturze ma 120 tysięcy nadgodzin. Dane te wynikają z kontroli (...)

Obowiązek meldunkowy

Obowiązek meldunkowy

3.8.2011

Obowiązek meldunkowy jest obowiązkiem administracyjnym. Nie ma związku z prawem do nieruchomości, pod adresem której nastąpiło zameldowanie. Każda osoba powinna mieć jedno miejsce zameldowania (...)

Rozwiązywanie sporów zbiorowych - akcja protestacyjna

Rozwiązywanie sporów zbiorowych - akcja protestacyjna

18.7.2011

Mało kto nie narzeka na swoją pracę. Konkretniej rzecz ująwszy na warunki w niej panujące. Albo (a może w szczególności) na wysokość swojego wynagrodzenia. Często domagamy się zmian i lepszego (...)

Radiowa Trójka grozi strajkiem

Radiowa Trójka grozi strajkiem

3.3.2010

Większość zespołu stacji żąda odwołania dyrektora z nadania PiS Jacka Sobali. W przeciwnym razie ogłosimy strajk - ostrzegają dziennikarze radia.

Lekarze będą walczyć o odszkodowania

Lekarze będą walczyć o odszkodowania

19.10.2009

Specjaliści z małopolskich szpitali pójdą do sądu po odszkodowania. "Zarabiamy mniej niż młodsi koledzy, tzw. rezydenci, którzy dopiero się uczą. To skandal!" - mówili lekarze z Małopolski (...)

Prawa pacjenta łamane

Prawa pacjenta łamane "na skalę masową"

13.10.2009

Według krajowego zarządu OZZL w Polsce dochodzi do masowego łamania podstawowego prawa chorego, czyli uzyskania właściwego leczenia we właściwym czasie.

Karalność osób pełniących funkcje związkowe

Karalność osób pełniących funkcje związkowe

7.6.2009

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych dotyczy dostosowania systemu prawa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego w zakresie dopuszczalności karalności osób pełniących (...)

Jak rozwiązać umowę o pracę w zależności od jej rodzaju?

Jak rozwiązać umowę o pracę w zależności od jej rodzaju?

19.12.2008

Prawo przewiduje różne sposoby rozwiązywania umów o pracę: na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę (...)

Kodeks wykroczeń

Kodeks wykroczeń

17.10.2008

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst pierwotny: Dz. U. 1971 r. Nr 12 poz. 114)(tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 109 poz. 756). Wykroczenia należą do szeroko rozumianego prawa karnego. (...)

Karta Nauczyciela

Karta Nauczyciela

24.9.2008

Karta Nauczyciela - tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm. Reguluje obowiązki i kwalifikacje nauczycieli, drogę awansu, kwestie nawiązania, rozwiązania i zmiany stosunku pracy, (...)

Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 149 - 242)

Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 149 - 242)

26.8.2008

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Działy IV - VII (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.). Znajdują się tu m.in. przepisy o wycenie nieruchomości oraz (...)

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia

22.8.2008

Oświadczenie zarówno pracownika jak i pracodawcy o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Oświadczenie pracownika nie musi spełniać żadnych (...)

1

2

3

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne