Zwolnienia grupowe artykuły i zmiany w prawie

Jak przeprowadzane są zwolnienia grupowe?

Jak przeprowadzane są zwolnienia grupowe?

26.10.2020

Zwolnienia grupowe to szczególny tryb rozwiązywania umów o pracę z grupą pracowników, z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Przeczytaj, w jaki sposób przeprowadzić (...)

Kiedy stosunek pracy ustaje?

Kiedy stosunek pracy ustaje?

5.6.2019

Ustanie stosunku pracy następuje w następstwie: rozwiązania stosunku pracy na podstawie oświadczeń woli (czynności prawnych) albo wygaśnięcia stosunku pracy, które jest spowodowane (...)

Pracownice w ciąży a zwolnienia grupowe

Pracownice w ciąży a zwolnienia grupowe

2.3.2018

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że pracownice w ciąży mogą być zwolnione ze względu na zwolnienie grupowe. W takim przypadku pracodawca powinien przedstawić zwalnianej (...)

Podstawowe aspekty praktyczne stosowania przepisów o tzw. zwolnieniach grupowych

Podstawowe aspekty praktyczne stosowania przepisów o tzw. zwolnieniach grupowych

15.6.2015

Co to są tzw. „zwolnienie grupowe” Odpowiedzi na tak postawione pytanie trzeba szukać w Ustawie z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków (...)

Zmiany w prawie. Urzędnikom będzie trudniej

Zmiany w prawie. Urzędnikom będzie trudniej

28.5.2013

Chcemy aby pracownicy urzędów zaczęli podchodzić do swoich podopiecznych indywidualnie - powiedział minister pracy i polityki społecznej.

Zwolnienia grupowe - odprawa pieniężna

Zwolnienia grupowe - odprawa pieniężna

10.1.2013

Sytuacja faktyczna: Pobieram emeryturę i równocześnie jestem zatrudniona na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czas. Pracodawca chce mnie zwolnić z przyczyn niedotyczących pracownika (zatrudnienie (...)

Elastyczniejsze zatrudnianie pracowników tymczasowych?

Elastyczniejsze zatrudnianie pracowników tymczasowych?

7.6.2009

Sejm zajmuje się obecnie komisyjnym projektem ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Proponowane zmiany mają spowodować zwiększoną możliwość elastycznego zatrudniania (...)

Gdy pracodawca musi ustalić liczbę zatrudnionych pracowników

Gdy pracodawca musi ustalić liczbę zatrudnionych pracowników

12.8.2008

Wbrew pozorom ustalenie liczby zatrudnionych pracowników to czynność wcale nie banalna. Poprawne ustalenie liczby pracowników może mieć znaczenie choćby w przypadku zwolnień grupowych. (...)

Pomoc publiczna - kto i kiedy może ją uzyskać?

Pomoc publiczna - kto i kiedy może ją uzyskać?

27.12.2005

Temat pomoc publicznej coraz częściej budzi zainteresowanie, a to za przyczyną funduszy strukturalnych, z których chcemy korzystać, które mają być szansą dla niejednego przedsiębiorcy. Niestety (...)

Co nieco o ustawie dotyczącej zwolnień grupowych, czyli o ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników od 1 stycznia 2004 r.

Co nieco o ustawie dotyczącej zwolnień grupowych, czyli o ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników od 1 stycznia 2004 r.

8.12.2004

Od 1 stycznia 2004 r. zaszły poważne zmiany w zakresie wypłat odpraw z tytułu zwolnień grupowych, gdyż odprawę dostanie każdy, kto straci pracę z przyczyn niedotyczących pracowników niezależnie (...)

Świadczenia z tytułu zwolnień grupowych w małej firmie - opinia prawna (opinia sporzadzona w oparciu o nieobowiązującą już ustawę o

Świadczenia z tytułu zwolnień grupowych w małej firmie - opinia prawna (opinia sporzadzona w oparciu o nieobowiązującą już ustawę o "zwolnieniach grupowych")

3.12.2004

Opinia sporzadzona w oparciu o nieobowiązującą już ustawę o "zwolnieniach grupowych". Obecnie obowiązuje nowa ustawa z dnia 13 marca 2003 r., o szczególne zasady rozwiązywania z pracownikami stosunków (...)

Zwolnienia grupowe (stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2003 r.)

Zwolnienia grupowe (stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2003 r.)

28.6.2004

Zasady dotyczące zwolnień zbiorowych stosuje się również w razie indywidualnego rozwiązywania umów o pracę z przyczyn uzasadniających zwolnienia grupowe, m.in. z przyczyn ekonomicznych. (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne