Jakie będą znaki wojsk obrony terytorialnej?

Co przewidziano w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej?

Nowelizacja ma na celu uzupełnienie symboliki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej o znaki właściwe dla wojsk obrony terytorialnej. 

Ustawa przewiduje więc wprowadzenie dla Wojsk Obrony Terytorialnej symboliki przysługującej rodzajowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – orła wojskowego i flagi rodzaju sił zbrojnych.

Zgodnie z nowelizacją do katalogu Znaków Sił Zbrojnych dodano orła wojsk obrony terytorialnej i flagę wojsk obrony terytorialnej.

Znakiem Wojsk Lądowych ukształtowanym w 1815 r. jest orzeł, siedzący na tarczy amazonek, w koronie zamkniętej, ze wzniesionymi skrzydłami, głową zwróconą w prawo. Zgodnie z nowelizacją, znak wojsk obrony terytorialnej charakteryzuje się tym, że na tarczy amazonek umieszczony jest złoty Znak Polski Walczącej. Tak więc symbol Wojsk Obrony Terytorialnej to orzeł w koronie zamkniętej, ze wzniesionymi skrzydłami, głową zwróconą w prawo, siedzący na tarczy amazonek, na której widnieje znak Polski Walczącej („Kotwica”). Podkreśli to fakt, że obrona ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem wszystkich obywateli RP, a nawiązuje do dziedzictwa, do którego odwołują się współcześni żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej – do bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego, Armii Krajowej i Żołnierzy Wyklętych.

Porady prawne

Flaga wojsk obrony terytorialnej, podnoszona w rejonach stacjonowania jednostek tego rodzaju sił zbrojnych, nie będzie odbiegała od flag pozostałych rodzajów sił zbrojnych – prostokątny płat tkaniny czerwonej o barwie Rzeczypospolitej Polskiej, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Pośrodku płata flagi będzie umieszczony wizerunek orła wojsk obrony terytorialnej. Flaga WOT będzie zatem prostokątem zakończonym dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku z wizerunkiem orła Wojsk Obrony Terytorialnej pośrodku.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 17 lipca 2018 r.

 

Zob. też: Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

Co to są Wojska Obrony Terytorialnej?  Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli faktycznie piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. W obecnej sytuacji geopolitycznej Wojska Obrony Terytorialnej są jedynym, relatywnie szybkim, tanim i skutecznym (...)

Zasady pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium określa zasady pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady ich przemieszczania się przez to terytorium. Chodzi przy tym o: żołnierzy wojsk obcych (tzn. żołnierzy należących do lądowych, morskich (...)

Zwiększenie poziomu finansowania wydatków obronnych

Zwiększenie poziomu finansowania wydatków obronnych

Ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych zakłada zmianę sposobu obliczania udziału wydatków obronnych w PKB i ich wzrost. Wydatki na obronność mają w 2018 r. wynieść co najmniej 2% PKB, w roku 2020 wrosnąć do 2,1% PKB, a docelowo - do minimum (...)

Nowe obostrzenia i wsparcie dla seniorów

Nowe obostrzenia i wsparcie dla seniorów

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną rząd reaguje na bieżąco i wprowadza kolejne zasady bezpieczeństwa. Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa jest obecnie jego priorytetem. Od soboty, 24 października cała Polska zostanie objęta obostrzeniami czerwonej strefy. Wśród zmian znajdą się: zajęcia zdalne również w klasach 4-8 szkół podstawowych, (...)

Kiedy nie można uzyskać praw ochronnych na znak towarowy?

Kiedy nie można uzyskać praw ochronnych na znak towarowy?

    Jakie oznaczenia nie mogą uzyskać prawa ochronnego? Przede wszystkim, prawo ochronne nie przysługuje oznaczeniom, które nie mogą być traktowane jak znaki towarowe w rozumieniu tej ustawy. Zgodnie z at. 120 ust.1 ustawy Prawo własności przemysłowej, znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie (...)

Bezwzględne oraz względne przeszkody rejestracji znaku towarowego

Bezwzględne oraz względne przeszkody rejestracji znaku towarowego

Określenia „przeszkody bezwzględne” oraz „przeszkody względne” są powszechnie używane jako kryteria, które są brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, czy znak towarowy zasługuje na przyznanie mu prawa ochronnego. Przeszkody względne Przeszkody względne występują wtedy, gdy osoba trzecia posiada uprawnienia do zgłoszonego do rejestracji znaku towarowego. (...)

Szczegółowe zasady rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym

Szczegółowe zasady rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym

  Gdzie określone zostały zasady rejestracji znaku? Zasady rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych, wydane na podstawie art. 152 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej. Rozporządzenie to stanowi uzupełnienie (...)

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Poznaj odpowiedzi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na podstawowe pytania o program Wspieraj Seniora - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. ##baner## Jakie są główne złożenia programu?  Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas (...)

Nowe zasady profilaktyki przeciw COVID-19 i kolejne powiaty w strefie czerwonej

Nowe zasady profilaktyki przeciw COVID-19 i kolejne powiaty w strefie czerwonej

Od 17 października w całym kraju rząd wprowadza nowe narzędzia do walki z koronawirusem. W zależności od rozwoju sytuacji będzie na bieżąco reagować i wprowadzać kolejne ograniczenia. Wszystko po to, aby ratować zdrowie i życie Polaków. Co zmieni się od najbliższej soboty? M.in. funkcjonowanie punktów gastronomicznych, działalność basenów i siłowni, a także (...)

Zmiany w ustawie o obronie Ojczyzny

Zmiany w ustawie o obronie Ojczyzny

Ustawa o zmianie ustawy o obronie Ojczyzny oraz ustawy o finansach publicznych wprowadza m.in. zmiany dotyczące źródła zasilania Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Poza obligacjami BGK będą nimi mogły być również kredyty i pożyczki, w tym zagraniczne. ##baner## Co przewiduje ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o obronie Ojczyzny oraz ustawy o finansach publicznych? Zasadniczym (...)

Co nowego dla żołnierzy?

Co nowego dla żołnierzy?

W Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz rozporządzenie określające wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych. – "Z uśmiechem zadowolenia mogłem podpisać te dwa ważne akty prawne" – zapewnił Andrzej (...)

Ustawa o obronie Ojczyzny w Sejmie

Ustawa o obronie Ojczyzny w Sejmie

Ustawa o obronie Ojczyzny to nowa regulacja, która swym zakresem obejmie szeroko rozumiane kwestie zwiazane z obronnoscią, służbą wojskową, finansowaniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz realizacją przez przedsiebiorców zadań na rzecz Sił Zbrojnych RP, ponadto reguluje kwestie związane z organizacją i składem Sił Zbrojnych RP oraz organów właściwych (...)

Posłowie

Posłowie "zalecają" patriotyzm

Nie będzie obowiązku, lecz zachęta do umieszczania flag państwowych na budynkach. Mieszkańcy osiedli będą mogli zwrócić się do spółdzielni o przygotowanie miejsca na wywieszanie flagi. Pierwotna wersja nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie RP - autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości - nakładała na właścicieli budynków mieszkalnych oraz przedsiębiorców (...)

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Flaga Polski jest z nami we wszystkich ważnych chwilach. Podczas wydarzeń podniosłych i uroczystych, ale także w dni żałoby po stracie wybitnych i odważnych Polaków, w momentach wzruszeń i radości. 2 maja (czwartek) obchodzimy Dzień Flagi. Dzień Flagi Każdy z nas może uczcić Biało-Czerwoną poprzez jej wywieszenie np. w oknie lub na balkonie swojego mieszkania.  ##baner## Dzień (...)

Kara za znieważenie barw narodowych

Kara za znieważenie barw narodowych

Już dziewiąty raz będziemy obchodzić święto flagi. Wyznaczono je na 2 maja. Dzień flagi wprowadzono w 2004 roku. Jeśli zdecydujemy się na jej wywieszenie, pamiętajmy o przepisach. Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej określa dokładny wygląd flagi. Są to dwa pasy bieli i czerwieni tworzące prostokąt o proporcji 5:8. Na górze musi się znajdować kolor biały.  Zakazane (...)

Za znieważenie flagi możemy trafić za kratki

Za znieważenie flagi możemy trafić za kratki

Celowe podpalenie flagi może się skończyć karą więzienia, happening z wtykaniem narodowego sztandaru w psie ekskrementy ujdzie na sucho. Według kodeksu karnego (art. 137. § 1) za publiczne znieważanie, niszczenie czy uszkadzanie flagi państwowej grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienie wolności do roku. Pozornie prosty przepis jest jednak sporym problemem dla sądów, (...)

Powitanie żołnierzy wracających z Iraku

Powitanie żołnierzy wracających z Iraku

Premier powitał żołnierzy wracających z Iraku Prezes Rady Ministrów Donald Tusk oraz minister obrony narodowej Bogdan Klich uczestniczyli w Szczecinie w uroczystości powitania X zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego z Iraku i zakończenia misji Wojska Polskiego w tym kraju. Premier podkreślił, że Polacy odczuwają dumę z odwagi i profesjonalizmu polskich żołnierzy. - Okazaliście (...)

Zmiany dotyczące służby wojskowej

Zmiany dotyczące służby wojskowej

Jakie nowe przepisy dotyczą naboru do wojska?6 grudnia 2008 r. wchodzi wi życie ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Nowe przepisy dotyczą osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony, żołnierzy czynnej służby wojskowej oraz żołnierzy rezerwy. (...)

Zawodowa służba wojskowa

Zawodowa służba wojskowa

Czemu mają służyć proponowane zmiany w służbie wojskowej?Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw, który jest teraz w Sejmie, przewiduje m.in., że osoby z podwójnym obywatelstwem będą mogły pełnić służbę zawodową w polskiej armii. Przewiduje się ponadto funkcjonowanie kontraktowej zawodowej (...)

Kto nas obroni?

Kto nas obroni?

Nowe strony dowództw Sztab Generalny Wojska Polskiego, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej oraz Dowództwo Garnizonu Warszawa od 20 sierpnia br. mają nowe strony internetowe zintegrowane (...)

Projekt Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19

Projekt Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19

Skuteczność i bezpieczeństwo – rząd ogłosił projekt Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19 i zaprosił do szerokich konsultacji Rząd ogłosił projekt Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19. Do 12 grudnia każdy może zgłosić swoje uwagi do projektu. Z kolei 15 grudnia rząd planuje przyjąć gotową strategię. Założenia projektu narodowej strategii szczepień zaprezentowali (...)

Wojsko wesprze policję w kryzysowych sytuacjach

Wojsko wesprze policję w kryzysowych sytuacjach

Od wczoraj obowiązuje nowa ustawa o środkach przymusu. Zmiany dotyczą między innymi bezpieczeństwa w sektorze publicznym. To oznacza, że wojsko będzie wspierać policję w kryzysowych sytuacjach, a nawet stosować materiały wybuchowe. Zgodnie z ustawą możliwe będzie użycie wojska do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w przypadku, gdy siły Policji okażą się niewystarczające. (...)

W sprawie planowanego zmniejszenia przez Rząd wydatków na wojsko

W sprawie planowanego zmniejszenia przez Rząd wydatków na wojsko

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Obrony Narodowej w sprawie planowanego zmniejszenia przez Rząd wydatków na wojsko: - Wystąpienie RPO do Ministra Obrony Narodowej w sprawie planowanego zmniejszenia przez Rząd wydatków na wojsko - 16 lutego 2009 r.   Źródło: www.rpo.gov.pl  Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Obrony Narodowej, Rząd, wydatki na wojsko, żołnierze, (...)

Do wojska powołać będzie można każdego

Do wojska powołać będzie można każdego

Premier podpisała rozporządzenie, na mocy którego wojsko może każdego powołać do armii. Chodzi głównie o kwestię szkoleń. Właśnie weszło ono w życie. Na jego mocy obowiązkowymi ćwiczeniami wojskowymi mogą być objęci wszyscy, nawet ci którzy nigdy z armią nie mieli nic wspólnego. Nowe prawo pozwala na przykład na wezwanie do armii osób, które bez przeszkolenia przebywały dotąd (...)

Znak towarowy - Co to jest i jak zarejestrować znak towarowy?

Znak towarowy - Co to jest i jak zarejestrować znak towarowy?

Co to jest znak towarowy? Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Może to być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma (...)

Wygaśnięcie i unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy

Wygaśnięcie i unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy

Ochrona prawa do znaku towarowego ustaje z powodu wygaśnięcia lub unieważnienia prawa płynącego z rejestracji. Osoby trzecie w okresie, w którym znak towarowy podlega ochronie, nie mogą ingerować w granice danego prawa. Ustawa Prawo własności przemysłowej w art. 164-173 reguluje wskazane dwa sposoby ustania prawa ochronnego na znak towarowy. Artykuły są oparte na wspólnej (...)

Prawo ochronne na znak towarowy jako przedmiot wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej

Prawo ochronne na znak towarowy jako przedmiot wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej

Prawo ochronne na znak towarowy może być przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki kapitałowej. Wkładem tym będzie prawo płynące z rejestracji znaku towarowego we właściwym urzędzie. Znak towarowy jest dobrem niematerialnym, który bardzo często stanowi jeden z najbardziej znaczących aktywów danego przedsiębiorstwa. Prawo ochronne na znak towarowy stanowi (...)

Ustawa degradacyjna przyjęta przez rząd

Ustawa degradacyjna przyjęta przez rząd

Projekt ustawy o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu oraz o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy pozwalający na pozbawienie stopnia wojskowego osób, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Prawa ochronne na znak towarowy

Prawa ochronne na znak towarowy

Zamierzam dokonać zgłoszenia do Urzędu Patentowego o uzyskanie znaku towarowego dla domeny internetowej (firma.com.pl). Nazwa domeny jest zgodna z nazwą mojej firmy. Czy wcześniej muszę podpisać (...)

Załączniki do wniosku o rejestrację znaku towarowego

Załączniki do wniosku o rejestrację znaku towarowego

Jakie powinienem dodać załączniki do wniosku o rejestrację znaku towarowego? Szczegółowe wymogi dotyczące zgłoszenia znaku towarowego zawiera Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów (...)

Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych

Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych

Czy Prezydent RP dysponuje możliwościami sprawowania władzy nad siłami zbrojnymi RP? Czy ma wpływ na działania prawne związane z siłami zbrojnymi RP? Czy jest osobą odpowiedzialną Konstytucyjnie (...)

Tytuł prawny do zajmowanej kwatery wojskowej

Tytuł prawny do zajmowanej kwatery wojskowej

Zamieszkuję wraz z pełnoletnim synem w mieszkaniu kwaterunkowym będącym w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej . Lokal zajmuję jako wdowa po wojskowym otrzymując rentę rodzinną po zmarłym (...)

Świadczenie rzeczowe na rzecz obrony

Świadczenie rzeczowe na rzecz obrony

Dostałem pismo o wszczęciu postępowania administracyjnego przez wójta na wniosek jednostki WKU. Chodzi o wykonanie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w przypadku ogłoszenia mobilizacji i w czasie (...)

Powołanie do wojska a ukończenie 28. roku życia

Powołanie do wojska a ukończenie 28. roku życia

23 lipca 2004 kończę 28 lat. Dostałem wezwanie do WKU. Studiuję na wyższej uczelni i prowadzę działalność gospodarczą. Czy otrzymam powołanie do wojska? Jeżeli tak, to ile trwa w tym przypadku (...)

Ochrona pracownika powołanego do wojska

Ochrona pracownika powołanego do wojska

Jakie ma uprawnienia pracownik z tytułu powołania do zasadniczej służby wojskowej? Pracownik powołany do zasadniczej służby wojskowej korzysta ze szczególnej ochrony stosunku pracy na czas pełnienia (...)

Zwolnienie od powołanie do wojska

Zwolnienie od powołanie do wojska

Czy to prawda, że tegoroczni absolwenci szkół wyższych są automatycznie przenoszeni do rezerwy jeżeli w terminie ukończą studia? Jak to wygląda dla rocznika 1978? Zgodnie z § 2 Rozporządzeniem (...)

Uchylanie się od służby wojskowej

Uchylanie się od służby wojskowej

Syn siostry był na komisji wojskowej i dostał kategorie stwierdzającą, że jest w pełni zdolny do odbycia służby wojskowej. Obecnie ma 24 lata, nie uczy sie, od pewnego czasu przychodzą mu listy (...)

Wykorzystanie emblematu Unii Europejskiej

Wykorzystanie emblematu Unii Europejskiej

Chciałbym zamieścić na szyldzie reklamowym i na ofertach logo w postaci 12 gwiazdek na niebieskim tle symbolizujące Unię Europejską. Prowadzona działalność to usługi szkoleniowe. Czy mogę bez (...)

Odmowa odpowiedzi na pytanie przez świadka

Odmowa odpowiedzi na pytanie przez świadka

Moje dochody są bardzo wysokie, i zobowiązany chce udowodnić że jeżeli jego syn mieszka razem z nami a moje wysokie dochody powodują, że sytuacja bytowa jego syna się polepszyła to w tym momencie (...)

Egzekucja z rachunku bankowego i jej ograniczenia

Egzekucja z rachunku bankowego i jej ograniczenia

O ile mi wiadomo, istnieje jakaś minimalna ustawowa kwota, którą komornik musi zostawić na koncie dłużnika. Czy to prawda? Jeśli tak, to ile wynosi ta kwota i czy dotyczy zarówno firmowych jak (...)

Egzekucja z rachunku a bank zagraniczny

Egzekucja z rachunku a bank zagraniczny

W Polsce jeden ze znanych mi banków działa na zasadzie oddziału. Nie jest zarejestrowany w Polsce jako odrębny podmiot polskiego prawa handlowego tylko jest oddziałem instytucji finansowej zarejestrowanej (...)

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Kto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu? Zgodnie z ustawą o o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: Art. 66. 1. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (...)

Odbywanie ćwiczeń wojskowych przez rezerwistę

Odbywanie ćwiczeń wojskowych przez rezerwistę

Odsłużyłem wojsko dawno temu, teraz jestem podoficerem rezerwy. Obecnie przebywam za granicą na stałe. Mam tu firmę i pozwolenie na pobyt. Wyjeżdżając z kraju nie dopełniłem obowiązku zgłoszenia (...)

Świadczenia socjalne żołnierzy

Świadczenia socjalne żołnierzy

Czy w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyz... w/g paragrafu 11 ust. 1 i 2 tegoż rozporządzenia, (...)

Zwalnianie z ćwiczeń wojskowych

Zwalnianie z ćwiczeń wojskowych

Odebrałem kartę mobilizacyjną do czynnej służby wojskowej z informacją, że będzie to szkolenie. Jakie są powody, dla których mogę ubiegać się o zwolnienie z tego obowiązku? Czy pełnienie (...)

Naruszenie danych osobowych i dóbr osobistych

Naruszenie danych osobowych i dóbr osobistych

Napisałem kronikę rodzinną, w której zamieściłem zdjęcia przodków, potomków prawie całego drzewa genealogicznego. Zamieściłem również dane osobowe, daty urodzeń, ślubów, opisy dotyczące (...)

Wypadek w wojsku a zadośćuczynienie

Wypadek w wojsku a zadośćuczynienie

Mój mąż został powołany do służby wojskowej. Transport do koszar został zorganizowany przez Wojsko Polskie. Podczas transportu miał miejsce wypadek drogowy, w którym zginął mój mąż. Czy (...)

Osobowość jednostki wojskowej

Osobowość jednostki wojskowej

Czy jednostka wojskowa ma osobowość prawną (brygada). Jeśli nie - to kto ją reprezentuje jako osoba prawna? Przeciwko komu powinna się kierować pozew o roszczenie przeciwko takiej jednostce (brygada)? (...)

Przeniesienie do rezerwy

Przeniesienie do rezerwy

Na mocy orzeczenia Powiatowej Komisji Lekarskiej z 4.03.2002 roku poborowy otrzymał kategorię A, Powiatowa Komisja Poborowa uznała zdolność do służby wojskowej, jednakże na mocy decyzji z 4.03.2002 (...)

Działalność gospodarcza emeryta wojskowego

Działalność gospodarcza emeryta wojskowego

Emeryt wojskowy z III grupą inwalidzką chce otworzyć nową działalność gospodarczą. Obecnie jest na wcześniejszej emeryturze, więc brakuje mu pełnej wysługi lat. Czy emeryt wojskowy (na wcześniejszej (...)

Sprzedaż znaku towarowego

Sprzedaż znaku towarowego

Spółka z o.o. ma zarejestrowany znak towarowy w Urzędzie patentowym. Znak został stworzony i przez właściciela spółki i jej Prezesa. Spółka nie prowadzi działalności a chce przekazać znak (...)

Prawo do nazwy firmy

Prawo do nazwy firmy

W Polsce po roku 1989 powstało wiele małych i średnich firm i zdarza się, że niektóre firmy mają takie same nawy. W większości przypadków jest to spowodowane używaniem potocznych wyrazów lub (...)

Odznaka policyjna

Odznaka policyjna

Czy Każdy może posiadać, sprzedawać, kupować odznakę policyjną? Przedmiot potocznie określany jako „odznaka policyjna” w myśl przepisów prawa stanowi znak identyfikacji indywidualnej (...)

Podział praw do znaku towarowego

Podział praw do znaku towarowego

Jakie są możliwe sposoby podziału \"współwłasności\" prawa do znaku towarowego należącego do trzech osób? Osoby te umawiają się, że czerpią po równo korzyści z eksploatacji tego znaku. (...)

FORUM PRAWNE

MIESZKANIE WOJSKOWE A ROZWÓD

MIESZKANIE WOJSKOWE A ROZWÓD Według ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP byłej małżonce rozwiedzionej z żołnierzem zawodowym przysługuje lokal zamienny (tzw. rozkwaterowanie). Chciałabym (...)

kto jest najwyższym zwiesznikiem sił zbrojnych rzeczpospolitej polski?

kto jest najwyższym zwiesznikiem sił zbrojnych rzeczpospolitej polski? kto jest najwyższym zwiesznikiem sił zbrojnych rzeczpospolitej polski?

Mieszkanie służbowe (wojskowe) a rozwód i zamieszkanie byłej małżonki

Mieszkanie służbowe (wojskowe) a rozwód i zamieszkanie byłej małżonki Witam Zacznę może od początku. Mieszkanie służbowe otrzymałem decyzją WAM w 1994 roku jako główny najemca, w decyzji (...)

wykup mieszkania od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

wykup mieszkania od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Witam Mam pytanie odnośnie wykupu mieszkania od wojska (WAM).Moja mama jest po rozwodzie z tatą (żołnierzem)od 1985 roku ma przydział kwatery (...)

Polacy mogą pojechać do MALI, czyli kolejny cykl: Tam nas jeszcze nie było!

Polacy mogą pojechać do MALI, czyli kolejny cykl: Tam nas jeszcze nie było! Dzisiaj dowiemy się jak rząd odniósł się do wniosku dotyczącego wysłania naszych sił zbrojnych do MALI żeby pomóc (...)

Wynagrodzenie za służbę w WOT a alimenty

Wynagrodzenie za służbę w WOT a alimenty Witam serdecznie, jestem uczniem 4 klasy technikum, jestem żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej, wynagrodzenie za służbę nie jest w żaden sposób opodatkowane, (...)

Była żona chce wyższych alimentów

Była żona chce wyższych alimentów Jestem po rozwodzie. Płaciłem na dzieci sam, regularnie co m-c ale b.żona chciała mieć to zasądzone przez sąd.No i ma.Na sprawie rozwodowej sam dobrowolnie (...)

Zmiana kategorii wojskowej

Zmiana kategorii wojskowej Posiadam kategorię E chciałbym zmienic na A czy to mozliwe?Byłem chory zostałem wyleczony 3 lata temu,i własciwie tylko kategoria E przeszkadza mi w znalezieniu pracy. (marcinet) (...)

samochód na cele wojska

samochód na cele wojska Wczoraj otrzymałem z gminy zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie świadczeń rzeczowych, przeznaczenia środków transportowych na rzecz obrony (...)

MON szuka 440mln złotych!!

MON szuka 440mln złotych!! Ministerstwo Obrony Narodowej poszukuje kwoty w wysokości 440lmn złotych, wszystko rpzez masowe odejścia zawodowych żołnierzy z Polskiej Armii. Ministerstwo uważało ze (...)

Euro 2012 - zakaz masek a malowanie twarzy!?!?!

Euro 2012 - zakaz masek a malowanie twarzy!?!?! prezydent uchwalił zakaz noszenia masek i kominiarek ipt. podczas marzszów i imprez masowych w celu łątwiejszej weryfikacji bandytów stadionowych i (...)

Zmiany w Kodeksie Karnym!!

Zmiany w Kodeksie Karnym!! Szykują się zmiany w kodeksie karnym, mają zaostrzyć sie sankcje za przestępczość popełnianą z przemocą fizyczną z nienawiści!! To coś zupełnie nowego!! Nowelizacje (...)

Wokół żałoby narodowej

Wokół żałoby narodowej Mój znajomy konstytucxjonalista wyłozył mi swój pogląd na temat prawa a załoby w zwiazku z wypadkiem pod Smolenskiem Zgodnie z ustawa z 1932 roku zmarłych wolno chowac (...)

Pomieszanie symboli, czy mam prawo, czy mi coś grozi??

Pomieszanie symboli, czy mam prawo, czy mi coś grozi?? Witam. Nie wiem czy wybrałem dobra kategorię, ale nigdzie indziej nie mogłem dopasować mojego pytania. Mam pomysł na flagę, w której chce (...)

Polscy Żołnierze w Libii?

Polscy Żołnierze w Libii? Witam Was Drodzy Forumowicze! Co myślicie o wojnie w Libii? Czy Polska powinna wziąć w niej udział? Czy nasi żołnierze powinni tam pojechać? Myślę, że powinny prawo (...)

Urlop ojcowskie dla żołnierzy

Urlop ojcowskie dla żołnierzy Uwaga uwaga. Duże(małe) zmiany się szykują. Do tej pory pracownicy mundurowi nie mogli korzystać z dni wolnych po urodzeniu dziecka. W zeszłym roku sąd przyznał (...)

Żołnierze zwolnieni z PIT !

Żołnierze zwolnieni z PIT ! Świadczenia przyznane przed 1 stycznia 2011 r. żołnierzom wykonującym zadania poza granicami Polski w celu udziału m.in. w misji pokojowej są zwolnione z podatku dochodowego (...)

Usunięcie tablicy komunistycznej

Usunięcie tablicy komunistycznej Dzień dobry. Od razu przedstawię sprawę. Od kilkudziesięciu lat na budynku urzędu gminy wisi tablica upamiętniająca śmierć urzędników komunistycznych zamordowanych (...)

Porozumienie Państwo-Kościół 1950 roku.

Porozumienie Państwo-Kościół 1950 roku. Witam serdecznie wszystkich użytkowników. Sprawa, w której piszę jest dość nietypowa - z zabarwieniem polityczno-historycznym. Dotyczy Porozumienia Państwo-Kościół (...)

Obowiązek służby wojskowej

Obowiązek służby wojskowej Mam problem: kończę studia i chcą mnie powołać do "służby ojczyźnie". Skończyłem technikum elektroniczne, a oni podobno potrzebują fachowców w tej dziedzinie, (...)

Porady prawne