Jakie będą znaki wojsk obrony terytorialnej?

Co przewidziano w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej?

Nowelizacja ma na celu uzupełnienie symboliki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej o znaki właściwe dla wojsk obrony terytorialnej. 

Ustawa przewiduje więc wprowadzenie dla Wojsk Obrony Terytorialnej symboliki przysługującej rodzajowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – orła wojskowego i flagi rodzaju sił zbrojnych.

Zgodnie z nowelizacją do katalogu Znaków Sił Zbrojnych dodano orła wojsk obrony terytorialnej i flagę wojsk obrony terytorialnej.

Znakiem Wojsk Lądowych ukształtowanym w 1815 r. jest orzeł, siedzący na tarczy amazonek, w koronie zamkniętej, ze wzniesionymi skrzydłami, głową zwróconą w prawo. Zgodnie z nowelizacją, znak wojsk obrony terytorialnej charakteryzuje się tym, że na tarczy amazonek umieszczony jest złoty Znak Polski Walczącej. Tak więc symbol Wojsk Obrony Terytorialnej to orzeł w koronie zamkniętej, ze wzniesionymi skrzydłami, głową zwróconą w prawo, siedzący na tarczy amazonek, na której widnieje znak Polski Walczącej („Kotwica”). Podkreśli to fakt, że obrona ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem wszystkich obywateli RP, a nawiązuje do dziedzictwa, do którego odwołują się współcześni żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej – do bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego, Armii Krajowej i Żołnierzy Wyklętych.

Porady prawne

Flaga wojsk obrony terytorialnej, podnoszona w rejonach stacjonowania jednostek tego rodzaju sił zbrojnych, nie będzie odbiegała od flag pozostałych rodzajów sił zbrojnych – prostokątny płat tkaniny czerwonej o barwie Rzeczypospolitej Polskiej, zakończony dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. Pośrodku płata flagi będzie umieszczony wizerunek orła wojsk obrony terytorialnej. Flaga WOT będzie zatem prostokątem zakończonym dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku z wizerunkiem orła Wojsk Obrony Terytorialnej pośrodku.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 17 lipca 2018 r.

 

Zob. też: Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne