500plus rozszerzone

Zmiany od 1 lipca

1 lipca 2019 roku wejdzie w życie ustawa w nowym kształcie. Zmiana ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przewiduje m.in. zniesienie kryterium dochodowego przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego. – "Wraz z likwidacją testu dochodowego liczba jedynaków objętych świadczeniem wzrośnie o dodatkowe 2 mln dzieci. W sumie ze świadczenia 500+ skorzysta ok. 2,5 mln rodzin z jednym dzieckiem" – powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, dodając, że łącznie programem zostanie objętych aż 6,8 mln dzieci.  Ze wsparcia korzystają także rodziny wielodzietne. W lutym 2019 r. świadczenia otrzymywało 380,3 tys. rodzin (16 proc. rodzin uczestniczących w programie).

Porady prawne

Co przewiduje ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw? 

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ma na celu objęcie świadczeniem wychowawczym wszystkie dzieci do 18. roku życia.

W związku z tym ustawa uchyla szereg rozwiązań związanych z ustalaniem uprawnienia do świadczenia na pierwsze dziecko, dotyczących kryterium dochodowego uprawniającego do tego świadczenia, przepisów, które bezpośrednio odnoszą się do dochodu (np. katalog dochodów, utrata i uzyskanie dochodu), jak i pośrednio związanych z uzależnieniem przyznania świadczenia wychowawczego od dochodu (np. określenia dotyczące niepełnosprawności). Ustawa wprowadza również rozwiązania uprawniające do uzyskania świadczenia wychowawczego na dzieci przebywające w domach pomocy społecznej. Ponadto ustawa rozszerza katalog uprawnionych do dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego poprzez nowelizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.), która dotyczy dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, typu specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnych placówkach opiekuńczo–terapeutycznych i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Ww. dodatek, zgodnie z ustawą, przeznacza się w szczególności na rozwój zainteresowań oraz zwiększanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego wraz kosztami ich obsługi będą finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Nowelizacja zawiera ponadto rozwiązania dotyczące:

  • wprowadzenia 3-miesięcznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko, co będzie skutkowało również przyznaniem świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka,
  • przyznania, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu 
  • z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku,
  • zmiany okresu świadczeniowego, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (z 1 października do 30 września roku następnego, na 1 czerwca do 31 maja następnego roku),
  • wprowadzenia przepisów regulujących sposób postępowania w przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się albo otrzymującej świadczenie wychowawcze,
  • likwidacji obowiązku rozstrzygania o przyznaniu świadczenia w drodze decyzji administracyjnej na rzecz prostszego rozwiązania, polegającego na wydawaniu informacji o przyznaniu świadczenia (w przypadku odmowy przyznania czy też uchylenia decyzji  o przyznaniu świadczenia wychowawczego będzie wydawana decyzja administracyjna).

W związku z uproszczeniem postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego, ustawa wprowadza zmianę w wysokości dotacji otrzymywanej przez organy właściwe na koszty obsługi zadania z 1,5% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze na 0,85% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze.

Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi z pełnym wsparciem

Od 1 lipca br., po zmianach w ramach programu Rodzina 500+ wszystkie dzieci niepełnosprawne do osiemnastego roku życia będą otrzymywać świadczenie. Dotychczas otrzymywało je około 90 proc. dzieci z niepełnosprawnościami.

Program Rodzina 500+ jest uznawany za najlepszy lub jeden z najlepszych sposobów wspierania rodzin. Sprawił, że dzisiaj 49% Polaków pozytywnie ocenia działania państwa w obszarze polityki rodzinnej. Dla porównania w 2012 roku taką ocenę wystawiało zaledwie 9%.

Wsparcie finansowe pomaga w walce o zdrowie dzieci

Rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi, które już otrzymują świadczenie przyznają, że Rodzina 500+ to ogromne wsparcie dla budżetu. – Poprawiła się jakość życia całej mojej rodziny. Dzięki pieniądzom z programu udało nam się sfinansować zajęcia na basenie, zajęcia z hipoterapii dla niepełnosprawnego syna oraz jego rehabilitację – mówi Mariola Skóra z woj. świętokrzyskiego. Dodaje, że część wsparcia trafiła na lokatę. To na przyszłość dla dzieci.

– "Jako mama dwójki niepełnosprawnych dzieci odczuwam w znacznej mierze korzyści płynące z rządowego programu. Chłopcy są wcześniakami i bliźniakami, od urodzenia potrzebowali intensywnej rehabilitacji, ruchowej, logopedycznej i psychologicznej. W przeciągu ostatnich trzech lat mogę odczuć znaczącą poprawę finansową, co skutkuje polepszeniem się zdrowia synów" – powiedziała Aleksandra Czaja-Pater, mama chłopców. – "Pierwsze środki z programu przeznaczyliśmy na zakup bezpiecznych fotelików samochodowych, które służą chłopcom do dziś. Oprócz tego mogliśmy sobie pozwolić na zakup sprzętów, które rozwijają sprawność ruchową, a także utrzymywanie równowagi tj. trampolina, rowery, gokarty czy hulajnogi" – dodałae.

Rodzina państwa Kubackich z Zabrza przyznaje z kolei, że dziecko z niepełnosprawnością, to często dla domowego budżetu, spore obciążenie finansowe. – Moja Malwinka ma autyzm, a także jest opóźniona w rozwoju w stopniu umiarkowanym. Wymaga rehabilitacji oraz terapii. Dzięki 500 Plus korzystamy z pomocy psychiatry i neurologa. Mogę również zapewnić córce zwiększoną ilość materiałów dydaktycznych, w tym zabawek, które stymulują jej rozwój. Wychodzimy również częściej do bawialni, kina oraz innych miejsc, gdzie Malwinka nie boi się przebywać. Program w odczuwalny sposób odciążył rodziców dzieci z wszelakimi niepełnosprawnościami.

Z kolei pani Aneta z woj. świętokrzyskiego mówi, że świadczenie wychowawcze stanowi duże wsparcie w codziennym życiu 4-osobowej rodziny. – Wychowujemy dwie córki, młodsza 9-letnia Hania jest dzieckiem niepełnosprawnym, co wiąże się ze znacznym obciążeniem budżetu domowego. Dzięki pieniądzom z programu możemy sobie pozwolić na dodatkowe zajęcia logopedyczne, rehabilitacyjne, plastyczne, basen. Wszystkie te aktywności mają bardzo pozytywny wpływ na rozwój naszej córki. Dzięki wpływom na konto świadczenia wychowawczego mieliśmy zdolność kredytową, co pozwoliło nam na zakup ratalną drogiego sprzętu rehabilitacyjnego m.in. materaca z polem magnetycznym, rowerka rehabilitacyjnego. Program 500 Plus stanowi dla nas nieocenioną pomoc, którą szczególnie doceniamy i za którą serdecznie dziękujemy.

Niepełnosprawność nie ogranicza rodziny

Dzięki pieniądzom z rządowego programu, rodzinom z niepełnosprawnymi dziećmi żyje się lepiej. – Wychowujemy trójkę dzieci, w tym jedno niepełnosprawne, Wsparcie finansowe pozwala naszej rodzinie na aktywne spędzanie czasu wolnego, również poza miejscem zamieszkania – mówi Liliana Czubkowska z miejscowości Zelów w woj. łódzkim.

Program pozwala także korzystać rodzinom z oferty kulturalnej i sportowej. – "Chodzimy do kina, basenu, parków rozrywki, a także wyjazdów. Chłopcy dzięki temu mogli w ferie spróbować jazdy na nartach pod okiem instruktora czy w wakacje wyjechać nad morze i zwiedzać piękne zakątki Polski np. Warszawę, Kraków czy Gdańsk i miejsca m.in. ZOO, fokarium, oceanarium, cyrk czy zamki" – stwierdziła Aleksandra Czaja- Pater, mama chłopców. – "Niepełnosprawność nie ogranicza naszej rodziny, staramy się, aby synowi nie byli izolowani od społeczeństwa i jak najwięcej widzieli i poznawali" – powiedziała.

– "Dzięki programowi mogliśmy pozwolić sobie na własny kąt. Do tej pory wynajmowaliśmy, a teraz mają dziewczynki zapewnione odpowiednie warunki do rozwijania się i nauki" – stwierdzili państwo Kubaccy. – "Na pewno rozszerzenie programu na pierwsze dziecko pomoże rodzinom, tak jak nam pomogło i niech się dalej ten program rozwija, i wspiera rodziny" – powiedzieli.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne