Aspekty umowy deweloperskiej i zapis windykacyjny

13.6.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. K. Rączka i Kierownik Studiów Doktoranckich na WPiA prof. M. Gersdorf

zapraszają na wykład otwarty na Studium Doktoranckim WPiA, który wygłosi: dr Helena Ciepła Sędzia Sądu Najwyższego

na temat: Aspekty umowy deweloperskiej i zapis windykacyjny jako nowy rodzaj rozporządzenia testamentowego

Porady prawne

sobota, 16 czerwca 2012 roku, godz. 10.00 
Aula A2, Collegium Iuridicum II ul. Lipowa 4

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła zachować operacyjną ciągłość działania. Większość przepisów nowej ustawy z dnia (...)

Taksa notarialna - aktualne stawki 2018

Taksa notarialna - aktualne stawki 2018

Taksa notarialna to maksymalna wysokość opłaty pobieranej przez notariusza za dokonanie określonej czynności notarialnej. Stawki taksy ustalane są drogą rozporządzenia przez ministra i obowiązują na terenie całego kraju.  Opłaty notarialne zróżnicowane są w zależności od wartości przedmiotu danej czynności prawnej oraz od rodzaju czynności. Wysokość taksy (...)

Prospekt informacyjny w świetle przepisów ustawy deweloperskiej

Prospekt informacyjny w świetle przepisów ustawy deweloperskiej

Każdy deweloper, który rozpoczyna sprzedaż obowiązany jest sporządzić prospekt informacyjny dotyczący danego przedsięwzięcia deweloperskiego. Opracowanie tego dokumentu jest jednym z najważniejszych obowiązków dewelopera. Stanowi on jednocześnie podstawowy narzędzie ochrony praw, jakie przysługują nabywcy na gruncie ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy (...)

Najczęściej spotykane pułapki w umowach deweloperskich

Najczęściej spotykane pułapki w umowach deweloperskich

    W umowach deweloperskich, jako kontraktach najczęściej wciąż narzucanych jednostronnie konsumentowi przez przedsiębiorcę, znajdujemy niejednokrotnie postanowienia niezgodne z prawem czy dobrymi obyczajami. W języku prawniczym noszą one nazwę „klauzul niedozwolonych". W tym artykule postaramy się zwrócić uwagę na najbardziej powszechne i najbardziej niebezpieczne (...)

Rewolucja w dziedziczeniu. Spadki od ręki

Rewolucja w dziedziczeniu. Spadki od ręki

Automatycznie staniesz się właścicielem zapisanych w testamencie rzeczy. Wystarczy podpis notariusza. Od 23 października obowiązuje nowelizacja kodeksu cywilnego, która ma skończyć z fikcją w testamentach. Nowe prawo pozwala przepisać np. samochód, mieszkanie czy nawet całą firmę konkretnej osobie. Co prawda wcześniej też było to możliwe, lecz nie stawaliśmy się właścicielem (...)

Jakie odszkodowanie przy umowie deweloperskiej?

Jakie odszkodowanie przy umowie deweloperskiej?

Pozwany zobowiązał się wobec powoda do do wybudowania i sprzedaży lokali mieszkalnych. Umowy" te zawarto w zwykłej formie pisemnej. Pozwany nie wykonał umowy w terminie, dlatego powód odstąpił od tych umów i wytoczył powództwo o naprawienie szkody (m.in. korzyści utracone w związku ze wzrostem cen mieszkań). Sąd Okręgowy, który rozpatrywał sprawę, uznał, (...)

Rodzaje umów deweloperskich spotykanych w obrocie

Rodzaje umów deweloperskich spotykanych w obrocie

  Rodzaje umów ze względu na przedmiot umowy Umowa rezerwacyjna Umowa rezerwacyjna służy przede wszystkim swoistemu zarezerwowaniu miejsca w kolejce ewentualnych nabywców. W wyniku podpisania takiej umowy, nabywca zostaje wpisany na listę oczekujących na podpisanie właściwej umowy deweloperskiej. W praktyce często niestety umowy rezerwacyjne proponowane są przez dewelopera (...)

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Zakup mieszkania od dewelopera jest bezpieczniejszy Weszła w życie nowa ustawa deweloperska, dzięki której nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym będą lepiej chronieni – odzyskają całość wpłaconych pieniędzy nawet w przypadku upadłości dewelopera. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wspólnie wyjaśniają najważniejsze (...)

Dlaczego umowa deweloperska nie jest umową przedwstępną?

Dlaczego umowa deweloperska nie jest umową przedwstępną?

Art. 9 ustawy o własności lokali stanowi, że odrębna własność lokalu może powstać także w wykonaniu umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu oraz do ustanowienia - po zakończeniu budowy - odrębnej własności lokali i przeniesienia tego prawa na drugą stronę umowy lub na inną wskazaną w umowie osobę (umowa deweloperska).Sąd Najwyższy stwierdził, (...)

Zapis windykacyjny - czyli można już zapisać konkretną rzecz konkretnej osobie

Zapis windykacyjny - czyli można już zapisać konkretną rzecz konkretnej osobie

Na czym polega zapis windykacyjny i czym różni się on od zapisu zwykłego? Dokonane w 2011 r. zmiany w prawie spadkowym ułatwiły przekazywanie przez spadkodawcę oznaczonych składników spadku konkretnym osobom, bez konieczności znoszenia ewentualnej współwłasności w drodze umownego bądź sądowego działu spadku.  Zapis windykacyjny polega na tym, że w testamencie (...)

Nowe prawo - zapis windykacyjny i dłuższy czas na dochodzenie zachowku

Nowe prawo - zapis windykacyjny i dłuższy czas na dochodzenie zachowku

Zapis windykacyjny oraz wydłużenie czasu na dochodzenie zachowku  to jedne z wielu zmian wprowadzonych nowelizacją Kodeksu cywilnego, która wejdzie w życie już w dniu 23 października 2011 roku.  Od tego dnia spadkodawcy będą mogli rozporządzać w testamencie poszczególnymi przedmiotami spadkowymi, które z chwilą śmierci staną się własnością zapisobiorców. (...)

Koniec z fikcją w testamentach

Koniec z fikcją w testamentach

Nie trzeba już będzie rozstrzygać przed sądem sporów o zapisane w spadku przedmioty lub nieruchomości. Spisując ostatnią wolę już dzisiaj możemy zapisać samochód wnukowi, a wspólnikowi z pracy np. 10 tys. zł. Nie oznacza to jednak, że od razu mają oni prawo do jeżdżenia autem i wydawania zapisanych pieniędzy. Zmieni się to wraz z nowelizacją kodeksu cywilnego, (...)

Czy warunki w za ciasnej celi mogą być godziwe?

Czy warunki w za ciasnej celi mogą być godziwe?

Państwo ma obowiązek zapewnienia osobom pozbawionym wolności godziwych warunków. Osadzony w zakładzie karnym musi się jednak liczyć z ograniczeniami i dolegliwościami Dlatego Sąd Najwyższy w wyroku z 2 października 2007 r. stwierdził, że choć Jan T. przebywał w celi przepełnionej, w której na jedną osobę przypadło mniej niż 3 mkw., nie były to warunki niegodziwe. (...)Zgodził (...)

Posiadanie ma być długotrwałe i stabilne

Posiadanie ma być długotrwałe i stabilne

Jeśli granice nieruchomości nie są ustalone, sąd może to uczynić według stanu, na który godzili się zainteresowani. Musi to jednak być stan długotrwały i ustabilizowany. (...) Sędzia Helena Ciepła stwierdziła, że istota rozgraniczenia polega na określeniu, dokąd sięga prawo własności każdego z sąsiadów. Zaznaczyła, że art. 153 k.c. daje pierwszeństwo rozgraniczeniu wedle (...)

Umowa przewozu osób i rzeczy

Umowa przewozu osób i rzeczy

Kodeks cywilny, regulujący umowę przewozu, ogranicza przewóz do przewozu rozumianego jako usługa świadczona przez przewoźnika, tj. przedsiębiorstwo transportowe wykonujące działalność przewozową w sposób stały i zarobkowy. Konstrukcja umowy przewozu w kodeksie cywilnym obejmuje zarówno przewóz osób, jak i przewóz rzeczy, to te dwa (...)

Kiedy świadczenie ma charakter niepieniężny, czyli możliwość zastrzeżenia kary umownej - opinia prawna

Kiedy świadczenie ma charakter niepieniężny, czyli możliwość zastrzeżenia kary umownej - opinia prawna

Stan faktyczny Moja firma zajmuje się usługami doradczymi wdrażania systemów zarządzania jakością. Zawiera z klientami umowy według określonego wzorca. Paragraf piąty umowy określa warunki odstąpienia od umowy szczególnie, kiedy któraś ze stron narusza terminy realizacji umowy. Dochodzi wówczas do sytuacji, w której ktoś kto narusza terminy zostaje (...)

Pożyczka lombardowa - opinia prawna

Pożyczka lombardowa - opinia prawna

Stan faktyczny W 1993 roku pożyczyłem w lombardzie 70 milionów złotych (obecne 7.000). Niestety nie mogłem spłacić tej kwoty w wymaganym terminie z wielu powodów. W ubiegłym roku otrzymałem zawiadomienie od komornika sądowego, że mam spłacić ogromną kwotę z tytułu tego długu, kwota jest astronomiczna, około 600 tys. Zacząłem wyjaśniać sprawę i okazało się, że 26 maja 1994 (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Jak ustanowić prawo do zarządzania spadkiem po śmierci mamy?

Jak ustanowić prawo do zarządzania spadkiem po śmierci mamy?

W raz z moją mamą jesteśmy właścicielkami domu. Z tego co wiem, moja mama zapisała w testamencie swoją połowę mojemu bratu. Nie mam nic przeciwko temu, ale chciałabym mieć pewność że nie (...)

Zapis windykacyjny a zapis zwykły

Zapis windykacyjny a zapis zwykły

Czym różni się zapis windykacyjny od zapisu zwykłego? Zapis windykacyjny to zapis, mocą którego w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona (...)

Zapis a powołanie do spadku

Zapis a powołanie do spadku

Czym różni się zapis od powołania do spadku? Należy odróżnić powołanie do dziedziczenia od zapisu. Powołanie do dziedziczenia oznacza bowiem powołanie do całości lub części (ułamkowej) (...)

Powołanie do spadku a zapis uczyniony w testamencie

Powołanie do spadku a zapis uczyniony w testamencie

Czy istnieje różnica prawna między powołaniem do spadku za zapisem? Powołanie do dziedziczenia oznacza powołanie do całości lub części (ułamkowej) spadku. Spadek zaś stanowi ogół praw (...)

Zrzeczenie się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia

Na czym polega umowa zrzeczenia się dziedziczenia? W pierwszej kolejności należy wskazać przepisy prawa regulujące ten typ umowy. Zgodnie z Kodeksem cywilnym:   Art. 1048. Spadkobierca ustawowy (...)

Widywanie dziecka

Widywanie dziecka

Jestem 3 lata po slubie, mam 3 letniego synka. Chce sie rozstac z moja zona, lecz nie chce utracic kontaktu z synem. Wiem jak dlugo ciagna sie sprawy rozwodowe. Zona powiedziala ze nie ma problemu mozemy (...)

Czy moja była żona może żądać podwyższenia alimentów na mojego pełnoletniego syna?

Czy moja była żona może żądać podwyższenia alimentów na mojego pełnoletniego syna?

Mam pełnoletniego syna który mieszka z moją byłą żoną. Niedawno dostałem pozew o podwyższenie alimentów na mojego syna. Czy ma Ona takie prawo? Przecież mój syn już jest pełnoletni. Niniejsza (...)

Sprzedaż spornych wierzytelności

Sprzedaż spornych wierzytelności

Firma A zleciła wykonanie usługi firmie B ( produkcję opakowań). Niestety, firma B wykonała niestarannie powierzone zadanie i firma A otrzymała produkt z wadami. Firma A zgłosiła swoje zastrzeżenia (...)

Cesja wierzytelności - przelew

Cesja wierzytelności - przelew

Czym jest cesja wierzytelności? Jak do niej dochodzi? Jakie wywołuje skutki? Czy istnieją wymagania co do formy? Cesja to sformułowanie potoczne, w języku prawnym dla określenia cesji wierzytelności (...)

Charakter prawny umowy ubezpieczenia

Charakter prawny umowy ubezpieczenia

Czym charakteryzuje się umowa ubezpieczenia? Zagadnienie umowy ubezpieczenia regulowane jest przez ustawę Kodeks cywilny. Zgodnie z nią: Art. 805. § 1. Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel (...)

FORUM PRAWNE

Sprawdzenie umowy deweloperskiej, szukam prawnika z Lublina

Sprawdzenie umowy deweloperskiej, szukam prawnika z Lublina Witam! Nie wiem, czy zakładam w dobrym dziale. Szukam prawnika z Lublina, który pomoże w sprawdzeniu umowy z deweloperem, może też sprawdzi (...)

darowizna, zapis windykacyjny, umowa dożywocia-co lepsze?

darowizna, zapis windykacyjny, umowa dożywocia-co lepsze? Moi rodzice posiadają wspólnie: - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (pow. 72m2, obecna wartość ok. 216.000) oraz - działkę (...)

Mieszkanie od dewelopera -udział w gruncie

Mieszkanie od dewelopera -udział w gruncie Witam, kupiłam mieszkanie od dewelopera, w umowie deweloperskiej widniał zapis z którego wynikało, że inwestycja realizowana będzie na trzech działkach (...)

Jak poprawnie obliczyć powierzchnię mieszkania

Jak poprawnie obliczyć powierzchnię mieszkania Witam. Mam problem z pomiarem powierzchni użytkowej mieszkania. w umowie deweloperskiej jest zapis: "Przedmiotem umowy jest samodzielny lokal mieszkalny, (...)

Najem mieszkania a umowa deweloperska

Najem mieszkania a umowa deweloperska Witam serdecznie. Kupiłem kawalerkę na wynajem. Kawalerke już mógłbym wynajmować ale jedynym dokumentem przypisującym mieszkanie do mnie jest umowa deweloperska. (...)

Umowa deweloperska - treść

Umowa deweloperska - treść Drodzy forumowicze, w najbliższych dniach mam zamiar podpisać umowę deweloperską. Przeczytałem o takich umowach wiele artykułów na co zwracać uwagę i wydaje mi się, (...)

Umowa deweloperska, szukam specjalisty Lublin

Umowa deweloperska, szukam specjalisty Lublin Szukam specjalisty z Lublina, radcy czy adwokata, ktory udzieli mi porady i wsparcia przy zawieraniu umowy deweloperskiej. Zależy mi na sprawdzeniu umowy, (...)

umowa deweloperska - notariusz w Łodzi z doświadczeniem?

umowa deweloperska - notariusz w Łodzi z doświadczeniem? jestem z łodzi i szukam doświadczonego notariusza w tworzeniu umów deweloperskich. Macie jakieś namiary? Jak wygląda w ogóle taka umowa? (...)

Opóźnienie inwestycji budowlanej

Opóźnienie inwestycji budowlanej Dzień Dobry, W dużym skrócie: Umowa deweloperska mówi o terminie zakończenia inwestycji i terminie przekazania własności. Terminy to kolejno 01.07.2021 dla terminu (...)

Zapis windykacyjny

Zapis windykacyjny wprowadzono niedawno do kodeksu cywilnego ZAPIS WINDYKACYJNY. zmianę tę uchwalili posłowie i trafiła ona do Senatu. ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia. chciałabym (...)

zapis windykacyjny

zapis windykacyjny Mam takie pytanie, przepraszam jeśli głupie, ale czym jest zapis windykacyjny i czym się różni od zapisu?

dziedziczenie testamentowe a zapis windykacyjny

dziedziczenie testamentowe a zapis windykacyjny Proszę o wyjaśnienie, jak to jest. Jeśli jest sporządzony testament, a do niego zapis windykacyjny. Czy w przypadku odrzucenia przyjęcia spadku wg testamentu (...)

zapis windykacyjny przedsiębiorstwa 2013

zapis windykacyjny przedsiębiorstwa 2013 Potrzebuje się prędko dowiedzieć jak działa zapis windykacyjny przedsiębiorstwa? Należy w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego zawrzeć rozrządzenie, (...)

Ograniczenie praw rodzicielskich

Ograniczenie praw rodzicielskich W zeszłym miesiącu zakończyła sę sprawa rozwodowa. Sąd orzekł rozwód wyłącznie z mojej winy i ograniczył prawa rodzicielskie. Była żona oraz jej świadkowie (...)

Porady prawne